PvdA Den Haag Actueel - RSS Feed

Nieuwsbrief

E-mailadres*
* verplicht veld

 

Uit de afdeling

Veel te doen geweest rondom Van der Vennestraat

Di 31 Aug 2004 - Jetta Klijnsma

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest rondom de vestiging van gebruikersruimten in de stad. Vooral in de discussie over de locatie aan de Van der Vennestraat liepen de gemoederen hoog op. Zoals toegezegd wil ik, nu de besluitvorming in de gemeenteraad achter de rug is, graag nog eens in de INFO aan mijn partijgenoten uitleggen waarom we kiezen voor gebruikersruimten en waarom we kiezen voor deze plek.

Gemeentelijk beleid

De komst van gebruikersruimten is onderdeel van het gemeentelijk beleid om de drugsoverlast in de stad aan te pakken. Het beleid van de gemeente is erop gericht om zowel de overlast op straat te verminderen als het welzijn van harddruggebruikers te verbeteren. Burgermeester Deetman en ik trekken hierbij gezamenlijk op, samen met onze partners in de stad zoals politie/justitie en de verslavingszorg van Parnassia. Zo treedt de politie op tegen drugshandel en overlast en probeert Parnassia mensen te helpen van hun verslaving af te komen. Sinds dit jaar doet ook Den Haag mee aan de strafrechtelijke opvang verslaafden (SOV), waarbij criminele harddruggebruikers de kans krijgen om af te kicken.

Goede zorgvoorzieningen voor harddruggebruikers zijn onmisbaar, zowel voor de doelgroep als de stad als geheel. Het mes snijdt aan twee kanten. Goede zorg voor sociaal kwetsbare mensen helpt hen een beter bestaan te leiden, maar draagt ook bij aan het tegengaan van verloedering en overlast.

Stedelijke voorzieningen voor harddruggebruikers kunnen in principe in de hele stad een plekje krijgen. Zo is de medische verstrekking van heroďne gevestigd in Loosduinen en zitten er op Bloemendaal en in de Zeestraat voorzieningen waar verslaafden hulp krijgen om af te kicken. Gebruikersruimten en ook de decentrale methadonverstrekking hebben een wijkgebonden karakter. Ze zijn gericht op harddruggebruikers uit de wijk en bieden soelaas voor problemen in de wijk, namelijk druggebruik op straat. Met de gemeenteraad is afgesproken om in die wijken waar de drugsoverlast het grootst is, opvangvoorzieningen voor harddruggebruikers (gebruikersruimten) te vestigen. Om die reden hebben we ervoor gekozen om in de Schilderswijk en de Stationsbuurt/Oude centrum te beginnen met gebruikersruimten.

Wat is nu eigenlijk een gebruikersruimte?

De gebruikersruimte krijgt gestalte vanuit de zorg, maar óók vanuit openbare orde en veiligheid. Het is een plek waar dakloze gebruikers van harddrugs hun middelen (‘dope’) kunnen gebruiken. De gebruiker hoeft niet meer gehaast in portieken of groenvoorzieningen te roken of te spuiten, met alle nadelen van dien. De voorziening biedt de mogelijkheid tot douchen, het wassen van kleren en het voeren van gesprekken met hulpverleners die naast een aanbod in de sfeer van maatschappelijk werk ook medische zorg kunnen bieden. Belangrijk is het opbouwen van contact met de dak- en thuisloze gebruiker om hem tot meer vormen van zorg en begeleiding te motiveren. De gebruikersruimte is alleen toegankelijk voor mensen met een pasje.

De hulpverlening en de politie kennen door hun aanwezigheid op straat de dak- en thuisloze verslaafden in de wijken. Een commissie selecteert de kandidaten die een pasje krijgen. Per gebruikersruimte worden 30 pasjes verstrekt. De pasjeshouder stemt in met de regels die in en buiten het pand gelden en heeft veel te verliezen bij slecht gedrag, want dan wordt zijn pasje ingetrokken. Een begeleidingscommissie waarin de buurt, de verslavingszorg en de politie vertegenwoordigd zijn, houdt de situatie in en rond het pand nauwgezet in de gaten.

Van der Vennestraat

De gemeente heeft lang gezocht naar een goede locatie voor een gebruikersruimte in de Schilderswijk. Uiteindelijk kwam het voormalige politiebureau aan de Van der Vennestraat als meest geschikte pand naar voren. Het pand beschikt over voldoende vierkante meters en voldoet aan de veiligheidseisen. De omgeving van het pand is overzichtelijk en het politiebureau De Heemstraat ligt op een steenworp afstand.

