PvdA Den Haag Actueel - RSS Feed

Nieuwsbrief

E-mailadres*:
* verplicht veld

 

Uit de afdeling

PvdA-fractie neemt voorlopig standpunt in over gebruikersruimten

Di 25 Mei 2004
PvdA-fractie neemt voorlopig standpunt in over gebruikersruimten

De PvdA-fractie in de Haagse gemeenteraad heeft een voorlopig standpunt ingenomen over de gebruikersruimten voor verslaafde drugsgebruikers. Een definitief standpunt wordt bepaald na de commissievergadering op 3 juni waar het college van B en W over sommige onderdelen nog verduidelijkingen, toezeggingen en antwoorden moet geven.

Het standpunt van de PvdA-fractie komt niet uit de lucht vallen. Bij het vorige voorstel van het college om een gebruikersruimte aan het Van der Venneplantsoen te vestigen, heeft de fractie van het college geëist dat er gelijktijdig een tweede gebruikersruimte moest worden geopend in de omgeving van het Centrum/ de Stationsbuurt waar de overlast in de openbare ruimte eveneens fors is door het grote aantal gebruikers. Verder eiste de fractie inzicht in de speurtocht van het college naar alternatieve locaties en wenste de fractie de keiharde toezegging dat na één jaar na opening van de tweede gebruikersruimte er een strenge evaluatie komt waarbij afhankelijk van de uitkomst de ruimten ook weer dicht kunnen. Aan al deze eisen heeft college in meer of mindere mate voldaan. De overwegingen van de fractie zijn verder:

· Gebruikersruimten moeten de overlast van gebruikende verslaafde drugsgebruikers op straat verminderen en de leefbaarheid en de veiligheid van buurten te verhogen. Gebruikersruimten bieden verslaafden de mogelijkheid zich op te frissen, uit te rusten en te gebruiken. Op die manier worden voorwaarden gecreëerd hen ook te helpen met het maken van een begin van hun verslaving af te komen, dan wel de verslaving beter te beheersen.

· De fractie realiseert zich terdege dat met het openen van twee gebruikersruimten de problemen nog lang niet zijn opgelost. Beter zou het zijn dat onder medisch toezicht heroïne en andere vergelijkbare drugs zou kunnen worden verstrekt met het doel mensen in een programma te krijgen voor afkicken of het beter beheersen van de verslaving, zonder daarvoor het criminele pad op te gaan. De wet staat dit echter niet toe. Dit kabinet geeft slechts mondjesmaat toestemming om de bestaande, geslaagde experimenten op dit terrein uit te breiden en dat betreurt de fractie in hoge mate.

· Ook zou het beter zijn om 24-uurs opvang te realiseren. Dat wil de PvdA-fractie ook en zal het college vragen hiertoe zo snel mogelijk na realisering van de twee gebruikersruimten hiervoor de nodige stappen te zetten. In die zin beschouwt de fractie de opening van de twee gebruikersruimten nu als een eerste stap op weg naar een sluitende aanpak van de verslaafden en het beteugelen van de drugsgerelateerde criminaliteit.

· Om te voorkomen dat steeds meer (jonge) mensen verslaafd raken zijn preventieprogramma’s zeer noodzakelijk. Door regelmatig stil te staan bij de effecten van de lopende programma’s zal de PvdA-fractie het collegebeleid vanuit de Raad controleren en bijsturen.

· De fractie is er van overtuigd dat met de start van deze twee gebruikersruimten de overlast op straat in de directe en wijdere omgeving van de twee locaties zal verminderen. De fractie eist van het college dat met inzet van de sterke arm er rond de twee locaties geen enkele overlast zal plaatshebben. Overigens leert de ervaring in andere steden dat de overlast rond gebruikersruimten daadwerkelijk afneemt. Het pasjessysteem en een consequent toezicht door de politie moet dit garanderen. Bij wangedrag wordt het pasje ingenomen en de toegang tot de gebruikersruimte ontzegt. Mocht bij de evaluatie of tussentijds blijken dat dit niet werkt dan wil de fractie dat een einde wordt gemaakt aan de gebruikersruimten.

· De fractie is blij met de toezegging dat ook een tweede gebruikersruimte in het Centrum/ de Stationsbuurt zal worden geopend. Dat vermindert de druk en meer mensen kunnen worden geholpen. De gebruikersruimte aan het Zieken zal als eerste kunnen worden geopend en binnen hooguit enkele maanden die aan het Van der Venneplantsoen.

· De fractie wil van het college keiharde garanties dat in het eerste kwartaal van 2005 beide gebruikersruimten worden geopend en dat geen juridische, procedurele of bouwkundige obstakels dit in de weg staat.

 

De fractie heeft bovenstaande als voorlopig standpunt geformuleerd. Dit standpunt zullen we in een openbare vergadering in de wijk verdedigen. Deze vergadering is vooral bedoeld voor de omwonenden van het van der Vennepark en het Zieken maar ook voor andere geïnteresseerde belangstellenden in de stad.

De avond zal plaatshebben op maandagavond 7 juni, in de kantine van het Johan de Witt College, Hooftskade 127
Zaal open: 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur

Henk Kool (fractievoorzitter) en Tineke van Nimwegen (woordvoerder)

Reacties op dit bericht

Triest
Gepost op: dinsdag 25 mei '04 - 20:35

Ronduit triest, de fractie wacht de bespreking in de cie van 3 juni niet af. Wenst zich niet langer te laten overtuigen door insprekers en andere commissieleden. De verborgen agenda is nu openbaar, de bewoners met droge ogen aan het lijntje gehouden. Nu zal het machtspel wel weer gespeeld worden door met de coalitiebreuk te dreigen als de VVD en CDA niet meedoen. Niks duaal, niks luisteren naar argumenten, gewoon slaafs de slechte keuzes van ambtenaren volgen, niks bottom up, het is de PvdA die voor u denkt en uw samenleving maakt en u heeft er niets over te vertellen, top down is het motto.
We gaan de komende weken merken hoe de coalitiechantage-strategie weer wordt toegepast.
Bah, ik dacht dat politiek meer naar de mensen zou luisteren. We blijven zo een regentenpartij.
Op 7 juni gaan we het nog eens uitleggen waarom het allemaal zo goed is voor de mensen, maar luisteren doen we niet meer. Daarvoor is het te laat.

Jim

Voorlopig verdedigen
Gepost op: dinsdag 25 mei '04 - 22:09

Een voorlopig standpunt is nog geen definitief standpunt dus de fractie houdt nog een slag om de arm. En organiseert een buurtvergadering om te luisteren naar het volk. Zou je denken. Maar nee hoor, er gaat een voorlopig standpunt VERDEDIGD worden. Wat is dat nou weer voor een vreemde houding? De fractie is toch geen wethouder? Een fractiestandpunt verdedig je pas als alles gewisseld is, als iedereen gehoord is, waarom nu al iets gaan verdedigen? Niet slim.

Peter Bos

Uit het verkiezingsprogramma
Gepost op: dinsdag 25 mei '04 - 22:35

In ons verkiezingsprogramma staat het toch allemaal zo mooi beschreven. Hadden 'we' ons daaraan gehouden dan zouden we op deze site niet voor Partij van Drol en Afval worden uitgemaakt en was ook de integriteit van uw webagent niet in twijfel getrokken. Ter inspiratie treft u hieronder het door mij bedoelde citaat uit ons programma aan. Misschien geeft dat nog enig houvast om uit deze onverkwikkelijke impasse te komen.

"De PvdA heeft idealen en wil die verwezenlijken. De PvdA wenst haar traditie van opkomen voor zwakkeren nadrukkelijk voort te zetten. De politiek is dus geen kwestie van “u vraagt, wij draaien”, zoals populistische partijen willen suggereren.
Over maatschappelijke idealen, anders gezegd: de publieke belangen, behoort de gemeenteraad bindende uitspraken te doen.

Toch kan dat nooit betekenen dat grote plannen voor de stad zonder debat met diezelfde stad tot stand kunnen komen. En het kan ook niet betekenen dat over de hoofden van mensen heen uitvoering van plannen plaatsvindt.

Een modern gemeentebestuur kiest ervoor om in samenspraak met burgers bepaalde publieke belangen voorop te stellen. Een modern
gemeentebestuur laat de uitwerking van plannen zoveel mogelijk over aan degenen om wie het allemaal gaat.

Alleen een politiek die burgers serieus neemt, zal door burgers serieus worden genomen.
Het serieus nemen van burgers vergt dat alle burgers serieus worden genomen.

Het is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad dat in het maatschappelijke debat
de zwakkeren niet worden overlopen door degenen die zich gemakkelijker in desamenleving en in het contact met de gemeente kunnen weren.

Het is met name de PvdA die zich deze zorg moet aantrekken.

In dat licht heeft de PvdA een driedubbele taak: het realiseren van onze idealen via het gemeentelijk bestuur, het zorgdragen voor fair play bij het betrekken van burgers en maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling en de uitvoering van gemeentelijk beleid en het (ook nadrukkelijk zelf) leveren van een belangrijke
bijdrage aan het maatschappelijke debat met burgers.

Dan staat de PvdA waar zij hoort te staan: midden in de samenleving."

Als webagent probeer ik me daaraan te houden. Maar als alleenstaande agent kom je niet ver zonder 'flankerend beleid'.

willem minderhout

EINDE TIJDPERK PVDA
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 00:03

De pvda maakt zich zelf kapot met deze stand punt door dictatorale regime van mwr
Klijnsma die nog steeds vast houdt in een kinderrijke buurt midden in een park opvang huis voor.
verslaafden neer te zetten goed zo, blijf zo door gaan we zien elkaar wel bij devolgende verkiezingen
geldt voor alle pvda raadsleden schuilen jullie maar achter Klijnsma.de Stemmen van de junkies zal jullie redding zijn.einde bericht.

bewoner omgeving v.d.vennepark

Echt een zielige besluit
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 00:08

pvda heeft altijd belang met het drugs beleid van
Nederland volgens mijn zijn er bij de raadsleden
ook mensen die behandelt moeten worden
in het nieuwe locatie opvanggebruikers ruimte.
we gaan tot het einde doooooooooooor.
weg met die zooiiiiiiiiiiiii.uit ons buurt

boze bewoner

Einde van een tijdperk
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 00:21

De PvdA is niet langer de partij voor de eenvoudige hardwerkende mensen. Salonpolitici maken de dienst uit. Drees draait zich vast nog een keer om in zijn graf.
Het wordt tijd dat de echte volksvertegenwoordigers in de partij opstaan en de huidige kneuzen van deze fractie naar huis worden gestuurd bij de volgende verkiezingen.
Wat een geknoei.

Herman

Nooit meer
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 00:24

Ik stem lokaal nooit meer PvdA, dat hebben jullie goed voor elkaar.

Ans Vergeer

Oproep
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 00:29

Rabin, kom je belofte na en steun dit niet. Jij bent onze laatste hoop.

S. Ramcharan

WEG ER MEEE
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 00:38

--------------------------------------------------------------------------------


NEEEEEEEEEE TEGEN DE GEB. RUIMTE-----
Wij willen niet dat de drugspand in schilderswijk komt want schilderswijk heeft al problemen. Je kan hem ook op een rustige plek zetten ofzo want er zijn kinder speeltuinen bij vennepark. Als die drugspand komt dan kunnen die kinderen niet eens meer spelen normaal buiten moeten ze met angst naar buiten gaan terwijl de ouders denken dat ze veilig buiten zijn. Waarom niet in moerwijk of wat dergelijk man dat snap ik echt niet waarom aleen schilderswijk. Als die drugspand hier komt hebben wij er wat mee wij willen ook een soort burrthuis hebben voor marocaanse turkse en surinaamse mensen om te leren om beter nederlands te praten of wat dergelijks. Maar weetje wat het is ze willen gewoon schilderswijk vernielen wat hebben jullie daar mee dan dat snap ik niet. Zet ze eerst bij jullie eigen buurt daarna bij onze buurt joh. Als jullie het goed vinden dan vinden wij het ook leuk denk wij. Dit wou ik zeggen namens bewoners van schilderswijk laterszz

BEWONER

AMATEURS
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 00:45

BEN ER HELEMAAL MET U EENS HERMAN
HET ZIJN GEEN POLITICI MEER ZE WETEN NIET WAT ZE AAN HET DOEN ZIJN ZE WORDEN
GEWOON BIJ DE EERSTE KAMER OF GEMEENTE VERKIEZINGEN AFGESTRAFT, ZE KREGEN VAN DENHAAG NIETS MEER OOK DE LEDEN VAN BUITENLANDSE AFKOMST TORUWENS IK MAG ZE NIET MEER ALS ALLOCHTOON NOEMEN WIJ BEWONERS GAAN BIJ DEVERKIEZINGEN GEWOON ANTI PVDA CAMPAGNE VOEREN.ONS VERZET GAAT GEWOON DOOR ACTIE COMITE GEBRUIKERS RUIMTE............

YASASIN DIRENIS

Het schaamrood van Jetta.
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 00:58

Was bij de PvdA de kleur rood ooit het symbool van de sociale misstanden in onze maatschappij dan is het nu de kleur van schaamte.

Op 7 april was ik aanwezig bij een speciale bijeenkomst georganiseerd door de actiegroep ”Geen drugsruimte bij het van der Vennepark”. Enige Haagse raadsleden waren daarbij aanwezig en ook de adoptievader van de Schilderwijk 2e kamerlid Stef Blok.

Het onderwerp die avond betrof de plannen van Wethouder Jetta Klijnsma (PvdA) om het voormalige politiebureau aan de van der Vennestraat te gaan inrichten als drugsgebruikercentrum. Dit terwijl er notabene op enige tientallen meters er vandaan een wijkpark annex kinderspeeltuin is gesitueerd. Lees het verslag van die avond http://www.denhaag.pvda.n...sbericht/145

De aanwezige raadsleden van D66 en de PvdA en ook 2e kamerlid Stef Blok waren redelijk overtuigd van de onzin van de plannen.

