PvdA Den Haag Actueel - RSS Feed

Nieuwsbrief

E-mailadres*
* verplicht veld

 

Uit de afdeling

WELZIJNSWERK WEER OP DE RAILS

Za 24 Jan 2004 - Jan Schuller

Dankzij een zeer voortvarende aanpak van Jetta Klijnsma en haar medewerkers en adviseurs staat het welzijnswerk in Den Haag weer in zijn volle omvang op de rails. Het werk en de activiteiten van de failliet verklaarde welzijnsorganisatie “Ondernemend welzijn” worden voortgezet via twee nieuwe stichtingen en door een bestaande organisatie.

Daarmee wordt “Ondernemend Welzijn” opgedeeld in drie - naar wij hopen - levensvatbare en succesvolle onderdelen. Het welzijnswerk in Ypenburg wordt ondergebracht bij de bestaande organisatie Haagse Hout, dat in Laak wordt geleid door welzijn Escamp en de activiteiten in de Schilderswijk worden bestuurd door welzijnsorganisatie Centrum.

Naast de Wethouder hebben ook anderen zeer bijgedragen aan de snelle doorstart die gemaakt wordt. In de eerste plaats verdienen de medewerkers van Ondernemend Welzijn die in de afgelopen periode de werkzaamheden hebben voortgezet onze grote waardering. Complimenten daarvoor. Als je in zo’n moeilijke periode je werk gewoon voortzet dan bewijs je uit het goede welzijnshout te zijn gesneden. Bovendien heeft ook de door de rechtbank benoemde curator er blijk van gegeven niet alleen oog te hebben voor juridische zaken, maar ook het belang van welzijnswerk in de wijken en de stad te erkennen.

De collegepartijen VVD, PvdA en CDA en de oppositiepartijen HSP en PPS gaven tijdens de raadsvergadering van 22 januari 2004 steun aan het voorstel van wethouder Klijnsma. De overige partijen – onder aanvoering van D 66 en Groen Links – konden die steun niet geven. Die partijen hielden liever “schone handen” om later – als het onverhoopt mis zou gaan – te kunnen zeggen: “dat zij op tijd gewaarschuwd hebben”. Eigenlijk bewijzen die partijen dat ze terecht in de oppositie zitten: want leiding geven aan een stad betekent durf hebben en in zekere zin risico’s nemen. Curieus is nog dat de fractie-vertegenwoordigers van SP en ChristenUnie-SGP tijdens de eerdere commissievergadering uiteindelijk het groene licht aan het voorstel gaven.

De tegenstanders konden ook het voorstel niet steunen, omdat ze nog erg vastzitten aan de gesteunde motie van wantrouwen tegen de wethouder en vooral omdat in 2004 - en wellicht ook op langere termijn - welzijn Schilderswijk wordt gekoppeld aan welzijn Centrum. Dat welzijn Schilderswijk onder leiding komt te staan van welzijn Centrum is overigens wel enigermate pikant, omdat ook de organisatie welzijn Centrum op zoek is naar een nieuwe directeur na enige organisatorische problemen te hebben meegemaakt. Ook wij hebben de wethouder deze bijzonderheid voorgehouden, maar hebben uiteindelijk “ja” gezegd nadat de wethouder haar vertrouwen in die constructie nadrukkelijk uitsprak.

De ontmanteling van Ondernemend Welzijn en de voortzetting van de activiteiten via de bovenstaande constructie levert de minste schade op. Veel medewerkers die bij Ondernemend Welzijn werkte vinden een baan bij de drie welzijnsstichtingen die het werk voortzetten. Helaas geldt dat niet voor ongeveer 50 – grotendeels leidinggevende – medewerkers. Wij hebben er voor gepleit hen vooral te steunen bij het vinden van een nieuwe werkkring.

Zeer content zijn wij met de toezegging dat alle ID-medewerkers een werkgarantie hebben. Zij kunnen met dezelfde arbeidsvoorwaarden gaan werken bij een van de drie welzijnsstichtingen of bij een andere soortgelijke organisatie.

Wat betreft accommodaties wordt “de Twijg” en het kantoor in de 1e van der Kunststraat gesloten. Naar de overige accommodaties wordt nog gekeken.

Zoals gezegd: het welzijnswerk staat weer op de rails. Dat wil niet zeggen dat we over dit onderwerp uitgepraat zijn. In tegendeel zouden wij willen zeggen. In 2004 wordt verder gepraat over: 
-de verdeling van de stedelijke welzijnbudgetten over de verschillende welzijnsorganisaties. Een zeer lastige klus.

- de fundamentele betekenis van welzijn in stad, stadsdeel, wijk, plein en straat.

De Partij van de Arbeid bereidt zich terdege voor op die discussie in de raad.

· Een mogelijk stedelijke vorm van het exploiteren van alle welzijnsaccommodaties. Ook een onderwerp waar de PvdA ideeën over heeft.

Wij gaan ervan uit dat het werk in de welzijnssector nu weer in een wat rustiger vaarwater komt en wij zien met enige gretigheid naar de aanstaande discussies uit.