Uit eigen ervaring weet ik dat bewoners nooit blij zijn met de komst van een voorziening voor harddruggebruikers in hun buurt. Maar in de Van der Vennestraat speelt nog iets anders mee: de directe nabijheid van een kinderspeelplaats. Daardoor werd de discussie overheerst door de emoties van ouders die zich zorgen maken over de veiligheid van hun kinderen. Ik begrijp de bezorgdheid van de ouders rond het Van der Vennepark heel goed. Ik heb mijn uiterste best gedaan om hun zorgen weg te nemen. Want natuurlijk moeten de kinderen gewoon op het Van de Vennepark blijven spelen. De bezoekers van de gebruikersruimte mogen daarom niet rondhangen in de directe omgeving van het pand of in portieken in de buurt. Zij hebben er belang bij om zich aan de regels te houden, want anders raken zij hun pasje kwijt. Ervaring in andere steden leert dat ze dat willen voorkomen. De politie houdt streng toezicht en doet er alles aan om de veiligheid op straat te waarborgen. Bovendien zullen de effecten van de gebruikersruimte nauwkeurig worden gemeten. Als blijkt dat de doelstellingen niet worden gehaald, wordt de gebruikersruimte gesloten.

Sinds oktober vorig jaar heb ik talloze wijkbewoners gesproken over de gebruikersruimte. We hebben bijeenkomsten en gesprekken in de wijk georganiseerd om uit te leggen wat gebruikersruimten zijn en hoe ze functioneren. Ik ben bij mensen thuis geweest en in de moskee. Ook zijn we met een groep wijkbewoners op bezoek geweest bij een gebruikersruimte in Apeldoorn om te horen wat daar de ervaringen zijn. Wat ik lastig vond is dat veel omwonenden helemaal niet geďnformeerd wilden worden. Ze hadden geen behoefte om mee te gaan te Apeldoorn. Ze wilden gewoon geen gebruikersruimte.

Daarnaast is het jammer dat het besluitvormingstraject zo lang heeft geduurd. Ik besef goed dat dat veel extra spanning heeft veroorzaakt bij mensen. Het kon echter niet sneller. Vanuit de gemeenteraad was in januari namelijk gevraagd om een tweede locatie in het oude Centrum/Stationsbuurt. Het zoeken naar een tweede plek kostte tijd. Uiteindelijk heeft het College gekozen voor het Zieken 107, een pand waar al geruime tijd voorzieningen voor verslaafden en dak- en thuislozen een plek hebben.

Drijfveer

Wat beweegt mij en heeft mij bewogen ondanks alle emoties om met dit dossier door te gaan? Een dergelijke voorziening in een buurt ‘valt’ bepaalt niet gemakkelijk. Ik kan me verplaatsen in de mensen die een gebruikersruimte in hun straat krijgen en onderken de heersende angsten, want ik realiseer me dat verslaafden echt niet de meest geciviliseerde burgers zijn. Ik zie echter in andere steden en bij mezelf in de straat – de methadonverstrekking van Parnassia – dat voorzieningen voor harddruggebruikers goed te beheersen zijn. Uiteindelijk schiet iedereen er wat mee op, want de gebruiker komt van de openbare ruimte in een inpandige voorziening waar contact goed mogelijk is; zo leer je hem weer kennen en is een hulpverleningsrelatie mogelijk. Bij de gesprekken met die mensen, ook in het stadhuis tijdens de lunch met dak- en thuislozen, merk ik dat de bejegening als mens cruciaal is, dus zijn ze aanspreekbaar op hun gedrag. Dat is volgens mij de essentie. Het gaat daarbij niet alleen over uitsluiting van verslaafden. Ook de andere doelgroepen binnen mijn portefeuille, zoals de psychiatrische patiënten en gehandicapten, kun je als samenleving niet buiten spel zetten, ze horen erbij. Ik ben er oprecht van overtuigd dat wanneer we goed zorgen voor deze mensen, het ons allemaal voordelen biedt. Als deze mensen hun plek krijgen hoeven anderen zich minder onprettig te voelen op straat, is er minder overlast, minder criminaliteit en neemt de leefbaarheid in wijken toe.

De gemeenteraad heeft met de plannen ingestemd. Nu gaat het er om dat de voorzieningen gaan draaien in nauwe samenspraak met de omwonenden. Daar ga ik samen met de politie en de verslavingszorg van Parnassia mijn uiterste best voor doen, zodat voor álle Schilderswijkers - oud en jong - de verslavingsoverlast vermindert en dat álle kinderen in de stad, ook in de Schilderswijk, buiten kunnen spelen.

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Reacties op dit bericht

Wat een stilte...
Gepost op: woensdag 1 september '04 - 13:59

..zo na de storm.

beetje flauw David!
Gepost op: woensdag 1 september '04 - 14:12

De reactie van David is een beetje jammer... Wethouder Klijnsma doet immers een cruciale toezegging (was trouwens al eerder gedaan, maar in alle tumult toen ondergesneeuwd):

"De politie houdt streng toezicht en doet er alles aan om de veiligheid op straat te waarborgen. Bovendien zullen de effecten van de gebruikersruimte nauwkeurig worden gemeten. Als blijkt dat de doelstellingen niet worden gehaald, wordt de gebruikersruimte gesloten."