Typisch dus voor de gemeente Den Haag om in de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces nog even gauw het besluit er door te jassen. Echter de buurt laat het er niet bij zitten want ze staan inmiddels op de barricades om de plannen tegen te houden. Lees maar in de Haagse Courant van 21.05.04.

Bij het lezen van dit alles zou bij Jetta het schaamrood naar de kaken moeten stijgen. Deze keer krijgt ze geen bos met rode rozen als ereprijs. Nee, deze keer krijgt ze een bos met distels.

Foei Jetta, waar ben je helemaal mee bezig?


En oh ja Henk Kool, dat "rechtbreien" op 7 juni middels die openbare fractievergadering dat is toch een schoolvoorbeeld van politiek Stout zijn.

Foei Henk, je had toegezegd EERST in discussie te gaan met de buurt en dan vervolgens met de fractieleden een raadsstandpunt in te nemen. En nu heeft gij de rollen omgedraaid. Das niet zo netjes van je

WIJ WILLEN GEEN GEBRUIKERS RUIMTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 00:59

--------------------------------------------------------------------------------


WEG ER MEE GEWOOOOOOOOOOOOON WEG
WE ZIJN HET SPUUG ZAT, VAN DEZE RARE BELEID,VAN PVDA
EN AL DIE DISCUUSUE ELKE DAG,ALS MWR KLIJNSMA WAT BETERS VOOOR DEZE WIJK WILT DOEN,EERS DE POLITIE AAN HET WERK ZETTEN , POLITIE DIE TOCH NIET GOED FUNCTIONEERT EN ALLEN MAAR IN DE AUTO TE ZITTEN .ALS JE ZE NODIG HEBT NIET KOMT OP DAGEN ZO GENAAMD TE DRUK GEEN PERSONEEL LAAT DIE MAAR EERST DIE DRUGS DEALERS PAKKEN . DAT DE POLITIE IN DE BUUURT BIJ VAN DER VENNE STR DE JUNKS IN DE GATEN HOUDEN LAAT ME NIET LACHEN ..WAAR GAAN DIE JUNKIES NA 22:00 MWR KLIJNSMA
WORDEN ZE ELDERS OPGEVANGEN OF BIJ HET STADHUIS .OF BIJ U IN DE WIJK.GEWOON OPPPAKEN DIE ZOOIIIII EN KOST NIET VEEL ,DAN AL DIE WAARDELOZE PROJECTEN VAN U . BESTE BEWONERS WIJ GAAN GEWOON DOOOR MET ONZE ACTIES TOT DAT HET DUIDELIK WORDT....WEG ER MEEEEEEEE.

RADHOE

Willem, Jim, Peter en Dirk
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 01:08

De pvda-fractie heeft ons zeer positief verrast vorige week donderdag middels een mail aan
Hans van der Waal.
Zij besloten ons, de bewoners, te ontmoeten in de zaal waar wij toen Stef Blok, kamerlid VVD, hebben ontvangen.
Bij deze ontmoeting zouden zij ons aanhoren enz en ter plekke hun standpunt innemen.

Bewoners dolblij met deze poging van de pvda.
In alle enthousiasme en strijdlust werd de zaal- afspraak vastgelegd, speech schrijvend, alle voorbereidingen treffend van koffie, bloemen, presentjes gekocht, uitnodigingen van pers en alle gewaardeerde mensen, folders, noem maar op.

We dachten, eindelijk kunnen bewoners en de pvda-fractie elkaar weer vinden.
Alle voornemens en afspraken hier onderling om hen met respect te ontvangen .......

WERD MET HUN VOETEN DE GROND IN GETRAPT
VANDAAG ! ! !

Er waren door diverse vrouwen onderling afgesproken om lekkere hapjes te bakken en trots en blij die avond hen dit aan te bieden.
We zouden hen een eerbiedige ontvangst geven, en diezelfde vrouwen, heren, oma's en opa's waren daarnet in het buurthuis bij een spoedbijeenkomst geroepen.
Ik, Shirley, kom nu woorden te kort om u nu te beschrijven wat een gevoel van ONGELOOF
en AFSCHUW die hoge pvda mensen hebben teweeg gebracht bij deze eenvoudige mensen die opeens de afgelopen dagen in een gelukkige roes leefden, een roes van VERTROUWEN !!!

Vertrouwen in gehoord worden door die pvda- mensen omdat ze EINDELIJK kwamen naar ons, en stilletjes werd GEHOOPT dat ze NIET MET LEGE HANDEN ZOUDEN KOMEN.

Die pvda heeft deze mensen al 9 maanden in hun
negatieve greep.

Zo gaan grote mensen met kleine mensen om.
Zo kweekt de pvda-politiek nu iets hier wat u zelf mag invullen.

Liggen de fractie-leden nu nog wakker ?
Nee, ze veroorzaken ellende en ergernis en slapen daarna met een gerust hart en geweten.
En wij hier moeten onze koppen breken in slapeloze nachten.

FAIR ?

EERLIJK ?

TERECHT ?

ZEGT U MAAR !!!

Vandaag kwam de keiharde mail van de pvda-fractie, waarin ze lieten weten dat de afspraak van 7 juni niet meer doorgaat, want ze hebben al een standpunt vandaag, terwijl ons toen beloofd was dat op 7 juni er een standpunt bij ons ingenomen zou worden.

Zelfs kleuters behandel je met respect.

Shirley Marapin

WANTED!!!!! WIJZE RAADSLEDEN
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 01:10

.

Als Gemeente Den Haag wel weet hoeveel drugsgebruikers er zijn, waarom weet men dan niet waar deze gebruikers rondhangen. Ik kan garanderen dat ze in ieder geval niet in de Van Der vennestraat en omgeving zitten.

Ik ben zelf jaren lange PVDA stemmer, vanaf heden hoeft de PVDA niet meer op mijn stem te rekenen in Den Haag, ook al zou men uiteindelijk toch een gebruikersruimte op andere plek openen.

Ik begrijp Jetta wel ze, heeft gewoon de weg van de minste weerstand gekozen, althans dat dacht ze.

Ik hoop echt dat de Gemeenteraad toch verstandig genoeg is en de juiste beslissing neemt, voordat de toestand zich alleen maar verslechterd en daar zit niemand op te wachten of toch wel.

ZAFER BIZIM OLUCAK

Graag eerst de feiten op een rijtje!
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 01:15Wat fijn toch dat PvdA'ers binnen en buiten de raadsfractie meteen een mening klaar hebben, waarbij het spelen op de (eigen) man (m/v) een goede sociaal-democratische traditie lijkt te zijn.

Volgens mij moet een gebruikersruimte komen in de buurt van de gebruikers, tenzij we de junks dagelijks strippenkaarten gaan geven om met bus 23 naar Kijkduin te reizen. Of willen we ze gaan vangen en naar het Benoordenhout slepen?

Op eigen kracht gaan ze echt hun buurt niet uit! Als die gebruikersruimte te ver weg is, dan gaat men gewoon weer in het dichtsbijzijnde portiek spuiten, snuiven, kotsen en pissen.

Wat ik nou zo aardig zou vinden is wat informatie over bestaande ruimtes: komt er overlast? Wat vinden omwonenden na een jaar? Wat gebeurt er met de criminaliteit in zo'n gebied?
Pas als we die gegevens goed in beeld hebben, kunnen we gemotiveerd voor of tegen zijn.

Ik ben blij dat de wethouder deze informatie gaat achterhalen en dat de meerderheid van de fractie dit afwacht en niet meteen 'njet' roept.

rob

RIOOLPOLITIK B&W
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 01:24
NIET VERDER EN DIEPER NAGEDACHT DAN UW NEUS LANG IS B & W ????
MET ALLE RESPECT VOOR JULLIE ALS MENS ZIJNDE , MAAR LAAT MIJ TOE OM JULLIE TE VERTELLEN WAT IK OP MIJN HART HEB.

Bolkenstein heeft ooit gezegt dat de integratie van de Surinaamse vrouw heel goed is verlopen.
Ik behoor tot die groep, dus verleen ik mezelf het stille recht om deze beoogde Venne Park locatie ter discussie te stellen.

Wat zijn de besparingen in de exploitatiekosten van een gebruikersruimte als er een geschiktere locatie wordt gekozen ???

Ik denk aan :

- minder inzet van intensief politiecontrole
- minder aangifte van bewoners aan de politie van
criminaliteit en overlast
- minder extra belasting van de leerkracht die het
nu al erg druk heeft met leerachterstanden en
gedrag van leerlingen op deze 4 erg kleurrijke
scholen in directe omgeving
- minder extra werk voor de jeugdzorg, die nu al
lange wachtlijsten heeft
- minder werk voor parnasia door behandeling van
gefrusteerde vaders en moeders hier.
- minder geldverspilling voor pvda, omdat
terzijnertijd bij nader inzien hoeveel problemen
dit midden in een bloeiende woonwijk zal
veroorzaken, er toch verplicht naar andere
locatie zal moeten worden uitgeweken
- minder overlast voor de vele winkeltjes in de
omgeving
- enz enz
- enz enz

Ondoordachte, definitieve beslissing !!!!
Te waarderen is dat wethouder Klijnsma wilt zorgen voor de harddrugsverslaafden.
Maar doe het dan goed, want uw beheerscommissie is geen tovermiddel !
Als puntje bij paaltje komt is de realiteit wat anders , Jetta !
Ik ERGER ME KAPOT aan uw vergelijking met Apeldoorn. Zijn daar kwetsbare groepen jongens en meisjes voor de deur ???
Zijn daar 90 % ------> 1.9 leerlingen ????/
Zijn daar direkt dichtbij een bepaalde groep Marokaanse jongens ? ----> denkt u eens aan die jongeman die insprak op die raadsvergadering en u namens 20 andere vrienden vroeg om de druk op hun niet te vergroten ???

Wit u het sociale leefmilieu van deze mensen verbeteren of verslechteren ?
Beseft u wel enigszins dat turkse en marokaanse kinderen weinig vertier in huis hebben en dus liefs de ganse tijd na school buiten op straat en in het park vertoeven ?

Ik ben sterk voorstander van prestatiegericht te leven, nl hard werken en goed leven .
Wat voor prestaties moeten deze kinderen, jongeren leveren als ze straks dagelijks in hun
straten geconfrontreerd worden met de gevolgen van harddrugs ???
Wilt u de risico lopen dat er 1 of meer gezinnen hier kapot gaan : SLECHT VOORBEELD DOET TOCH OOK NALEVEN, VOORAL ALS JE ZELF AL NIET ALTIJD STERK IN JE SCHOENEN STAAT ???

Niet alle ouders van de kinderen hier zijn dusdanig ontwikkeld dat ze in staat zijn hun kinderen te behoeden voor gevaren die u ze wilt voor schotelen.
Niet alle ouders kiezen het hazepad door te verhuizen, de zwakken zullen blijven, en juist die pakt u !!!

Een Hollandse overbuurman zei onlangs, dat als 1 junk zijn kind wat doet hij die junk direkt in zijn tuin zou begraven . Dergelijke geluiden hoor je hier, we kunnen ze beter nu benoemen dan als het te laat is. Begrijpt u , mevrouw Klijnsma ??

Heeft u zich afgevraagd of die harddrugsverslaafden hier wel veilig zullen zijn ???
Dergelijk vraag stelde een belangrijk iemand die dag aan u in die raadsvergadering.

Denkt u dat de politie u grootste houvast is als u hier zou openen ???
DE buurtmensen, die zouden moeten willen, dan pas heeft u plan kans van slagen. Maar ziet u nu na verloop van alle afgelopen tijd niet in, dat het emotionele denkvermogen van deze buurt bij lange na niet zo ruim is als de uwe ??? Reden waarom eigenlijk ? De buurt WOONT WELISWAAR IN EEN ACHTERSTANDSWIJK < MAAR DE MENSEN ZELF ZIJN NIET ACHTERLIJK !!!
Ze gebruiken zelf het realistisch gezond verstand, wat wij eerder zouden verwachten van zulke gestudeerde, wijze mensen als jullie.

De buurt wacht ademloos af of u voor 1 keer eindelijk naar hun argumenten wilt luisteren.
Een verkeerde beslissing zult u niet moeten nemen, u kunt 100 keer liever een verstandige beslissing nemen.
De buurt spreekt elkaar dagelijks op straat over uw nieuwe plannen en de woede en diepe angst is gegrond, ook al begrijpt u op afstand dat niet zo goed.

Weet u , meer dan 95 % begrijpt u niet. En de woorden die ze kiezen steken ze niet onder stoelen of banken. Mevrouw Klijnsma, ik respecteer u wel, ook al begrijp ik u nu niet meer.

Nogmaals , dagen jullie deze buurt niet nog verder uit , door hun emotie die ze nu al zolang in de greep heeft hebben ze soms hun verstand niet meer in bedwang in deze kwestie.
Mevrouw Klijnsma , U noemt het dreigementen, zij noemen het MACHTELOOSHEID TEGENOVER U !!!

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS MOETEN LUISTEREN NAAR DE BETROKKEN BURGERS !!!
DE BUURT ROEP EN SMEEKT AL LANG GENOEG< MISBRUIKEN JULLIE JE MACHT BIJ JE EIGEN KIEZERS NIET!!!


SHIRLEY M
SHIRLEY M

SHIRLEY

ZWAAR GEWICHT!!!!!!
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 01:26

GROOT FORMAAT !!!!

HIJ WEET VAN AANPAKKEN .
DE ZWAKKEREN KRIJGEN STEUN VAN EEN GROOT KALIBER !!!!

EEN OUWE, EEN TAAIE IN HART EN NIEREN , ERVAREN , BESTE .... DIE RECHT OP ZIJN DOEL AF ZAL GAAN !!!

HIJ HEEFT DE WERELD RONDGEREISD, WEET VAN ZAKEN, IS WIJS EN HEEFT OVERWICHT !!!

