PvdA Den Haag Actueel - RSS Feed

Nieuwsbrief

E-mailadres*:
* verplicht veld

 

Uit de afdeling

WEER EEN FANTASTISCHE AVOND IN DE SCHILDERSWIJK

Vr 9 Apr 2004 - Hans van der Waal

Ik heb de afgelopen maanden al zoveel mooie avonden mogen beleven. Het actiecomité van de Venneplein heeft mij na mijn eerste stuk over dit probleem namelijk destijds gevraagd, om als hun adviseur op te treden. Dus voor alle duidelijkheid ik maak geen deel uit van het actiecomité, ik treed slechts als een soort van leraar of coach op, zij zijn het elftal zij moeten het doen.En ze doen het en hoe voor mij winnen ze de Champions League wat een gouden ploeg.

Het was dan ook volledig hun idee om in het kader van het integratie debat Stef Blok als peetvader van de Schilderswijk uit te nodigen op 7-4-2004

En we hadden het ook nog even over Integratie

Maar ik vond het geen slecht idee, ze waren ook zo sportief om raadsleden van andere partijen uit te nodigen. Om diverse redenen konden verschillenden genodigden niet maar uiteindelijk waren ook Marjolein de Jong van D66 bij verhindering van Albert van der Zalm en verheugend was het dat ook Sharief Mohammed voor en van de PvdA aanwezig was. Daarnaast was de wijkagent aanwezig en het hoofd van Streetcare-Drugspunt en ook Willem Minderhout van het PvdA bestuur der afdeling Den Haag aanwezig.

Fijn dat jullie allemaal de moeite genomen hebben om te komen!!

Maar het meest hartverwarmende was, dat er zo'n 250 buurtbewoners op de bijeenkomst aanwezig waren en veel vrouwen.

Veel meer mensen dus dan op een ledenvergadering van welke politieke partij dan ook!!!!!!

Die zeer geëmancipeerd hun mond opendeden. En integratie lukt niet zonder de emancipatie van de vrouwen, daar ben ik van overtuigd.

Moet voor Willem Minderhout-gezien zijn mening over hoofddoekjes- een heel nieuwe ervaring zijn geweest, dat dat ook kon.
Geef niet Willem, dat was het voor mij ook. Die Willem had het naar zijn zin zeg hij lachte zelfs weer eens.


Zo je zie je maar je bent nooit te oud om te leren, niet waar, wethouder.Ze hadden mij gevraagd om nog eens uiteen te zetten aan Stef Blok waarom ik als oorspronkelijke Nederlander zo betrokken was geraakt bij deze zaak.

Dat heb ik uitvoerig gedaan, omdat ik aannam dat Stef Blok niet uitvoerig alle artikelen op de PvdA website leest, alhoewel het op de hoogte blijven van het wel en wee van je confraters kan geen kwaad. Wilt u de hele historie chronologisch nalezen dan kan dat ze staan nog allemaal op de volgende links.http://www.denhaag.pvda.nl/nieuwsbericht/63
http://www.denhaag.pvda.nl/nieuwsbericht/104
http://www.denhaag.pvda.nl/nieuwsbericht/116

Het kennelijk verschil van mening tussen de burgemeester, de wethouder en een ambtenaar over wel of geen besluit of politiek besluit is op zich lachwekkend als het niet om zo'n ernstig onderwerp ging dus bespaar ik u dit gedeelte uit mijn toespraak. U krijgt er alleen maar een moe hoofd van.

Laten we ons beperken tot de hoofdzaken:

1) In de directe omgeving van de gebruikersruimte liggen 6 schoolgebouwen met in totaal 2000 leerlingen. Kinderen die na schooltijd vaak spelen of voetballen op het plein.

Drugsgebruikers zijn vaak ook psychotische mensen en die mensen moet je zo ver mogelijk uit de omgeving van kinderen houden.

2) Drugsgebruikersruimte zijn door de centrale overheid bedoelt, om de overlast te beperken op plaatsen waar er sprake is van hinderlijke overlast. Het is echter helemaal niet de bedoeling geweest, om overlast te brengen op plaatsen waar die niet is. Volgens eigen waarneming en ook volgens de zogenaamde hotspot rapportage van de rapportage is er geen overlast van drugsgebruikers op het van de Venneplein

En je moet geen problemen brengen in een wijk waar ze niet zijn!!!!!

3) Het vestigen van een gebruikersruimte op die plek is een ernstige aantasting van de leefomgeving. En volgens een arrest van de rechtbank in Dordrecht mag dit niet. Die verbood de opening van een coffeeshop,omdat de rechtbank drugshandel of drugsgebruik als een ernstige aantasting van de leefomgeving beschouwde.

http://www.sidv.nl/cannabis/jurisprudentie/exploitatievergunningen/0008_rbdordrecht.htm

Nogmaals er is geen probleem op het van de Venneplein niet overdag, 's avonds en 's nachts. Natuurlijk zijn er problemen in de stad vooral 's avonds en 's nachts , maar heb dan als gemeente het lef om in goede structurele nachtopvang te investeren zoals nu bijvoorbeeld in Rotterdam en Utrecht gebeurt.

Ik heb de laatste weken in informele gesprekken gehoord hoe kunnen we de wethouder haar gezicht redden.
Dat is nu weer typisch zo'n politici uitspraak. Wat nou gezicht redden, of dat het belangrijkste is. Mede om die reden zijn ze de wereldoorlog van 1914-1918 begonnen - om het gezicht van vorsten en politici te redden- nou we weten wat dat heeft opgeleverd. Wat een onzin.

Het zou de wethouder gewoon sieren, als ze in gewone mensentaal zou zeggen bij nader inzien niet zo'n goed plan we gaan het anders doen. Ze moet er is aan denken, dat ze grotendeels door de mensen in de Schilderswijk is gekozen. Dat waren haar kiezers en daar moet ze ook voor opkomen en niet alleen aan de belangen van de junks op straat.

Het probleem was Stef Blok duidelijk -fijn als een politicus niet zoveel praat maar echt luistert-, meestal horen ze alleen zichzelf. Hij beloofde om met de wethouder te gaan praten en raadsleden beloofde om met onze Henk -hoofd van de stadswacht- naar de alternatieve locaties te gaan kijken, want alternatieven zijn er wel degelijk.

Ik ontkom er niet aan om een aantal mensen te prijzen voor de wijze waarop ze deze avond hebben mogelijk gemaakt.

De ondernemer van het Zalencentrum Uitenhage (070-3699416) ik kan het u aanraden, die gratis de zaal ter beschikking stelde.

  • Rob Marapin voor al zijn vele werk op de achtergrond.
  • De buurtwerker Errol en vooral ook onze stadswacht Henk.
  • De voorzitter van het actie comité Servet Azer die de inleiding verzorgde.
  • Shirley Marapin -wij ontdekten op deze avond, dat we een eigen Oprah Winfrey in de Schilderswijk hebben, die op fenomenale en gracieuze wijze een ieder aan het woord liet komen, wat een talent - wat een spits-. Een totaal nieuwe en eigen wijze van presenteren. Heerlijk!! Mensen die moeilijk of nauwelijks Nederlands spreken komen volwaardig aan het woord zonder dat ze het gevaar lopen te worden afgekat. Kinderen durven zo maar spontaan naar de microfoon te grijpen. Heerlijk Shirley bedankt nogmaals je bent onze Oprah.

http://www.geocities.com/RainForest/1078/oprah/oprah.html

En ik zou eigenlijk het hele elftal van het actiecomité moeten noemen, wat een verborgen talent en wat een heerlijke mensen van allerlei slag en herkomst.