Het is nu aan de leden van de gemeenteraad (en natuurlijk vooral aan die van de PvdA!) om deze toezegging in de gaten te houden.
Kunnen de geachte afgevaardigden aangeven hoe ze dat denken te gaan doen? En hoe ze de wijkbewoners daarbij denken te gaan betrekken?

Zout
Gepost op: woensdag 1 september '04 - 16:32

Mijn opmerking is niet gericht op Klijnsma, maar op het feit dat dit betoog geen enkele reactie meer oproept.

Als er iets is dat mij hoog zit, dan is dit het wel
Gepost op: woensdag 1 september '04 - 16:42

Ik heb in de gesprekken met de bewoners al steeds gezegd dat de voorwaarden die we als fractie hebben gesteld aan de gebruikersruimte aan het Van der Vennepark hard zijn, dus daar kan niet mee worden geschipperd. Hoe gaan we daarop letten? Gewoon, opletten als we langslopen of langsfietsen, en praten met bewoners en vorbijgangers. En Jetta Klijnsma vragen om zorgvuldige en tijdige rapportages over de resultaten in de gemeenteraad.

Als er een heilige plicht is, die mij - ons - na al die contacten met buurtbewoners voor ogen staat, dan is het wel bovenop de handhaving van de orde te gaan zitten en het voortgaande gebruik van bewoners van het park mogelijk te maken.

LAAT ONS NIET LACHEN .............
Gepost op: donderdag 2 september '04 - 12:50

' En Jetta Klijnsma vragen om zorgvuldige en tijdige rapportages over de resultaten in de gemeenteraad. '

Moet dat de garantie zijn ? Laat ons niet lachen.

Wat betreft ' zorgvuldigheid ' en ' tijdigheid ' en ook wat betreft ' integriteit ', ' oprechtheid ' en ' eerlijkheid ' is Jetta Klijnsma uitgerekend de allerlaatste op wie enige hoop gevestigd kan zijn.

Gunst
Gepost op: donderdag 2 september '04 - 12:52

Dat lijkt me een schoolvooreeld van een ongefundeerde bewering.

GEEN BEWERING MAAR ERVARING
Gepost op: donderdag 2 september '04 - 18:23


Hoe kan de webmaster beweren of suggereren dat een eigen ervaring of beleving ongefundeerd is ?

Dat lijkt me nou echt een schoolvoorbeeld van een ongefundeerde bewering.

Jetta Kletsma
Gepost op: donderdag 2 september '04 - 18:38De politieke behendigheid van Jetta Kletsma is oneindig groot.

De durf van een raadslid gefrustreerd ?
Gepost op: vrijdag 3 september '04 - 00:18

Beste PVDA-siters,

Wees nu eens lief, komt er eindelijk een raadslid mee in de discussie en dan ga je haar met een goed nederlands woord "afzeiken" - of creatief vanuit de anonimiteit politiek spotten met het geheel en de bepalende dominante in dit verhaal
Mevr Klijnsma

Inhoudelijk lost dit niet veel op - in het relatie aspect binnen communicatie is het duidelijk dat er een ernstige stoornis is, die pragmatisch omgaan met het inhoudelijk aspect van communicatie onmogelijk maakt en het debat verstikt.

Mevr Bolle heeft het over controles ...de beste controle is de sociale controle.

Nogmaals zoals in de Raad roep ik de bewoners op hun eigen woonomgeving te bewonen - meer dan alleen hun huis. Als zij dominant aanwezig zijn in de straat en in het park zullen de verslaafden als sociaal en persoonlijk gestoorden snel hun hok opzoeken in de gebruikersruimte om hun portie waanzin tot zich te nemen.

Bovendien kan een dergelijk project niet zonder 24 op 24 uur hulpverlening - doch dat heeft iedereen genegeerd.

Verder wie mee helpt aan strafbare feiten en de mogelijkheid - de faciliteit biedt tot strafbare feiten is mede plichtig... heel de raad of zeker die voor stemden allemaal medeplichtig ... want waar halen deze mensen hun illegaal spul ... ?

Hij die niet helpt te voorkomen dat iemand lichamelijk / geestelijke schade oploopt is ook strafbaar.

Een ambtenaar die strafbare feiten - zoals rond drugs niet meldt aan jusitie begaat een inbreuk...

Wat met het transport van hard drugs over de openbare weg ... aan die wandeltocht wordt ook voorbij gegaan.... een burger mag een strafbaar feit stoppen ... een idee voor de bewoners ?

Etc ... Etc ... elementen genoeg om zich strijdbaar op te stellen en voorkomen dat in een kinderrijke omgeving en in een park drugstoestanden plaats vinden.