BOVENAL HEEFT HIJ HART VOOR DE ZAAK !!!!

..... ALS UIT DE HEMEL KOMEN VALLEN......

DE KRACHT VAN DE BURGER IS NIET TE ONDERSCHATTEN....

ALS JE TROEBEL WATER IN HELDER WATER MENGT KRIJG JE TROEBEL WATER !!! ...IS EEN ZWARE....

BEWONER KADIR

BURGEMEESTER DEETMAN...
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 01:30
Geachte burgervader Deetman,

Ookal ziet wethouder Klijnsma deze zaak anders, U als burgervader moet het toch wel beter weten ???

Want wat moeten wij als onze eigen Burgervader ons niet meer begrijpt ???

Wat zou uw beweegredenen moeten zij om ons zo in de steek te laten ???

Telt het voor u niet , dat wij hier in de buurt geen harddrugsverslaafden hebben rondhangen ???

Telt het voor u niet , dat er vele jongens en meisjes voor het pand lopen en spelen ???

Telt het voor u niet meer , dat het project Bockstraat en de Nachtpreventie van u de beste prijzen heeft gekregen ???

Telt het voor u niet , dat al deze bijzondere prijzen door de komst van harddrugsgebruikers uit andere buurten/wijken helemaal teniet wordt gedaan ???

Telt het voor u niet , dat wij bewoners recht hebben op leefbaarheid ???

Telt het voor u niet , dat wij proberen ondanks zoveel verschillende afkomsten , met normen en waarden te leven ???

Of telt bij U, mensen die normen en de waarden hebben vergooid?
Burgervader, wie zit U te beschermen en wat wilt U kweken. Ik zal duizenden keren mijn hoofd breken voor ik begrijp, waar U mee bezig bent.

WIE MOET HIER BESCHERMT WORDEN?

En over Uw pasjes? Waar praat U over, welke pasjes tellen voor wie? WIE IS ZIJN PASJE KWIJT ??????????????????
Wilt U echt ophouden om het over pasjes te hebben, het leven bij zo'n drugsverslaafde is ver zoek, laatstaan een pasje.

Ik ben echt pissig, ik/wij voelen ons zo machteloos.
Zelfs U, waar ik zoveel respect voor heb gehad door al de jaren heen, speelt met ons en onze kinderen.

Even over uw beheerscommisie; wie of wat zou daarin zitting moeten nemen?
Wat een onzin, eerst haalt U alle rotzooi op ons dak, dan moeten wij/scholen/moeskeen zitting in nemen? Dus de scholen gaan de harddrugs gebruikers begeleiden. Wat een LACHERTJE.

En burgervader, U zet de politie wel goed onder druk hé. Die worden nu kierewiet van U.
De politie zegt het tegen iedereen die het wilt horen, dat U hen manupileerd en onder druk zet. Het klinkt als mafia praktijken van Uw kant.

Het zijn harde woorden, maar ware woorden.
Denkt U dat wij werkelijk zo stom zijn, om Uw fabeltjes te geloven?
Echt niet burgevader, echt niet.

U en Uw formidabele reputatie, laat zich toch niet aan het karretje van mevr Klijnsma spannen?

BALDSING

Wie geen idealen heeft is geen realist
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 01:38

Aldus David Ben Goerion , Israelisch politicus, 1888-1973

>>>De PvdA heeft idealen en wil die verwezenlijken. De PvdA wenst haar traditie van opkomen voor zwakkeren nadrukkelijk voort te zetten. De politiek is dus geen kwestie van “u vraagt, wij draaien”, zoals populistische partijen willen suggereren.
Over maatschappelijke idealen, anders gezegd: de publieke belangen, behoort de gemeenteraad bindende uitspraken te doen. >>> Aldus het verkiezingsprogramma.

Hoe rijm ik het voorgenomen besluit van de PvdAfractie met de Realiteit ???

Ergo conclusio de Haagse PvdA heeft afstand gedaan van haar Idealen ????

pvDaa
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 01:52

waat doen u
onze uitlachen zeker
geen junky hier toch junkypandje hier

u schamen u

yusuf

HET IMPERIUM VAN PVDA
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 01:55

gewist

BOZE BEWONER

pvDaa
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 01:59

u denke nog 1 eve 1 keertje


, nee u
plan verkerde plan

u oorlog zoeke

yusuf

slaapen
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 02:06

kanniet
zo veele boose

niegoet
weetnie hoe moet

yusuf

goed geslapen pvda ?
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 08:31

Gisteren een harde klap uitgedeeld in de gezichten van bewoners door de pvda-den haag.

Een pijnlijke klap.

We verzekeren u pvda, desondanks staan we met beide voeten nog recht overeind.

Venn-omgeving

Ouderwetse politiek
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 09:23

Een laf persbericht heeft alle hoop op een gesprek op basis van argumenten met de fractie weggenomen. Op 7 juni zou de fractie komen en open het gesprek ingaan. Het masker is nu gevallen en een oude regenteske PvdA kwam er achter te voorschijn. En dan vraagt men zich af waarom het vertrouwen van de burger in de politiek afneemt. Terugkijkend was er al maanden een verborgen agenda, want het was de oplossing die de fractie zelf had voorgesteld. Walgelijk om de bewoners hoop tegeven, de indruk te geven te willen luisteren en dan voortijdig een genadeschot te geven. Het is ouderwetse politiek en ik dacht dat we daar nu net vanaf moesten komen. Juist nu hebben we behoefte aan controlerende volksvertegenwoordigers en geen raadsleden die op de stoel van het college willen zitten. Straks nog het coalitiemachtsspelletje spelen om het voorstel er door te 'jassen'.
Deze fractie heeft hiermee een brevet van onvermogen afgegeven en heeft voor mij volledig afgedaan.

George

Vragen aan de fractie
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 09:57

Op een aantal vragen geeft de fractie zelf geen antwoord: Waarom een gebruikersruimte te plaatsen waar de afgelopen twee jaar volgens de politierapporten geen drugsoverlast is geconstateerd?
Waarom een afstandscriterium wel voor coffeshops in een kinderrijke omgeving van scholen en niet voor gebruikersruimten?
Waarom mag van de PvdA geen gebruikersruimte in Transvaal worden geopend, terwijl daar de drugsoverlast toeneemt?
Waarom adviseren hulpverleners in de verslavingszorg om het vooral hier niet te plaatsen?
Waarom zoveel geld investeren in een pand als je er bijna zeker van kan zijn dat door bewonersprotesten tegen drugsoverlast, die dan komt op het plein, het pand dan toch weer zou moeten sluiten (zie eigen persbericht)?
Waarom niet kijken naar de alternatieve locaties die door de bewoners zijn aangedragen?

George

Beste George goed gezien
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 10:57

Beste George,

Je hebt volkomen gelijk, inhoudelijk wordt nergens op ingegaan:

Dat gaat nu al maanden zo:

http://www.denhaag.pvda.n...wsbericht/46

http://www.denhaag.pvda.n...wsbericht/63

http://www.denhaag.pvda.n...sbericht/116

http://www.denhaag.pvda.n...sbericht/145

Nergens gaan die pluchekonijnen op in.
Je gaat je werkelijk afvragen of ze er wel verstand van hebben.
Ze zwijgen zo interessant, komt zeker om dat ze niks te zeggen hebben.
Als er niet snel iets verandert in dat arrogante cultuurtje hier in de afdeling PvdA –Partij van de Arrogantie-; dan moeten we maar
een nieuwe afdeling van de partij gaan oprichten.
Schilderwijk –Spoorwijk – Transvaal-een afdeling voor en door het volk.
We laten onze sociaal democratische beginselen toch niet langerom zeep helpen door zo’n stelletje dat alleen maar aan hun interessante carrière denkt.
Ze kunnen nog geen deuk in een pakje boter slaan

Grappig
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 12:16

Die Henk - garantie dat er geen juridische en bouwkundige obstakels in weg zullen komen-.
Had je ook niet zo’n garantie bij de bouw van het Ado Stadion.

Mijn kleindochter van nog geen drie zou zeggen ha, ha, Opa dat is grappig, leuk
samen lachen, ha, ha, ha.

Natuurlijk krijg je die garantie, maar wat doe je dan als het weer eens anders uitkomt.

Sta je dan weer met je bekende bek vol tanden je gram weg te slikken.
Zo zal het wel weer gaan –want dat we het ooit mee zullen meemaken, dat jij een motie van wantrouwen tegen iemand indient – kan je vergeten.

Of laat je de bouw soms stoppen, als er al een miljoen is geïnvesteerd.

Dus laat dit soort praatjes voor de vaak maar achterwege of vertel ze aan mijn kleindochter, die gelooft ze geen eens, die zegt dan Opa Henk dat is grappig.

Grappig -weer een sterke arm -en stoere taal.
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 12:54

Bij mij is er een coffeeshop aan het einde van de straat.
Schuin tegenover de politiepost.
Wie mij kent weet, dat als ik in een ouwe spijkerbroek en een slobbertrui loop –en dan mijn pluizige hondje van 18 jaar oud uitlaat- er uitziet als een ouwe zwerver van de straat met zijn hondje.
Staat die ouwe zwerver dus vlak bij die coffeeshop
tegenover de politiepost.
Komen er een stelletje jongetjes van een jaar of
twaalf tot veertien en die gaan een paar meter
voorbij die coffeeshop een praatje met elkaar maken.
Komt een dealertje de coffeeshop uit en wat gebeurt er voor de ogen van deze ouwe zwerver wordt de handel voor eurotjes gewisseld.
In nog geen drie minuten is het dealtje gedaan.
En sta je er niet boven op dan ontgaat het je volkomen.
Wat moet en kan de kit er aan doen?
Niets ze kunnen het nauwelijks zien.
Zo doen die dealertjes dat straks ook in de buurt
van het van de Venneplein alleen is het dan
basecoke.
http://www.trimbos.nl/def....asp?id=4887

En laat niemand dit verhaal tegen mijn wijkagent
gebruiken, want die toffe gozer is goud
en doet dag in dag uit zijn stinkende best.
Maar kan ook niet overal tegelijk zijn met
zijn sterke arm.
Grappig Henk een leuk sprookje ik zal
het aan mijn kleindochter vertellen.
Kan je trouwens nog die schietpartij op
het HS tussen die dealertjes herinneren.

http://stationsweb.brinks....asp?rec=827

ging om een paar bolletjes basecoke met
een straatwaarde van 60 Euro.
Gek hè dat de buurt dit soort mensen niet in
hun straten wil.

P.S.
Hoe is het met je pakje boter zit er al een deuk in?

Durf te controleren
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 13:28

Het heeft mij ook verbaasd dat op geen enkele wijze de fractie argumenten heeft ingebracht gedurende de afgelopen maanden. Een rechtvaardiging van de keuze van een gebruikersruimte aan het vd Vennepark wordt gevonden in de ambtelijke stukken. Ambtenaren die niet in de wijk zijn geweest, geen enkel gesprek met de bevolking hebben gevoerd, maar alleen vanuit het stadhuis een fixatie hebben op een leegstaand pand dat in de Schilderswijk staat, maar wel (dat wordt ook toegegeven) op de verkeerde plek. De wethouder heeft geen goede adviseurs, dat bleek al op een ander dossier. Raadsleden moeten controleren of het beleid goed wordt uitgevoerd op basis van contacten met de bewoners van de stad. Deze fractie is erg monistisch en beschouwt het als haar eigen voorstel dat zij nu moeten verdedigen. Wat een onzin is dat. Gewoon je werk doen als duaal volksvertegenwoordiger zou ik zeggen. De wethouder zal heus niet vallen als de raad dit onderdeel van het voorstel niet overneemt. Zij kijkt dan gewoon uit naar betere oplossingen en laten die nu net voor handen zijn.

George

World at your fingertips-rondje internet-
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 13:52

Kennelijk wordt Den Haag de eerste stad waar een gebruikersruimte komt op een plek waar geen overlast is.

Kijk maar even voor de aardigheid:

Groningen Noorderplantsoen:
http://www.trimbos.nl/def...7&back=1

Rotterdam-Gravendijkwal
http://www.dehoop.org/nie...04feb05.html

waarom praten ze daar nu over aanzuigende werking en een bus?
http://www.planet.nl/plan...84/sc=362285
volgens Jetta heeft het toch geen aanzuigende werking.

Amsterdam-Frederikhendrik buurt
Hé dat is grappig de overlast hangt samen met een HVO en gebruikersruimte.
Zouden die buurtbewoners dan toch een beetje gelijk kunnen hebben
http://www.politie-amster...t.cfm?id=136

dat is grappig

en wat is dat nu weer in de Cliffordstraat in Groot Mokum
http://www.politie-amster...t.cfm?id=136

en wethouder Jetta zegt dat ze nergens geen overlast veroorzaken.

En dealen in de gebruikersruimtes komt ook niet voor

http://www.legalizewiesba...0040309b.htm


Wat is dat nu weer in Nijmegen
http://www.pvda-nijmegen..../index2.html

Wat is dat dan in Amersfoort
http://www.wassenneus.nl/...gina3db.html

hé met die pasjes schijnt ook niet zo goed te gaan

en in Zeeland
http://communities.zeelan...kpdoverlast/

en wat is dat nu in Friesland bobbe

http://www.wassenneus.nl/...agina3x.html

Krijg last van RSI ik ga naar de sportschool laat die lui daar in dat witte gebouw, maar eens een keer aan het werk gaan.

HENK KOOL & TEAM
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 14:35

Rabin, Marieke, Sharief, Murat en El-Housinne

Jullie achterban hebben jullie in moeilijke dagen hier ontvangen en echt, we kregen een soort vertrouwen in jullie, nu blijkt ten onrechte.

De rest van de fractie hebben zich nooit geinteresseerd in ons, ook dat weten we.

Uitgezonderd Henk Kool, die kwam op de site na zo'n 7 maanden omkijken naar ons, bood zijn excuses aan ons, en meldde dat hij vond dat we een punt hadden en daarom met ons wilde praten. Wij blij, hem waarderend bedankend, wachten tot het zover zou zijn.

