PvdA Den Haag Actueel - RSS Feed

Nieuwsbrief

E-mailadres*
* verplicht veld

 

Uit de afdeling

PvdA-fractie en de gebruikersruimte

Do 19 Feb 2004 - Tineke van Nimwegen-van Wieringen

PvdA-fractie en de gebruikersruimte

Is er nu wel of niet een fractiestandpunt over het collegevoorstel voor een gebruikersruimte in de Van der Vennestraat?

Het antwoord is eenvoudig: er is nog geen standpunt, omdat wij wachten op aanvullende informatie van het college. Die informatie moet helderheid geven over het volgende:

1. de locatie
Is er sprake van een realistische alternatieve locatie in de Schilderswijk, waarbij wij ook onderbouwd willen zien welke locaties serieus zijn onderzocht en welke criteria doorslaggevend waren in het aanhouden dan wel afwijzen van locaties. In hoeverre is daarbij gekeken naar de mate van overlast in een gebied.

2. de handhaving
Op welke wijze wordt in de handhaving in de directe omgeving van een gebruikersruimte voorzien. Hoe wordt voorkomen dat dealers en verslaafden zich in de straten en pleinen van de omgeving van zo’n ruimte gaan hangen. Wat zijn op dat punt de ervaringen in andere steden en hoe denkt het college dat effectief in Den Haag te kunnen oppakken.

3. starten met twee gebruikersruimtes
De overlast van verslaafden in de Schilderswijk en in Stationsbuurt/Centrum is groot. Daarom is het voor onze fractie van belang dat direct met twee ruimtes gestart wordt. Het college is gevraagd spoedig helderheid te bieden over een realistische tweede locatie in de Stationsbuurt/het Centrum.

Ik verwacht dat het college na de voorjaarsvakantie met nadere informatie komt, op basis waarvan wij in maart als fractie opnieuw met elkaar in discussie gaan, ter voorbereiding van een gecombineerde vergadering van de raadscommissies Veiligheid/Bestuur en Welzijn/Duurzaamheid. Met verschillende bewonersgroeperingen spraken wij af om, voorafgaand aan de commissiebehandeling, ook met hen een gesprek aan te gaan.

Tineke van Nimwegen-van Wieringen
raadslid PvdA en woordvoerder op dit dossier

Reacties op dit bericht

Luister pvda
Gepost op: donderdag 19 februari '04 - 23:40

Mevr van Nimwegen, van oudsher is bekend dat waar er een wil is er ook een weg is. Ook al kost deze weg wat moeite. Dit m.b.t. uw eerste punt nl. de juiste locatie. Indien het college de moeite wil nemen om een alternatieve locatie te vinden, zal deze ook gevonden worden.
Voor het college is het vinden van een pand waar drugsoverlast is heel belangrijk, ook met het oog op het zoeken en vinden van het gewenste draagvlak ter plaatste. Draagvlak is van groot belang omdat zo een kostbare project geen experiment mag zijn. Draagvlak moet ertoe bijdragen dat de kans van slagen groter wordt. Draagvlak vind jij als in die buurt behoorlijke overlast is en de bewoners in de omgeving het nut van zo een gebruikersruimte inzien.
Een gebruikersruimte beoogt een bepaald doel nl de overlast ter plaatste te verminderen. Dus moet het college zoeken naar een pand waar het drugsprobleem zich voordoet.
Een harddrugsgebruikersruimte moet het drugsoverlast ter plaatse effectief oplossen.
Het probleem oplossen daar waar het probleem zich ook daadwerkelijk voordoet is ook het meest acceptabele oplossing voor de omgeving waar zo een pand geopend moet worden.
Ten overvloede wil ik u in deze wijze op het hotspotrapport van het v d Venneplein. Totaal geen enkel melding van drugsoverlast hierin te vinden.

Het harddrugsprobleem op te lossen door het te verplaatsen naar een gelukkig, reeds bewezen, goed functionerende deel van de Schilderswijk brengt weer andere vervelende en vooral ongewenste problemen met zich mee !!!
Dat moet ook u als verstandige beleidsmakers niet willen !!!
Dit probleem moet u juist willen oplossen en dus moet u alle moeite doen om dit probleem niet verkeerd op te lossen !!!

Shirley

jetta klijnsma liegt en wij kunnen het bewijzen
Gepost op: vrijdag 20 februari '04 - 12:54

jetta jou tekst op resedentie.net staat vol leugens we kunnen het bewijzen en zullen het zeker doen alle raadsleden zullen het krijgen
er staat b.v over sleutelviguren wij willen weten wie de sleutelviguren zijn want wij kennen ze niet
in iedergeval u moet niet meer liegen want we betrappen je toch wel als u liegt

toontje lager
Gepost op: vrijdag 20 februari '04 - 15:57

Het zomaar mensen voor leugenaar uitmaken is nogal wat.

In plaats van zoveel gal te spugen, is het denk ik beter die niet nader genoemde 'bewijzen' openbaar te maken. Op deze site bijvoorbeeld?

Voorlopig is het veel geschreeuw en weinig wol, maar wel kwetsend en dat bevalt me steeds minder eigenlijk. Een debat is leuk, maar dan wel graag over de inhoud.

Welk stuk op residentienet?
Gepost op: vrijdag 20 februari '04 - 16:14

Ik zoek me rot maar ik kan alleen maar een oud commissieverslagje vinden.

Overigens ben ik het eens met Tineke: je kunt moeilijk kritiek hebben op een voorstel dat je nog niet kent.