Ik ben dankbaar en trots, dat ik een beetje jullie coach mag zijn en mijn steentje heb mag bijdragen om in deze smeltkroes eenheid te brengen. En wat zonde dat al die talenten van gewone mensen niet meer in de PvdA aan bod komen, terwijl die partij voor de belangen van de gewone man is opgericht.

Het was een onvergetelijke avond jullie "en un momento dado" ik hoop dat er nog vele van die momenten en avonden mogen volgen.

http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/film/26236.html

P.S.

Dit stuk heb ik geschreven op dringend verzoek van Willem Minderhout -en in de eerste plaats voor de mensen van het van de Venneplein voor het overgrote deel in het verleden PvdA kiezers- , voor mij blijft het "finito basta" zolang de wethouder haar plannen niet bijstelt.

Met dank aan het bestuur van de PvdA-Den Haag voor het plaatsen van dit stuk

Reacties op dit bericht

Bedankt voor je verslag, Hans.
Gepost op: vrijdag 9 april '04 - 23:53

Twee correcties:

1) Ik kom op deze site wellicht over als 'Professor Zuurbekje', maar ik lach altijd.

2) Ik heb niets tegen vrouwen met hoofddoek, maar ik ben er wel van overtuigd dat ze het hier pas echt maken als ze die traditionele ballast over boord gooien. (Nog afgezien van mijn algehele afkeer van fanatisme, religieus of anderszins.)

willem minderhout

Respect wil zeggen accepteren zonder het er mee eens te zijn.
Gepost op: zaterdag 10 april '04 - 01:15

>>>>>die traditionele ballast over boord gooien. (Nog afgezien van mijn algehele afkeer van fanatisme, religieus of anderszins.)>>>>

Is het koninklijk huis ook niet slechts nog traditioneel ??
Waar ligt overigens de grens tussen fanatisme en de hang naar respect voor zaken die men dierbaar is ??

Augurk

Beste Augurk
Gepost op: zaterdag 10 april '04 - 08:39

Ik ben zwaar allergisch voor alle isme en door mensen georganiseerde geloven -allemaal mooi in de leer en heel slecht in de uitvoering -. Een stortvloed van wandaden -in naam van de Heer of Allah - dat wordt niet in de Bijbel en ook niet in de Koran verkondigt en zeker ook niet door Boeddha gepredikt. Dat zijn allemaal misdaden die door mensen worden gepleegd. Maar ik vind het belangrijker dat vrouwen zo hun mond opendoen, dan dat ik me druk ga lopen maken over uiterlijke verschijningsvormen. Zolang ik iemand recht in zijn gezicht kan kijken mag van mij alles.
Want beste Augurk in ben er heilig van overtuigd dat de integratie alleen maar kan slagen door de emancipatie van de vrouwen. Laat die er zich maar lekker goed mee bemoeien want wij kerels maken er al eeuwen een teringzooi van.

Hans van der Waal

Jetta Klijnsma
Gepost op: zondag 11 april '04 - 11:23

Hans, namens de hele omgeving bedankt voor de moeite om dit prachtig stuk hier te schrijven.
Je geeft een duidelijke beeld over die bijeenkomst.

Tegen de wethouder willen wij van hier uit zeggen :
" Waar een wil is, is er een weg "

Als u nu eindelijk heeft ingezien dat de Venneplein niet de juiste locatie is, kunt u er wat aan doen.

We hebben als buurt reeds teveel georganiseerde geslaagde protestakties ondernomen om u iets duidelijk te maken.
Denkt u in deze b.v. aan de 300 bezwaarschriften uit de 14 omliggende straten die momenteel bij de burgemeester en wethouder[s] liggen.

In de afgelopen 7 maanden hebben bewoners geen moment stilgezeten, maar meer dan 15 raadsleden uit de meeste partijen hier ontvangen. Alle raadsleden werden hier geconfrontreerd met de locatie bij het speelplein en gaven in duidelijke taal aan dat dit een waanzinnig plan is.

De akties hier allemaal opnoemen, de angsten en de frustasties van de bewoners zijn u bekend wethouder Klijnsma.
Uw bedoeling is goed nl de harddrugsverslaafden helpen, maar dat kan niet ten koste van zoveel kinderen gaan.
Ook in de raadscommissievergadering hebben zo'n 80 % van de aanwezige raadsleden en 99 % van de bewoners u met zoveel woorden verzocht om u zelf iets af te vragen bij uw gekozen locatie.

Wethouder, u heeft genoeg tijd genomen en gehad om lang en diep na te denken hierover.
Wethouder, ook u zou nu moeten toegeven dat wij als bewoners een lange en intens zware strijd hebben gevoerd. Steeds meer sympathisanten
hielpen bij deze ongekende strijd !!!
Wij vragen u hier nogmaals om eindelijk weer de rust te laten terugkeren in ons veilige en sfeervolle woongebied.
U bent toch niet horende doof en ziende blind ???

Wij wachten op uw nu snelle reactie, Jetta Klijnsma.
groet,

Shirley Marapin

En omdat plaatjes veel meer zeggen.
Gepost op: zondag 11 april '04 - 17:57

Bekijke de foto's van de bijeenkomst maar vooral van het plein

http://www.handelshuisje....je.com/foto/

Hans van der Waal

Foto´s
Gepost op: maandag 12 april '04 - 09:39

De foto´s van het plein en de bijeenkomst zijn indrukwekkend en zoals je zegt Hans; de beelden zeggen meer dan woorden. Ze geven uitstekend weer wat ik altijd beweerd heb als oud hoofd-onderwijzer van de nabij gelegen scholen. Dit gedeelte van de Schilderswijk is succesvol gerenoveerd en de bewoners zijn blij hun plein voor de kinderen. Ik heb destijds gedurende de jaren van sloop en opbouw van de wijk samen met hen gestreden voor een leefbare omgeving.
Jammergenoeg kon ik niet aanwezig zijn op de bijeenkomst vanwege een commissievergadering, maar mijn fractiegenote Marjolein de Jong gelukkig wel. Zij heeft de buurt in haar hart gesloten en laten we nu snel op zoek gaan naar andere locaties om uit de impasse te gaan komen.

Albert van der Zalm D66

Albert van der Zalm, raadslid
Gepost op: maandag 12 april '04 - 10:18

Vanaf het begin heb jij als een van de eerste ingezien samen met de Venne bewoners wat fout was aan dit plan.

Jij hebt deze omgeving zelfs de
" Wassenaar van Schilderswijk " genoemd.

Maar vooral weet jij als geen ander dat je kwetsbare jongens en meisjes hier niet moet confrontreren met dat "spul".

Dagblad Trouw heeft gisteren een behoorlijk kritisch artikel geplaatst op pagina 3 over het beoogde drugsruimte hier.

Uw partij heeft maanden geleden zelfs schriftelijke vragen aan Deetman gesteld over dit geheel.
Onlangs kwam de burgemeester met zijn weinig zeggende antwoorden.

Beste Albert, we staan sterk in ons rechtvaardige strijd, met name omdat wij als verstandige volwassenen moeten waken over de toekomst van grote groepen kinderen en jongeren hier.

Kinderen hebben recht op een veilige leef- en speelgebied. Het duurt lang eer de politiek dit inziet, maar Albert, wij zullen hun ogen en oren openen.

Albert, je bent een geweldige strijdmakker gebleken, bedankt hiervoor !!!

