PvdA Den Haag Actueel - RSS Feed

Nieuwsbrief

E-mailadres*
* verplicht veld

 

Uit de afdeling

Jokt Jetta? Van der Vennestraat: een multiculturele ervaring!!!

Ma 26 Jan 2004 - Hans van der Waal

Mijn stuk over de drugsgebruikersruimte is al weer enige tijd geleden geplaatst.

Inmiddels heb ik een stortvloed aan mailtjes binnengekregen en zijn er op de website al een heleboel reacties geplaatst.

In één van die mailtjes werd ik uitgenodigd, om op een avond een gesprek te komen voeren met de buurtbewoners. En omdat een mens wel eens in zijn eerste opwelling tot een verkeerde conclusie kan komen ben ik samen met mijn echtgenote nog eens overdag op het plein gaan kijken en daar eerst met heel veel mensen uit de buurt gesproken. Mensen die niet tot de actieve tegenstanders behoren.

Voorstanders ben ik niet tegengekomen, zoals de wethouder in haar stuk aan de raad d.d. 6-1-2004 aan de raad stelt. En dan vraag ik me af jokt u niet een beetje mevrouw de Wethouder?

Voor degene die de locatie niet precies kennen maar wel op de stadsconferentie zijn geweest. De Van der Vennestraat ligt nog geen 3 minuten lopen van het Volksbuurtmuseum.

Dit gedeelte van de Schilderswijk werd ons verleden op de stadsconferentie als voorbeeld gesteld voor de wijze waarop integratie wel kan slagen. Nou wat mij betreft is die integratie daar geslaagd, want ik heb heel veel mensen op die dag gesproken. En om het nare woord toch maar te gebruiken heel veel Allochtonen. Het is een absoluut onzin woord, want wat moet je met dat begrip, als je met iemand zit te praten met een schitterend Twents accent wiens vader oorspronkelijk uit Turkije kwam.

Door al die mensen, jonge ondernemers, dames met hoofddoekjes (waar maken we ons druk om) zijn wij uiterst correct en vriendelijk te woord gestaan. Per ongeluk stapte ik ook nog de moskee binnen, omdat daar een protestbrief hing tegen de komst van de drugsruimte. En in mijn onnozelheid, dacht ik dat daar een buurtvereniging was gevestigd. Ik werd ondanks mijn domheid, daar uiterst vriendelijk en beleefd ontvangen. Nee hoor meneer, dat begrijpen we, leuk dat u dit doet. Zo dacht ik "dom van je jongen", maar toch weer wat geleerd.

(Leuk verhaal voor mijn Rotterdamse maten, die liggen in een deuk als ik ze het vertel. Ik hoor de opmerkingen al : "Luistert, het is en blijft een (......) Mokummer, die gasten kennen wij niet volgen, de ene dag zitten die lui in een synagoge en de volgende dag in een moskee etc.")

Een protestbrief die aan de binnenkant van het raam bij de moskee hangt lijkt me overigens geen blijk van begrip en instemming.

Ook nog even bij het politiebureau langs geweest, om aan de agenten te vragen, wat die van dit plan vinden. Bewust vermeld ik geen tijd en datum, omdat ik geen mensen in de problemen wil brengen. Reacties van de agenten: "Als u dit aan mij privé vraagt meneer, een heel dom plan"

Overigens moet u zich van dit politiebureau niet te veel voorstellen, daar zitten niet zoveel mensen. We hebben geen drugsgebruiker in de omgeving gezien. Ook de inlichtingen die we van de mensen op het plein en in de omgeving kregen wezen er niet op, dat daar nu drugsgebruikers te vinden zijn. Dus waar de wethouder haar mededeling op baseert en ik citeer uit haar stuk d.d. 6-1-2004 : “De voorziening is bedoeld voor een relatief kleine groep verslaafden uit de directe omgeving van de gebruikersruimte.” ; begrijp ik niet.

Ook hier houd ik het er op, dat ze een klein beetje jokt.

Maar ik ben gaarne bereid om met haar te gaan kijken, als ze me de verslaafden in de directe omgeving wil laten zien. Dat die in de omgeving van de Rozenburgstraat er zijn, dat weet ik ook wel, maar dat is in mijn beleving niet in de directe omgeving.

In de brief van de wethouder d.d. 6-1-2004 naar de raad vermeldt ze ook nog het volgende: "Tijdens het traject zijn geen onverwachte vragen of argumenten naar voren gekomen die bijstelling van de plannen vereisten. Wel blijkt dat het onderwerp "drugs" voor veel mensen een taboe is en dat er grote kennisachterstand is over de aanpak van problemen rond drugs. In de gesprekken zijn veel misverstanden ontzenuwd en is veel onnodige onrust weggenomen."

Ze zal wel op een andere planeet wonen dan ik, want al tijdens onze rondgang in de wijk werd ons door mensen het volgende gezegd: "We begrijpen niet dat ze in een buurt met zoveel scholen en een prachtig speelplein een dergelijke ruimte plannen."