Pvda maakt zichzelf belangrijker dan ze is
Gepost op: zaterdag 21 februari '04 - 16:23

In de eerdere vergaderingen bleek dat alleen GroenLinks voor het voorstel is en dat de PvdA verdeeld is. De rest was gewoon voor gebruikersruimten, maar tegen de lokatie. Het tekent de PvdA dat ze vervolgens niet de meerderheid accepteren, maar dat ze gaan difficulteren. De oplossingen van een politiek probleem is vaak het creeren van een nieuw probleem. DUS: 2 gebruikersruimten tegelijk, in de stationsbuurt (lees Leger des Heils, Wagenstraat). Jetta Klijnsma komt met dat voorstel en daar zal de VVD tegen zijn. Dan heeft de PvdA het niet meer gedaan, maar de VVD. Transvaal is als love-baby van de PvdA geen optie.

Michel

Hardhoofden of leeghoofden
Gepost op: zondag 22 februari '04 - 00:16

http://www.denhaag.pvda.n...wsbericht/72

lees het rustig door. Het ziel zit er bijna in.
Er komt nooit een harddrugs gebruikersruimte
aan de vennepark. Schrijf het maar op jullie buik.

Ik ga vanuit: pvda is VOOR VERLOEDERING.

Dat gaan we bestrijden. Samen met derest van de partijen. pvda komt er niet meer in, stelletje hypocrieten! pvda=pvdv (partij van de verloedering)

schilderachtigewijker

Beste schilderachtige wijker
Gepost op: zondag 22 februari '04 - 00:42

Me dunkt dat de PvdA de mening van de omwonenden zeer serieus neemt.
Bij welke partij kan je beter terecht dan hier, bij de PvdA? We proberen een zo goed mogelijke oplossing te vinden. Dat betekent een afweging van belangen en welk belang het zwaarste weegt is binnen de PvdA zeker nog geen uitgemaakte zaak.
Iedereen krijgt hier de ruimte om zijn kritiek te spuien, maar laten we toch vooral samen proberen tot de beste oplossing te komen.

Vragen naar de bekende weg.
Gepost op: zondag 22 februari '04 - 09:08

In onderstaande bijdrage heb ik de feiten vermeld en als Mevrouw van Nimwegen de moeite zou nemen, om zelf is een aantal keren overdag en 's avonds te gaan kijken, dan zou ze tot de conclusie komen, dat dit niet de juiste plek voor de gebruikersruimte is.

Zie:
http://www.denhaag.pvda.n...wsbericht/63

De informatie over de hotspots toont dit duidelijk aan.
Zelfs de mensen van drugspunt vinden het de verkeerde plek.
Ron kan het veel geschreeuw en weinig wol vinden, maar voorlopig zie ik geen enkele zakelijke argumentatie aangedragen.
Reageer nu eens feitelijk op de argumenten in mijn stuk en de brief van de wethouder.
Mag ik er overigens op wijzen, dat BW gewoon een besluit hebben genomen over de gebruikersruimte, wat alleen nog maar aangepast of teruggedraaid kan worden

Zwaarste belang
Gepost op: zondag 22 februari '04 - 12:42

Beste Willem Minderhout, welk belang het zwaarste weegt in deze is toch echt wel duidelijk ?
De pvda begrijpt toch wel wat een kostbaar belang het belang van jonge kinderen is ?
Dat slecht voorbeeld van een concentratie harddrugsverslaafden in de straten straks van een zeer kinderrijke leefomgeving/speelplein nooit ideaal is [ en dus zeker af te raden ] voor de toch al kwetsbare kinderen/jongeren hier ?
De praktijk leert dat ook slecht voorbeeld doet naleven, vooral als je al niet dagelijks sterk in je schoenen staat gezien je achterstand op school vaak. Elk harddrugsverslaafde erbij is er een teveel.

Momenteel zijn ouders hier dankbaar dat er geen harddrugsgebruikers hier aanwezig zijn.
Ouders hebben het recht en de plicht hun geliefde kinderen te beschermen voor al het slechte in het leven. Dat is een bekend oergegeven. Elk kind dat zich eenmaal eenmaal laat verleiden tot het slechte pad is moeilijk te corrigeren en brengt veel ellende in het gezin mee .

De hardwerkende, verder gewone burger hier heeft toch ook recht op zeggenschap ?
Een reeds bewezen leefbaar gebied leefbaar willen behouden is toch acceptabel voor de pvda ?
Willem, de beste oplossing voor de pvda is leren luisteren naar de eigen kiezers.
En Willem, bedankt voor je bijdrage.

Inderdaad Michel, je ziet het goed, nl dat het oplossen van een verkeerd besluit bij de pvda is het creeren van een nieuw probleem !

Shirley

jetta liegt en we maken het openbaar
Gepost op: zondag 22 februari '04 - 17:19

wij gaan het openbaar maken dat Jetta Klijnsma liegt in haar verslag we zullen alle getuige bij elkaar halen zelfs de sleutelviguren waar zei het over heeft
we kunnen het bewijzen en we doen het ook openbaar en via de media dat jetta liegt
want wat voor nut heeft het als je liegt
eerlijk heid loont en jetta zal zien als je jokt elende van kan krijgen

bewoner

kijk
Gepost op: zondag 22 februari '04 - 17:24

hier moeten jullie kijken er staan zoveel leugens in kijk maar vreet je zelf niet op als je boos word door zo'n leugenachtige tekst


http://politiek.residenti...ad&ID=45

raad is wie ik ben

Beste Shirley
Gepost op: zondag 22 februari '04 - 21:06

Als bestuurslid en webmaster kan ik er in directe zin alleen voor zorgen dat de raadsleden in staat worden gesteld om via deze weg te 'luisteren naar de eigen kiezers'. En liever nog: met ze in gesprek te komen.