Helaas de bewoners van de omgeving Van de Vennestraat geloofd nog altijd in politieke vertegenwoordigers - zij vonden er van een andere signatuur dan de PVDA ... die niet horen wil moet maar ondervinden dat hij helemaal in de steek gelaten is .... zelfs als je als raadslid naar de burgers openstelt - denken zijn het beter te weten en het te kunnen negeren ondat zij hun hoop elders onderbrengen- het zoveelste dossier van de oren te laten hangen naar de verkeerde kant...

Wat betreft de controles en de rapportages van Mevr Bolle ik wens hiermee iedereen veel geluk.

Ik voorspel dat er 500.000 euro wederom weg gegooid gaat worden aan verbouwkosten omdat de gebruikersruimte daar niet handhaafbaar zal blijken te zijn.

Maar goed dit kan allemaal , het werd democratisch beslist door het dictaat van de meerderheid - dan rest enkel de rechter om de werkelijk democratie te redden en mensen hun grondrechten te vrijwaren - want beste inhoudelijk debatterende - dat is nog een ander juridische mogelijkheid - doch wie luistert er nu naar
Don Quichote d'Ypenburg , zelfs niet nadat het kind verdronken is...

PS. Nogmaals : jaag die raadsleden nu niet weg die deelnemen aan een eigen gestart item en hou u aan inhoudelijke discussies. Mevr Bolle is altijd bereid, zij meent het goed/

Zand Zeep en Soda
Gepost op: vrijdag 3 september '04 - 15:57

De reacties van u leveren geen bijdrage aan de discussie en zijn van de website weggepoetst.
Een volwassenbijdrage zouden wij meer aan hebben.

Mosterd na de maaltijd
Gepost op: vrijdag 3 september '04 - 17:52

Ik heb geen enkele behoefte, om op het stuk van Klijnsma verder te reageren.
Wil alleen opmerken, dat ik haar in de meer dan zes maanden, dat ik bij
de zaak was betrokken, geen enkel initiatief van haar gezien, om rechtstreeks met de bewoners in gesprek te komen.
Sterker nog een avond die door bewoners was georganiseerd en waar Stef Blok, de burgemeester en de wethouder voor waren uitgenodigd lieten
de laatste twee verstek gaan.
Ze heeft ook in al die maanden geen enkele maal gepoogd, om via de website van de PvdA de inhoudelijke discussie aan te gaan.
Dit is mosterd na de maaltijd waar je alleen maar zure oprispingen van krijgt.
En we gaan alle argumenten zeker weer niet herhalen.
Het legale gevecht is nog niet ten einde en heeft nog een vervolg, maar op een andere tijd en plaats.
Dus is het veel verstandiger ons kruit droog te houden.
Bij deze roep ik echter wel de bewoners van het v.d. Venneplein, om het burgerinitiatief van de Zwarte Madonna van harte te ondersteunen.
Deze mensen hebben onze steun nodig en slagen zij in dit initiatief, dan zal dit heel duidelijk maken, dat veel Haagse burgers behoorlijk ontevreden
zijn over het beleid van dit college.
Dus download dit formulier
http://www.oehoeboeroe.nl...rinitiatief/
en stuur het op.
Een kleine moeite ja toch.
Ze zullen best blij zijn met zo;n vijfhonderd handtekeningen, want zoveel staan
er op de machtiging die bij mij in bezit is voor het indienen van het bezwaarschrift.
Dus dat slechts enkele omwonenden bezwaar zouden hebben is gewoon niet waar.

Zuur
Gepost op: vrijdag 3 september '04 - 21:24

' Zoals toegezegd wil ik, nu de besluitvorming in de gemeenteraad achter de rug is, graag nog eens in de INFO aan mijn partijgenoten uitleggen waarom we kiezen voor gebruikersruimten en waarom we kiezen voor deze plek. ' ( Jetta Kletsma )

Geen greintje respect dus voor de vijfhonderd omwonende mensen, die hierboven in de reactie van Hans de Waal worden bedoeld.

Schaamteloos.

Machtsmisbruik
Gepost op: vrijdag 3 september '04 - 21:39

Wethouder, middels uw machtspositie drukt u uw onbegrepen plan door.
De vraag is of het u lukt uw plan daadwerkelijk te realiseren. Is het u nog niet duidelijk geworden met welke krachtige en gedreven bewoners u te maken heeft ?
Voor het geval het u ontgaat wethouder, hier in deze buurt is er geen bewoner te vinden die zich heeft weten te berusten in jullie besluit. Beter gezegd, ze zullen nimmer berusten en de strijd met u blijven aangaan, net zo lang tot u inziet dat het niet alleen om de vele vierkante meters in het pand gaat, maar vóóral om de vierkante meters erom heen !
Ons buurthuisje direkt tegenover het speelparkje houdt u al 6 maanden dichtgespijkerd. Ondanks maanden geleden beloften in het openbaar om het zo spoedig mogelijk te openen. Dus wethouder, u valt door de mand, een buurthuisje kunt u niet regelen, wat moeten we van u verwachten met zwaarverslaafden direkt tussen onze geliefde kinderen ?
Met of zonder buurthuisje, er is saamhorigheid en solidariteit hier en u krijgt ons beslist niet klein.

