PvdA Den Haag Actueel - RSS Feed

Nieuwsbrief

E-mailadres*:
* verplicht veld

 

Uit de afdeling

Korte impressie hotspot actie: Eerste locatie Paul Krugerplein vrijdagavond 12 maart

Do 18 Mrt 2004 - Marko Fehres

Korte impressie hotspot actie: Eerste locatie Paul Krugerplein vrijdagavond 12 maart

Stipt om 19.30 uur rijdt een donkergrijze stationcar het plein op, het is donker, koud en miezerig weer. De achterklep gaat open en een grote en zware zak wordt er uit gesjouwd. Van alle kanten stromen mensen toe, het gezicht diep verborgen in een capuchon.

Dit was het begin van de tweede serie hotspot acties van de fractie en de afdeling Den Haag van de PvdA. De politiemonitor Haaglanden wijst een aantal onveilige plekken aan, waaronder de vijf waar de hotspot actie zich deze keer op richt. De klachten zijn divers; inbraken, fietsendiefstal, drugshandel- en (alcohol)gebruik, zwervers, hangjongeren enz.

De opkomst is, ondanks het slechte weer, uitstekend. Diverse raadsleden, fractiemedewerkers en afdelingsleden gewapend met een clipboard. Gelukkig is er warme koffie en thee. Een nabije supermarkt is zo vriendelijk om de stroomhaspel binnen te laten zodat de prikkabel met de gekleurde lampjes aan kan. Daardoor kan er in de supermarkt niet meer gekopieerd worden (de stekker van de kopieermachine moest er daar voor uit), maar dat vindt bedrijfsleider Ali geen probleem. Het buitenmodel partytent van raadslid K.B. wordt, met een druk op de knop, uitgevouwen, en alle mensen schurken tegen elkaar aan om vooral droog te staan. De voorzitter van de winkeliersvereniging Atalay Celenk meldt zich, om vervolgens de volle twee uur te blijven en af en toe als tolk op te treden.

Ongeveer 40 personen zijn deze avond geënquêteerd over hun vermeende onveiligheid op deze hotspot. Het valt gelukkig mee, de voornaamste klacht betreft de verslaafden die zich op het plein ophouden. Schijnbaar ter illustratie komt een lange magere man met lang haar aanlopen, om vervolgens de retourbakjes van de telefoons te controleren op achtergebleven kleingeld. Om kwart over negen gaan de gekleurde lampjes vanzelf uit; de supermarkt gaat sluiten. Tijd om in te pakken, op te drogen en de spullen klaar te maken voor de volgende hotspot:

Zaterdag 20 maart om 13.00 uur op de Dierenselaan ter hoogte van nummer 47. Iedereen is van harte welkom!

Reacties op dit bericht

Folteren in Haagse politiecel
Gepost op: zaterdag 18 november '06 - 12:40

Open brief

Aan: Ayhan Tonca (CMO), Anja Meulenbelt (SP), Naima Azough (SP), Ingrid Dyömörei (SP) Fatima Köser (D66), Alexander Pechtold (D66), Aleid Wolfsen (PVDA), Khadija Arib (PVDA), Ayaan Hirsi Ali (Voltaire avatar, Minister van Staat), Gerard Spong (parttime rechter) en Britta Böhler (Mensenrechtenadvocaat) Inzake: De folterpraktijken van de regering Balkenende (CDA)/ Zalm (VVD) Den Haag, 5 november 2006.

Geachte Burgers,

Gaarne informeer ik u (opnieuw)over de folterpraktijken van de Nederlandse Staat tegen zwarten en moslim burgers. Wij allemaal, wit en zwart en bruin en moslim, worden kennelijk sinds 1996 in ‘de ontastbaarheid van het lichaam’ bedreigd door deze CDA/VVD regeringen. Daarom voor-zie ik u weer van de brief aan de HCOHR te Geneva d.d. 22 oktober 2006, welke ook een verslag is van wat mijzelf op 13 mei 2005 is overkomen in Den Haag, op een kleine kilometer afstand vanwaar u vergadert op het Binnenhof.