Henk Kool, je bent geen man van woord gebleken.

Sorry Henk, je hebt laten merken nu dat we duidelijk jou mindere zijn, want je neemt een standpunt in en komt het hier verdedigen, i.p.v. zoals in eerste instantie op de site en mail beloofd hebt, eerst te willen praten met ons.

Hans van der Waal hield ons voor dat geduld een schone zaak was en dat de diplomatie uiteindelijk zou zegevieren.
Hans vergat ons te melden dat dit alleen zo is als beide partijen elkaar respecteren en als mens gelijk zijn.

Bewoners zijn teleurgesteld en betreuren dit vieze politieke spel.

Pvda-fractie leden hebben te vroeg een kogel in onze rug geschoten.

Wij bewoners blijven de eerlijkheid trouw, wij vechten dit uit en zullen op winst komen te staan, om jullie dan te behoeden voor een grote vergissing aan de Vennepark.

En wij maar steeds hier denken tot voor kort dat die zwaar gestudeerde mensen daar van de pvda het verstand zouden gebruiken.

NIET VERSTAND GEBRUIKT, MAAR MACHT HEBBEN ZE MISBRUIKT.

groet,

Shirley Marapin

Schilderswijk en Willem M.
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 16:32

Hans denkt nog steeds zijn gelijk te halen. Een bloemlezing: pluche konijnen, een nieuwe afdeling van de partij oprichten, zo'n stelletje dat alleen aan zijn carriere denkt enz.enz. Ik denk dat dat alleen indruk op de kleindochter van Hans zou maken bij het voeren van de eenden in het Zuiderpark. Verstandige mensen (b.v. de fractie e.a.) lachen er om en stappen er overheen. Nu Hans en z'n Bende ook Stef Blok (VVD) als Peetvader hebben lijkt het mij niet onverstandig om deze discussie van dreigen en schelden op de site van de VVD te gaan voortzetten. Dan kunnen die ook zij genieten van de discussie-vaardigheden en vocabulaire van de Bende en hun aanhang. De zwijgende meerderheid van PVDA-leden heeft hier helemaal geen boodschap aan. Zij hebben er alle vertrouwen in dat Jetta, de fractie e.a. de problemen in de Schilderswijk (incl. Vennepark) op een nette manier met verstand en invoelingsvermogen zullen oplossen. Die mensen doen hun uiterste best voor jullie, en jullie smijten met modder. Nog even iets anders. Willem, heeft het afdelingsbestuur reeds een standpunt ingenomen inzake het voorlopig standpunt van de fractie ? Zo ja, hoe ziet die er dan uit ? Indien niet, ben ik erg benieuwd naar het private standpunt van Sebastiaan, Ron e.a. Daarnaast zou ik graag vernemen hoe het afdelingsbestuur denkt om te gaan met al dat gedreig en gescheld door enkele partij-leden die hun zin niet kunnen krijgen. Ik denk dat de partij ook een opvoedende/corrigerende taak naar deze leden toe heeft.

wat denkt die leen nou
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 17:10

weggepoetst door de webagent

S

X
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 17:41

Gekuist door de webpolitieLeen heb je nu in de gaten, dat je met een waanidee leeft - met die bende van Hans van der Waal-. Ik heb geen bende en ook geen leider nodig. "He that chooses his own path needs no map" Ik ben een "loner" en dat wens ik te blijven, zoals de Vlamingen zeggen "ik trek mijn eigen plan". En ik vind dat ik deze weg moet volgen, omdat ik zielsveel van kinderen -van welke nationaliteit dan ook houdt-. Als ik op het plein ben sta ik met die kleine aapjes te voetballen. Hardstikke leuk zou je ook eens moeten doen. Heb je enig idee hoeveel slaap het me van de week heeft gekost bij de gedachte, dat het in de toekomst onnodig mis gaat met zo'n jochie door dit domme plan. Dirk -expert jongen want ik ken hem- heeft becijferd dat er 90 junks per dag over het plein gaan. Weet jij eigenlijk wel wat basecoke met mensen doet. Ik zie hier wel eens zo'n zielige junk jongen lopen, die ik af en toe in mijn sulligheid ook nog een paar eurotjes geef, omdat het eigenlijk een aardige knul is. Kan je nog even leuk met hem lullen ook. De volgende dat heeft die die rotzooi gerookt en kent niemand en niets meer en is totaal de weg kwijt en tot alles in staat.

doorslaggevende factor
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 17:43

Wij zijn gewoon moe dat wij nog steeds niet weten waarom ze aandringen, dit pand te willen gebruiken ipv elders? Het is waar dat ze diverse locatie's hebben bezocht maar ze zijn allemaal afgewezen omdat het 200m3 bedroeg terwijl het tussen de 250-300 m3 zou moeten zijn. Alsjeblieft zeg, dit kan toch geen doorslaggevende factor zijn op zo'n belangrijke besluit?

Het doorslaggevende factor zou de overlast en het aantal drugsgebruikers moeten zijn. En dat hebben we hier aan het vd Vennepark NIET.
Dit wordt ook bevestigd door de politie en het staat zelfs in de 'hotspots' van de gemeente.

Geen overlast, dus ook geen gebruikersruimte, lijkt mij.

Maar wat we ook zeggen, het dring niet door tot de PVDA.

En dat maakt mij en de buurtbewoners boos!

Sevda

sevda

vraagje aan pvda
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 18:37

waarom junkies precies midden tussen kinderen.

zet ze in ziekenhuis, als ze beter zijn dan weer tussen bewoners lopen

probleem junkies niet meer laten spuiten.

dat is niet zo goed sapul.

daank u

Hannahaaaaaaaaaaaaaaa

Ljouwert
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 19:21

He toch overlast en wel naar geintegreerde opvang ook in nacht:

http://www.leeuwarden.pvd...ceId/107705/

Misschien mag ik u toch tot kalmte manen
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 22:32

Ik kan u meedelen dat het PvdA-bestuur probeert een weg te vinden om uit de ontstane impasse te komen.

Nogmaals: op de man spelen, schelden en de wereldpolitiek er bij betrekken lucht misschien op, maar helpt niemand een stap verder. En dan ga ik dusgewoon poetsen.

Webagent Willem

Jongeren
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 22:55

Vandaag gesproken met een aantal jongeren op het plein. Kwetsbare jongeren, die af en toe blowen en waarvan enkelen schooluitval kennen. Zij zijn kwetsbaar om dat zij slachtoffer kunnen worden van dealende verslaafden, die er nu nog niet zijn, maar hen straks wel kunnen verleiden tot harddrug gebruik.
Hou het gebruikerscentrum in hemelsnaam weg van deze nog rustige plek in de wijk.

Mohammed Taskali

zorgen, erg veel
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 23:03

Mijn man en ik zijn boven de 55 jaar.
Zoals u weet zijn junkies stuurloos.
Nu al zijn mijn man en ik zenuwleiders en nemen we al zenuwtabletten in, zoals u weet kalmeringstabletten.

Moet u nagaan, het drugspand is nog niet in gebruik, laatstaan als het echt komt dat er dan meer bewoners zenuwleiders worden.

Moeten wij zo ouder worden hier in de buurt ?

IK denk dat als het echt doorgaat dat er meer bewoners bij de psychiatrie belanden.

Zoals u weet lopen junkies net een django.
Alleen al het gedrag van ze maakt me man en mij bang.

Ik hoop dat jullie dat op ons leeftijd ook begrijpen, wat we nu al voor gevoelens hebt.

Soms wordt ik, alleen als ik eraan denkt al agressief. Zijn jullie wel menselijk om dat te begrijpen.

Ludwig en Lucia Paimin

Goeie fractie in Ljouwert
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 23:04

De PvdA in Leeuwarden weet wel wat draagvlak is en komt beloftes wel na. Kunnen ze hier nog wat van leren.

Jim

Enige nauwkeurigheid, a.u.b.
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 23:14

Er is hier sprake van een collegevoorstel dat wellicht door de collegepartijen, GroenLinks en de Haagse Stadspartij zal worden gesteund.

Zoals u weet maken naast de PvdA-fractie ook de fracties van VVD en CDA deel uit van de collegepartijen.

Binnen de PvdA als vereniging zijn de opvattingen, voor zover uitgesproken, verdeeld. De fractie heeft hierin echter haar eigen verantwoordelijkheid.

willem minderhout

World at your fingertips
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 23:15

Wat kost nu eigenlijk een junkie.
Volgens de Utrechtse politie
http://www.zqcentral.com/...ws/show/1825
Moet die 200.000 Euro per jaar jatten om aan zijn kost te komen.
In pension "hotel de botel" aan het v.d. Venneplein worden 90 pasjes uitgedeeld. Dus gezamenlijk ritselen die jongens voor:
Euro 17.550.000 = hfl 38.675.000
plus de kosten van het pension
ad Eur 683.000 per jaar =Hfl 1.505.000
Kijk dat geeft de burger weer een beetje moed,want het moet nog verschrikkelijk goed gaan in deze stad, dat we dit allemaal nog kunnen betalen.

Internet junkie

Vreemd
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 23:20

De PvdA-fractie heeft haar standpunt naar buiten gebracht voor haar bijeenkomst met de bewoners in tegenstelling tot haar belofte van een open gedachtewisseling. Blijft vreemd.

Jim

200 miljoen euro....
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 23:29

En daar heeft Den Haag er 1000 van, dus dat is 200.000.000,- euro per jaar aan schade voor burgers en de stad. Ik wordt weer trots op onze stad met deze cijfers. En rond het vd Vennepark merken de bewoners er niets van, want als ze stout zijn, dan zijn ze hun pasje kwijt. Tja, geloof jij dat?

Jim

In ieder geval
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 23:29

Kun je hier in alle openheid je gedachten kwijt. (Zolang je het netjes en ter zake houdt.)
En misschien komt het zelfs nog wel tot een gedachtenwisseling. (Hoop doet leven.)

willem minderhout

Basecoke-dealt zo heerlijk weg
Gepost op: woensdag 26 mei '04 - 23:33

Laatste trend onder jongere gebruikers.

Blowt en dealt zo heerlijk weg je gebruikt het net zo als een wietje

http://www.trimbos.nl/def....asp?id=4887

Levensgevaarlijk spul

Internet junkie

Junkies en kinderen
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 00:23

Op het park kwam ik en daar zaten genoeg vrouwen naar hun spelende kinderen te kijken.

onderwerp : Komst Junkies

gevolg : bange moeder beweren nu al dat ze
hun kinderen binnen zullen houden,
moeders gaan hun kinderen zelf naar
school brengen.

WAAROM ?

WAT doen ze deze mensen aan die nu wel veiligheid kennen, geen junkies op het park hebben nog.

Prachtig voorbeeld, zoveel stuurloze [ zoals 1 moeder zo goed zei ] junkies voor hun kinderen.

DAAROM !

WAAROM DAN ?
MACHTSPEL.

Boeit u toch niet

ooggetuigen
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 00:52

bewoners zijn ooggetuigen,
bewoners weten dat bij het park geen junkies zijn,

waarom hier junkies van andere plaatsen huisvesten ?

waarom probleem van daar bij ons komen oplossen ?

jullie zullen al ziek worden van dit junkietoestand, ik kan u vertellen dat wij al ziek zijn, ja nu al ziek.
doodziek van dat stront junkiepand.

ons plein naar de hel helpen, met de hele tijd politie hier op het plein straks.

u kunt dan live wild west films komen zien hier.

opgeknapt buitenlands buurtje waar het nu okay is,
verknallen met een drugspand.

maw help dat buitenlandsbuurtje naar de klote, want het gaat daar nu veel te gezellig en goed.

nu pvda-hater

rode balk
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 01:11

God zij dank Willem, heb je die rode dikke vette balk hier verwijderd. Het paste al niet meer bij.

Rood is de kleur van liefde en hoop.

pvda is nu niet de partij de liefde kent voor zijn kiezers, want de pvda heeft de kiezers de hoop ontnomen.

pvda is verandert, pvda is de partij van de macht geworden.

bewoner van slaap beroofd door pvda

World at your fingertips-Breda-
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 07:43

http://home.deds.nl/~dakl...e.htm#marjah

Internet junkie

middeleeuwen
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 09:52

ik schaam me een beetje voor jullie discussie
het lijkt wel of we in de middeleeuwen terug zijn

er zijn mensen in onze stad die hard zorg nodig hebben.
deze mensen moeten ergens hulp krijgen, kunnen zitten, kunnen douchen, hulpverlening krijgen.
Het is logisch dat onze verslaafde Hagenaars zorg krijgen in de wijk waar ze nu zijn. Dat geldt toch ook voor als je naar de huisarts moet.

Ik vind het terecht dat het gemeente bestuur deze keuze maakt.
we moeten mensen helpen en niet uitkotsen.

In de middeleeuwen deden we dat, toen hebben we mensen de stad uit gegooid omdat ze ziek waren, maar nu toch niet meer.

Bovendien wees blij dat er eindelijk in de Schilderswijk een goede voorziening komt voor een probleem waar de wijk al jaren over moppert.
Alleen opjagen met politieagenten is toch ook niet meer van deze tijd.
Dat de mensen die er naast wonen niet gelukkig zijn, is niet leuk, maar hoort er helaas een beetje bij. Natuurlijk wil iedereen in zijn straat alleen maar rijtjeswoningen. Dat kan niet. In een grote stad zijn ook problemen die moeten worden aangepakt daar horen voorzieningen bij.

en dan nog iets.
Het is wel erg gemakkelijk om te emailen dat je overal op tegen bent.
Email is danwel een heel modern middel maar de inhoud die ik hier lees blijft echt uit de middeleeuwen.
Ik hoop dat de PvdA een vooruitstrevende partij blijft met lef en een partij die verder durft te kijken dan de neus lang is.

een neutrale toeschouwer

Hallo toeschouwer
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 10:47

Deze buurt wil helemaal niet terug naar de Middeleeuwen.
Ik weet niet of jij de boeken van Geert Mak over het straatbeeld in de Middeleeuwen in Amsterdam wel eens hebt gelezen.
Lijkt mij niet zo'n aantrekkelijk vooruitzicht.