Hoe ze daar invulling aangeven ligt buiten mijn invloed.

Beste klijnsma
Gepost op: maandag 23 februari '04 - 18:28

Ik heb u brief gelezen 6/01/2004.Over gebruikers ruimte in Schilderswijk.Wij wonen al 31 jaar in Schilderswijk.Wie zijn de sleutel figuren?In onze omgeving.Wat is u rede dat u niet ons uitnodigen.Wij hebben vrijwillege actieve tijden.Bijv:veiligheid,contact met de bewoners van Schilderswijk en schoon houden van de pleinen en straten.Tot nu toe ben ik bekend in mijn buurt.Maar ik ben nu erg boos uom jullie gewoon aan het liegen zijn.Zo met de 1.5 miljon euro u andere project inrichten.Hier is kinderrijkebuurt a.u.b proberen niet van onze kinderen niet in de put gooien.zo mooie plijnen en kleurrijke vrouwen en kinderen gezellig in de plein spelen.Wij alagtone vrouwen net beetje vrij zijn en thoekomst wij willen geen angst leven.U moet proberen die drugs gebruikers pobreer maar af te kieken.Niet reclame maken om te kans geven laat maar gebruiken anders komt duizende kinderen in onze buurt in de slechte pad komen.ik ben moeder van drie kinderen en ik heb ook 1 kleinkind en ik werk ook van 27 jaar .Ik wil altijd een gezellige buurt en veillige buurt.Niet meer kans geven omgeving onze buurt gebruikers ruimte.koefiehuis,bar is niet meer niet nodig.Wij willen multiculturele samen leven.Anders worden wij vrouwen opgesloten thuis.omdat de straat niet meer veilig is. onze kinderen is niet meer veilig in het schilderswijk.Laat de gebruikers maar buiten schilderswijk een aparte huis bouwen.Waar de kinderen niet veel last krijgen van de gebruikers.Beste Klijnsma.plijnen voor kinderen gezellig spelen.park voor de mooie planten.Laat u maar ze kleurrijk bloeien.laat maar ook onze kinderen in de plein spelen met alle kleurrijke kinderen.

2000 HANDTEKENINGEN
Gepost op: zaterdag 28 februari '04 - 15:02

Kleurrijk,

Jazeker een kleurrijk plein, zonder zilverpapiertjes, zonder zilverkleurige spuitjes en witte poederjes en pilletjes.

Ik ben als hollands welvaren echter ook kleurrijk en betrokken.

Zondag liep ik in de Honthorststraat en zag ik wat van die schattige kindersnoetjes achter een raam. Daar werd ik triest van, wat nou als zij altijd binnen moeten blijven als zal blijken dat het plein niet meer leefbaar is ? Omdat er junks rondlopen. Wat nou als hun vader en of moeder geen keuze heeft zoals sommigen van ons en niet kunnen verhuizen naar een buurt die wat beter is. Sommigen van ons zijn financieel draagkrachtig en kunnen hun eigen lot bepalen. Die kunnen verhuizen wanneer zij willen.

Helaas hebben sommigen toch die bescherming van de gemeente nodig. En wat nou als de gemeente die niet geeft. Wat nou als juist een parij van de arbeid, de partij van Jan met de pet of van Fatima met een hoofdoek die steun niet geeft. En een beslissing maakt uit een zogenaamd sociaal motief een beslissing heeft gemaakt die juist a - sociaal, kapitaal vernietigend en fout blijkt te zijn ?

Een experiment voor twee jaar, mischien met een negatief aanzuigend effect voor een langere termijn van twee jaar !

Experimenteer niet met de kleurrijke mensen van het van der Vennepark !!!

Wij moeten geen speelbal worden van politieke experimenten. Of zal dit experiment ook gebruikt worden in de STATIONSBUURT, LAAKKWARTIER of DE VOGELWIJK !!!

Trouwens, de actiegroep bestaat niet alleen maar uit een paar felle tegenstanders.

Wij worden gedragen door een grote ACHtERBAN !!

Wat is nou een actiegroep zonder mensen die hen steunen ?

Zonder deze DRAAGKRACHT konden wij niet opereren !Wij hebben geen dubbele pet op !! Ons enige doel is geen drugsgebruikerspand. Onze kracht is het feit dat de omwonenden dit pand niet willen. WIJ WILLEN HET NIET !!!

Jetta waar blijft jou reactie ????

Wethouder van WELZIJN ?

STEM VAN HET VOLK ???

WEL ZIJN, NIET UITDRAGEN !!!

Durf de confrontatie met de WAARHEID aan !!

Tweeduizend handtekeningen, 2000 !!!!

2000 2000 2000 2000 2000

Een kleine groep felle tegenstanders ?????

was getekend

I.R de Baas/j.goli

I.R. de Baas

De Buurt
Gepost op: zaterdag 28 februari '04 - 21:01

Afgelopen week hebben we opnieuw twee raadsleden in ons buurthuis mogen ontvangen. Zij steunen De Buurt in hun strijd tegen de komst van een harddrugsgebruikersruimte aan het plein.
Elk raadslid die tot nog toe hier kwam en met eigen ogen kon aanschouwen hoe de ligging van het beoogde drugspand is, geeft ook moeiteloos toe dat het niet verstandig is op dit plek te openen.