Venne omgeving

Alle vertrouwen in Jetta Klijnsma en de pvda-raadsfractie
Gepost op: maandag 12 april '04 - 16:06

Ik heb alle vertrouwen in Jetta Klijnsma en de PVDA-raadsfractie. Ik ben van oordeel dat zonder hen er geen geschikte oplossing te vinden is voor de problemen waarmee de Schilderwijkers thans mee te maken hebben. De Van der Vennepark is er slechts één van. Ik ben er van overtuigd dat Jetta en de fractie ook dit probleem op een nette manier zullen oplossen. Ook bij de volgende (gem)verkiezingen zal ik daarom wederom op deze partij en personen stemmen. Ik zal niet kiezen voor opportunisten uit andere partijen of op aandachtvragende schreeuwers en scheldende personen die veel meer kwaad dan goed doen aan de sfeer in de Schilderswijk. Het woon- en leefklimaat in deze wijk wordt door deze mensen heel erg beschadigd. Het middel dat de actievoerders menen te moeten hanteren is veel erger dan het kwaad die zij zeggen te willen bestrijden. Wat een verspilling van tijd en energie.
Hebben deze mensen nou echt niks anders te doen ? Waar maken ze zich druk over, de Vennepark is bij Jetta en onze partij in uitstekende handen.

Arme Leen.
Gepost op: maandag 12 april '04 - 16:50

Eerst een probleem maken om vervolgens als de oplosser te komen, da´s pas goedkoop. Als het aan de PvdA had gelegen waren de deuren al geopend van het gebruikerscentrum. De fractie heeft na protesten uit de wijk besloten de uitvoering uit te stellen, omdat er eerst een 2e gebruikersruimte bij moest worden gevonden, dan zou de overlast op de eerste plek minder worden. Arme Leen, ga jij maar hoofddoekjes tellen bij het register, want als je niets weet over de besluitvorming in de fractie over de gebruikersruimte, dan kan je er niet over spreken.
Pas als de fractie daadwerkelijk de locatie opgeeft, dan vertrouw ik ze weer.

Dirk

Duidelijkheid
Gepost op: maandag 12 april '04 - 17:10

Gelukkig mogen we in dit land onze stem verheffen als de politiek verkeerde beslissingen dreigt te nemen. De PvdA en Jetta doen er goed aan de locatie nu te laten schieten en niet krampachtig er aan vast te houden. Gebruikerscentra in andere steden zijn daar waar de bewoners overlast ervaren en er zelfs om vragen (Rotterdam). De Stationsbuurt vraagt er zelfs om (zie reactie op deze site). Kijk nog eens goed naar de foto´s van het speelplein en luister naar de bewoners. Volgens de hotspotrapportage van de politie is hier geen drugsoverlast, waarom dan daar? Zelfs de hulpverleners voor verslaafden (Drugpunt) vindt het een slechte keuze. De pvdA-fractie houdt er nog aan vast om Jetta niet in verlegenheid te brengen en zoekt inderdaad naar 2e locatie elders, alvorens akkoord te gaan met de 1e.
Dat Leen hoopt dat er wel een fatsoelijke oplossing komt en dat het vd Vennepark in goede handen is bij de PvdA zal pas blijken als zij afzien van gebruikerscentrum daar. De bewoners slapen slecht en zijn nerveus, omdat zij nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn, dat is toch geen goede zaak. Geef nu eindelijk duidelijkheid, waarom zij vragen en ga op zoek naar de locaties waar het voor de bewoners een oplossing is voor de drugsoverlast op straat.
Ik weet dat jullie moe worden van al deze berichten, maar hoe denk je dat de bewoners zich voelen? Geef het vertrouwen in de politiek weer terug.

Sharon

Callender !
Gepost op: maandag 12 april '04 - 18:09

Wat een stoere taal.
Het is duidelijk dat jij totaal geen idee hebt over hoe de vork in de steel zit.
Wil je het hier even opnemen voor de wethouder ?
Leuk geprobeerd.
Kom je achteraf even een tussenlanding maken en wil je dan hiermee opeens indruk maken ?
Op wie dan Leen ?

Rachid

@Rachid
Gepost op: maandag 12 april '04 - 18:42

Leen heeft - net als jij - het volste recht om hier voor zijn mening uit te komen.

willem minderhout

Leen
Gepost op: maandag 12 april '04 - 18:51

Inhoudelijke argumenten graag, waarom jij wel voor ben. Er is op die avond geen onvertogen woord gezegd en ook niet gescholden.
Dus je verkondigt complete onzin.
Er wordt op een nette en legale manier actie gevoerd. En gelukkig mag je dat in dit land.
De mensen in het v.d. Vennepark komen gewoon voor hun rechten op. En voor het overige zou ik de foto's van het plein nog maar eens goed tot je door laten dringen.

Hans van der Waal

En de rest van denhaag?
Gepost op: dinsdag 13 april '04 - 10:06

Jaja allemaal errug leuk , maar wat doen we met het volgende? Hoe denkt de PVDA hier over? Gewoon maar niks doen, want ze habben het al zo moeilijk????? :
---------------------
Een Hindoe-tempel in Den Haag wordt al langere tijd belaagd door een groep jongens van Marokkaanse komaf. Hindoestaanse jongeren zijn dat nu zo zat dat ze tegenacties willen beramen. De tempel die doelwit is van de groep Marokkanen betreft de Ram Mandir, die ligt aan de Mijtenstraat in de Schilderswijk.

De Marokkaanse jongens duwen hondenpoep door de brievenbus van het heiligdom, hebben twee keer ingebroken, een heilig beeld gestolen, geplast in heilige ruimten en zo'n 1500 euro uit de collectebussen gestolen. Hindoepriester S. Ramdhani: ''Ze spugen, laten bezoekers niet door en hebben twee oudere dames van hun tas beroofd en daarna bedreigd om geen aangifte te doen. Onze tempelsecretaris is aangevallen met een stok.''
----------------------------------
Waarom zijn het toch (bijna) altijd de allochtonen die negatief in het nieuws komen?.....

En de rest van den haag ?
Gepost op: dinsdag 13 april '04 - 13:24

Beste Hagenaar,

Dat er veel problemen zijn spreekt voor zich. De genen die dit moet oplossen dat zijn wij zelf "de allochtonen".
Wij moeten elkaar er op kunnen aanspreken en als dat niet helpt toch aanklachten indienen bij de Politie.

Hier gaat over een gebruikerruimte nabij een speelveld. Een speel veld voor kinderen van allerlei soor achtergronden.

Hier gaat het niet over marrokaanse jongeren die anderen lastig vallen. Dat dit niet kan en ook niet getollereerd mag worden is van zelfsprekend.

Ik heb me altijd al afgevraagd waarom de overheid (gemeentes; de politie) hier eigenlijk niets aandoen.

Maar laten we vooral uit kijken voor groepen / instanties die er belang bij hebben als allochtonen onderling niet met elkaar omkunnen gaan en problemen gaan krijgen.

Bewoners die zich hard maken om te voorkomen dat er geen Drugspand op hun plein komt, zijn voornaamlijk allochtonen van diverse culturen. n.l. Hindoestanen; moslims; cristenen enz.

Laten we de problemen niet door elkaar halen, want het is al gecompliseerd zat.

Tevens wil ik hierbij Hans van der waal bedanken voor zijn support voor onze zaak.
Niet te vergeten Shirly en Rob Marapin voor hun inzet en hun energie. Voor iedereen die zich mede inzet en heeft ingezet en natuurlijk blijft inzetten.