Dus maar even de feiten over die scholen op een rijtje gezet. Binnen een loopafstand van ca 200 meter tot 500 meter liggen de volgende basisscholen: 't Palet, 700 leerlingen, Vaillantlaan 230; OBS van Ostade. 300 leerlingen, van Ostadestraat 245 ; De Buurtplaats, 200 leerlingen, Stortenbekerstraat 264; Het Spectrum, 80 leerlingen, Stortenbekerstraat 205; Het Spectrum, 300 leerlingen, Terwestenstraat 105; De Vliegerschool, 400 leerlingen, Ruysdaelstraat 11 .

In de omgeving van het prachtige speelpleintje ongeveer 2000 leerlingen van basisscholen.

Waarom vermeldt de wethouder, dat niet expliciet in haar rapportage aan de raad? Kan ze me uitleggen, dat het regeringsbeleid is, om geen coffeeshop binnen een straal van 500 meter van een school te vestigen, maar dat het wel ontzettend verstandig is, om dit voor een drugsgebruikersruimte wel te doen?

In de beleving van onze premier in de kwestie van Mabel Wisse Smit was het verzwijgen van zeer relevante feiten ook "jokken." Ik ben het vaak niet met hem eens, maar hij had daar wel een punt. In mijn beleving is dit een zeer relevant feit en ik kan niet tot een andere conclusie komen, dan dat de wethouder dan toch een beetje jokt.

Veel van de oudere jongens op die basisscholen willen na afloop wel wat anders en gaan natuurlijk lekker een balletje trappen op dat prachtige speelplein. Wat gebeurt er als een junk een verdwaalde bal wegtrapt? Nou toen ik zo’n jochie was moest je dat dus niet doen. Die bal was voor ons heilig. Ziet u die krantenkoppen al? Het gebouwtje ligt precies tegenover het speelplein.

Deze week werd de stadskrant verspreid en dan laten ze bewust of onbewust alleen maar het geplande gebouwtje zien en niet het speelplein. En daar een plaatje meer zegt dan duizend woorden ook nog maar even deze foto van het plein.

Dan nog even een opmerking over het taalgebruik van de wethouder.

"Wel blijkt dat het onderwerp "drugs" voor vele mensen een taboe is en dat er grote kennisachterstand is over de aanpak van problemen rond drugs." In de Rotterdamse haven sorry wethouder van die achtergrond kom ik nooit meer af, dat taalgebruik noemen ze daar een" elitaire kak" en wat er dan nog voor een riedel achteraankomt, laat ik maar zitten.

Ten eerste: Laten we heel blij zijn, dat voor heel veel mensen het onderwerp drugs taboe is.

Ten tweede: Terecht werd partijleden het boek over Piet Vink aangeboden. Mijn vrouw heeft het gelezen en zei met enig verdriet in haar stem "Het leek je vader wel." Ik heb -als zestig jarige maar toch nog kind van deze tijd- alleen de foto's bekeken. Ik kon niet anders concluderen, dan dat ze gelijk had. Mijn vader had een hele geschiedenis in de arbeidersbeweging SDAP, NVV en laatstelijk als landelijk voorzitter en erevoorzitter van de ANBO.

Een man net zoals Piet Vink, als ze 's middag ergens naar toe moesten, mocht hij van mijn moeder geen boodschappen gaan doen. Dan kwam die namelijk steevast uren later thuis, omdat die aangehouden was door mensen, die allemaal een praatje met hem wilde maken.

Nou Jetta ik kan niet voor Piet Vink spreken -die heb ik helaas niet gekend-, maar mijn vader nam nooit dit soort uitdrukkingen in zijn mond over de mensen voor wie hij opkwam.

Ten derde: Denkt de wethouder nu echt dat ze al die mensen heeft overtuigd. Ze heeft zichzelf van haar eigen “waarheid” overtuigd, maar dat is heel wat anders. Dan praat ze nog over de ervaring in andere steden. Ik heb de moeite genomen om in “Google” is gebruikersruimte in te tikken. Je krijgt een zeer gemengd beeld van de ervaringen. Of lees eens die hartekreet op de website van de PvdA Leeuwarden.

Waarom vermeldt de wethouder niet, dat ze In Rotterdam en Amersfoort mobiele gebruikerscentra hebben geopend, omdat ze zoveel moeite hadden een juiste locatie te vinden.

Jetta je zult onderhand wel moe worden van mijn kritiek maar ik wil in dit verband twee uitspraken van mijn oude buurtgenoot Johan Cruyf aanhalen: "Ze zullen wel eens moe worden van mijn kritiek. Maar als ik die niet meer heb dan is het erger: dan heb ik ze opgegeven." en de bekende uitspraak "ieder nadeel heeft zijn voordeel." En dat is een compliment aan je Jetta hulde!!! Daar kan geen multiculti bioscoopbon tegenop. Want met je domme plan en je gedraai en een beetje gejok heb je de integratie enorm bevorderd!