Ter kennisgeving aan u het volgende :

geen tweede raadscommissievergadering omtrent
de gebruikersruimte v d Vennebuurt.
Er komt opnieuw een eerste raadscommissievergadering in een soort combinatievergadering met het te openen tweede pand in het Stationsbuurt.
Althans, dit bericht is telefonisch medegedeeld aan de opbouwmedewerker van het buurthuis door de secretaris van Klijnsma [?] met de bedoeling dit door te geven aan De Buurt.

Kan dit wel zomaar vragen we ons af en hoe zit het ditmaal ? Is het een soort streek van Klijnsma om ons op een bepaalde manier klem te zetten ?
En 3 weken terug belde diezelfde secretaris om ons te laten weten dat de tweede raadsc.verg. binnenkort aankomt en dat de sprekers van de eerste verg. opnieuw mochten inspreken. En nu weer wat anders ? Hoe waar is dit nou ? In ieder geval kan Klijnsma ons toch niet bedonderen met een onverwachte gang van zaken ?
Is ze het vergeten dat ze met een grote groep mensen te maken heeft die op de voet volgen hoe het proces verloopt van haar zijde ?
Speelt ze met onze gevoelens of wil ze het anders laten uitpakken voor ons ?
DENKT ze dat ze met een tweede pand De Buurt kan inpalmen ?

Mevrouw Klijnsma, houdt u vooral de zaken goed gescheiden !!!
De Buurt heeft ijzersterke argumenten om hier geen gebruikersruimte te laten openen, wil u vooral deze buurt niet verwarren met een buurt in de Stationswijk of waar dan ook waar wel aanleiding is om een harddrugsgebruikersruimte te openen ???

Mevouw Klijnsma, u heeft ons al die afgelopen maanden toch wel begrepen hopen we ?
Wil u ons dwingen om massaal een grote protestmars naar het Binnenhof te houden ?
Het project van u moet slagen en dan kan alleen als mensen in die omgeving het nut van inziet. Het is u niet ontgaan dat de hele buurt hier het afwijst.

Of wil u ons op een nieuwe ronde raadscommissievergadering vertellen dat u een locatie heeft gevonden in de Schilderswijk waar wel overlast is van harddrugsverslaafden ?
In dat geval hebben we u al de afgelopen maanden verkeerd beoordeeld. Dan heeft u getoond iemand te zijn die werkelijk luistert naar mensen. In het andere geval wordt u geconfontreerd met de massale kracht van De Buurt. Mevrouw Klijnsma, onderschat de hevigheid van de gevoelens in De Buurt niet. Keer op keer bewijzen de buurtbewoners dit in het buurthuis en hier op straten pratend met elkaar. Het is hier allang als een lopend vuurtje gegaan dat de mensen het hier niet willen, alleen u wel !

De Buurt begint wel zo zoetjes aan zijn geduld met u te verliezen, houdt u er a.u.b. rekening mee dat u al die tijd met ernstige gevoelens van vele volwassenen en vele kinderen te maken hebt.
Zoals u begrijpt, de kinderen hier kunnen u niet persoonlijk benaderen, maar ouders kennen hun gevoelens en dat maakt de ouders tien maal strijdvaardiger. Er zijn teveel kinderen hier die het niet ontgaan is dat in de straten waar ze spelen en lopen voor hun school drugsmensen komen. Nogmaals houdt u rekening met deze kinderen en zoekt een straat/buurt uit waar u niet de toekomst van morgen confrontreert met gevaarlijke mensen. U vindt harddrugsgebruikers vast ongevaarlijk, maar kinderen, ouders en ouderen zijn bang voor ze. Vooral als wij ze nu hier niet zien, maar u ze met groepen tegelijk op ons afstuurt !
U vindt 30/60/90 niet veel tussen kinderen mevrouw Klijnsma, ouders daarentegen vinden twee van zulke harddrugsverslaafden bij hun kinderen al teveel. Kan dat tot u doordringen ?

U vertrouwt sterk op een pasje die u ze geeft, wij als ouders vertrouwen alleen op de VEILIGHEID van onze kinderen.
Een pasje is voor u een garantie.
Een veilige leef- en speelomgeving kan niemand garanderen met een zo een pasje, zelfs u niet.
Pasjes moet u uitdelen daar waar gegarandeerd geen kindertoekomst mee gemoeid is.
Een harddrugsverslaafde kan nieteens zich zelf goed in de hand houden laatstaan een pasje als handhavingsmiddel voor zich zelf of voor u.

De Buurt

1,5 % drugsgebruikers van de 2000
Gepost op: zondag 29 februari '04 - 14:37

Geachte raadsleden,

Zijn de alternatieve locaties van een drugsgebruikersruimte wel onderzocht ???
Wij hebben deze alternatieven aangeboden. Zijn er nieuwe alternatieven onderzocht?

Wat waren de argumenten om deze alternatieven af te wijzen ? Aan wat voor criteria moeten drugspanden voldoen ?

Is het monumtale pand wel een geschikte locatie ?
Wat zijn de criteria geweest om dit pand aan te wijzen ?

Is er draagkracht in de wijk ?

Hebben de raadscommisie leden de buurt weleens bezocht op een zonnige middag ?

Weet u dat er prachtige mensen hier rondlopen, en zich wel degelijk inhoudelijk op de hoogte hebben gesteld van de gang van zaken van het pand

Heeft u wel eens echt met de omwonenden gesproken van het van der Venneplein ?

Heeft u wel het Hot - spots rapport gelezen ? Bent u toen tot de conclussie gekomen dat er helemaal niet over drugsoverlast wordt gerept in het van der Vennepark ? Of is dit soms een loos rapport omdat het tot stand is gekomen o.a. door jarenlange klachtenmeldingen van de direct betrokkenen ?