Reacties op dit bericht

Een ezel stoot zich geen tweede keer
Gepost op: zaterdag 24 januari '04 - 19:27

D66 was destijds tegen de fusie van het welzijnswerk in Laak met de Schilderswijk, omdat de financiele positie van Laak twijfelachtig was. Na twee jaar ging het mis en werd een failissement aangekondigd met een schuld van 3 miljoen euro.
Opnieuw wordt het welzijnswerk Schilderswijk gekoppeld aan een organisatie met een zwakke positie. Volgens een quick scan van de gemeentelijke accountantsdienst kent de welzijnsorganisatie Centrum een zwakke planning en control naast geconstateerde financiele risico´s.
Een deja vu dient zich aan.
Pikant noemt Jan Schuller dit, wij noemen dit onverantwoord. Een nieuw faillisement zal funest zijn voor de medewerkers in de Schilderswijk en dat wensen wij deze hardwerkende mensen niet toe. Wij hadden een beter voorstel van het college verwacht. Inderdaad, de wethouder vertrouwen wij bestuurlijk niet op haar mooie ogen. Een rammelend (of pikant) voorstel afwijzen heeft niets te maken met ´schone handen houden´, maar getuigt van gezond verstand.

Albert van der Zalm D66

"VOORVARENDE AANPAK"
Gepost op: maandag 26 januari '04 - 15:54

Dankzij een zeer "voortvarende" aanpak van Jetta Klijnsma en haar medewerkers en adviseurs staan een aantal deskundige en ervaren welzijnswerkers op straat!!!! Hoezo staat het welzijnswerk weer in volle omvang op de rails??????????


Han schreef op 19/01/04 op denhaag.org( jetta de äardige ):
Zo begint de start van WES met kapitaalvernietiging: twee deskundige medewerkers, van wie Kaya er één is, die zonder twijfel als dwarsliggers werden gezien, hebben geen contractaanbod gekregen. Voor hen is kennelijk een uitzondering gemaakt op het ‘last in first out’-principe. Afgezien van de schandalige, vernederende wijze waarop zij met hun definitieve ontslag werden geconfronteerd, kun je ook je vraagtekens plaatsen bij een organisatie die weigert om het begrip Human Resource Management werkelijk toe te passen. Een organisatie die het kennelijk prefereert zonder tegengas te opereren, die confrontaties uit de weg gaat en die zich conformeert aan de zwalkende besluiten van de politiek. U vraagt, wij draaien.

Typisch Jan Schuller
Gepost op: woensdag 28 januari '04 - 16:21

"Dankzij een zeer voortvarende aanpak van Jetta Klijnsma en haar medewerkers en adviseurs staat het welzijnswerk in Den Haag weer in zijn volle omvang op de rails."
Het is wel dezelfde Jetta die het ook zover heeft laten komen. Het is ook dezelfde Jetta die het bestuur van de nieuwe stichting op de blauwe ogen gelooft. Het is ook dezelfde Jetta die dat eerder heeft gedaan en we weten hoe dat afliep. Het is ook dezelfde Jetta die hoe-dan-ook haar eigen zin gaat. Zie Het van der Vennepark. En het is ook dezelfde Jetta die volgens mij uitgespeelt is in het welzijndossier omdat bijna niemand haar meer politiek serieus neemt, inclusief B&W.

Michel

WELZIJN WERK WEER OP DE RAILS
Gepost op: maandag 9 februari '04 - 20:06


IK WIL EVEN REAGEREN OP HET STUK WAT IS GESCHREVEN VAN HET WELZIJN WERK IN DE SCHILDERS WIJK. iK BEN ZELF EEN WERKNEMER GEWEEST VAN ONDERNEMEND WELZIJN, HEB OOK DOOR GEWERKT DOOR DE OMSTANDIGHEDEN. ER ZIJN ER BIJ ONS IN HET TEAM OOK DINGEN BELOOFD WIJ ALS UITVOEREND WERKERS VAN ONDERNEMEND WELZIJN ONS NIET ZO DRUK TEMAKEN JETTA BELOOFDE MOOIE DINGEN. MAAR HELAAS WIJ WAREN GEEN LEIDING GEVENDE MAAR ZIJN NU WERKLOOS. JETTA HOE ZIET HET SOCIAAL PLAN ER VOOR ONS NU UIT ZOALS IS AFGESPROKEN.

WELZIJNSWERKERS
Gepost op: zaterdag 21 augustus '04 - 11:35

Zeer Nare ervaring met de zogenaamde Beroepswelzijnwerkers zij zien de vrijwilligersorganisaties als Concurenten daarom blijft hulp voor deze Vrijwilligersorganisaties uit.Het zal verstandig zijn om een verstandige ambtenaar aan te stellen bij deze ??? zgn Welzijnsorganisaties.

Reageer

Reageren kan op twee manieren:

  1. Met je naam en e-mailadres: je moet je reactie per e-mail bevestigen.
  2. Met je eigen account: je reactie wordt automatisch geplaatst. Hiervoor moet je wel eerst registreren en inloggen.
Naam*:
E-mail*:
 
 
Titel*:
Reactie*:
 

Dossier

Meer van dit "soort" PvdA berichten

Agenda

Shirley Marapin laat drugshol sluiten.
Meer info; 
mondigeburger


Jetta Klijnsma met Bert van Alphen gesignaleerd in Parnesia