Deze buurt wil alleen niet minimaal 90 junks per 8 uur , die het plein vol kinderen oversteken.

Kan jij me uitleggen waarom een coffeeshop annex gebruikersruimte niet binnen een straal van 600 meter van een school mag worden gevestigd en de gemeente wel een harddrugsgebruikersruimte gaat vestigen op een plek waar binnen een straal van 600 meter 5 schoolgebouwen zijn gevestigd met in total 2.000 kinderen ?

Zie jij de logica misschien wel in maar deze buurt niet ?

Shirley Marapin

Wat-Woensdag 3 juni
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 11:31

http://www.denhaag.nl/sma...tml?id=34085

3 juni is toch donderdag.

(Als ze dat al niet eens goed kunnen, wat moeten we ons voorstellen van de rest van al die verhalen.)
Kloppen die dan wel?

Internet junkie

Hey Internet junkie
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 11:44

Goed gezien.

Ik las daarin ook dat het moet komen.
Moet komen.
Uitgemaakte zaak, waarom dan die 3 juni nog eens de boel belazeren die zich alle moeite troost
om te komen inspreken in het stadhuis ?

Ik las ook dat ze met dan pand overlast op straat willen beperken. Ze bedoelen overlast creeeren op een plek waar geen overlast is, door de concentratie van drugsjunks.

fan van Internet junkie

Juristerij
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 13:22

Kijk om ineens wel dat criterium van die scholen in Den Haag om de hoek kijken
http://www.sidv.nl/cannab...0483_rvs.htm

Hey een inrichting waar drugs gebruikt wordt is in Dordrecht gesloten omdat het als een aantasting van het leefklimaat wordt beschouwd.

http://www.sidv.nl/cannab...ordrecht.htm

Nou dat wordt smullen in de rechtzaal ik zie die betogen al voor me.

Internet junkie

Krijgt die zijn eigen arrest om de oren.
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 13:28

In bovenstaand arrest staat het volgende:

"kan de keuze voor een afstandscriterium t.o.v. scholen, mede ingegeven door de wens de schoolgaande jeugd niet met coffeeshops te confronteren en hen de verkoop van softdrugs niet als iets normaals te laten beschouwen, niet willekeurig of kennelijk onredelijk worden geacht."

http://www.sidv.nl/cannab...0483_rvs.htm

Krijg de burgemeester volgende week zijn eigen arrest om de oren.

Dit wordt lachen!!!

Internet junkie

Jurisprudentie Leeuwarden
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 14:14

"tot een verstoring van het straatbeeld, waarmee de burgemeester het winkelend publiek (en m.n. de winkelende jongeren) niet wil confronteren. "

http://www.sidv.nl/cannab...euwarden.htm

Internet junkie

Berg op Zoom
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 14:16

Raad van State:

De afdeling is met de President van oordeel dat de keuze voor een afstandscriterium t.o.v. scholen, ongeacht het type school, mede ingegeven door de wens om de schoolgaande jeugd niet met coffeeshops te confronteren en hen de verkoop van softdrugs niet als iets normaals te laten beschouwen, niet willekeurig of kennelijk onrechtmatig kan worden geacht. Datzelfde geldt voor de in de nota Coffeeshop- en softdrugsbeleid gekozen afstand van 150 meter.http://www.sidv.nl/cannab...0390_rvs.htm

Internet junkie

Rabin Baldewsingh
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 15:30

Eens een woord, altijd een man.

Blijf onbuigzaam, je zou nooit ja stemmen tegen dit plan naast een speelplein.

Als je nu toch overstag, mee met die andere,
zijn je woorden in de toekomst weinig waard.

Blijf een echte vent met ballen.

Marieke had lef. Wij geloven hier dat Marieke niet zo een makke schaap is.

Marieke is ergens eerlijk, zij aast niet op de post van [de] wethouder.
Marieke zal wethouder worden omdat ze een keiharde werker is.

Bij Henk weten we het jammer genoeg niet zo goed meer.

Wat kunnen jullie als pvda-fractieleden nog betekenen voor ons ?

Toch geen last van gewetensnood ?

Knopen doorhakken op verkeerde plekken maakt de bijl bot.

groet,

Shirley Marapin

Twee bruine armen
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 15:37

<<<<Ik vind het terecht dat het gemeente bestuur deze keuze maakt.
we moeten mensen helpen en niet uitkotsen. >>>

Zeg eens meneer de Neutrale buitenstaander ben je soms besmet met het Leen CallenderVirus ???

Neutraliteit in deze bestaat niet . Je ben voor het standpunt van Jetta dus bevooroordeeld,

Niet Neutraal

oogen open
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 15:51

oogen open, keiken bij park, kindren zien, geen junkies bij kindren laten, eigelijk zijn julie toch haarstike gek gewoorden, mang, verdome.

niedoen

hatice

Laat uw stem horen
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 15:52

Ook op
http://www.denhaag.org/ne...;category=12
kunt u uw reacties kwijt.

Overigens wil ik nog even kwijt dat mij opvalt dat geen enkele andere partij in de gemeenteraad zich verder druk lijkt te maken. In die zin vind ik dit wel een dapper besluit van de PvdA fractie.
Wat weer niet wil zeggen dat ik het er mee eens ben.

Meer discussie
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 15:55

In aanvulling op mijn vorige bericht.

Ik heb getracht de achterhalen wat één van de andere "linkse" partijen in de raad er van vind.

http://denhaag.sp.nl/foru...p;highlight=


Tot nog toe geen enkel antwoord..

Stand van Zaken
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 16:19

Het is uit het infomele sirkwie gebleken dat de PVDA GL en het CDA reeds onder hebben afgestemd. Ook weer een soort van Pizza-akkoord.
Er is dus een te verwachten meerderheid reeds. Vandaar dus de stilte voor de storm.

Mario

Mario de 3e loco Griffier

Stand van zaken
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 16:28

Inmiddels hebben de PvdA, GL en CDA reeds een onderling standpunt bepaald.

Stilte voor de storm dus

Mario de 3e loco Griffier

CDA ? ?
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 16:38

Mario, hoezo en sinds wanneer CDA ???
Bij monde van WIL VONK , woordvoerder CDA, is in de eerste raadscommissie toegezegd dat CDA tegen deze locatie is.
Dat Jetta maar een ander pand met gunstige ligging moest zoeken.

Wat nu ? ?
Mario, weer dat onderdrukt zetten van raadsleden die het toch niet willen.
DEETMAN doet het bij CDA, want Wil Vonk is geen draaikont ! ! !

Groen Links is geen verrassing, als enige in de eerste ronde volmondig ja gezegd.

Wil Vonk is speciaal bij bewoners op bezoek geweest in het buurthuis, in een volle bak heeft zij gezegd deze locatie beslist niet te steunen.
Zij stond bij het plein met bewoners en liet ons vol vertrouwen achter ! ! !

Machtspel ?

kan vies en vuil zijn dus.

verschrikkelijk boze bewoner

Kom uit voor je mening
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 16:40

Met een uitspraak van de gemeenteraad over het stichten van gebruikersruimten nabij, lopen de emoties hoog op, dat is begrijpelijk. Wat mij echter stoort is de anonimiteit van veel reacties; een buurtbewoner, een pvda hater, een voornaam, een fantasienaampje. Voor je mening hoef je je toch niet te schamen? Kom er voor uit en wees niet laf.

Marko
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 16:58

Heb jij ook een mening?

Of ben je effe de weg kwijt?

Schillie

Ga je dan langs ?
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 16:59

Marko, ga je dan langs bij ze voor een praatje of zo ?
Misschien dat ze bereid zijn hun namen aan je te geven.

Begrip komt zeker niet in je woordenboek voor.

De mijne krijg je zo in ieder geval niet.

Eindelijk een gebruikersruimte in de Stationsbuurt! Perfect!
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 17:25

Perfect een gebruikersruimte in de Stationsbuurt.!
Ik en de aangesloten leden van de bewonerscommissie van ons gedeelte zijn er uiterst blij mee.
We zitten hier in een stukje waar het wemelt van de zwervende dope gebruikers en gebruikende dealers. Dit gebeurd al jaren omdat de gemeente weigert hier als enig stukje in de gehele buurt, waar verder wel camera's aanwezig zijn, er een paar neer te hangen. En dan nog, die camera's hebben verder weinig nut.
Ik ben blij dat er nu een ruimte komt waar men kan gebruiken en alwaar men te bereiken is voor de sociale en medische hulp en voor andere voorzieningen.
Dit zal des te meer benodigd zijn als men het plan doorzet om de tippelzone te sluiten.
Het Zieken is een prima plek alwaar meerdere organisaties een pand hebben gehuurd en alwaar men geen bewoners overlast zal bezorgen.
Wezenlijk zal daar niets veranderen.
Ik wordt wel doodziek van de al jaren met elkaar ongenuanceerd meeschreeuwende mensen die zonder ook maar een goed argument dit trachten tegen te houden in deze wijk(ik kan mij wel de argumenten en de tegenstand van het v.d. Vennepark voorstellen alhoewel ook niet ieder argument hierin redelijk is en het pand op zich een fantastisch pand is). Hier zijn dezelfde die al jaren ongefundeerd met elkaar meeschreeuwen over andere zaken die in de wijk een doorn in hun ogen zijn en die in principe ook nooit de waarheid hebben bevat.

En ja ik woon hier al meer dan 40 jaar en ja ik heb geen bezwaar tegen een gebruikersruimte in mijn omgeving omdat dit juist bijdraagt tot een verbeterder leefomgeving op alle fronten.

Mo

Luister Mo
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 17:37

Ik woon zelf op deGedempte Burgwal en als daar ergens zo'n 24 uurs ruimte maken met verstrekking van die zooi, dan heb ik daar geen enkel bezwaar tegen. Er spelen hier geen kinderen buiten en er zijn al helemaal geen scholen in de buurt. Ik pleit al een aantal jaren voor 24 uurs opvang in het centrum en de Stationsbuurt. Er zijn hier bij ons geen spelende kinderen buiten en er is geen speelplaats en er zijn geen 2.000 kinderen die hier naar school gaan.
De situatie is totaal onvergelijkbaar en terecht zegt wij hebben overlast, nou een gebruikersruimte is bedoelt om overlast te verminderen en niet om overlast te maken.
Ik ben de afgelopen maanden -heel veel keren op het v.d. Venneplein geweest- er zijn daar geen junks.
De situatie is niet te vergelijken.
Dus ik ben echt niet zo'n NIMBY -integendeel-

Mo
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 17:47

Leuk voor je, dat je enthousiast bent is
ook eens fijn voor Jetta.

Tenslotte hebben jullie reden om blij te zijn.
Duidelijke overlast wordt daar aangepakt.
Bij ons is er geen overlast, snap dat toch.
Erger nog, bij ons zijn ze niet te vinden of te zien, die verslaafden.

Zoveel kinderen moet je never en nooit belasten met verslaafdenzorg. Anders kweek je binnenkort kinderzorg hier, waar ook weer een pand voor gevonden moet worden Mo.

groet,

Shirley Marapin

Wel opletten Miquel!
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 17:54

Kijk op de weblog van 14 januari en 5 mei plus enquete op www.albertvanderzalm.nl , mijn oud-schooldirecteur kent na 25 jaar de omgeving als zijn broekzak en begrijpt ons als raadslid.

Azdine

geen draagvlak gevonden
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 18:04

spreekt boekdelen over draagvlak, die enqeute van D66.

Zie maar : 95 % tegen en 5 % voor Vennepark.

Kadir

WEG HALEN TEKSTEN
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 18:55

makkelijk he web agent we hadden toch vrije menings uiting HET IMPERIUM VAN PVDA EN DE MENSEN ZOALS HUN DENKEN GAAT GEWOON ENN KEER IN ELKAAR STORTEN MET ZULKE ACHTERLIJKE BELEIDEN LAAT DE PVDA MAAR IN ZIJN FRACTIE AL DIE JUNKIES OPNEMEN DEZE MENSEN HELPEN HEEFT ANDERE MANIEREN DAN TUSSEN EEN WOONWIJK BLIJF MAAR LEKKER GRATIS HEROINE UIT DELEN EN AL DIE DEALERS VRIJ UIT LATEN HANDELEN OP STR POLITIE DE OGEN DICHT VER VAN MIJN BED SHOW BELEID ..AL DIE HOGE LUI ZAKKKEN VULLEN .........LAAT MAAR KOMEN AL DIE JUNKIES WE ZULLEN ZIEN LATER DE LEED HIERVAN .

BOZE BEWONER

Shirley en Hans
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 19:23

Shirley en Hans, als je mijn posting dus goed leest zeg ik duidelijk dat ik de argumenten van v.d. Vennepark dus wel bergijp en dat ze daar geen gebruikersruimte willen hebben, ondanks het mooie pand hiervoor, ook ondersteun. Dus het snap dat toch dient te worden, eerst goed lezen! :-)
Zoals ik op andere fora heb weergegeven is de overlast hier wel degelijk gebaat met een gebruikersruimte en ook de gebruikers zelf, zoals eerder aangegeven. Maar ik ben absoluut wel voor de gebruikersruimte in de Stationsbuurt. En ook dit al vele jaren omdat een gebruikersruimte hier alleen maar voordelen zal kennen.
En ik ga niet de voordelen voor dit herhalen, omdat ik deze al meerder malen ook op het residentienet en hier heb neergezet.