Dus de omwonenden. Dus mischien de te gewone burgers.

Beseft u wel dat er andere plekken in Transvaal en de Schilderswijk zijn waar daadwerkelijk overlast is?

Kent u de echte overlast plekken wel ? Paul Krugerplein, Delftse laan, Teniersplantsoen etc.

Leest u dit Forum wel of wordt het op den duur een gezellig onderonsje voor buurtbewoners ?

Waarom zo weinig concrete antwoorden op onze ook inhoudelijke vragen ?

Zoals bijvoorbeeld het argument dat het pand o.a. uit preventieve argumenten zal worden gebruikt ?

Wat bedoelt u uit preventief oogpunt ?

Deze vraag heb ik herhaaldelijk gesteld ? Of weet u mischien zelf het antwoord niet ?

Weet u dat er zes scholen zijn in de directe omgeving zijn waarvan de kinderen het park als doorgangsroute gebruiken van en naar school ?

Dat er vollop ondernemers actief zijn ?

Dat er een nieuw bouwproject Hobbeven gaande is ? Nieuwe ondernemers en nog meer nieuwe bewoners ?

Hoe kunt u ons garanderen dat de drugsoverlast Schilderwijk Breed zal afnemen door het gebruikers pand !!? ( 2000 gebruikers 30 mensen per dag toegang in pand met pasje )

30 gebruikers op 2000. Weet u dat, dat 1,5 % is die " geholpen wordt "
Vindt u dat wel dat, dat zoden aan de dijk zet ?

Weet u dat wij dagelijks bezig zijn met beraadslagen en regelmatig raadsleden uitnodigen ?

Weet u dat deze wijk potentie heeft ?

Weet u dat er ook vollop mensen van buiten het van der Vennepark de eerste raadscommissie vergadering hebben bezocht ?

Weet u dat er toen mensen vrij van hun werk hebben genomen om hun zegje te doen ?
Weet u dat de gang van zaken omtrent de komende commissie vergadering niet doorzichtig is ! Weet u dat het nu een Combinatievergadering wordt van Twee panden !!!

Zal men niet het eerste pand goed moeten overdenken alvorens met tot twee panden overgaat !

Ik wens u nog een fijne dag.

J. Goli

J. Goli

verhuizing
Gepost op: zondag 29 februari '04 - 20:43

ik heb mijn moeder gevraagd hoe ik ook wat van mijn irritatie kwijt kan hier. Ik ben Amrish, student op de Hofstadcollege. Ik hoor zoveel van de zijlijn over dat drugspand. Ik ben 18 jaar en houdt me normaal gesproken met andere dingens bezig.
Maar nu is het zover dat de ouders van mijn buurtvriend de knoop hebben doorgehakt. Tot onze verbazing kwam Prem, de jongen met wie ik 2 keer in de week naar de sportschool ga, langs omdat hij zelf in de knoei zat thuis. Thuis bij hem worden ze gedreven door een soort paniek van de komende drugspand.
Prem's vader Kries blijkt de angsten van Sila niet te kunnen wegnemen. Sila is bang van een toekomstig leven met zoveel drugsverslaafden bij haar in de straat.
Prem begrijpt zijn ouders niet helemaal, hij heeft het hier prima en heeft ruzie met zijn moeder en vader nu. Want Prem wil niet weg van deze omgeving om iets wat nog komen moet.
Ik heb met Prem te doen, ik ben het ook niet altijd eens met mijn ouders, maar wat nu ?
Die jongen is enig zoon en Sila is zo bezorg om de toekomst hier, dat zij niet meer te overtuigen is.

Vader Kries zet zijn woning te koop.
Mijn vader hoort het verhaal van Prem en maakt ook zo'n rare opmerking dat ook hij gaat verhuizen als die junkies komen. Mijn moeder is dol op haar mooi ingerichte huis en raakt in de stres. Ze kennen Kries en Sila, dus ze raken heftig aan de praat.

Wie van jullie van de pvda maakt nu deze eenvoudige, maar doodgewoon lieve mensen toch zo nerveus ?
Ik wil wel voor u komen te staan en u vertellen wat ik van u stomme onrealistische plan vind.

Ziet u aankomen dat vredige mensen hun huis en haard zullen verlaten omdat u of jullie daar de oorzaak van zijn ?

Als er een schaap over de dam is volgen er meer....

Gewone burgers moeten plaats maken voor junks.
Dat is modern beleid.

Nu begrijp ik waarom mijn ouders naar dat buurthuis gaan de laatste tijd.
Zij worstelen ook met angsten.

Eerlijk gezegd boeien deze zaken me niet zo, maar nu ik erover ga nadenken is het te gek voor woorden. Als dat politiek is hoef ik straks niet te stemmen.

Verkeerde plannen treffen de verkeerde mensen.

Amrish

schoon maken
Gepost op: maandag 1 maart '04 - 11:16

ze zijn vadaag om 10 uur begonnen om de pand schoonte maken met politie begeleiding
er komt waarscheinlijk hoog bezoek

bewoner

Schoonmaken
Gepost op: woensdag 3 maart '04 - 09:03

Voor hoog bezoek moeten ze maar naar de WC op het standhuis of elders, niet bij ons.

Geen gekak in ons buurt hoge dames en heren.
U bent gewaarschuwd.
Zwaar geschut.

Nachtspook

Willemmmmm!!!!!!
Gepost op: vrijdag 5 maart '04 - 23:13

Willem, waar is mijn stuk over"kleinsma is zo blij"?