's Avonds werd ik namelijk verrast door de ontvangst. Ongeveer dertig mensen hadden zich verzameld, om de man te zien, die de euvele moed had gehad om dat stukje op de website van de PvdA te schrijven. Dertig mensen met een van oorsprong totaal andere achtergrond en religie. Hindoestanen, Marokkanen, Turken, oorspronkelijke Nederlanders. Eenheid in verscheidenheid.

Lang niet allemaal mensen, die aan het plein woonden. De opmerking in de betreffende brief, dat het verzet zich beperkt tot mensen, die rond het plein wonen is dus niet waar. Hier jokt de wethouder dus weer aantoonbaar!!! (Geinteresseerde raadsleden kunnen een kopie van deze lijst bij mij komen inzien.)

We hebben samen de marsroute uitgezet:

1) Eerst trachten raadsleden en kamerleden te overtuigen van de domheid van dit besluit.

2) Informatie verstrekken middels de website.

3) De leden op de stadsconferentie proberen te overtuigen.

Mocht dit alles vruchteloos blijven en het besluit bekrachtigd worden door de gemeenteraad, dan zullen de buurtbewoners in beroep gaan bij de Raad van State en aan de Voorzitter van dit college een voorlopige voorziening vragen.

De buurtbewoners hebben mij gevraagd, om als hun adviseur en leidsman te willen optreden. Ik krijg legio verzoeken voor allerlei goed betaalde functies en die leg ik allemaal naast mij neer, want op mijn leeftijd is maar één ding schaars en dat is tijd. Eén dag met mijn kleindochter kan niet op tegen het slijk der aarde. Maar in dit geval vind ik zoveel onrecht in het spel, dat ik de handschoen maar opneem.

Toen ik na afloop van de bespreking naar huis liep zag ik toevallig bij een advocatenkantoor licht branden. Mr. K. Mohassel Zadeh –een vrouw van oorspronkelijk andere herkomst –die me in de deuropening te woord stond en toen ik haar het probleem verteld had, deze oude jongen even een lesje staatsrecht gaf. Conclusie: een kei, bij toeval hebben we ook al de juiste advocaat procureur gevonden. (Waarom schrijven die kranten zo weinig over dit soort mensen van andere herkomst)

Voor het overige wil ik op dit moment verder niet ingaan op de brief van de wethouder, omdat ik geleerd heb, om het kruit zoveel mogelijk tot de zitting droog te houden. Maar er wel op wijzen, dat de brief vol tegenstrijdigheden zit, wel draagvlak in de buurt – maar geen draagvlak in de directe omgeving. Wat moet je daar nu mee?

Maar ik hoop van harte dat we niet hoeven te gaan procederen en de raad dit besluit van BW wegstemt.

P.S.
Overigens vernam ik, dat aan bepaalde raadsleden een spreekverbod zou zijn opgelegd. Als dat zo is, dan vind ik dit ronduit belachelijk, we leven hier niet in het voormalige Oost-Duitsland.

Reacties op dit bericht

Beste raadleden,
Gepost op: maandag 26 januari '04 - 22:03

Politiek is een harde vak.Dat wordt ook door mensen uitgevoert tegen mensen door u, diegene voor u gestemd hebben. Aan u macht gegeven en machtig gemaakt hebben.
U heeft deze macht niet eeuwig. Over een tijd komt u weer aan die mensen om hun stem te vragen.
Om iets te vragen moet u iets goed hebben gedaan zodat die mensen weer een stem kunnen uiten. En niet iets negatiefs.
Net als nu dat u tussen deze mensen praktijk (experiment) te plaatsen. Deze mensen hebben meer dan hun helft van hun leven voor Nederland opgeofferd. Voor de welvaart verzorgd.
Dat was de eerste generatie. Tweede en derde generatie is nu fundament van Nederland geworden, zonder deze fundament kan geen bouw worden neergezet.
Toekomst van deze mensen worden besmet door de komst van de gebruikersruimte. Mensen denken dat er in deze buurt alleen maar slechte mensen wonen, maar integendeel er wonen ook goeie en gezonde mensen. En een deel van deze mensen hebben ook kinderen, die we moeten beschermen. Maar dat lukt niet als u de gebruikersruimte wilt plaatsen tussen deze mensen.
Door de komst van dit trekt meer junkies, criminaliteit aan, terwijl Nederland er voor wilt zorgen dat dit minder wordt.

jetta je liegt
Gepost op: maandag 26 januari '04 - 22:18

wij geloven jou niet wij hebben geen vetrouwen in jou je laat ons stikken jij en met je plannen je doet gewoon wat je wilt je liegt zelfs tegen de raadsleden dat je de bewoners heb gesproken en dat wij geen bezwaar hebben tegen het pand
wij zijn nu heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel boos hoe langer je ons laat wachten hoe bozer wij worden

2000 leerlingen
Gepost op: dinsdag 27 januari '04 - 00:21

Je moet jezelf wel heel hoog achten om temidden van ongeveer 2ooo kinderen een harddrugsgebruikershuis te openen.

Al zou maar 2 % in aanraking met een verslaafde of dealer komen, is dat al teveel.