Ach ja, die pvda-raadsleden die niet tegen dit plan mochten stemmen, die hun ziel moesten verkopen onder zware druk van mensen zoals u.
Machtsmisbruik middels vieze, vuile politieke spelletjes, wethouder. En dan maar denken dat zulke besluiten die geen fundering en draagkracht hebben enige kans van slagen zouden kunnen hebben. Wees realistisch, zie in dat niet de macht van u en de politie uw plan moeten doen slagen, maar de bewoners die er dag en nacht mee moeten leven.

Bij deze krijgt u van ons de tijd en ruimte om uw radicale en ondoordachte plan te herzien. Tenslotte weet u ook dat u aan een doorgaande weg of aan de rand van een centrum een harddrugsruimte moet openen [ zie richtlijn ] en niet temidden van spelende kinderen.

En wethouder, net zoals onze gerespecteerde vriend Hans van der Waal heb ik weinig tot geen behoefte om verder te reageren hier op uw stuk, aangezien u toen ook niet het respect en de lef kon opbrengen om maar ooit een poging te wagen de dicussie met ons hier in al die lange maanden aan te gaan. Over communicatieve kwaliteiten van een wethouder gesproken.

@Evert
Gepost op: vrijdag 3 september '04 - 22:22

Het stuk is door Jetta geschreven voor het papieren ledenblad (INFO) dat alleen bij de leden thuis wordt bezorgd. Ik heb het ongewijzigd op de website gezet.
Ik had die aanhef wellicht moeten aanpassen.

Waarom er door wethouders en raadsleden zo weinig direct op deze site wordt gecommuniceerd weet ik ook niet. Waarschijnlijk komt dat door mijn slechte adem.

Overigens ...
Gepost op: vrijdag 3 september '04 - 22:35

Mijn adem moge misschien slecht zijn, hij is in ieder geval zeer lang!

Grote schoonmaak in 2006
Gepost op: zaterdag 4 september '04 - 01:46

Het heeft er alle schijn van dat in het bijzonder de bewoners rondom het v.d. Vennepark achteraf als 'lastpakken' worden bestempeld.

>>>>Wat ik lastig vond is dat veel omwonenden helemaal niet geďnformeerd wilden worden. Ze hadden geen behoefte om mee te gaan te Apeldoorn. Ze wilden gewoon geen gebruikersruimte. <<<<
Wat is overigens de functie en het nut van inspraak als het gesprokene op voorhand al niet relevant is voor de besluitvorming???

Hoewel de reacties van zand, zeep en soda spoorloos zijn verdwenen, heb ook ik toch nog steeds mijn vraagjes omtrent de rol der Raadsleden in deze onderhavige kwestie.
Sterker nog, een citaat van elders is hier wel zo op zijn plaats. '' Hij (Robert van D66) is bang dat de collegepartijen steeds meer een schoothondje van de wethouders zijn geworden.'' De Geert Wilders van nu is de Murat Ersoy van toen. Met het voortschrijdende inzicht is alles nu Klip en Klaar.

Discussiedeelname
Gepost op: zaterdag 4 september '04 - 01:59

>>>Een volwassenbijdrage >>> In hoeveel euro wordt dat uitgedrukt als deelname aan de discussie?? Of wordt er mogelijk bedoeld cencuur indien de reactie niet getuigt van unanimiteit met enig voorlopig ingenomen fractiestandpunt ???

Storm op komst
Gepost op: zaterdag 4 september '04 - 02:22

>>>>Mijn adem moge misschien slecht zijn, hij is in ieder geval zeer lang!>>>
Mag ik vanwege de oorverdovende stilte der fractieleden daaruit concluderen dat zij inmiddels aan het beademingsapparaat hangen ???

>>>Grote schoonmaak in 2006>>>>>
Gaat er mogelijk een grote bezem door de Haagse fracties ??? Zullen de nieuwe Raadsleden wat Wilder gaan worden ???

Wild thing I think I love you
Gepost op: zaterdag 4 september '04 - 10:21

Als de gemeenteraadsleden willen dat er ooit nog eens een mooi liedje over hen gezongen wordt zoals ' Wild thing I think I love you ', wordt het inderdaad tijd dat zij nu eens gaan zorgen voor leven in de brouwerij en meedoen aan debatten over wezenlijke zaken.

Die dooie ' grijze muizen ' die zich eerst afvragen of zij toestemming hebben van de fractievoorzitter zelf iets te mogen denken, zeggen en doen, kunnen ons gestolen worden.