Gaarne antwoord.

engel

kleinsma is zo blij
Gepost op: zaterdag 6 maart '04 - 18:59

(verwijderd)

Engel

Vooruit dan maar
Gepost op: zaterdag 6 maart '04 - 20:21

maar ik blijf je reactie vér beneden de maat vinden en voor verwijdering in aanmerking komen. (Zulke taal verwacht je niet van een 'engel'. )

De hulp aan verslaafden, waaronder gratis heroine verstrekking, is hoognodig om ook die mensen weer de kans te geven hun leven op orde te brengen. (En u daardoor geen overlast meer te bezorgen.)

Inhoudelijk vind ik niets op Klijnsma's beleid af te dingen. Wat de lokatiekeuze en het overleg met de omwonenden betreft is er op deze site meer dan genoeg kritiek geleverd en het is jammer dat daar niet op gereageerd wordt.

Dit soort aanvallen op de persoonlijke integriteit zullen die - broodnodige - dialoog geen goed doen.

Zo gaan we toch niet met elkaar om?

willem minderhout

wat?
Gepost op: zaterdag 6 maart '04 - 21:37

Willem, waar praat je over?
De waarheid is misschien wel hard, maar het blijft de waarheid.

Met gratis heroïne verstrekking krijg je geen enkel leven weer op orde. Denk maar eens eerst over na.

Het mag zijn dat er over lokatie één en ander is geschreven maar daar gaat het niet om. dat jij kleinsma's inhoud () goed vindt is jou gedachte, niet de onze en vele anderen.

Kijk maar eens naar tv-west en lees weer wat ik geschreven heb, je zal zien wat een engel ik ben, ééntje die mensen beschermt tegen het kwaad.

Staar je niet blind op het vertrouwde.

Engel

Beste klijnsma
Gepost op: zondag 7 maart '04 - 20:27

Morgen is 8 maart.Dit betekent vrouwen dag.Maar voor mij is rauwe dag,omdat je hebt ons Schilderswijkerse vrouwen niet gewaardeert.We hebben geen ruimte in Schilderswijk om onze feest te vieren.Maar u heeft wel geld,die gene wel gif GEBRUIKERS RUIMTE.Ik vindt schande wat ik op tv gehoord in Schilderswijk die niet meer veilig is.Geen pizza bezorgers en geen postbode.Hoe kunt u proberen die onveilige gevaarlijke mensen onze voor deur zetten.Als jij wil dat jij die mensen bij jou thuis brengen.Hoe wij allochtonen vrouwen veilig straat lopen.Je maakt ons angstig.Jou plannen hebt onze ziek gemaakt.Luister Klijnsma.Hoe moeten wij nog samen leven.Wij streven over jou plannen.Denk jij aan jou kinderen.Onze kinderen is goud waart in een gezin.Je mag niet onze gezinnen.Probeerd u problemen op te lossen.Maar niet op bergen.U bent niks voor niks wethouder.Laat die junken afkicken.En helpt de Schilderswijkers om niet meer te junk worden.Help onze buurt om leef baar te maken en niet de junken.Laat gewoon de junken oppakken.Als u veel geld heb.Help de kinderen en ook de oude mensen.Gebruik u goede doelen.Dan bent u de goede wethouder.

Z.Tiryaki

Reactie op vooruit dan maar.
Gepost op: maandag 8 maart '04 - 10:14

Willem mailde me dat ik aan die Engel moest zeggen, dat hij alle persoonlijke beledigingen weghaalt. Daar is wat voor te zeggen, maar ook wat tegen en vandaar toch maar mijn reactie naar Willem toe.

Beste Willem,

Het is geen Engel want als ik iemand persoonlijk beledig (wat ik overigens heel zelden doe) dan zet ik mijn naam er onder.
Als ze dan wat willen dan komen ze maar.
Maar het niet reageren van Jetta naar de mensen toe is de grofste belediging, die je mensen kunt aandoen.
Het eindeloos voor je uitschuiven van gedane toezeggingen.
Ik heb je kopietjes gestuurd van het verwarde verweer van de gemeente naar de rechtbank, daar zet ze zelfs
haar naam niet onder!!!!!!
Dat was voor de druppel, die de emmer deed overlopen!!!
Je tekent alle uitgaande post zelf mee, al moet je tot 's nachts twaalf uur er zitten.
Zo ben ik dat gewend.

Ik zou het nooit zo geschreven hebben, maar mensen worden zeer getergd, dit duurt al maanden en dan blijf je niet altijd redelijk en netjes.
Ik kom hier nu een groot aantal weken en ik zie mensen sommige mensen verharden en verkrampen en maak me daar echt zorgen over.
Calcutta zou ik zeker niet genoemd hebben gezien het plaatsje wat moeder Teresa in mijn hart heeft.
Maar als hij het zo vind, dan doet die maar, dat lucht misschien op.

We praten namelijk hier niet over zomaar iets.
Makkelijk gezegd niet in mijn BackYard als het jezelf niet betreft.
Laatst was er bij ons in het flatgebouw weer 1 binnengeslopen en had beneden in de hal zitten schijten en stinken dat wil je niet weten.
Dat die er gaat pitten heb ik nog geen eens zo'n moeite mee, maar geen stank voor dank.