Mo

excuus
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 19:40

@Azdine ik heb er overheen gelezen.
Hulde voor dhr van der Zalm, ere wie ere toekomt.
Het aantal stemmers zegt genoeg, dacht ik.

combinatie jongeren/drugsgebruikers
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 20:29

Heeft de Pvda (en de andere partijen) weleens gedacht aan wat voor gevolgen er kunnen optreden bij de combinatie van probleemgevende jongeren (wat wél aanwezig is bij vd vennepark) en de harddrugsgebruikers?

Mijn gevoel zegt dat die groepen heel nauwe band met elkaar zullen hebben. En dat zou de drugsgebruikers (en de dealers) goed van pas komen:
Diezelfde jongeren hangen altijd rondom of in het park waar de spelende kinderen zijn. Dankzij hun verlangen naar uitdagende klusjes, kunnen ze zo met de drugsgebruikers in zee gaan. De spelende kinderen kijken heel erg op tegen de jongeren en luisteren vaak naar die jongeren. Bij minst serieus gemeende dreiging doen die kinderen alles.
Gevolg? De nietsvermoedende kinderen die als dealers zullen optreden. Weten zij het veel. Ze luisteren alleen maar naar hun idool.

Een eenvoudige strategie waar geen hond een luchtje van ruikt.

sevda

De Haagse fractie en het pluche
Gepost op: donderdag 27 mei '04 - 22:59

Er wordt flink gereageerd op het voorlopige standpunt van onze fractie en dat is ook logisch. Dat wij een regentenfractie zouden zijn en aan het pluche vast zouden zitten is echter iets waar ik flink van baal en ook fors afstand van neem. Ieder van ons is vaak in de Haagse wijken en daar ben ik trots op. Je kunt immers niet vanuit de stukken en het stadhuis je rol als raadslid en volks-vertegenwoordiger vervullen.

De discussie over de gebruikersruimten kent al een lange geschiedenis en het zijn júist de gesprekken met vele mensen geweest die ons er als PvdA toe hebben gebracht om deze ruimten ook daadwerkelijk te willen realiseren.
Zo maar wat voorbeelden van drie gesprekken in de afgelopen jaren:
- een actie van scholen en bewoners in de omgeving van het Oranjeplein over de onveiligheid in het gebied als gevolg van vele gebruikende verslaafden. Naast repressieve maatregelen pleitte men voor een vaste plek waar mensen konden gebruiken om zodoende de overlast in het gebied te beperken, maar ook rust en zorg te geven aan mensen die dit nodig hebben.
- een gesprek met bewoners in de omgeving van het Van der Vennepark over de buurtpreventie en de noodzaak om ook op wijkniveau het verslaafdenprobleem aan te pakken.
- een gesprek met bewoners aan het Tenierplantsoen over de leefbaarheid en de veiligheid als gevolg van het hoge aantal verslaafde mensen in de directe omgeving. Hun verzoek: zorg ook voor een ruimte waar deze mensen kunnen gebruiken en help ons van de overlast af.

In het voorlopige standpunt geven Henk en ik de argumenten van onze fractie aan. Ik ga deze niet herhalen. Uit de brief van het collegebestuur over de locaties blijkt dat het onderzoek geen geschikte ruimten elders heeft opgeleverd en natuurlijk zijn daar nog een aantal nadere vragen over te stellen. De realiteit leert evenwel dat we weten dat waar je zo'n ruimte ook realiseert, er altijd bezwaren zullen zijn. Het is dan ook ontzettend belangrijk om alle garanties binnen te halen die ervoor zorgen dat de gebruikersruimten in Den Haag ook een goede functie kunnen vervullen voor de directe omgeving en voor de gebruikers. Tijdens ons werkbezoek aan Apeldoorn hebben we gezien hoe goed dat kan werken en zie Amsterdam dat al zo'n 13 ruimtes kent. De brief van het college is duidelijk als het gaat om de regels, het toezicht en de handhaving en daar staat of valt alles mee. Daar zullen we het college dus aan houden.

Idealen realiseren hebben alles met solidariteit te maken. Solidariteit naar de mensen die te kampen hebben met overlast en onveiligheid, maar ook solidariteit naar de verslaafde mens, op weg naar een menselijker bestaan met meer rust, regelmaat en ritme. Solidariteit hoort bij de PvdA en dus ook bij onze Haagse fractie!

Tineke van Nimwegen, gemeenteraadslid PvdA

Radio Discus
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 00:35

Zaterdag 19 juni
Actua 11.00-12.00 uur
Stamtafel 12.00-13.00 uur gebruikersruimtes Deelnemers o.a.Jetta Klijnsma (PvdA), wethouder Den Haag; Gertjan Hoogland, directeur Parnassia; Bewoner uit Schilderswijk; Bewoner uit Vruchtenbuurt
Cultuur 13.00-14.00 uur

http://www.denhaag.pvda.n...sbericht/200

willem minderhout

Mevrouw Tineke van Nimwegen ?
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 00:36

U negeert compleet het punt waar het hier om gaat in uw stuk.

Het gaat hier om de grote concentratie opgroeiende kinderen combineren met de grote concentratie harddrugsgebruikers.
Dat is geen logische combinatie.

Kinderen zijn levendig, spontaan, impulsief en dus soms onvoorspelbaar.
Harddrugsverslaafden zijn ook vaak onvoorspelbaar, de zwaardere gevallen mogelijk zelfs onbetrouwbaar.

Realiseer u dat onjuiste politieke beslissing in deze grote gevolgen kan hebben.
Onze vraag aan u is om uw beslissing voor deze locatie in deze opnieuw te overwegen.
Laat uw grote verantwoordelijkheidsgevoel en aannemelijk ook uw geweten u op een te late tijdstip niet in de steek laten.
Ik bedoel de klok terug draaien is achteraf heel moeilijk Mevrouw van Nimwegen, en het betreft wel hier onze mooiste en liefste in onze leven,
nl onze kinderen, de toekomst van morgen,
waar wij ouders ten alle tijde alles, echt alles voor over hebben.

Daarom dringen wij bij u aan om dit veilige speelplein/park/straatjes zo te laten, zodat de kinderen ongestoord vrij en blij kunnen leven/spelen hier. En zeker niet opgroeien in een politiestaatje wat jullie hier willen veroorzaken met de komst van de harddrugsverslaafden.

Tenslotte Mevrouw van Nimwegen, u als woordvoerder verrast ons door voor het eerst na 9 maanden te reageren op ons [ hier ]. Hiervoor bedankt.

groet,

Shirley Marapin

De Rode Draaikont
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 00:38

>>>>Er wordt flink gereageerd op het voorlopige standpunt van onze fractie en dat is ook logisch. Dat wij een regentenfractie zouden zijn en aan het pluche vast zouden zitten is echter iets waar ik flink van baal en ook fors afstand van neem. >>>

Beste Tineke dit is wel voor een belangrijk deel te wijten aan ik citeer: <<<<<<En oh ja Henk Kool, dat "rechtbreien" op 7 juni middels die openbare fractievergadering dat is toch een schoolvoorbeeld van politiek Stout zijn.

Foei Henk, je had toegezegd EERST in discussie te gaan met de buurt en dan vervolgens met de fractieleden een (voorlopig) raadsstandpunt in te nemen. En nu heeft gij de rollen omgedraaid. Das niet zo netjes van je.>>>>

Kijk, en daar baalt men nu van. En ook had je indertijd toegezegd zelf nog eens langs te komen om te kijken en met ons te praten. Waar bleef je dan ???

PVDO, Partij Voor De Onderkant i.o.

Sleutelpersoon uit Schilderswijk
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 00:41

>>>>>Zaterdag 19 juni
Actua 11.00-12.00 uur
Stamtafel 12.00-13.00 uur gebruikersruimtes Deelnemers o.a.Jetta Klijnsma (PvdA), wethouder Den Haag; Gertjan Hoogland, directeur Parnassia; Bewoner uit Schilderswijk; Bewoner uit Vruchtenbuurt
Cultuur 13.00-14.00 uur >>>>>

Wie is die bewoner uit Schilderwijk ??? Een van die zogeneemde Sleutelpersonen ???

Spoorwijkse Henk

Even aan Joop vragen
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 00:43

Want dat weet ik niet

willem minderhout

Henkie Uit Spoorwijk
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 00:46

Nog wakker, ouwe jongen ?

Ze houden ons behoorlijk wakker.
Wie weet kunnen ze ook niet slapen, wie weet.

maatje

Korte nachten
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 01:08

Ja inderdaad. En notabene worden de nachten na de winterperiode korter. Dus dat hakt flink in die lange nachtrust.

PvdO i.o.

mevr.TINNEKE VAN NIMWEGEN
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 02:03

EINDELIJK KUNT U WAT LATEN HOREN,OOK AL IS HET ONZIN.
U HEBT OVER BEWONERS VAN SCHILDERSWIJK WIE ZIJN DAT NOUW? TERWIJL U NIET NAAR ONS
UITNODEGINGEN WILDEN KOMEN. U BENT HELEMAAL NIET DE PERSOON DIE MET DE BEWONERS WIL PRATEN EN LUISTEREN.
U RENT JIUST WEG VAN ONS ZOALS OP DE VROUWENDAG BIJ DE BUURT MUSEUM,NET ALS JULLIE WET HOUDER.
JULLIE WAREN ZO BANG VAN ONS, DAT WIJ LASTIG ZOUDEN ZIJN MET ONS VRAGEN,OMDAT JULLIE OOK DONDERS GOED WETEN DAT JULIE EEN HELE SLECHTE STANTPUNT HEBBEN.

ALS PVDA LEDEN MOETEN JULLIE GOET IN JULLIE OOREN KNOPEN,HOEVEEL PANDEN JULLIE OOK WILLEN OPENEN,PAS OP VOOR DE KINDEREN ANDERS GAAN JILLIE
NOOOOOOIT SLAGEN.
WIJ GEVEN ONS 20000 KINDEREN NIET OP VOOR JULLIE SUCSES...........PUNT.

CAFIYE SAHIN NAMENS DE HELE BEWONERS.

CAFIYE SAHIN.

PVDO,Partij Voor De Onderkant.
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 02:18

KOM OP NOUW MET JE PARTIJ JE HEBT AL AANHANERS GENOEG,DAT WEETJE.

LAAT NOUW EENS PVDA ZIEN HOE JE MET BURGERS MOET OMGAAN.

LANG LEVEN PVDO.

CAFIYE SAHIN.

MARKO FEHRES.
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 02:41

ANGST??????????????????
DAAR MOET JE HELEMAAL NIET AAN BEGINNEN, WANT JIJ WEET NIET HOE LANG WIJ BEZIG ZIJN MET ONS STRIJT EN ZO DAPPER EN MOEDIG.

ALS JE OVER ANGST MOET HEBBEN MOET JE BIJ PVDA LEDEN ZIJN,WANT DIE DURVEN HUN WERKELIJKE MENING NIET OP TE ZEGGEN.
TOCH WIL IK NU EVEN NIET DE 4 NAMEN HIER NOEMEN, WIE WEET MISCHIEN OP 3 JUNI.

CAFIYE SAHIN.

LEEN CALLENDER??????????????????????????
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 03:16

VRAAG EENS AAN MEVR.JETTA OF ZIJ OOK EEN OPLOSSING VOOR U ZELF HEEFT. DIE HEEFT U ZEKER WEL NODIG. U WEET NOG NIET EENS WAAROVER U HEBT.

BENT U WEL EENS GEWEEST BIJ VENNE PARK? OF BENT U BANG OM EEN KIJKJE TE NEMEN, HOEVEEL KINDEREN DAAR SPELEN EN DAAR OM LIGGEDE SCHOLEN TE BEKIJKEN ZOALS DE ANDERE LEDEN VAN DIVERSE PARTIJEN HEBBEN GEDAAN EN NU MOEITE HEBBEN MET U STANT PUNT.

PRATEN OVER ONDERWEP DIE ZO VER VAN JE LIGT MOET NIET ZO MAKKELIJK GAAN .
EERST MOET JE, JE WERK GOET BESTUDEREN. KOM EVEN LANGS DAN WEET IK WEL ZEKER DAT JE HELEMAAAL ER ANDERS GAAT OVER NADENKEN.

CAFIYE SAHIN.

Cafiye Sahin
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 07:47

Dat is pas strijdvaardigheid !!

Moedig dat je het ook eens hier durft te zeggen.

Je hebt de toon gezet, moeders geven hun kinderen hier nooit op.
Mij is bekend dat je ook namens grote groepen vrouwen/mensen hier spreekt.

Of je stijl ze bevalt, is wat anders, maar daar lig ik niet wakker van.

Het gaat er nu om dat ze voor eens en voor altijd LUISTEREN naar de bewoners.

Het komt van binnen uit bij ons, dus we strijden tot desnoods het einde !!!
En beslist met succes, want onze strijd is gerechtvaardigd !!!

Shirley Marapin

Beste Tineke
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 08:03

Als je te lang in de raad zit dan ga je vergissingen maken en haal je dingen en buurten door elkaar. Inderdaad hadden wij voor de herstructurering van onze wijk drugsoverlast rondom het plein, maar met de sloop van de oude dichtgetimmerde huizen en de bouw van (koop)woningen is het probleem verdwenen. Het vd Vennepark kreeg een nieuwe inrichting en er werd een container met speelgoed van het Haagse Hopjesproject neergezet. Verwijt u ons niet dat wij niet solidair zouden zijn, wij wonen hier met veel mensen die ook zorgen hebben. Nu wij de hoop hadden op een betere toekomst, dankzij de stadsvernieuwing worden wij en onze kinderen opgeofferd om de problemen van elders in de wijk op te lossen. Zo wordt het toch niets met het upgraden van onze wijk. Een stap voorwaarts twee achteruit. U bent in het verleden eens meegeweest met de buurtpreventie, dat breekt ons nu op, want u zegt het te weten hoe het nu is.
Wij dachten het roerige verleden achter ons te hebben gelaten en een begin van een betere toekomst voor onze kinderen te krijgen. Die droom heeft u nu verstoord. Wij zijn geen 'nimby's'
maar hardwerkende ouders die door de politiek een betere toekomst voor onze kinderen is beloofd.
U gaat symbolisch nog een paar vragen stellen aan de wethouder, maar u heeft uw mind al opgemaakt zonder stil te staan dat de buurt inmiddels is veranderd. Ik ben trouwens onder de indruk van de solidariteit onder deze ouders door alle culturen heen. Avonden zitten zij bijeen, schrijven met elkaar 429 bezwaarschriften, huilen met elkaar over het onrecht dat hen wordt aangedaan en liggen 9 maanden nachten wakker vanwege de onmacht.
U spreekt over solidariteit, maar u lijkt wel de boze koningin uit een sprookje, die ons komt verleiden met een giftige appel. Laat dit toch niet waar zijn en helpt u ons in plaats van ons te negeren. Laat ook dit angstige sprookje goed aflopen. Nogmaals Tineke, luister naar ons als ouders. En zeg nuzelf, kunt u zelf als ouder van kinderen ons recht in de ogen kijken op het moment dat voor zult stemmen? Wij hielden van u en uw partij, maar dat
is na een slechte afloop voor onze kinderen voorbij.
Laat dit nare sprookje toch een goed einde krijgen, dan leven onze kinderen ook lang en vooral gelukkig.