Servet Azer

>>En de rest van den haag ?
Gepost op: dinsdag 13 april '04 - 16:36

Beste Servet Azer,
natuurlijk wil je geen drukspand bij een kinder-speel-plaats. En daar moet je ook zeker werk van maken!
Wat ik eigenlijk probeer te duidelijk te maken is dat er een paar mensen iets goeds proberen te doen terwijl aan de anderekant een veel andere mensen bezig zijn de boel weer in de stront te laten zakken.
En dan heb ik het hier ook over de politie en justitie. Want als je al aangifte doet bij de politie dan maken ze het HEEL duidelijk dat je het op eigen risico doet. Dus dat ze je niet tegen enige wraak-acties kunnen beschermen. Dus wat doe je dan? Zeker als de schrik er nog inzit?

Ik vind het ook jammer dat het bijna elke keer weer dezelde bevolkingsgroep is die negatief in het nieuws staat.
Ook zeer jammer is dat mensen van dezelfde achtergrond vaak geen tegengas geven. Dat komt hier in Nederland vaak over als:"We vinden het wel goed. Kan ons niet veel schelen."

Beste Hagenaar-Keihard optreden-
Gepost op: dinsdag 13 april '04 - 18:05

Tegen mensen die zulke dingen doen moet keihard opgetreden worden door politie en justitie. Als je bedoelt te zeggen, dat Nederland daar veel te lankmoedig en te laks in is, dan ben ik het volkomen met je eens.
Dit geldt overigens ook t.a.v. misdragingen van voetbalhooligans etc.
En als de burgemeester er voor pleit, dat de bestuurlijke boete heel snel moet worden ingevoerd, dan ben ik dit keer wel met hem eens en wel voor 200%.
Het is schandalig, dat er mensen zijn die hun rotzooi op straat gooien en 2 meter verder staat een prullenbak. Niet zeuren gelijk bekeuren met 100 Euro. Dan leren ze het heel snel af.
Precies het zelfde geldt voor het niet opruimen van de hondenpoep.

Schandalig !
Gepost op: dinsdag 13 april '04 - 19:27

Hagenaar, wat je hier beschrijft zijn gerichte aanvallen op een respectabele heiligdom van vredelievende Hindoes.
Dat dit al maanden duurt, zegt iets over het slappe optreden van de politie.

Stelen uit een tempel, plassen, hondepoep, dat kan niet op een plek waar de mensen rust en stilte zoeken om hun gebed te doen.

Hindoestaanse jongeren mogen geen tegenakties beramen, anders wordt het een slagveld !!
Ik merk dat Stef Blok en zelfs de burgemeester zich reeds mee bemoeien.

Hindoes, laten we proberen, ondanks de begrijpelijke emoties, het hoofd koel te houden.
Hindoes staan bekend om hun tolerantie, we mogen het niet enkelingen gunnen om ons te beschadigen. Weliswaar een stel nietsnutten die zich zwaar misdragen, maar als wij gaan meedoen, pas dan hebben ze hun doel bereikt.
We eisen gewoon van de politie dat ze keihard optreden daar waar nodig.

Jammer dat een enkeling hun gemeenschap beschadigen door te zorgen voor slechte daden en dus slechte publiciteit.
Ik heb rondom de Venne omgeving diverse soorten mensen met andere achtergronden leren kennen en waarderen. En gebleken is ook dat er goed naast en met elkaar geleefd kan worden.
Nimmer toelaten dat een enkelingen de sfeer van onze samenzijn in de wijk verstoren !
Hagenaar, ik begrijp je.

Je hebt bloementuinen en dierentuinen, maar Schilderswijk is een
prachtige, unieke mensentuin.

Shirley Marapin

Schandalig
Gepost op: woensdag 14 april '04 - 12:32

Die ouwe zeur v Margreeth de Boer zat in Buitenhof ook weer te blaten dat we de islam meer ruimte moeten geven.....
Je ziet waar dat o.a. toe leidt..
En de mensen waar Den Haag nooit "last" van heeft zijn weer eens het slachtoffer...

Waarom stemmen er eigenlijk nog zoveel mensen op deze partij? Onbenul?

Paul Hagebeek

beste bewoners van de vennepark en de omgeving
Gepost op: woensdag 14 april '04 - 13:05

ik ben heel blij dat de actie goed is gegaan.en ik hoop dat de gemeente de actie serieus neemt. en die bewoners blijven actie geven tot het lukt.maar ik hoop dat Mevrouw Klijnsma naar de bewoners luistert.anders krijgen de bewoners echt een grote probleem van die drugsverslaafders in de buurt.

hamid elousrouti

@Paul Hagebeek
Gepost op: woensdag 14 april '04 - 13:22

"Waarom stemmen er eigenlijk nog zoveel mensen op deze partij?" Omdat we iedereen zoveel mogelijk de ruimte willen laten. Ook jou, op deze website bijvoorbeeld.

Het is niet slim om problemen te verdoezelen, maar het heeft ook geen zin om elkaar te verketteren. Eeen beetje constructief graag!

willem minderhout

Margreet
Gepost op: woensdag 14 april '04 - 14:42

Het interview met Margreet de Boer kun je overigens hier zien en zelf beoordelen http://www.vpro.nl/progra...628+17195323

Geen slecht verhaal, lijkt me.

willem minderhout

Margreet
Gepost op: woensdag 14 april '04 - 17:11

Denk niet dat als we massaal de moskee gaan bezoeken de problemen die in Den Haag door Marokkanen veroorzaakt worden opgelost zijn..

Zij zijn voor de "gewone" Hagenaars een grote bron van ergernis, al is het waarschijnlijk (nog?) niet zo erg als in A'dam en R'dam.
Als het "ons " niet bevalt moeten we maar weggaan zei laatst de grote voorman van de AEL..
Dat zal er waarschijnlijk wel van komen, ben al aan het sparen!!!

Paul Hagebeek

Beste Paul Hagenbeek
Gepost op: woensdag 14 april '04 - 17:50

Omdat een aantal jongeren zich totaal misdragen,
kun je toch niet zomaar alles en iedereen over
één kam scheren.
De overheid moet jongeren die zich misdragen veel
harder aanpakken.
Je zal mij niet horen zeggen, als Mokummer
dat ADO een .... club is, omdat af en toe eens
een paar supporters zich misdragen.
Wat trouwens bij mijn club ook het geval is.
Ik heb de laatste jaren heel wat jongeren voorbij
zien komen van die afkomst die het wel goed doen.
Alleen jammer die jongeren vallen niet zo op in
de publiciteit.
En wat mevrouw De Boer betreft ze zegt wel
dingen die houtsnijden, maar haar taalgebruik
is vaak een beetje wollig, maar daar hebben we binnen dezeclub(en ook andere partijen)
wel meer last van.
Als ik Mat Herben hoor praten dan denk ik ook
man zeg nou gewoon wat je denkt.

Dag Hans vd Waal
Gepost op: donderdag 15 april '04 - 13:14

Beste Hans,

Natuurlijk weet ik ook wel dat er allochtone jongeren zijn die het wel goed doen, zij hebben de grote pech dat een meerderheid alles aan hun laars lapt en niet voor rede vatbaar is..
Strenger straffen inderdaad, maar we leven hier in NL, zo langzamerhand het lachwekkendste EUlid!!

Jammer dat jouw partij hier nu pas achter is gekomen en de problemen, samen met andere linkse partijen, zo lang 'links' heeft laten liggen.
Veel voorstellen voor hardere maatregelen haalden het nooit door jullie tegenstand en nu is het te laat...
En zeggen wat je denkt? Mag dat nog?
Vanmorgen is de ex-chauffeur van Pim F. aangevallen, volgens de politie had de aanval een politieke achtergrond...