Die kunnen wij missen als KIES pijn. Wacht maar tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dan worden de partijen met de meeste dooie ' grijze muizen ' hopelijk genadeloos afgestraft door de KIEZER.

liegebeest
Gepost op: zondag 5 september '04 - 02:10

De gemeenteraad heeft met de plannen ingestemd"!!

Om je kop te redden!!!!!!!!!!!

surfles deel 2
Gepost op: maandag 6 september '04 - 21:41

http://www.denhaag.nl/sma...tml?id=24321

Ereprijs voor Jetta
Gepost op: maandag 6 september '04 - 22:29

Onderstaand stuk is eerder geplaatst door Ron vd Veer en door mij (Leen Callender)uit het archief van deze site gevist opdat het niet worde vergeten.

Ereprijs voor Jetta Klijnsma

Vanmiddag krijgt wethouder Jetta Klijnsma in Utrecht de veertiende Ereprijs van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) uitgereikt.


Het NFGV reikt deze prestigieuze prijs in de geestelijke gezondheidszorg uit aan mensen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de geestelijke volksgezondheid. Jetta krijgt deze prijs voor haar bijdrage aan de verbetering van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Zij wordt in het juryrapport onder meer geroemd om haar betrokkenheid, inzet en dossierkennis. Ze probeert alle partijen om de tafel te krijgen om problemen op te lossen en doet haar inspiratie onder andere op door vele contacten met burgers in de stad.


Het bestuur van het NFGV wil met het toekennen van de Ereprijs aan Jetta Klijnsma zijn waardering uitspreken voor haar grote inzet en tevens benadrukken hoe belangrijk een goed beleid op het gebied van openbare geestelijke gezondheidszorg is.


Jetta, namens de Haagse PvdA van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding voor je jarenlange inzet voor onze stad!

Ron van der VeerBeste jetta,
Als partijgenoot wil ik je feliciteren voor het prima stuk over de VanderVennestraat. Ik vind je uitleg goed onderbouwd en je keuze begrijpelijk. Prima stuk !!

Leen Callender

Leen wat maak je nou weer ???
Gepost op: maandag 6 september '04 - 23:47

Maar wat heeft dit ereblijken van doen met het onderwerp in deze rubriek. Leen je had immers beloofd op te houden met persoonsverheerlijking.

Met name dit citaat: 'Zij wordt in het juryrapport onder meer geroemd om haar betrokkenheid, inzet en dossierkennis. Ze probeert alle partijen om de tafel te krijgen om problemen op te lossen en doet haar inspiratie onder andere op door vele contacten met burgers in de stad.'

Dit maakt een en ander nogal ironisch. Of is dat je de boze opzet in het geheel ?? Wat probeer je nu te bereiken dan wel te zeggen???

Kap nou toch eens je maakt je zelf ongeloofwaardig en daar heeft zelfs de PvdA niets aan.

Prestigieuze prijs voor jetta
Gepost op: dinsdag 7 september '04 - 16:00

Beste Arend,

Als je het niet eens bent met de kwalificaties in het juryrapport zul je bij het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV, zie boven) moeten zijn die het juryrapport lieten opstellen. Ik neem aan dat je gelezen hebt wie het juryrapport hebben opgesteld, en wie als eerste (Ron vd Veer) de uitslag van het juryrapport op deze site geplaatst heeft. Uit je reactie denk ik op te kunnen maken dat je het stuk niet gelezen hebt. Op je vraag wat ik hiermee wil bereiken is het antwoordt heel simpel: ere wie ere toekomt !! Gezien de betrokkenheid, deskundigheid, integriteit en proffessionaliteit van Jetta is het Vennepark bij haar in uitstekende handen. Enkele maanden geleden heb ik een stuk geschreven onder de titel 'Evaluatie Vennepark, Jetta heeft ballen'!! Waarin ik een analyse geeft van het Vennepark-probleem en de keuzes van Jetta. Het stuk is via het archief van deze site op te zoeken. Beste Arend, ik zou heel cynisch op je bericht kunnen reageren en je belachelijk maken, maar ik kies daar niet voor.

Ik nodig je uit het stuk Evaluatie Vennepark, Jetta heeft ballen !! uit het archief op te vissen goed te LEZEN(!!)en met mij daarover in discussie te gaan. Aan kletsmajoors en kwaadsprekers heb ik geen boodschap. Ik ben al erg blij dat de anonieme schreeuwers van deze site zijn/worden verwijderd.

Jetta Kletsma kan nooit meer stuk ............
Gepost op: dinsdag 7 september '04 - 21:46Bespaar ons onfrisse persoonsverheerlijking.

De Paus van Rome is onfeilbaar. Niet Jetta Kletsma.