Holland, wordt toch wakker.
Waar zijn de beleidsmakers mee bezig ?
Problemen oplossen en/of andere grotere problemen maken?

Denkt U na.

Broer van buurtbewoner.

De waarheid achterhaalt de leugen
Gepost op: dinsdag 27 januari '04 - 01:59

Na Hans zijn stuk gelezen te hebben, staan mijn oren overeind. Wat moeten wij hiermee?
Waarom zoveel leugens? Heeft de wethouder persoonlijke belangen bij? Heeft ze de pest aan de betrokkenne bewoners? Wat is de bedoeling hiervan en hoe heeft U de andere wethouders en de burgemeester zo kunnen inpalmen?

Wethouders, als U allen zo gemakkelijk en blindelings een goedkeuring geeft zonder enige (gestaafde) onderzoek, hoe moet het dan met onze stad verder?
Vaart U blind op woorden van collega wedhouders? Het spookt in mijn hoofd, ik begin vele mislukte projekten nu te begrijpen.//

Sorry, ik moet het weer zeggen.
Waarom Jetta, waarom? Wat hebben wij jou aangedaan, vertel het eens?
Als ik naar Jetta kijk ziet ze er zo lief en aardig uit, is het bij haar binnen wat anders dan als buiten?

Wil de echte Jetta opstaan!!

Ik zit bijna met haat, mijn hart tikt als een dolgadraaide klok, wat straks als (het) het begeeft Jetta?
Wat moet mijn vrouw, mijn kinderen dan vertellen?
Zo leven de mensen met angst hier, begrijp dat toch eens.

Weet je wat flexibel is Jetta en wethouders (incl burgemeester Deetman)? Er is altijd een oplossing, maar daar moet je achteraan gaan, zoek niet de minste en meest weerloze weg.

Misschien neem ik Jetta niet eens schuldig, maar de andere wethouders en vooral Deetman, die zat zo in 'mussen' als een tijger met zijn zware stem als schoolmeester, alsof hij de paus aan het verdedigen was.
Burgemeester, U bent geen Godfather al droomt U ervan. Neem pas op de plaats voor het telaat is, het is tot dusver allemaal goed met U gegaan, laat het zo blijven. (dan bedoel ik het met Uw popularitiet om misverstanden te voorkomen)

En stel dat het straks allemaal niet doorgaat, dus de gebruikersruimte aan het vennepark.
Dan heeft U allen heren en dames politici behoorlijk wat kapot gemaakt in mij en heel veel anderen hier en elders. Hoe moeten wij U ooit vertrouwen?
Denk daar eens rustig overna.

Rob Marapin

Wethouders D-H
Gepost op: dinsdag 27 januari '04 - 12:28

De vraag van de omgeving aan de wethouders van pvda, en vooral aan de wethouders van CDA en VVD is hoe ze zondermeer defintief kunnen beslissen voor zo een ruimte, zonder zelf de moeite te nemen om zelf eens goed na te denken waar ze hun eigen handtekening onder zetten.
Ik denk in dit verband aan bv de Wethouder van Onderwijs, maar ook aan andere die verantwoordelijk dragen.

Brief : 06-01-04
Hierin staat oa: In de gesprekken zijn vele misverstanden ontzenuwd en is veel onnodige onrust weggenomen.

Welk misverstand is er nou ontzenuwd ???
Zij doet het gemakkelijk af met misverstanden, alsof we zelf geen goed oordeel kunnen vellen over zo een ruimte en wij een wijze nodig hadden om een bepaald beeld van een zo een ruimte te schetsen. En dan nog bedenken dat ze onze gedachten dan, omdat het haar/hun zo mooi uitkomt even hadden ontzenuwd.
Ha, ha, mooi niet dus. Let op we zijn beslist niet zo achterlijk als ze jullie heeft voorgespiegeld, beste heren en dames Wethouders.
En jullie maar erin trappen.

Welk onnodige onrust heeft ze weggenomen ?
Onze vraag is : Hoezo onnodig ??
Schijn bedriegt, welk onrust is nou weggenomen???

Onze meningen, argumenten zijn gebaseerd op realiteit, op gezond verstand. Niet op zo een briefje.

Wethouders, als jullie ons als buurt respecteren horen jullie verstandig met ons om te gaan.

Een buurtbewoner.

Ervaringen met een gebruikersruimte in Amsterdam ZO
Gepost op: dinsdag 27 januari '04 - 23:16

http://www.xs4all.nl/~jjc...overlast.htm

buurtbewoner

Ach, we kunnen toch niet slapen
Gepost op: woensdag 28 januari '04 - 01:16

Alweer 1 uur in de nacht, normaal waren we op zo een door de weekse dag allang in heerlijk dromenland.
Maar ja, het hindert, hoe achteloos ze ons behandelen, hoe respectloos onze gevoelens opzij worden gezet.

In het bomvolle buurthuis waren vanavond weer zoveel bewoners dat iedereen er steeds versteld van staat, hoe deze mensen niet opgeven .
Wat een strijdvaardige taal, wat een emotie en wat een duidelijke pijn...