Ik liet verleden week mijn hondje hier in het centrum heel laat uit (ben 1 van de weinige die de hondenpoep opruimt,
wanneer komen die stadswachten met verbaliseer bevoegdheid een keer, anders mogen ze het aan mij uitbesteden,
dan loop ik nog een keer binnen leuk voor de erfgenamen) en werd een ouder echtpaar (in de zeventig) heel hinderlijk
lastig gevallen door een psychotische zwerver.
Ik ken ze langzamerhand allemaal hier in de wijk-maak vaak een praatje met ze-
deze jongen is er bij tijd en wijle heel erg aan toe- en heb tegen hem
gezegd, dat die nou op moest lazeren, want dat ik hem anders op het dak zou zetten.
Hij kent me en weet dat ik dat zonodig doe en hem dan overdraag aan de wijkagent.(Met wie ik hele goede maatjes ben)
Maar het is een vreselijke zielepiet!!!!
Totaal de weg kwijt!!!!!
Kon natuurlijk weer nergens terecht om te slapen!!!!

Je moest eens weten hoe vaak ik 's avonds laat nog twee of drie uur Euro aan die gasten geef op dat ze kunnen gaan slapen.
En ik zeg er altijd, dat als ik hem ergens zie, dat die drugs koopt van mijn geld ik hem de klere sla.
Sorry voor die taal van de straat, dat begrijp je waarschijnlijk niet, maar dat schept een band.

Er "loopt" hier ook vaak een jongen in een invalide kar.
Bij tijd en wijle een aardige gozer waar je alle kanten mee op kan, maar als die zijn medicijnen niet op heeft, dan is het een beest.
Slaapt vaak hier in een portiek achter bij de MEDIA MARKT.
Ik kwam een keer bij de apotheek voor mijn astma medicijnen en toen was die helemaal in paniek, want toen had die geen medicijnen meer en was
het recept van de dokter er nog niet.
Hij noemde het rijtje op wat die nodig had -ik heb het stiekem genoteerd en nagekeken wat het allemaal was op internet.
Die rommel geven ze dus alleen aan totaal psychotische mensen.

Die mensen horen niet op straat, die moeten geholpen worden en als dat mij meer gemeentelijke belasting kost, dan is dat voor mij geen
enkel probleem.
Maar geen dure luxe ministeries, geen stadion met skyboxen voor de happy few.
Als je naar het voetballen wil, dan ga je daar staan met je maten!!!

We hadden laatst een bijeenkomst van de buurtvereniging over de overlast.
Uiteraard had de halfzachte sector weer de gebruikersruimte op het lijstje gezet.
En de wijze waar op die halfzachte sector opereert is zeer geraffineerd.
Er zaten er meer dan buurtbewoners en dan wordt er als je niet oppast geconcludeerd, dat er draagvlak in de buurt is.
Dat spelletje ging dus niet op.
Is een werkgroepje ingesteld om met voorstellen te komen.
Ben maar lid geworden.
Komen met zes personen bijelkaar en uiteraard zit en dan weer zo'n knaap bij.
Na een uur praten zijn de bewoners het er over eens, dat niet de gebruikersruimte het probleem is,
maar de nachtopvang voor die mensen.
Ik ben van plan me daar echt hard voor te gaan maken, of het me lukt?
Want er is hier sprake van schijndemocratie -er is al iets besloten- en dan wordt er zogenaamd draagvlak gecreëerd

Maar ik krijg het langzamerhand steeds drukker met die ongein van de overheid.
Laatst werd ik uitgenodigd via een oud leerling van de Hogeschool om een lezing te houden voor
een groep allochtone HBO'ers en universitair geschoolden.
Ging over de ecomische positie van de VS en hoe de oorlog in Irak daarmede verband hield.
Je kent zo'n beetje mijn opvattingen daar over.

Loop ik dus een jongen uit Iran tegen het lijf, die hier al tien jaar is (21 jaar) totaal verwesterd een halve Rotterdammer
(met die instelling) en die willen ze dus terug sturen naar Iran.
Ik hoef je toch niet de toekomst van die jongen schilderen, als die daar in mee meegaat.
Dus wat zal er gaan gebeuren, die duikt onder in het illegale circuit.
En als het een beetje verkeerd loopt is die voer voor alle extremistische groepen.
Dus ik heb maar via mijn oud student contact met hem gelegd en zal eerst precies de feiten vaststellen en
als het allemaal klopt gaan proberen te helpen.

Wat een overheid, sorry het is een lang verhaal geworden en dat was niet bedoeling.

Hans

Ik ben het helemaal met je eens, maar ...
Gepost op: maandag 8 maart '04 - 10:36

Alles is vergankelijk, maar goede manieren zijn eeuwig. Zeker op deze site, hoe begrijpelijk scheldkanonades ook kunnen zijn.

Willem

sorry...
Gepost op: maandag 8 maart '04 - 22:03

Alle begrip voor emoties over de inhoud van de (deze) zaak, maar nooit never no way begrip voor gescheld, geschreeuw en gekrijs van semi-anonieme dames of heren. Persoonlijke aanvallen van dit niveau zijn deze site onwaardig.

Vrijheid van meningsuiting wordt begrensd door beschaving en gewoon ouderwets fatsoen. Beledigingen als die ik hier mag lezen passen ons als politieke partij niet.

Willem, doe mij en vele anderen een lol en haal die shit van onze site!