Paul Hagebeek

Wij zijn het wel eens.
Gepost op: donderdag 15 april '04 - 13:36

Beste Paul,

Bedankt voor je reactie.
Helaas ben ik jaren in mijn partij roepende in de woestijn geweest en niet alleen over dit onderwerp.
En ik was en ben fan van Pim F. Op een aantal punten was ik het niet met hem eens, maar gelukkig kan dat in Rotterdam. En Pim was een echte Rotterdammer. Gisteren nog gezellig als Ajaxcied met een paar ras echte Feijnoorders over die wedstrijd van zondag zitten te kletsen.
Over die chauffeur kunnen we kort zijn -ik ken hem niet - maar het leek me een gouden vent.
Hem een paar keer bij Harry Mens gezien.
En mensen die dit soort dingen doen,gewoon Goelag archipel een Nederlandse gevangenis is daar veel te goed voor.
Een ieder en dat geldt zeker ook voor politici moet vrijelijk over straat kunnen lopen, dat is een heel groot goed dat dit kan.
Dat is nu 1 van onze normen en waarden.
Als ik van Aartsen afgelopen zaterdag lekker op zijn fietsje in de stad zie rijden,dan denk ik -vent ik ben het heel veel niet met je eens- maar ik heb grote waardering voor je.
Dat is ballen tonen en je niet klein laten krijgen door idioten en raddraaiers.
Dus zeg wat je denkt en doe wat je zegt.

Nog even Paul
Gepost op: donderdag 15 april '04 - 13:52

Overigens Paul balen de bewoners-ongeacht
herkomstland – van het v.d. Venneplein
net zo hard over dit soort jongens als jij.
En als de geruchten weer waar zijn over
de wijze waarop de gemeente dit incident weer
aanpakt, dan stemt mij dit niet hoopvol.
Het is weer pappen en nathouden.

Hans van der Waal

Misschien wordt het tijd
Gepost op: donderdag 15 april '04 - 13:59

voor een eenheidsfront tegen de hufterigheid.

willem minderhout

Paul Hagenbeek-Ajaxcieden
Gepost op: vrijdag 16 april '04 - 18:50

Het is toch om je dood te schamen wat er nu weer is gebeurd.
Als oud Amsterdammer en oud Ajax supporter.
Een groot aantal jongeren, die zich zo misdragen.
En als je beelden gezien hebt voor het grootste gedeelte jongeren van oorspronkelijke herkomst.
Naar mijn gevoel heeft het niets te maken met ras of herkomst, maar is een aantal jongeren totaal de weg kwijt.
Nogmaals keihard aanpakken, maar dat bleef ook hier weer achterwege.

Hans van der Waal

Excuses aan Jetta en de pvda fractie
Gepost op: maandag 19 april '04 - 13:00

Hans van der Waal
ik word zo langzamerhand doodziek van jou dom geschrijf. Het lijkt me beter dat je met je kleinzoon de foto's gaat bekijken en in het Zuiderpark de eendjes gaat voeren in plaats van anderen te vermoeien met jou onzalige gedachten. Nooit iets nieuws, steeds maar hetzelfde. Volgens de webpolitie (Willem M) mag iedereen zijn of haar mening ventileren, maar er moet ook rekening worden gehouden met het incasseringsvermogen van de bezoeker van deze site wat dit soort geschrijf betreft. Ik waardeer jou schrijfpassie, doch ik vind je zwakjes wat fatsoen en daadkracht (Wouter Bos) betreft. Misschien is het een idee om zelf een site te beginnen en via deze site bekendheid er aan geven waardoor je reacties ons verder bespaart blijven. Van mij zul je geen last hebben, ik zal je site nooit bezoeken. Je mening over alles en nog wat weet ik al: 'keihard aanpakken' Ik hoef het niet steeds opnieuw te lezen.

Heb je intussen je excuses aan Jetta en de fractie aangeboden voor het lelijke geschrijf van jou kort geleden ?

Ben je ondertussen weer lid van de afdeling of valt die knieval je erg zwaar. Ik hoop dat je geleerd hebt dat je op een andere manier met mensen in z'n algemeenheid en partijgenoten in het bijzonder hoort om te gaan.

Leen Callender

Beste Leen
Gepost op: maandag 19 april '04 - 17:01

Een pietsje kalmer kan toch geen kwaad? Misschien moeten jullie eens samen een borrel gaan drinken.

willem minderhout

Beste Leen
Gepost op: maandag 19 april '04 - 17:29

Kennelijk vind jij het normaal dat 40 raddraaiers de vreugde, die voetbalsupporters aan het voetbal hebben al jaren verzieken.
Een aantal vrienden en ik gaan al jaren om die reden niet meer naar het voetbal. Donderdagavond liepen weer twee gasten de macho uit te hangen in de hal van het Centraal Station in Rtd en scholden meisjes die niet van hun avances gediend waren in de meest vreselijk termen uit. Misschien vindt jij dat acceptabel en normaal maar ik nog steeds niet. En ja hard optreden tegen dit soort jongeren, die alle jongeren die het wel goed doen in discrediet brengen.
Ik weet niet of jij gisteren Anton Geesink op de TV heb gezien en die vertelde haarfijn hoe dat soort dingen in onze jeugd werden geregeld.
Ten eerste haalde je het niet in je hoofd en ten tweede als er maar iets gebeurde kreeg je een geweldig pak op je donder. Niet dat ik daar nou zo'n voorstander van ben, maar er zijn wel grenzen.
Mag ik je er overigens op wijzen, dat het mailtje wat je me destijds stuurde over de gebeurtenis op het Terra college in mijn ogen haaks staat op wat je nu allemaal roept.
Misschien had je wat duidelijke je mening moeten zeggen.
En ik heb dit berichtje op de site gezet, om duidelijk
naar voren te brengen, dat het allerlei soorten jongeren zijn, die veel te ver gaan in hun gedrag.
Van de week spelen Marokkaanse voetballers een benefiet wedstrijd tegen Ajax -een hoop jongens van allerlei herkomst - die het geweldig doen.
Ik hoop op een mooie wedstrijd -maakt me niet zoveel uit - wie er wint, maar vooral op een wedstrijd zonder ongeregeldheden.
Ik heb nooit mijn lidmaatschap opgezegd, je moet lezen wat ik geschreven heb, alleen mijn actief lidmaatschap van de afdeling.
Voor het overig heb ik nog geen inhoudelijk argument van je gelezen, waarom jij zo vreselijk voor de vestiging van een gebruikersruimte op het van de Venneplein bent.
Dus je het over loos geschreeuw heb beste Leen wie de schoen past trekke hem aan.
Het ga je goed

Hans van der Waal

Leen Callender
Gepost op: dinsdag 20 april '04 - 15:01

Dat jij langzmerhand doodziek wordt van al dat geschrijf, is jouw probleem. Één ding kan ik je meegeven, n.l. We zullen net zolang door gaan totdat het bij iedereen daar bij deze partij doordringt dat het ons menens is. Luister toch eens. Hans, we staan achter je en blijven graag je mening vooral op deze site lezen en volgen, laat je niet kisten. (Gekuist door de webpolitie.)

Servet Azer

Willem de Webpolitie
Gepost op: woensdag 21 april '04 - 10:27

ZET MIJN TEKST IN ZIJN GEHEEL TERUG.

Wat is dit nu, dit is toch geen steil.

In mijn geschrijf val ik niemand aan, alleen dat ik
Leen aangeef wie er nu echt dom bezig is.