Trouwens gisteravond even volle buurthuis.

Haast alle avonden zijn de bewoners bij elkaar.
Mensen die van buitenaf komen om een bezoekje te brengen staan ook te kijken en voelen letterlijk mee.

Hoezo handje vol maar ?
Nee dus, dit noem je geen handje vol.

Alle soorten mannen en vrouwen die hun gevoel uiten. Is hun gevoel niet van belang ?
Je zou kunnen denken dat de groep kleiner zou worden, integendeel alsmaar komen ze erbij.

Terwijl het buiten nu heerlijk sneeuwt en ik nu toch echt wel naar mijn warme nest zou moeten,
zijn mijn ogen open de woorden van de bewoners, moeders met hun hoofddoeken, ouwe en jonge mannen , jongens en meisjes in het buurtpunt ...
Je zou het moeten ervaren om nu te begrijpen wat ik nu probeer te vertellen over deze mensen, er is een bondgenootschap tussen ze, alle rassen door elkaar heen... 8/9 van de 10 wilt wat op de computer schrijven, maar zeggen geen computer te hebben of niet mee overweg te kunnen.

Kortom, wat zal ik jullie zeggen. Voel het maar uit bovenstaande woorden.
Ik moet morgenvroeg op voor de arbeid.

sterkte aan alle mensen hier.

de buurt

Leesvoer
Gepost op: woensdag 28 januari '04 - 02:07

In Uw brief van 6 jan 2004 slaat u echt de plank mis. Het zit vol(overvol) tegenstrijdigheden.
Ik zal maar op enkele ingaan,
Die één op één gesprek met bewoners, hoeveel van ze heeft u gevoerd? Kan je het op één hand tellen?
De 20 gebruikersruimten in ons land zijn volgens u 'algemeen positief'. Echt? Let op Uw neus!
Er is zooveel overleg geweest, maar met wie?

En dan is er wel draagvlak, maar dan weer niet.
Ik zal een Eskimo zijn om U te kunnen volgen!

En dan zijn het de 'felste tegenstanders die de boventoon voeren'. Was U echt aanwezig toen met de mars naar het stadhuis? was u aanwezig in "De Mussen'? Was er een georganiseerde speech vanuit de bewoners? Was het niet dat er zoveel waren tegen Uw plan die geeneens de kans kregen
om hun zegje te doen? Anders waren we tot de volgende ochtend bezig. Weet je nog Jetta?
Wie waren er vòòr Uw plan? Een gebruiker en 2 begeleiders ervan, die U zelf speciaal heeft uitgenodigd?


En over het in brand steken van Uw geliefde pand en dat soort onzin, hou toch op!
Zijn maar machteloze kreten, dat snap je toch wel na al die jaren in het politiek?

De 1700 handtekeningen, zo denigrerend praat je over deze mensen, schaam je Jetta.
Het is schilderswijk, heel veel kunnen nauwelijks nederlands spreken en zijn ook apatisch om wat te tekenen, laatstaan hun adres te vermelden.
8 X handtekening op één adres, waarom niet?
Jetta je kent de mensen in schilderswijk(en wijken als transvaal, moerwijk, spoorwijk etc) echt niet.
Als politici zou je dat als eerst moeten weten.
Alle handtekeningen zijn eerlijk bijelkaar gebracht.
Uw gedachte zijn slecht. Shame one you.

Sta eens bij stil, zoveel onrecht.

Rob Marapin

jetta laat wat van je horen
Gepost op: woensdag 28 januari '04 - 14:34

laat je is horen jetta hoe denk je er nu over
je houdt ons ook niet op de hoogte je doet helemaal niks voor de buurtbewoner oja je doet wel wat voor de buurtbewoners je maakt ons gek

Bezwaarschrift
Gepost op: woensdag 28 januari '04 - 17:12

Vandaag is door ons lid Hans van der Waal - op persoonlijke titel en mede namens de omwonenden - een bezwaarschrift tegen de drugsgebruikersruimte ingediend bij het college van B&W.

Ik denk dat ik mede namens de rest van het afdelingsbestuur spreek als ik zeg dat ik Hans' inspanningen zeer waardeer en dat ik de afwezigheid van wethouder en fractie, in de Van der Vennestraat, maar ook - op een reactie van Tineke van Nimwegen na - op deze site, zeer betreur.

Dat moet dus beter!

Waardering voor Hans van der Waal
Gepost op: donderdag 29 januari '04 - 00:57

De omwonende, de buurt wilt ook op deze forum uitspreken hoe enorm zij het waarderen, dat een
ZWAAR GEWICHT als de heer Hans van der Waal zich ons lot heeft aangetrokken.

Alle respect en dank uit de gronden van onze warme harten voor jou , beste Hans .

Je bent uitzonderlijk moedig dat je deze stap zet Hans, er zijn weinigen die jou kracht kunnen evenaren.
Je hebt de koe bij de horens gepakt !!!
Je bent een man van KWALITEIT in onze ogen, alleen jij kan momenteel de pvda in onze ogen redden.
Want de pvda-kiezers hebben hier een stevige deuk opgelopen.