Anita

Radio Discus
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 08:33

Gaan we 19 juni uitleggen wat er beslist wordt op 3 juni?

Jim

Reactie aan Tineke
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 09:59

Tineke bijgaand mijn reactie kwam per ongeluk een beetje op de verkeerde plaats.
http://www.denhaag.pvda.n...cht/200#1554

Hans van der Waal

World at your fingertips
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 10:45

BASE COKE –COOL MAN JE WORDT ER COMPLEET CRAZY VAN

http://www.caddrenthe.nl/...entitemid=59

http://www.drugsinfoteam....jk.php?id=11

http://www.drugsweb.nl/dr...gebruik.html

http://www.infopolitie.nl...enmerken.htm

jongeren en basecoke
http://www.verslavingsinf...es.asp?Id=19

Je wordt er totaal paranoia en angstig van lekker op zo’n plein met uitgelaten kinderen.

http://www.jellinek.nl/dr...middel=Crack

Internet Junkie

Op naar de 100 reactie's/berichten
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 10:46

Ik ben high van al die drugs berichten.

De 100e reactie krijgt een bolletje van Jetta en een crack van Deetman.

Wie o wie zal de gelukkigste zijn?

Johny walker

compleet crazy !
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 12:21

Internet junkie,
wat een moeite doe je om die politieke pvda beslissers een les te leren.

Ze krijgen gratis de meest uitleenlopende details toegeschoven om te lezen en vooral in te zien dat ze zich zelf in de nesten werken met deze idiote plan.

Ga zo door totdat ze het helemaal in gaan zien.
Toppie zo dus !

blue label

100!!
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 12:25

Waar moet ik mij melden op het stadhuis voor de prijs? (bolletje e/d crack)
Op de fractiekamer van de PvdA?

Jim

LUISTEREN a.u.b.
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 12:32

In Holland staat de wereld even op z'n kop in Schilderswijk en in het stadhuis.

Wereldwijd is het de taak van verstandige volwassenen om kinderen in een veilige omgeving te geven om op te groeien.
Liefst een omgeving waar geen slecht voorbeeld is.

En wat doet Haags politiek, het tegendeel.

Wroeging, ja terecht hebben ze gewetensnood !!

Nu nog net niet te laat, het is nog net 1 minuut voor 12 uur.

Leen je als verstandig mens nimmer voor dit achterbakse plan.
Sta er niet achter.

Vertrouw op je gevoel in combinatie met je verstand, dat is het enige juiste pvda-politiek en neem vooral CDA niet mee, want die proberen voor waarden en normen te staan en voor een goed gezinsleven.

Shirley Marapin

Gebruikersruimtes in de Stad.
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 12:37

Ik wil hier toch even reageren, er doen momenteel naar mijn idee een hoop oneigenlijke en onterechte argumenten de ronde.
Ten eerste: het verhaal, dat er geen verslaafden in de Schilderswijk wonen; dat is absoluut niet waar, er wonen er velen. Veel ook, waar niemand echt last van heeft.

1. In het Gezondheidscentrum ( nu op de Vaillantlaan, voorheen op de Rubenshoek - een zeer kinderrijk plein!) werd en wordt methadon verstrekt aan flinke groep verslaafden. Dat merkt haast niemand, daar hebben we geen last van!

2. High Clean, een geweldig project van Wijkbeheer Schilderswijk, waar verslaafden zich een dag inzetten voor de wijk, vegen van straten en pleinen, waarvoor zij een maaltijd en zakgeld krijgen. Ze vegen o.a. schoolpleinen en speelpleinen, ook waar veel kinderen komen. Daar hebben we geen last, maar gemak van!!

Mijn kijk op verslaafden, heb ik te danken aan Wil Vos. Zij heeft jaren gewerkt bij de Buurt en Lucaskerk, aan het Om en Bij. Daarvoor werkte zij bij Dominee Visser, in de Pauluskerk in Rotterdam. Haar stelling: "Hoe slechter het gaat met een verslaafde, hoe meer overlast hij of zij veroorzaakt voor de omgeving" .
Dus: hoe beter het gaat met een verslaafde; hoe minder last voor de buurt!

Wil heeft altijd gestreden, om verslaafden ook als mensen te zien en te behandelen.
Natuurlijk kom ik ook wel eens een verslaafde tegen, die eruit ziet als een beest, die waarschijnlijk leeft als een beest... daar worden je kinderen bang van... daar word je zelf waarschijnlijk ook bang van... maar laten we het alsjeblieft proberen, om deze mens weer als een mens te gaan behandelen!

En dat is het voordeel van een gebruikersruimte, want: EEN GEBRUIKERSRUIMTE IS EEN VERKEERD WOORD!!!
Het gaat om een plek, waar je je kan wassen, waar je kan eten, waar je je kan verzorgen, waar hulp en aandacht is, kortom, waar je tot rust kan komen, weer een beetje mens kan worden. Daarbij komt, dat je in staat wordt gesteld, om veilig en schoon je drugs te gebruiken...
Bovendien kom je daar in aanraking met ervaren mensen uit de hulpverlening... de deur staat open om af te kicken.

Logisch, dat bewoners bang zijn, om zo'n instelling naast hun deur, aan hun plein te krijgen!
Maar: angst is een slechte raadgever!

Mijn advies: knok voor keiharde afspraken, ga in de begeleidings commissie, dwing schriftelijke garanties af, dat bij overlast onmiddellijk ingegrepen wordt en dat bij herhaalde overlast de zaak gesloten wordt! Dan ben je er zelf bij.

Maar ik ben het, (toevallig deze keer!) met de PVDA fractie eens, dat er zo snel mogelijk in Den Haag Gebruikersruimtes moeten komen, zowel in het belang van de bewoners van de binnenstadswijken als in het belang van de verslaafden!

Beste bedoelingen
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 12:51

Het nut van gebruikersruimtes met alle functies die je noemt, overigens vergeet je te vermelden dat er binnen een aparte snuif- en spuitruimte is, wordt door ons niet betwist. Methadongebruikers hoeven niet aan geld te komen voor het middel, dus die vergelijking gaat niet op. Zij zijn hopelijk weer op de weg terug uit het dal van criminaliteit.
Waar wij tegenaan lopen is het vestigen aan een kinderrijk plein. Dat is in geen grote stad in Nederland voorgekomen. Overal bevinden zij zich op hoofdroutes en aan de buitenkant van wijken. Een speelplein met veel bankjes nodigt uit te verpozen tot de deur voor je opengaat, tenslotte mogen er maar 30 tegelijk naar binnen. Het speelplein mag niet de wachtkamer worden.
Dus Robbert, hoe goed bedoeld ook, je bent niet helemaal op de hoogte van de situatie aldaar. De bewoners begrijpen het probleem van het college, maar willen hun veilige speelplein niet opgeven. Zij willen meedenken over betere locaties, maar er wordt niet met hen gesproken. Het wordt hun opgelegd en dat geeft geen basis van vertrouwen en draagvlak. Het is een gemiste kans.

Jim

De Paulus Kerk van Dominee Visser
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 12:57

Ook ik heb veel waardering voor Dominee Visser.
Maar ga eens bij die Paulus kerk kijken, beste Robbert. Soms is er niets aan de hand maar vaak is het er ook op zijn Rotterdams gezegd een grote teringzooi. Mijn hart trekt altijd weer naar Rotterdam dus ik kom er een aantal keren in de week langs. Laatst werd ik nog een beetje vervelend lastig gevallen door zo'n gozer ik had hem wat gegeven en dat vond die kennelijk twee Euro nog niet genoeg. Kijk voor mij met mijn 106 kilo en vier keer zware gewichten training in de week geen probeem -wegwezen of je krijgt een knal- Sorry webagent maar zo gaat dat op straat.
Mijn vrouw vindt sommige van die gasten die hier in het Centrum rondzwerven -doodeng- en vandaar dat ik haar bijvoorbeeld afhaal van de trein.
Deze mensen moet je niet in contact brengen met opgroeiende kinderen.
Het ene moment zijn het hardstikke aardige jongens en het volgende moment zijn ze totaal gestoord en kunnen er de gekste dingen gebeuren.
Veel van hen horen helemaal niet op straat, maar dienen 24 uur verzorging te krijgen.
Gisteren kwam ik een surinaamse jongen tegen, die altijd 's avond op Holland Spoor staat te bedelen soms zeer opdringerig.
Ik had hem maanden niet in de buurt gezien.
Gisteren kwam ik hem tegen -zag er goed uit, zelfs een beetje afgetraind- ik vermoed, dat die een aantal maanden in de bak heeft gezeten.
Over een maand loopt die hier weer als een opgejaagd dier met een wilde blik over HS te chasen naar muntjes.
Doodzielig -accepteer toch eens, dat deze mensen permanente begeleiding, werk , sport en opgelegde discipline nodig hebben.
De gemeente heeft coffeeshops hier gesloten, omdat er een slechte voorbeeld functie van wietrokers op de jeugd uit zou gaan.
En nu openen in een buurt met veel schoolgebouwen binnen 600 meter een gebruikersruimte.
Ik snap het niet, maar daar zal je wel uitgebreid voor gestudeerd moeten hebben.

Hans van der Waal

Wie wind zaait zal storm oogsten.
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 13:23

Beste Robbert,

Je woorden getuigen van de juiste kijk op de medemens. Namelijk dat er begrip en compassie dient te zijn voor je medemens en je naaste. Zelfs al is hij verslaafd hij /zij blijft een mens. Echter dat begrip geldt evenzeer voor de kinderen van de bewoners en de bewoners zelf. Begrip dat juist aanwezig is leeft bij die bewoners in het Schilderswijk en de hulpverleners in het veld.

Echter het feit dat er 9 maanden lang niet door de verantwoordelijke wethouder en stadsdeelRaadslid Tineke wordt gecommuniceerd met die bewoners. En het feit dat het al die tijd stilzwijgend afwachten is op de dingen die komen gaan, creert een zeer grimmige sfeer. En die sfeer wordt erger als er afspraken worden gemaakt die net zo makkelijk ongedaan worden gemaakt. Een sfeer waar mogelijk juist diezelfde verslaafde ongewild het slachtoffer van gaat worden van geweld en agressie.

Kortom het gaat om de inspraak bij het aanwijzen van die ruimte waar het rijkelijk de mist in gaat. Doordrammen is niet de weg om tot oplossingen te komen. De gemeente heeft wind gezaaid en zal derhalve storm oogsten. Jouw advies had aan het begin van het proces draagvlak kunnen hebben dan wel kunnen krijgen. Echter het besluit is zo goed als de strot in gedouwd en dat kan niet zonder gevolgen blijven.

Ik hoop dat de commissie een en ander op 3 juni tot zich laat doordringen en dat de Raadsvergadering het juiste besluit neemt de 3e juni dan wel de 24e juni. Wel een locatie dus maar niet het van der Vennepark.

Nu niet, morgen niet en NOOIT niet !!!!

Reactie terug:
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 13:27

De kinderen op de plein, horen daar helemaal geen last van te hebben, ik herhaal nogmaals: dwing daar schriftelijk garantie over af! Neem zitting in de begeleidingscommissie, laat ook desnoods mensen van een of meer scholen rond het plein zitting nemen , eventueel mensen van de wijkvoorzieningen, of buurthuizen in de buurt.
Er is afgesproken: 30 verslaafden mogen ervan gebruikmaken, 30 pasjes, en dit mag niet lijden, tot het verzamelen van verslaafden op ons plein!
Bied voor mijn part " jullie" 30 verslaafden gebakjes of taart aan, of een bloemetje, WELKOM op ons plein, gedraag je netjes, neem geen vrienden of dealers mee, want dan is het afgelopen!!!
Maar, volgens mij heeft iedereen zich inmiddels zo ingegraven in zijn of haar eigen argumenten, dat niemand het zich nog kan permitteren, om het standpunt te herzien.... Jammer!
Nogmaals: "Angst is een slechte raadgever...."

Reactie op Hans van der Waal.
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 13:46

Mee eens, Hans, situaties als het Rotterdamse Perron nul, moeten we nooit van ze lang zal ze leven in onze wijk!
Maar laten we niet vergeten, perron nul is misschien ook wel het gevolg van het feit, dat in Rotterdam geen enkele bewonersgroep een gebruikersruimte in hun buurt wilde..... en dat het stadsbestuur daar niet tegen in durfde te gaan.....

Voldoende Gebruikersruimtes (weer dat rotwoord) met controle, pasjes en heel goede en harde afspraken met de buurt, maken perron nul, beestachtig rondlopende verslaafden en onnodige overlast overbodig!