Graag een reden van je dictatoriale gedrag.

Servet Azer

Effe dimme asjeblief
Gepost op: woensdag 21 april '04 - 10:35

Er wordt op deze site beschaafd gediscussieerd. Scheldpartijen worden gekuist, of verwijderd.
Zie verder de disclaimer op de voorpagina.

Webagent Willem

Schelden als wapen
Gepost op: woensdag 21 april '04 - 13:08

In reactie op Servet Azer (vriend van Hans vd Waal) kan gesteld worden dat de webpolitie je beste kameraad is. Er mag niet gescholden worden op deze site, wat dat betreft ben ik voorstander van keihard optreden tegen lieden (vrienden van HvdW)die deze site daarvoor willen gebruiken.
Dit is nu precies wat ik bedoel met het gedrag van Hans vd Waal en zijn vrienden/vriendinnen. Vanaf de discussie over het Vennepark wordt gevoerd is het een aaneenschakeling van scheldpartijen die deze lieden menen als wapen te moeten hanteren. Onze wethouder Jetta Klijnsma en de onze gem.fractie zijn voor alles en nog wat uitgemaakt in het recente verleden op deze site. Hans van der Waal was/is er zelfs trots op dat hij Jetta voor de rechter had gedaagd (met zulke vrienden heb je absoluut geen vijanden nodig !!).

Het is om deze redenen dat ik vind dat Hans vd Waal zijn EXCUSES dient aan te bieden aan Jetta Klijnsma, en de PVDA fractie voor het onrecht dat hij en z'n vrienden/vriendinnen(o.a. Servet Azer) onze partijgenoten de afgelopen maanden hebben aangedaan.

Leen, toch!
Gepost op: woensdag 21 april '04 - 13:50

Ik vind dat de discussie over het algemeen op een goede manier gevoerd is. (En anders greep de webpolitie in.) Bovendien heeft alle heisa er toe bijgedragen dat de fractie zich meer dan ooit (en beter laat dan nooit) bewust is dat ze moeten communiceren. Dat ze 'de burger' serieus moeten nemen. Dat vind ik pure winst!

willem minderhout

Beste Leen -weer geen argumenten-
Gepost op: woensdag 21 april '04 - 17:26

Als Servet taal gebruikt, die ik niet in mijn mond neem, dan wens ik dat niet door jouw in mijn schoenen geschoven te krijgen. Dat is zijn verantwoordelijkheid, daar moet je met hem over in discussie gaan.
Servet ken ik in zijn functie als voorzitter van de actiegroep -voor de rest niet- en hem gelijk als mijn vriend af te schilderen.
Hoe kom je daar eigenlijk bij?
Ik heb van begin af -zeer beargumenteerd- geschreven, waarom ik tegen deze locatie ben.
Harde kritiek ja, maar je zal geen scheldwoord van mij vinden. En wat andere mensen schrijven, dat is hun verantwoordelijkheid, ik ben hun oppas moeder niet, kom zeg.


Verder heeft iedere burger het recht om beslissingen, die door de overheid worden genomen aan te vechten bij de rechter.
En als dat dan een beslissing van een eigen wethouder betreft, dan is dat jammer, maar het is niet anders. Zo heb ik dat destijds ook geschreven.
Wat is er mis met naar de rechter te gaan, daar is het rechtssysteem voor bedoelt. Dat is veel beter effectiever dan actievoeren via de stijl van de zestiger jaren. Dus die wijze van voorstellen door je is ook onjuist.

De discussie werd allengs wat steviger, omdat kennelijk niemand de moeite nam, om zich serieus in de problemen van mensen te gaan verdiepen.
En het is niet niks wat hier gebeurt.
Dat gebeurt nu wel en niet alleen door de fractie, maar ook door een aantal andere PvdA leden, die er zich actief mee bemoeien en tot betere oplossingen proberen te komen. Als je zin hebt, om daaraan een bijdrage te leveren, dan ben je van harte welkom.

En over excuses, wie heeft wie nou wat aangedaan.
Mensen op het plein hebben hele dure koopwoningen gekocht. Met hypotheken, die alleen gefinancierd kunnen worden, doordat vader en moeder beide werken. Die zijn overdag niet thuis!!!
Maar de opgroeiende kinderen bivakeren wel overdag op en rond het plein. En dan komen daar op het plein straks mensen, die vaak niet alleen gebruiker zijn, maar ook nog lichtelijk psychotisch.

Geloof je me niet, kom maar een avondje mee met me door de stad, dan zal ik je ze aanwijzen.
Die mensen horen niet op straat en zeker niet op een plek als het v.d. Venneplein met veel opgroeiende jeugd. Die zijn vaak onvoorspelbaar en psychotische mensen precies zo.
Onvoorspelbaarheid in het kwadraat dus.
Heb de moed en het geld er voor over, om te investeren in adekwate oplossingen voor deze mensen.
Dit is een lapmiddel, dat gebouwtje kwam daar plotseling vrij en vooruit maar godzegene de greep.
Die vader en moeders, die zich dik in de schuld hebben gestoken, om een prachtig huis aan een mooi plein te kunnen kopen en zich daarvoor dik in de schuld hebben gestoken, die wordt wat aangedaan. Niemand heeft ze destijds verteld, dat daar een gebruikersruimte zou kunnen komen.
En zij hebben dit plan ook niet bedacht.

Als je als politicus of leidinggevende niet tegen harde kritiek kunt, sterker nog die niet verwelkomt, dan moet je wat anders gaan doen.

Dus nu voor de laatste maal kom met argumenten en probeer me te overtuigen, want ik heb nog steeds niets inhoudelijks mogen vernemen.

Hans van der Waal

Hallo Leen
Gepost op: woensdag 21 april '04 - 19:36

Gezien de houding van de pvda-fractieleden, inclusief Jetta klijnsma gedurende vele maanden in de Vennekwestie, moesten de ondertussen behoorlijke gefrusteerde bewoners, al het mogelijke uit de kast halen om die lui te vertellen dat ze niet horende doof en ziende blind moesten zijn.
Leen, wat had je graag gezien ?
Dat we al die maanden lief achterover zouden leunen en dergelijke onjuiste politieke beslissing zouden accepteren ?
Dat de woordkeuze van sommige bewoners op gegeven moment niet fair was hebben die lui aan zich zelf te danken, want alle verzoeken om contact lieten ze naast zich liggen. Alle akties negeerden ze.
Leen, ik merk dat de oncorrecte optreden van de pvda-fractie en Jetta Klijnsma in deze zaak je niks doet. Het lijkt er meer op dat je puur uit bent op een confrontatie met Hans van der Waal.
En Leen, wij als buurt kennen Hans als een eerlijke man die wij enorm respecteren.
En verder Leen, mocht het je nog niet helemaal duidelijk zijn, honderden bewoners hier hebben Hans van der Waal in hun harten gesloten.
In moeilijke tijden heeft Hans als enige pvda- man ons bijzonder gesteund, heeft geprobeerd met succes de rust hier weer te doen terugkeren en heeft ons het advies gegeven om waarde te hechten aan de diplomatieke weg !!!