Je bent een ouwe taaie Hans, ik kan niet anders zeggen dat je van Groot Formaat bent !!!
Dat hebt je nu zondermeer bewezen, trouwens wat is de democratie toch prachtig, is het niet Hans !!!

Shirley

Drukke avond in buurthuis
Gepost op: donderdag 29 januari '04 - 01:28

Alweer bij elkaar in het buurthuis vanavond.
Afgelopen avond hadden wij de eer om de heer Albert van de Zalm in ons midden te mogen hebben.
Vanavond hadden wij de eer om Mevrouw Wil Vonk van CDA te mogen ontvangen.

Beide avonden waren geslaagd.
DE buurtbewoners waarderen de bezoekjes en het doet hen goed.
Zij voelen wie hun vrienden zijn in moeilijke dagen!
En dat zullen ze niet gauw vergeten!!!

Trouwens, het is huiselijk bij ons in onze buurthuis.
Hete koffie van Fatima en meningen, gevoelens en gespitste oren ..... van alle soorten mensen zoals Zaineb, Mohamed, Servet, Nordien, Wilma , Rabin, Jasja, Sekie, Rob, Gerard, Hans en nog tientallen anderen.

Jongens, alweer veel te laat voor deze dame.
De mijne kan ook al niet slapen, tegen mij zegt hij nu : Ouwe, ga nu slapen !
[ het is alweer half 2 , al weer te bond gemaakt, want s'morgens valt het tegen om zo vroeg eruit te komen ]

Lezers, de groetjes.

De Buurt

Integratie op zijn (t)kop
Gepost op: donderdag 29 januari '04 - 02:18

....

....

Verzonken in gedachte
Gepost op: vrijdag 30 januari '04 - 02:45

Ik denk ik denk, hoe zal het aflopen.
Een winnaar zal er niet zijn, elk medaille heeft zijn keerzijde. De één z'n brood is de ander z'n doodt.(of was het andersom.)
Zoveel moeite, zoveel kracht tot in de lange nachten.
Wie zal ons ooit begrijpen.

Eén ding is zeker, het leven blijf onzeker.

Stilte voor de storm ?
Gepost op: dinsdag 3 februari '04 - 00:17

Zal het stormen de komende dagen ?
We weten het niet, de buurt wacht gespannen af wat de informatie van de wethouder zal zijn.

Was er vandaag pvda-fractievergadering ?
Had de wethouder het moeilijk hierbij ?

De wethouder heeft goede bedoelingen met de zorg voor verslaafden, alleen haar aanpak was ondoordacht !

De team rondom de wethouder moest beter werk verrichten. Nu zit Jetta met de gevolgen.

Als persoon heeft Jetta een goed hart, daar is een ieder van overtuigd !
Jetta, je hebt het zwaar te voortduren gehad met het verzet de laatste weken, dat weten we.
Ook hiermee sterkte.

Toch wil ik namens de bewoners melding van maken dat de tijd tergend langzaam verstrijkt hier, nu we reeds zolang wachtende zijn op je.
Ben je je ervan bewust dat je iedere dag/nacht in onze hersenen ronddwaalt/rondspookt ?

Het leven zit soms heel hard in elkaar. Hierin maken mensen keuzes die bepalend zijn.
De buurt heeft een keuze gemaakt, en op alle mogelijke manieren willen ze jou overtuigen.
Ook nu, zijn ze jou stilzwijgend aan het verzoeken om oor naar hen te hebben.

Misschien is het nu tijd na alle aanvallende, verzoeken woorden om op grond van wederzijds respect de kwestie goed af te ronden nl dat u opent daar waar de problemen zich werkelijk voordoen en wij inzien dat u zich inzet voor de zorg van hulpbehoevende mensen.

Ik ken het gevoel en redeneringsvermogen van de bewoners hier en ik kan u garanderen dat zij weigeren dat u hier opent omdat ze vinden dat u de problemen daar moet aanpakken waar ze zich werkelijk voordoen. En we zijn overtuigd, zie ook cijfers hotspot v d venne park, dat er hier geen overlast is. Maar ik treed in herhaling, het is u reeds bekend.
Trouwens Jetta, heeft u al die nullen op het rapport betreffende drugsoverlast v d venne park gezien ? Niks, maar dan ook niks anders dan NULLEN.

Het rapport geeft cijfers wat de bewoners allang roepen.
We begrijpen dat onze pand ideaal is, maar waar een wil is, is er ook een weg. M.a.w. als u een minder geschikt pand vindt daar waar er wel drugsoverlast is kunt u met uw middelen voor zorgen dat het gemaakt wordt tot een geschikt pand.

De buurt wacht met ingehouden adem af, wat de wethouder zal beslissen. Morgenavond komen ze weer bij elkaar in het buurtpunt om de raadsleden van de pvda te ontvangen.

Moge met Godswil het gezond verstand zegevieren in deze.