Goed nieuws Leen
Gepost op: woensdag 8 september '04 - 00:12

Die ferme schooljongenspraatjes kan je nu als Raadslid voor de VVD gaan verkondigen. Er is reeds een zetel voor je vrijgemaakt. Zelfs je naambord staat reeds klaar. Wanneer vier je hier je afscheid ?? Ik kan haast niet wachten met je afscheidskado !!
Lees maar hieronder


PVDA-afdelingsslid Callender is vergadermoe
dinsdag 7 september 2004 WestSite

PVDA-afdelingslid Callender houdt het voor gezien in de Haagse partijraad. Callender vindt dat de effectiviteit van de partijraad is afgenomen sinds de invoering van het digitale dualisme op de PvdAwebsite. Dat kost Callender te veel telefoontikkentijd. Callender zit sinds 1998 in de Haagse PvdA-partijraad. Daarnaast is hij directeur van de School of Economics van de Hogeschool INHOLLAND in Haarlem. Callender wordt opgevolgd door Alle Dorhout. De 37-jarige Dorhout werkt als plaatsvervangend hoofd EU Externe Betrekkingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze geheimtaal ...
Gepost op: woensdag 8 september '04 - 00:48

wordt verklaard door David Rietveld. http://www.davidrietveld.nl/ En door residentienet. (Inderdaad, Leen zijn zussie.) Overigens gaat het hier volgens mij helemaal nergens meer over. Als de 'onfeilbaarheid' van de paus erbij wordt gehaald is de discussie stof wel uitgeput, lijkt me zo.

Onfeilbaarheid ..........
Gepost op: woensdag 8 september '04 - 09:43

' Zij wordt in het juryrapport onder meer geroemd om haar betrokkenheid, inzet en dossierkennis. Ze probeert alle partijen om de tafel te krijgen om problemen op te lossen en doet haar inspiratie onder andere op door vele contacten met burgers in de stad. '

Maar ..... Jetta Klijnsma is niet onfeilbaar ! Bij persoonsverheerlijking van Jetta Klijnsma ( waar Leen Callender zich kennelijk aan schuldig wil maken ) wordt gesuggereerd, dat er door haar geen fouten gemaakt worden sterker nog dat door haar geen fouten gemaakt zouden kunnen worden en daarmee dus ook geen verwijtbare fouten, waarop een politieke sanctie behoort te staan.

Je kunt in de politiek best meemaken, dat je eerst bewierookt wordt met prijzen en daarna wordt verrast door een motie van wantrouwen die je de kop kost.

Die Arend toch.....
Gepost op: woensdag 8 september '04 - 11:26

Bedankt Willem,
Verder commentaar overbodig.

Beste Vincent,
Alles is in het leven - dus ook de in politiek - mogelijk. En als koppensnellen de enige remedie is ter bestrijding van alle 'kwaad', zouden weinigen van ons overblijven.

Arend, ik heb nog steeds geen reactie op mijn uitdaging om over het stuk 'Evaluatie Vennepark,
Jetta heeft ballen !! met je te discussieren. Je probeert je op een goedkope manier aan de discussie te onttrekken, vind ik een beetje flauw, en om met onze prinses Maxima te spreken, '...een beetje dom'. Het stuk is via het archief van deze site opvraagbaar, mocht het niet lukken, roep dan even en ik zal het voor je copiëren en plakken.

Overigens, mijn afscheid zal nog even op zich laten wachten aangezien ik mij, in dit Wilders en De Geus tijdperk, steeds meer verbonden ga voelen met parijgenoten als Jetta Klijnsma, en vele andere partjgenoten die het beste met de zwakste groepen in de samenleving voor hebben. Lees ons beginselprogramma en maar op na, het staat elders op deze site afgedrukt. Ik hoop dat ik je ook binnenkort als lid zal mogen verwelkomen.

De Venneparkers mogen in hun handen knijpen van blijdschap dat er een wethouder als Jetta zich met hun dossier bemoeit. Wil je me niet geloven ? Vraag het maar aan het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid in Utrecht.

Tenslotte, Ik zit niet in de partijraad van de PVDA en ik ben ook geen directeur van de School of Economics. Ik ben slechts een eenvoudig PVDA-lid zoals er duizenden zijn, en een ondernemer van allochtone afkomst.

...kees
Gepost op: donderdag 9 september '04 - 21:19

Kap nu eens. BASTA!! //De Venneparkers mogen in hun handen knijpen van blijdschap dat er een wethouder als Jetta zich met hun dossier bemoeit. // Het is je echt afgeraden, mensen die in problemen zitten door jouw idool niet te tarten! (...)Let op je taal Vennema! WM

WARTAAL
Gepost op: vrijdag 10 september '04 - 08:44

Beste ' Vennema nl '

Moet je niet eerst even naar een cursus Nederlandse taal ?

' Het is je echt afgeraden, mensen die in problemen zitten door jouw idool niet te tarten! (...) '

Dit is toch gewoon wartaal. Geen touw aan vast te knopen. Probeer het nog eens.

Nederlanss
Gepost op: zaterdag 11 september '04 - 00:49

Ingrid, wij zijn buitenlanders in de/het schilderswijk.
Dat snap je wel? En wij moeten slikken een drugspand bij ons kindertjes. Dat snap je ook?