Leen, Hans heeft zijn kwaliteiten en het mooiste van hem is zijn eerlijkheid en zijn duidelijkheid.
Daarom geniet hij groot respect.
Dus Leen, jij kan hier niks afdwingen van Hans om zijn excuses te maken aan de wethouder en of anderen. Bij Hans is het zo dat als ze iets verdienen ze het ook krijgen. En Hans heeft correct gehandeld en geschreven hier.
En een ieder is nu wel bekend in Den Haag dat de wethouder voor erg veel ellende heeft gezorgd met haar ondoordachte plan. Hopelijk word jij eens wakker Leen en zoek dan de confrontatie met Jetta op i.p.v. Hans.
Als jij zaken hier probeert recht te zetten moet je wel eerst zo verstandig zijn om de juiste veroorzaker, Jetta aan te spreken, beste Leen !!!
Wel jammer dat we nu nog dit alles aan jou moeten uitleggen Leen, als jij inzicht en mensenkennis hebt, wat ik aanneem, dan weet jij net als ons en vele andere wat een stijl en kennis Hans van der Waal heeft.

Shirley

Kritiek is kracht
Gepost op: woensdag 21 april '04 - 23:00

En dat is nu de kracht van dit forum een ieder mag een mening geven. Alleen Leen wil er een ´hosannasite´van de partij van maken en voert een persoonlijke vendetta tegen Hans, die af en toe een ander geluid laat horen. Hans smeekt om argumenten bij Leen, maar deze beperkt zich tot obligate opmerkingen en weinig inhoud. Hij wil van geen kritiek horen en dat is toch jammer.

Winnie de Jong

Shame on you Leen
Gepost op: donderdag 22 april '04 - 00:03

Beste Leen,

Uit jouw persoonsgerichte uitlatingen bespeur ik nogal eens de ondertoon dat art. 1 van grondwet zou kunnen worden geschrapt. Een andere en VRIJE mening hebben is ook het gedachtengoed van de PVDA.
Respect hebben voor zelfs je eigen partijgenoten betekent toch zeker het kunnen accepteren van verschillende meningen. Tenzij op dit punt het nieuwe beginselprogramma wordt aangepast.
En dat zal zeker niet gebeuren.

P.S.

Graag zou ik overigens van jou vernemen hoe jij je inzet voor je omgeving en bovenal de partij !!

Beste Servet Azer
Gepost op: donderdag 22 april '04 - 01:01

Zoals onze wereldberoemde Johan toen zei : " De basis van ons succes is de aanval " Servet, we blijven die pvda beleidsmakers vertellen hoe fout hun plan is om bij spelende kinderen op een plein harddrugs te introduceren. En ja, zelfs tot vervelens toe, als het maar tijdig tot ze doordringt. En het schijnt gelukkig tot enkele belangrijke personen uit die fractie door te dringen en ze geven het openlijk toe, wat niet zo mooi is voor de wethouder. Zelfs een wethouder is een mens en mensen kunnen zich vergissen, maar een verstandige wethouder mag zich niet zo'n 7 maanden vastbijten aan een verkeerde locatie. Servet, we zullen als omgeving nimmer toelaten dat ze hier openen, zoals je hier boven ook aangeeft. Onderweg zullen we een enkeling als Leen tegenkomen die uit alle geslaagde akties die we ondernamen het meest in het oog springende, nl de op den duur boze oproep via deze site van de bewoners aan de wethouder en fractie, eenvoudigweg schelden noemen. Wij als bewoners hebben in de angst om onze kinderen gezeten en dat begrijpt Leen blijkbaar nog niet. Het oeroude gevoel van ouders is hun kinderen te beschermen tegen al het slechte. En het gewone volk kiest dan soms woorden die mensen als Leen niet bevallen. Jammer dan. Was het Leen b.v. ook opgevallen dat er ook meer dan 300 bezwaarschriften van bewoners uit 14 omliggende straten tegen dit plan bij de burgemeester en wethouder ingediend zijn ?? Dus Servet, we kunnen wel wat beters doen dan dit alles, maar zolang ze hooghartig zijn, zullen we energie steken in deze strijd en ze zullen, als ze eerlijk zijn, zelfs moeten toegeven dat onze strijd gerechtvaardigd is en respect afdwingt !!! groet,

Shirley

Hosanna mag best
Gepost op: donderdag 22 april '04 - 08:26

Iedereen mag hier vinden wat hij of zij wil en zeggen wat hij of zij wil. En positieve verhalen over de PvdA zijn zeker niet verboden, in tegendeel.

Het is echter wel de bedoeling dat de bezoekers van deze site elkaar serieus nemen, ook (juist ook) als ze het niet met elkaar eens zijn. Misschien komen we dan nader tot elkaar.

Het geeft geen pas om iemands (in dit geval Leen's) persoonlijke integriteit in twijfel te trekken. Leen is een actief en betrokken PvdA-lid met zijn hart op de goede plaats.

willem minderhout

Natuurlijk ook plaats voor hosanna.
Gepost op: donderdag 22 april '04 - 09:16

Ik heb Leen nog niet betrapt op constructieve meningen, wel op blindheid voor afwijkende meningen. Het kan zijn dat hij zijn PvdA-hart op de goed plaats heeft, maar laat hij nu ook eens inhoudelijk reageren ipv afgeven op anderen.
Ik bewonder dit forum om zijn veelheid van meningen, daar is ook plaats voor onze loyale Leen.

Jim van Welen

Volste vertrouwen in Jetta en de pvda fractie
Gepost op: vrijdag 23 april '04 - 14:24

Ik blijf het volste vertrouwen houden in Jetta en de pvda fractie. Ik ben er heilig van overtuigd dat deze partijgenoten alle problemen in de armste wijk van Nederland de Schilderwijk (incl. Vennepark) op een nette manier zullen oplossen.
Mijn ingenomen stellingen zoals uit mijn recente reacties op deze site blijven recht overeind staan gehandhaafd.

Hans vd Waal en zijn vrienden Azer Servet e.a.
nodig ik uit mijn reacties op deze site nogeens aandachtig door te lezen. Ik heb de indruk dat een mentaliteit van woede de veroorzaker is tot selectief lees- en ander ongewenst gedrag.

Leen
Gepost op: vrijdag 23 april '04 - 17:02

Het lijkt erop dat jij door zoveel blindelingse vertrouwen in Jetta niet helder kan denken in de Venne-kwestie.

Wethouder Jetta heeft tegen de wil van allen hier een probleem veroorzaakt [ wij hadden hier geen probleem !!! ] en vervolgens zal volgens jou Jetta op een nette manier dit probleem weer oplossen.

Onhandige gang van zaken voor een slimme wethouder.
Ondertussen veel tijd, geld, noem maar op Leen, verspild.
Vele traditionele pvda-kiezers pijn gedaan en ze
zodoende verloren.

Leen, wel jammer voor jou dat ik niet inga op de uitnodiging om jouw reacties nog eens aandachtig te lezen. De reden daarvoor is dat ik je niet serieus kan nemen [ meer ].

Shirley

Is dat je enige argument Leen blind vertrouwen.
Gepost op: vrijdag 23 april '04 - 17:39

Dan heb ik een teleurstellende mededeling voor je.
Ik heb inside informatie, dat de wethouder vooralsnog blijft vasthouden aan de locatiekeuze v.d Venneplein.
In de fractie zijn voor en tegenstanders te vinden.
Maar wat jouw standpunt t.a.v. de locatiekeuze heb ik nog niet gehoord. Ondanks het feit, dat ik je daar x keer, om heb verzocht.
Heb je eigenlijk wel een eigen mening, of volg je altijd blind de leiders, ongeacht hun standpunten.

Hans van der Waal

Even in het kort
Gepost op: zaterdag 24 april '04 - 00:18

>>>>Mijn ingenomen stellingen zoals uit mijn recente reacties op deze site blijven recht overeind staan gehandhaafd. >>>>

Behalve fietsstellingen, waar ik mijn fiets niet eens in kwijt kon, trof ik verder niets aan. Laat staan dat er iets overeind blijft.