Shirley

Schat
Gepost op: dinsdag 3 februari '04 - 01:23

Hey schat, je hebt gelijk, die mensen van BMW
racen over ons heen. Waar moeten we gaan schuilen schat? Die bolide nekt ons.

Het leven in schilderwijk is geen kattepis, je moet het meemaken. Wist je dat er mensen uit het hele land ons komen bezichtigen? Maar aapjes zijn we toch niet hé schat? De mensen zien ons als minderwaardig, weetje?
Trouwens hoe is met fatima en .. hoe heten ze weer?
Ali en radjin en pawiro en .. Ik word oud mang.
Noch een happy eind hoor en veel liefst.
En als God je niet wil bijstaan, dan weet je toch!
Ik sta altijd voor je klaar.

Schat

Schat weetje?
Gepost op: dinsdag 3 februari '04 - 03:46

Kan niet slapen van al die spanning, laat me nog wat zeggen.
We vechten tegen de bierkaai, weetje? Ben je nog op?
Schat, ik weet dat je niet weet wat bierkaai is, ik weet het ook niet. Maar het is niet goed, heb ik van de jongens op het veld gehoord.
Wist je dat als mensen horen dat we in schilderswijk wonen, dat ze niks meer van ons willen weten? Zijn ze soms jaloers schat?
Schat, ik hoop dat die kippenziekte niet bij ons uitbreekt weetje, dan gaan ze zeggen dat het ons schuld is. We zijn zo machteloos hé!
Hoe verder schat, zullen we dit overleven en wat komt hierna? Schat , is het zo dat we verdoemd zijn om altijd pijn te lijden? Moeten we altijd vechten en vechten? Maar word je niet moe van?
Schat, je moet ze niet vertrouwen, ze hebben andere belangen weetje.
Maar misschien moeten we verhuisen naar een beter plek, waar we wat rust hebben. Waar de vogeltjes fluiten, waar we geen slapeloze nachten hebben. Hmm, mischien moeten we naar een land die het beter aanpakt, maar de kinderen zullen niet willen hé. Aaj, we hebben geen keus toch?
Schat wist je dat de jongens mij kwalijk nemen?
Teveel van mijn tijd ben ik bezig voor die vlaggetjes en dat geregel, jij ook hé schat. Ik hoop dat ze je geen ontslag geven in deze moeilijke tijden. Straks zijn we doorgedraaid, dan zijn de problemen opgelost. Maar wat met onze kindertjes dan? Ik hou me hart vast. Welke waardeloze vader ben ik dan?
Schat heb je nog het laatse nieuws gehoord?
Één van de partijen wil gratis heroine geven.
Ze willen die verslaafden dood spuiten, weetje vroeger als je last had van een hond of kat lied je ze inslapen. Ze zijn slim mang, opgeruimd staat toch netjes! Ze zijn zo slim hé!
Schat misschien moeten we ons overgeven, weetje die slimme mensen weten wat ze doen.
Ik ga nu proberen te slapen. Jij ook toch.
slaapze

Schat

puinhoop......
Gepost op: dinsdag 3 februari '04 - 22:12Het is midden in de nacht
en ik kan weer eens niet slapen.
Het is een puinhoop in mijn hoofd,
dus ik moet alles weer bij elkaar rapen.

Het piekeren gaat maar door
en de nacht duurt heel erg lang.
Dit komt steeds vaker voor
en dat maakt me dan zo bang.

Jetta kom op

zeg het nou wat gaat er gebeuren?
laat ons niet wachten
we slapen al slecht
laat je stem horen
wij zullen het toch winnen
dus geef de moed maar op
we zullen door blijven vechten
jij bent de gene die de handoek in de ring zal gooien.
dus beste buurtbewoners laat de moed niet vallen want WIJ blijven vechten voor onze buurt en kinderen!!

pvda doet onrecht
Gepost op: woensdag 4 februari '04 - 01:27

pvda trapt eigen kiezers op ziel.
pvda behandelt eigen kiezers als achterlijke kinderen.
pvda zou zich moeten schamen om over de hoofden van eigen kiezers te lopen.
pvda zal zijn straf niet ontlopen.
pvda doet dit met ons zwakkeren.
pvda is het niet meer waard om met hoofdletters geschreven te worden.
pvda heeft kiezers op hun harten hier getrapt.
pvda zou niet zo hardleers moeten zijn.
pvda moet vrezen dat dit hun duur komt te staan.
pvda is ons kapot aan het maken.
pvda kan tegelijk een andere ruimte hier erbij openen, om de gefrusteerde bewoners te behandelen, want ook die hebben recht op wat geluk.

pvda moet de stemmen maar teruggeven aan ons.
pvda respecteert haar kiezers niet.

pvda moet zich schamen bij ons.

pvda verdient geen hoofdletters meer.

pvdaleden kunnen de pot op, wat komen ze na volgende week maandag met zijn allen hier doen.

pvda hoeft niet te komen komedie spelen bij ons nu ze binnenskamer toch al bliksems goed weten dat ze toch alles op alles zetten om hier te openen.

Rabin is en zal de enige, eerlijke man zijn die standpunt durft hardop te zeggen hoe fout deze locatie is.