Hulp van Jeugdwerk, bravo !!
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 13:48

>>>>dwing daar schriftelijk garantie over af! >>>

Garanties zijn NIET te geven. De politie is niet zoals de heilige geest Alom vertegenwoordigd in de wijk. Wel is de intentie van de kant aanwezig om zoveel mogelijk overlast te voorkomen.
In het Raadsvoorstel staat dat punt over die evaluaties. Echter dat is het paard achter de wagen spannen.

Robbert we zijn heden mensen aan het mobiliseren om die overlast zelf ook te helpen voorkomen. Dit voor het geval het besluit onheroepelijk is geworden.

Ik nodig je bij deze uit om ons hierbij te komen helpen. Dan kunnen we kijken of een goedbedoeld advies meer is dan slecht goedbedoelde woorden en ook structurele hulp oplevert. We komen handen te kort dadelijk. Ik weetr dat je bij Jeurdwerk te bereiken bent.

Spoorwijkse Henk

World at your fingertips
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 13:52

Wat geen gebruikersruimtes in Rotterdam

http://www.xs4all.nl/~cne...erslaafd.htm

Internet Junkie

Nee Robbert
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 13:53

Robert, nu blijkt toch dat je het voorstel niet kent. In het voorstel staat 90 pasjes, maar er mogen er maar 30 tegelijk naar binnen. Je vraagt nogal wat van een omgeving waar de verslaafden zich op dit moment zich niet ophouden. Naast alle zorgen die zij toch wel hebben mogen zij ook energie gaan stoppen in opvangen en begeleiden van verslaafden die vanuit andere delen van de wijk komen. Vraag je niet het onmogelijke van hen. Zij worden op geen enkele manier gekend in de besluitvorming, als zij vragen om gehoord te worden, dan geeft men op het stadhuis niet thuis.
Het klimaat is nu volledig verziekt en draagvlak zal er niet meer komen, doordat men op het stadhuis heeft gekozen voor de top-down benadering ipv bottom-up. Zouden de bewoners nu overlast hebben, dan zou jouw benadering wellicht kunnen, maar die is hier op deze plek niet.
En Robbert, heb jij kinderen? Hoe zou de benadering van het stadhuis dan vinden. Geef toe,
er klopt toch hier iets niet. Op het stadhuis gaat de ronde dat ze op 3 juni het er wel even door heen gaan 'jassen'. Dan kunnen de ambtenaren, die nooit in de wijk zijn geweest om met de bewoners te praten opgelucht naar huis. Hun probleem is opgelost, maar die van de buurt gaat dan beginnen. In hun zonnige doorzonwoning in de betere buurt drinken de ambtenaren en sommige politici een glas wijn en gaan leuke plannen maken voor hun zomervakantie.
En de bewoners, ach die moeten niet zeuren, het zijn toch maar 'nimby's, ze wennen er wel aan.
Nee, Robert, dit komt nooit meer goed.

Jim

ROBBERT VAN DER VLEK
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 14:10

GLIJK HEB JE OVER OPLOSSING EN HULP AAN VER-SLAAFDEN. ZO DENKEN WIJ HET OOK.MAAR ONS STRIJD NOG MAALS,HET IS GEEN GOEDE,GESCHIKTE PLEK.
VAN DE VENNE PARK IS EEN SPEEL PLIEN WAAR TAL RIJKE KINDEREN GEBUIK VAN MAAKT OM WEILIG TE SPELEN EN HEEN EN WEER NAAR SCHOOL TOE GAAN.
ZO ALS JE OOK WEET,IS ZIEKE AKOORD GEGAAN OMDAT ZIJ DAAR OVERLAST HEBBEN.
WIJ IN ONS BUURT HEBBEN HELEMAAL GEEN LAST EN WILLEN ZO HOUDEN VOOR ONS 6000 KINDEREN.
VOLGENS MIJ HEB JIJ OOK GEEN IDEE WAAR OVER JE HEBT.KOM GERUST EVEN KIJKJE NEMEN. EN WIJ NODIGEN HIERBIJ IDEREEN UIT EERST EEN KIJKJE TE NEMEN VOOR DAT JE OP REAGEERT.
WIJ WETEN WEL ZEKER DAT GEEN EEN MENS HET GOED VIND OM OP Z'N KINDER RIJKE PLEIN TE PLAATSEN BEHALVE PVDA WANT ZO ALS HET BLIJKT HEBBEN ZIJ GEEN GEVOELENS VOOR KINDEREN.

GROETJES.

CAFIYE SAHIN

Reactie op Hans van der Waal.
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 14:18

Mee eens, Hans, situaties als het Rotterdamse Perron nul, moeten we nooit van ze lang zal ze leven in onze wijk!
Maar laten we niet vergeten, perron nul is misschien ook wel het gevolg van het feit, dat in Rotterdam geen enkele bewonersgroep een gebruikersruimte in hun buurt wilde..... en dat het stadsbestuur daar niet tegen in durfde te gaan.....

Voldoende Gebruikersruimtes (weer dat rotwoord) met controle, pasjes en heel goede en harde afspraken met de buurt, maken perron nul, beestachtig rondlopende verslaafden en onnodige overlast overbodig!

ATTENTIE !! Protestmars
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 14:27

Onze Laatste mogelijkheid

De Actie Groep “Geen Drugsruimte in onze buurt” organiseert een grote Loopactie naar het binnenhof en overhandiging van de protestbrief aan premier Balkenende.

Kom op voor uw buurt, kom op voor onze kinderen. Loop ook mee! Kom massaal!

Woensdag 2 juni 2004 om 14.00 uur
Verzamelen aan het van der Vennepark.

Donderdag 3 juni 2004 om 08.15 uur. In het stadhuis (spui 70) bij de raadsleden, Wethouder en
Burg. Deetman alwaar de definitieve beslissing zal vallen.

Rob Marapin

Weer een reactie....
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 14:33

Ok, die staat, ik schrijf niet voor niets mijn volledige naam eronder, ik wil mee komen helpen, als ik wat kan doen! Alleen, ik zal mijn mening niet verzwijgen!
En, als er dingen fout gelopen zijn met stadhuis en politici, nou, daar kijk ik niet van op! Dat gebeurt wel vaker. Maar als je mij vraagt, ik ga voor oplossingen.
Als 90 pasjes te veel is, dan is dat teveel! Gaan jullie voor 30, dan ga je voor 30!
Je bent in de positie om te onderhandelen!!!
En Cafiye, ik ken de situatie heel goed, ik werk al meer dan 25 jaar in de wijk, Eerst in Jan de Baen en nu in Sam Sam. Wij werken juist voor de kinderen, zij moeten de toekomst hebben!
En ik ben het helemaal met je eens: JULLIE KINDEREN MOGEN ER ABSOLUUT GEEN LAST VAN HEBBEN!!!
Maar het is niet zo, dat er geen verslaafden in de buurt rondlopen, ook bij jullie, alleen ze vallen niet op, maar ze zijn er wel degelijk!

Dus Henk, uit Spoorwijk, je uitnodiging is aangenomen!

Groet,

BESTE, ROB
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 14:48

JE ZULT ZIEN,HOE MASAAL WIJ DAAR ZIJN.
WIJ GAAN MET ZE ALLEN PVDA AANVALLEN EN HUN WAKKER SCHUDDEN,ZODAT ZE NIET MEER KUNNEN SLAPEN.
JE WEET HOE RUSTEG EN ONBEZORGT WIJ KUNNEN SLAPEN OMDAT WIJ VECHTEN VOOR ONS ONSCHULDIGE KINDEREN
WAT IS NOU VOOR EEN OUDER BELANGRIJKER DAN HUN KINDEREN.
ROB,WE ZIEN ELKAAR ZO WEL ZOALS ELKE DAG.

TOT ZO

GROETJES,

CAFIYE

De PvdA aanvallen?
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 15:02

Neem me niet kwalijk, zeg!
Ik geef toe dat hier een stevige discussie plaatsvindt, tussen bewoners (gesteund door een aantal PvdA-leden!!!) en het college (CDA, VVD zitten heus ook in het college), maar dit soort oorlogstermen poets ik in het vervolg weg!

webagent willem

Sofietje
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 15:04

Is prima hoor!
Wij zijn ook kinderen van Burg.Deetman,
zal hij wel goed slapen sofie?

Rob

Bedankt voor je aanbod.
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 15:05

Robbert,

Bedankt voor je aanbod. Nadat de dampen weer zijn opgetrokken hier gaan we ons weer verder beraden op de toekomst hier. We zullen je zeker uitnodigen voor het plan dat dan gaan trekken.
Ook problemen dus brengt mensen samen en versterkt dan de sociale cohesie. Ook zag ik hier de successen van Integratie. We hadden je dan ook graag eerder in ons midden gehad om van je van je inzichten te kunnen leren. Beter laat dan nooit.

CAFIYE
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 15:18

Ik begrijp je boosheid heel goed.
Maar met termen als aanvallen bereik je niets.
Overigens beste Willem moet je 1 belangrijk ding niet vergeten. Het waren in de buurt allemaal PvdA stemmers. En ze voelen dit als verraad. Dit wordt hun aangedaan door hun partij.
De enigste die ze konden vertrouwen.
Het is een soort van echtscheiding de totale verliefheid omslaat in totale haat.
Heel naar en droevig, om dit te moeten meemaken, omdat men niet wil luisteren en totaal gefixeerd is op de belangen van een deelgroep de junks.
Maar junkies stemmen niet, dat doen deze mensen wel.
We zouden eens in de leer moeten gaan bij onze zuiderburen.
http://www.spa-spirit.be/
met hun leider Steve Stevaert.
Het grote voorbeeld van Wouter Bos.
Maar ja Steve was ook een succesvolle uitbater van een stel kroegen, die spreekt echt de taal van het volk.
Allez een beetje courage in die fractie zou al veel helpen.

Hans van der Waal

Complimenten voor de fractie en Jetta
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 15:18

Heel goed stuk van Tineke Nimwegen en Henk Kool.
Zeer zorgvuldig en weloverwogen, waarbij rekening is gehouden met alle belangen van betrokkenen, een stevige onderbouwing en een beroep op solidariteit geen geschreeuw, gescheld en gepolariseer maar weloverwogen, hier kan zelfs een Peetvader als VVD'er Stef Blok niet tegenop.

Ik wenste dat iedereen op deze site zo weloverwogen en creatief kon reageren. Ik ben er trots op dat deze partijgenoten ruggegraad tonen en zich niet laten opjagen of bang maken maar in alle rust beslissingen nemen waarbij rekening wordt gehouden met alle belanghebbenden in deze situatie en een stevige portie solidariteit in hun besluitvorming verwerken. Proficiat!!!!!!!!!!

Nog even iets anders. Willem, weet je het standpunt van het afd.bestuur al, of het private standpunt van Sebastiaan, Ron en de anderen.
Jou private standpunt is bekend, nu dat van je medebestuursleden nog.

Jim, juist ja !
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 15:25

Je geeft een prima uitleg aan die beste Robbert.

Zoals je schrijft : Het komt hier nooit meer goed.

Al bewoners aldaar hebben het gehad, en wel tot en met gehad.

Hun schuld, ze hebben het al die tijd te licht opgenomen, terwijl zij het inzicht misten dat ze diepe wonden sloegen in bewoners die 9 maanden geen rust hebben gekend van de spanning die dit plan met zich meebracht.

Ja, er kwamen raadsleden, ondertussen wel meer dan 20, ze hoorden en vooral voelden hoe diep het zat, maar ze hebben hun verantwoordelijkheid erin laten liggen. En na uren, dagen, weken, maanden van praten, verzoeken, smeken, om maar niet van bidden te praten hier, ........

Den Haag is groot genoeg, er moet mogelijk die verslaafden te helpen afkicken ergens waar je geen grote groepen kinderen besmet met deze kwestie.

Hier is het zo diep geworteld nu, dat gevoel, dat er geen sprake meer kan zijn van compromiepogingen op basis van verkeerde gronden.

Shirley marapin

Hoe bedoel U ???
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 15:52

>>>rekening is gehouden met alle belangen van betrokkenen, een stevige onderbouwing en een beroep op solidariteit>>>

Noem eens in je eigen woorden die belangen, betrokkene en de onderbouwing !!!

Neel Brallende

HANS VAN DER BUURTVADER
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 16:09

JIJ WEET HET INDERDAAT VEEL BETER ONS GEVOELENS,BOOSHEID EN ONS STREIT.
JIJ BENT EEN ZO GEWELDIGE MAN DIE TENMINSTE MEE KAN DENKEN EN LEVEN MET DE BUURT.

TROUWENS WEBAGENT U BENT DE GENE NIET DIE STEETS VOOR DE GEKGEHOUDEN WORDT DOOR PVDA EN VOORAL NIET VOOR Z'N ONDERWERP DIE TE MAKEN HEEFT MET ONS KINDEREN.

TROUWENS MET EEN VOETBAL WETSTRIJT GEBRUIKT MEN OOK HET WOORT AANVALEN.

LEEN KALENDER

IK STEL ME HEEL GOET VOOR DAT JULLIE 3e MET TINEKE,HENK KOOL GOET BIJ ELKAAR PASSEN.
NIEMANT KAN ZO GOET DE RUG KEREN NAAR KINDEREN VAN DIT LAND.

CAFIYE

wet van de afnemende meeropbrengst
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 16:12

Het aantal reacties is inmiddels helaas omgekeerd evenredig met de kwaliteit ervan...

Alle respect voor Hans, Shirley, hun (niet-anonieme) bondgenoten en de begrijpelijke emotie, maar het huidige niveau van de discussie doet hun zaak eerder kwaad dan goed. Mensen overtuigen doe je op een andere manier.

Wet van de remmende informatiestroom
Gepost op: vrijdag 28 mei '04 - 16:15

Vertel Ron. Want die Leen maakt het er niet duidelijker om.

Synonieme bondgenoot

 

 

Dossier

Meer van dit "soort" PvdA berichten

Agenda

Shirley Marapin laat drugshol sluiten.
Meer info; 
mondigeburger


Jetta Klijnsma met Bert van Alphen gesignaleerd in Parnesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bladwijzer