Beste Leen kan je in het kort de essentie van die reacties c.q. stellingen nog eens even de revu laten passeren ?? Dank voor de moeite.

Spoorwijkse Henk

Zwijgende meerderheid, Jetta, de fractie en partij
Gepost op: zaterdag 24 april '04 - 21:16

Het is overduidelijk dat er bij Hans en zijn vrienden de mentaliteit van woede heerst. Het gevolg hiervan is, selectief waarnemen, foute interpretaties en verkeerde conclusies. Als gevolg van de verwrongen waarneming bij deze personen is discussie gelijk aan 'astronautenpraat' anders gezegd, gel.............in de ruimte.

Ik ben er van overtuigd dat ik namens de zwijgende meerderheid in mijn partij spreek als ik voor de zoveelste maal tegen jullie zeg dat ik het volste vertrouwen heb in Jetta en de fractie dat zij de problemen in de armste wijk van Nederland, de Schilderswijk (incl. Vennepark) op een nette manier zullen oplossen. Hier zit geen woord Spaans bij. Ik doe niet mee aan discussies tussen 'astronauten' en ik blijf ook niet in herhalingen vallen(Spoorwijkse Henk). Als Hans en zijn vrienden denken dat zij het gelijk aan hun zijde hebben en dat Jetta, de fractie en de partij niet te VERTROUWEN zijn, dan moeten ze maar een eigen politieke partij oprichten en met het Vennepark-programma de verkiezingen ingaan. Ik ben zeer benieuwd hoeveel stemmen ze zullen krijgen. Mijn stem - en ik denk die van velen met mij - in ieder geval niet !!

Hans kan ook een ALV bijeen laten roepen en de vertrouwenskwestie in Jetta en de fractie aan de orde stellen. Er zal zeker over gesproken worden en de meerderheid zal zich uitspreken. En ik weet zeker, niet in het voordeel van Hans en zijn vrienden.

Samenvatting
Gepost op: zaterdag 24 april '04 - 23:36

En voor de zoveelste maal wordt dan het eerbetoon (Leen Callender) aan kopstukken herhaald. En wederom geen eigen argumenten en ook niet de gevraagde samenvatting. Dat laatste is dan ook duidelijk. Want die zijn er niet. Kan iemand anders aub die gevraagde samenvatting van argumenten (Leen Callender) geven ?? Mogelijk keek ik er overheen. Een flink aantal mensen zullen dan wat rustiger slapen.

En o ja, Leen wanneer kom je eens rondkijken bij het Van Der Vennepark ??? Beter een verwrongen waarneming van waaruit je tot een oplossend gesprek kan komen, dan geen waarneming van waaruit dus geen mening kan ontstaan laat staan argumenten.

Want wat is nu een mening zonder waarneming. De koffie staat al klaar voor je. Moet je wel snel komen want anders wordt de koffie koud.

Spoorwijkse Henk

Het laatste woord gezegd ???
Gepost op: maandag 31 mei '04 - 22:45

Klucht in verschillende bedrijven - deel 3

Want het leven gaat verder.

Daar waar de discussie stopt gaat het elders weer verder.

Inderdaad vindt ik die houding van heer Leen getuigen van onterechte stemmingmakerij.

Als partijlid zou hij weleens geroyeerd kunnen worden als hij zo doorgaat.

Spoorwijkse Henk

Beste Henk
Gepost op: maandag 31 mei '04 - 22:50

Deze herhaling van zetten begin ik tamelijk vermoeiend te vinden. Je punt is duidelijk, maar royeren daar doen we niet aan.
We schrijven wel graag nieuwe leden bij, dus wees welkom.

willem minderhout

Vennepark
Gepost op: dinsdag 1 juni '04 - 11:43

Willem, waar kunnen we verder reageren, er zijn maar enkele dagen over. (snoer ons niet de mond!)

Je begrijpt toch wel dat we niet stil kunnen zitten?
Pvda(op enkele na) wil niet naar ons luisteren ookal hebben we gegronde redenen om geluistert te worden.
Als we de zaak verliezen breekt de hel los, omdat wij in ons recht staan en die met hand en tand gaan verdedigen.

BMW staat niet in zijn recht, die misbruiken hun macht. Dit is misschien wel een testcase voor de democratie in ons gemeente.
Het moet eens afgelopen zijn met ons stem, ons geld en ons recht, misbruik van ons te maken!

BMW is duidelijk bezig met dictatoriaal bestuur met pvda voorop. Dat moet nu afgelopen zijn!!!!!!

Schilderwijker

Aktie Protestmars
Gepost op: dinsdag 1 juni '04 - 12:25

Let op, morgen krijgt MP Balkenende een petitie aangeboden door bewoners, zeer verontruste bewoners.
Wij willen de politiek en Henk Kool en Tineke van Nimwegen, en met name pvda wethouder Jetta behoeden voor het maken van een verkeerd definitief besluit.

Jongens o jongens, wie heeft het op zijn geweten om harddrugs te brengen naar jonge onschuldige kinderen.

Ze denken met verstand, hebben ze nog gevoel ?

Hebben ze nog respect en begrip voor werkende ouders, nu bange ouders, die hun uit noodzaak sleutelkinderen, achter moeten laten in straatjes, park/speelplein waar er 90 of meer van die onvoorspelbare dames/heren lopen ?

Nuanceer onze angsten niet, die zijn terecht en gegrond, het betreft hier onze eigen vlees en bloed.

Wat moeten we nu nog op dit laatste moment ???

Aan welke bel nu nog trekken, we hebben al zoveel keer aan de alarmbel getrokken.

Toen we de sirene geluid.

Nog niks, geen begrip

Terwijl wij hier niet overdrijven, nee we smeken jullie om niet je politieke onzin door de drijven.

Sommige noemen het dreigementen, wij noemen het machteloosheid tegenover de macht van de bepalers.

Praten, roepen, protesten, verzoeken, ik zag zelf een jonge vader zelfs met gevouwen handen Jetta smeken op het voorlichtingsbijeenkomst in het stadhuis toen : ik smeek u, doe het onze kinderen niet aan.

Wat willen jullie van ons ? Vertel het maar !!
Moeten we lief achterover leunen en jullie verwelkomen met 90 of meer harddrugsjunks bij onze kinderen ? ?

Hier plegen medestrijders, zelf ik ook, wanhoopsdaden om jullie iets te vertellen, verdomme, [ sorry ] nemen jullie de moed om je verantwoordelijkheid op te pakken.

Jullie hebben deze mensen 9 al zo lang in jullie negatieve greep, snap dat toch.
Het is genoeg geweest, luister ook een keer naar de gewone mensen.
Het zijn mensen, niet zo gestudeerde als jullie, maar wel mensen.

Doe wat, sta niet toe te kijken hoe de pvda de oude kiezers pijn doet.

We hopen op u steun, dit is een laatste oproep uit mijn bloedende hart aan Henk Kool, aan Tineke van Nimwegen, aan Jetta, aan wethouder dhr P. Heijen van onderwijs, aan Marieke, aan Rabin, aan Sharief, aan Johan, aan .........................

Doe wat.

Mijn Dank namens allen hier.

Shirley Marapin

 

 

 

 

Dossier

Meer van dit "soort" PvdA berichten

Agenda

Shirley Marapin laat drugshol sluiten.
Meer info; 
mondigeburger


Jetta Klijnsma met Bert van Alphen gesignaleerd in Parnesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bladwijzer