En als een buitenlander die niet wil begrijpen, die graag onder de rok van zijn idool zit, dan begrijp je dat ook?

Waarom praat je over mijn taal, waarom ga je niet in waar ik het over heb? Heb je niks te zeggen mot je ook niks zeggen ja?
Tis voor jou een ver van mijn bed show, maar wij zitten in de shit van een stelletje gekken op het stadhuis.

Que???
Gepost op: zaterdag 11 september '04 - 01:34

Wat jij bedoel dan Ingridt ?? Ikke dan 50 meter touwtjes aanknopen ?? Waaraan dan ?? Ik nie begrijp hoor ??

Kalm, kalm toch.
Gepost op: zaterdag 11 september '04 - 01:55

We hadden toch afgesproken dat buitenlanders in het buitenland wonen en Hagenaars (incl. Schilderswijkers) in Den Haag?

Overigens 'onder de rok van zijn idool'? Gaat het hier weer over de Madonna?
En dan duiken er ook ineens allemaal nep-Ali's op.
Dit valt zo langzamerhand met geen mogelijkheid meer te modereren.

Morgen eens zien of de Mobiele Eenheid de rust kan doen weerkeren. Eerst even de 'snel naar bed show'.

Jet, Baldew en consorte
Gepost op: zaterdag 11 september '04 - 22:16


Baldew belazerde genadeloos vennepark.
Slechte zaak, zulk politiek.
Leugenaars vallen vroeg of laat op hun bek.

Die ene Leen kan Jet wel vreselijk ophemelen.
Vennepark weet wel beter.

LEUGENAARS VALLEN VROEG OF LAAT OP HUN BEK
Gepost op: zondag 12 september '04 - 10:47Maar het duurt wel een beetje lang Wilma Weltevreden !

NEUS BLOEDT HEVIG
Gepost op: zondag 12 september '04 - 13:53

Jet : " Nu gaat het er om dat de voorziening gaat draaien in nauwe samenspraak met de omwonenden ".

Ze doet alsof haar neus bloedt, Nelis Niettevreden.

Of ze moet in stilte een omwonende met grof kapitaal omkopen. Of in stilte een omwonende smeken met als beloning een gouden belofte. Maar dat gaat lekken en dan stinken.

NIETES WELLES
Gepost op: zondag 12 september '04 - 15:08Wanneer komt Jetta Kletsma eindelijk tot bezinning en wanneer trekt zij eindelijk aan de kuierlatten ?

Er zijn inmiddels toch wel genoeg dossiers waaruit blijkt dat zij niet echt in staat is tot de kern van een zaak door te dringen. Ondanks de bewieroking en de steeds weer prijzende woorden aan haar adres over de ' goede dossierkennis ' en het ' goed kunnen communiceren met betrokkenen ' moeten we helas constateren aan de hand van concrete feiten, dat er in de afgelopen jaren van haar welzijnsbewind veel leed en droefenis veroorzaakt is door haar hardnekkige doofheid en blindheid in bepaalde kwesties.

Dit heeft geen zin.
Gepost op: zondag 12 september '04 - 16:55

Anonieme reacties met vage beschuldigingen deren niemand, behalve degene die ze plaatst.

Wees wijs en houd er mee op, wie je ook bent.
Zo gaan we niet met elkaar om.

JETTA?????
Gepost op: dinsdag 14 september '04 - 00:21

Verwijderd door de webagent op zijn laatste rondje van deze dag. Mijn tolerantiegrens begint aanmerkelijk te dalen. wm

Willem
Gepost op: woensdag 15 september '04 - 00:15

Speel niet voor juf, zet terug mijn versje.
Was niks overschreden aan jou tolgrens!

Heb 2 uren aan moeten werken, heb respect voor mijn verlangens!! Ik wil rustig kunnen spuiten.

Dank U

Bekijk
Gepost op: woensdag 15 september '04 - 00:21

het maar.
Doei!

Hoop doet leven
Gepost op: woensdag 15 september '04 - 18:04

Zal Jetta ook gelijk wegwezen?

Alle rotzooi komt ooit naar boven drijven! Zei ik toch?

Partij van ... (zal maar niks zeggen voor willem weer zijn dag niet heeft)

Reageer

Reageren kan op twee manieren:

  1. Met je naam en e-mailadres: je moet je reactie per e-mail bevestigen.
  2. Met je eigen account: je reactie wordt automatisch geplaatst. Hiervoor moet je wel eerst registreren en inloggen.
Naam*:
E-mail*:
 
 
Titel*:
Reactie*:
 


 

Dossier

Meer van dit "soort" PvdA berichten

Agenda

Shirley Marapin laat drugshol sluiten.
Meer info; 
mondigeburger


Jetta Klijnsma met Bert van Alphen gesignaleerd in Parnesia