Rabin houd je rug kaarsrecht, je heb je standpunt al bekend gemaakt.

Rabin laat je niet meeslepen omdat ze een tweede gaan openen.

Rabin jij moet je mannetje blijven staan, anders lachen ze je later uit.

Rabin, jij bent de enige echte kerel binnen die groep die eerlijk is geweest naar je kiezers toe.


pvda , dankzij jullie kiezersbedrog hier zijn jullie nu zo zielig bezig om jullie wethouder te redden i.p.v. eerlijk politiek te bedrijven.

pvda wegwezen uit onze buurt.

De benadeelde buurt

Zeki
Gepost op: woensdag 4 februari '04 - 02:08

Maak je geen zorgen man. Wij weten toch hoe het moet, laan ze maar lullen.
Vandaag is duidelijk geworden wat ze een schaapzijn, in wolf kleren, maar we hebben ze toch door?

De politiek hé zeki heeft een nivo van strond, het komt zelf boven drijven. Maak je geen zorgen.
Democratie, stelletje leugenaars, daar paai je ons niet meer in. Ik haat politiek. Vreten van ons geld en scheiten op ons dat doet pvda met ons.
Die mevr bolle is echt en echt een actrice, door en door nep(lijkt een tweeling zus van klijnsma). Zo ook de meesten van jullie partij, het gaat bij jullie niet meer om het volk, maar om cariere. Hebzucht, ikke en ikke derest mag stikken.
Zeki, we gaan er voor, we vertrouwen ze niet meer.

Niet meer moet pvda bij ons komen en over democratie hebben. Zeki, niet meer!
Deze mensen denken dat we achterbaks zijn, en in het echt zijn zij de grootste leugenaars.
Ik heb het geloof in politiek denhaag (gemeente) verloren.
Stel dat ze het morgen proberen goed temaken hé zeki, dan noch vertrouw ik ze niet.
Ik vind ze lafaards, stiekemerds. Zeki, ze hadden ons steun nodig toen met de verkiezing en ze beloofden ons van alles, dat ze voor ons zijn.
Ze zijn alleen voor zichzelf, echt en echt.
Wat een vies spel. Zeki welterusten en groeten aan Fatima.

rob

Actiegroep "Geen Drugs In de Vennepark"
Gepost op: woensdag 4 februari '04 - 22:47

Namens alle buurtbewoners wil u allen hierbij mededelen dat de buurt sinds vandaag een officieel actiegroep heeft opgericht. Hiermee maken we als buurtbewoners duidelijk dat we georganiseerd zijn en dat als de "GEMEENTE" (in deze JETTA KLEINSMA) weer eens mocht aangeven dat ze met sommige buurtbewoners gesproken heeft, dat dit niet meer opgaat. Want wij hebben nu een officiele comiteé, die namens de buurtbewoners het woord mag/kan doen. Dus Jetta voortaan weet je wie je moet spreken. Voor de zekerheid vermeld ik mijn telefoonnummer en e-mail adres, voordiegenen die met de BUURTBEWONERS willen spreken.

Voortzitter Actiegroep Geen Drugs in de Vennepark
Servet Azer
070-3434267
S.Azer@KPN.com

Beste Buurtbewoners
Gepost op: woensdag 4 februari '04 - 23:10

Ik heb een paar mensen van de PVDA uigenodigd om met de leden van de officiele Actiegroep te komen praten. Laten we eens kijken of ze ook reageren en ons (Buurtbewoners) interesant en belangrijk genoeg vinden om te komen luisteren naar wat we te zeggen hebben.

Welterusten allemaal
Columbus

Actie actie actie
Gepost op: donderdag 5 februari '04 - 02:03

Voorzitter welkom.
We gaan er voor, tot onze laaste snik.

Één ding weten we al, we hebben een voorzitter waar de pvda jaloers op kan zijn.
Ha ha, ze vallen al door de mand.
Voorzitter, wat denk je? Zullen ze nu wel luisteren?
Ik zei het al, pvda denhaag is niet goed bezig, die larikoek praatjes en die bolletjes(mevr Bolletje!), komen niet uit de lucht vallen.
De waarheid is hard, keihard, maar het is niks anders dan dat, met onzin en verdraaiing van de waarheid komen jullie nergens. Mensen zijn niet dom, die slikken de leugens niet meer.

Voorzitter, we gaan er voor en we zullen ons recht halen. We gaan er voor. Welterusten, ook de pvda leden.

Reageer

Reageren kan op twee manieren:

  1. Met je naam en e-mailadres: je moet je reactie per e-mail bevestigen.
  2. Met je eigen account: je reactie wordt automatisch geplaatst. Hiervoor moet je wel eerst registreren en inloggen.
Naam*:
E-mail*:
 
 
Titel*:
Reactie*:
 

Dossier

Meer van dit "soort" PvdA berichten

Agenda

Shirley Marapin laat drugshol sluiten.
Meer info; 
mondigeburger


Jetta Klijnsma met Bert van Alphen gesignaleerd in Parnesia