Dilemma
Gepost op: maandag 8 maart '04 - 23:17

Beste Ron, Ook ik denk dat 'engel' zijn zaak meer kwaad dan goed doet met dit soort bijdragen. Het valt me overigens over het algemeen mee. Vrijwel alle reacties zijn, hoewel vaak emotioneel, toch zeer beschaafd. Ik kan wel aan het wegpoetsen blijven, maar misschien kunnen we beter elkaar corrigeren. Geen gescheld en geleuter dus a.u.b. Daarmee sla je de discussie dood en word je niet meer serieus genomen. Denk gewoon even na en tel tot tien voordat je iets plaatst.

willem minderhout

Harde actie
Gepost op: woensdag 10 maart '04 - 17:13

Mensen, buurtbewoners, je mag niet schelden of was het shitten? Niet doen mensen, denk aan de harten en andere organen van pvda-denhaag en consorten.
Die van jou(buurtbewoners) mag verrotten, daar kijkt niemand naar om. Maar ga niet schelden!
Daar heb je geen recht toe, dat is alleen weggelegd voor politici die schijt(oops) heeft aan de bewoners.

Lees eens wat henk kool(voorzitter pvda denhaag) zegt,
Van der vennepark is een Hotspot waardoor de politie hard moest optreden tegen Harddrugs gebruikers. Daarom dat het nu stil is(in en om het park).
Nu wil hij de junkies terug hebben, echt waar!
Pvda heeft nu een standpunt, zegt hij. Ra ra..
Vennepark moet junkiepark heten, toch henk/jetta?

Snap je er wat van? Wij schelden volgens hun. En zij braken.. op ons, die recht hebben ze zich toe ge eigent.
Wie is hier nou gek?
Henkie-boy wie is je adviseur? Weer zo,n loopjongen van.. en een voorzitter van de pvda?
Ik lach me rot, maar straks lach ik nog luider als de koppen gaan rollen.

pvda heeft schijt aan ons!

Mensen laten we nu hard spelen, geen woorden meer maar daden!Desi (voormalige pvda stemmer)

Desi

Actie
Gepost op: woensdag 10 maart '04 - 17:24

[img]http://members.lycos.nl/n...A1.gif[/img]

Desi

Desi
Gepost op: woensdag 10 maart '04 - 17:26

We zien elkaar op de vergadering van
De Buurt vanavond om half 8. We vergaderen met elkaar in de hobbemastr. tegenover de Haco met die vele vlaggen. Buurtpunt.

Na alle akties, verzoeken tonen ze inderdaad geen respect voor ons.

Alle argumenten leggen ze naast zich neer.

Behoorlijk hooghartig van ze !

Hier verklappen we niet wat de komende akties zijn.
Dat merken ze vanzelf.

Respect opbrengen blijkt moeilijk voor ze, dat is pas heel jammer.

De Buurt

Waarom doe je het toch?
Gepost op: zaterdag 13 maart '04 - 23:41

kleinsma is zo blij
gepost op: zaterdag 06 maart 2004 - 18:59:25

(verwijderd)
Engel

Ik bent razend.
Willem zet mijn stuk terug!
Of ben je (toch) voor haar karretje gespannen

Engel

Beste Engel
Gepost op: zondag 14 maart '04 - 00:18

Ik ben voor niemands karretje gespannen, maar - zoals al eerder gezegd - persoonlijke beledigingen, aan het adres van wie dan ook, worden verwijderd.
In onderling overleg hebben we besloten die huisregel wat strenger te handhaven.
Alles kan hier gezegd worden, zolang je maar beleefd blijft.

Webagent Willem

Koets!
Gepost op: zondag 14 maart '04 - 13:09

Graag laat ik mij inspannen voor de koets van het fatsoen, het inhoudelijke debat en de goede smaak! Binnen de politiek in het algemeen en de PvdA in het bijzonder kunnen we best wat meer van die omgangsvormen gebruiken. Noem het beschaving: je speelt op de bal en niet op de man.

De engelen die ik ken, snappen dat (maar stemmen helaas CDA)

Dank aan de wijze Willem!

Gelul
Gepost op: zondag 14 maart '04 - 20:42

Ron je moest eens weten wat fatsoen is.
Tot nu toe heb jij niks anders gedaan dan op de man spelen.
Maar dat mag van mij, als het een punt raakt.
Jou praatjes raken nog wal nog schip.

Willem, als jij niet voor een karretje bent gespannen laat je mijn stuk staan.
Tis niks beledigens in, die oordeel kan jij niet vellen.
Het is een raak punt, met argument!
Dat jij het niet snapt, wil niet zeggen dat ik het verkeerd heb geschreven.

Engel

Nee
Gepost op: zondag 14 maart '04 - 20:51

Discussie gesloten.

Webagent Willem

Halloo
Gepost op: dinsdag 16 maart '04 - 18:54

Ik wil bolletje

U ook

Harddrugs
Gepost op: donderdag 18 maart '04 - 00:49

Vandaag hadden we weer een vergadering, ver buiten ons eigen buurthuis. Weer nieuwe gezichten.
Blijkt dat mr.Deetman enkele mensen uit ons buurt had uitgenodigt om wat verhaaltjes eromheen te vertellen.
Deze man wil koste wat kost ons in de pleuris zetten. Blijf wakker mensen, laat je niet oplichten door de zogenaamde burgervader.

Van mij mag hij direkt oplazeren. We kunnen niet wachten tot 2006.

amen

Reageer

Reageren kan op twee manieren:

  1. Met je naam en e-mailadres: je moet je reactie per e-mail bevestigen.
  2. Met je eigen account: je reactie wordt automatisch geplaatst. Hiervoor moet je wel eerst registreren en inloggen.
Naam*:
E-mail*:
 
 
Titel*:
Reactie*:
 


Dossier

  • Afdeling

Meer van dit "soort" PvdA berichten

Agenda

Shirley Marapin laat drugshol sluiten.
Meer info; 
mondigeburger


Jetta Klijnsma met Bert van Alphen gesignaleerd in Parnesia