Verder onderzoek wijst uit dat deze praktijken blijkbaar landelijk plaatsvinden. Een willekeurig door mij aangesproken Afrikaanse man (40 jaar) die rechten studeert, vertelde dat hij in Nijme-gen twee dagen lang door de Politie Nijmegen werd opgesloten, in een cel die beurtelings enkele uren te warm en daarna enkele uren te koud werd gemaakt. Daarna werd hij zonder bekeuring of dagvaarding of wat dan ook heen gestuurd. Zijn misdaad was dat hij de politieman onbehoorlijk had toegesproken.

De Geestelijke Gezondheidszorg van Den Haag, PZ Parnassia, heeft de folteraars in dienst en leidt hen op tot folteraars. De Medische Tuchtraad heeft opeens d.d 3 november j.l. besloten mijn klacht van januari 2006 tegen deze folteraars onontvankelijk te verklaren, omdat twee van de zeven verweerder/folteraars (afgetreden directeur R. van Beest, toiletdame C.M. ter Horst), niet onder de jurisdictie vallen. De rest van de folteraars kennelijk wel. Ik zoek, met spoed, een advocaat die met toevoeging werkt om mij hierin te vertegenwoordigen.

Mijn verzoek is dat jullie parlementsleden, als groep, nog voor 22 november 2006 een inspectie bezoek brengen aan het Politiebureau Hoefkade 350, vragen naar agent Hogeboom, naar het Haagse Crisisteam en vragen om de ‘dronkemanscel’ te mogen zien. Men zal wellicht ook klaar staan met alle opgeschreven leugens over Egmond Codfried (Paramaribo, 16 september 1959). Intussen werd aan mij te verstaan gegeven dat ik niet mag schrijven aan geadresseerde, dat hij/zij nu niet meer kan zeggen “Wij hebben het niet geweten.” Want dan kan deze geadresseerde zo boos worden dat hij de partij (VVD, CDA en wie anders?) van de folteraars zal kiezen, tegen mij.

Gaarne uw reactie

Een prettige dag.

Egmond Codfried
Eemstraat 36
2515 VS Den Haag
egmondcodfried@hotmail.com
070-3478666

Beleidsmatige aspecten van racisme in Nederland
Gepost op: zaterdag 18 november '06 - 12:49

Beleidsmatige aspecten van racisme en foltering in Nederland
onder de CDA, VVD en D66 regeringen

Discriminerend beleid, fysiek geweld en bejegening hebben vandaag als doel zwarte en gekleurde en moslim burgers uit te sluiten van posities van gezag en posities van macht. Daartoe gebruikt de Nederlandse staat, doormiddel van het OM, de Politie en musea, beleidsmatige en willekeurige intimidatie, geweld en geschiedvervalsing tegen deze groepen
Wetenschappelijke studies van F. Snowden (1970) stellen dat de klassieke wereld zeer multicultureel en multi-etnisch was. Klassieke schrijvers geven blijk van kennis van de antropolo-gische kenmerken van vele niet-Europese volkeren. Tevens kende men de karakteristieken van bijvoorbeeld mulatten. Men verbond echter geen waardeoordeel aan kleur. Snowden herkent in sommige (Griekse) namen een verwijzing naar de zwarte huidkleur van deze patricische perso-nen. Hij toont vele afbeeldingen van zwarte en gekleurde Europenen die eurocentrische weten-schappers beschreven as ‘karikaturen’ van witten. Omdat er geen zwarte en gekleurde mensen in Europa zouden zijn geweest. Men projecteerde ten onrechte twintigste eeuwse racisme op de klassieken. De vele, onmiskenbaar etnische, klassieke afbeeldingen worden echter verkeerd be-schreven of verborgen gehouden, waardoor wij een verkeerd beeld hebben van wat er voorhan-den is, aldus Snowden.
Mijn eigen onderzoeken naar zwarten in de Europese diaspora (2005) wijzen uit dat vele beroemde Nederlanders, die mede aan de wieg van de Republiek stonden, zwarte en gekleurde mensen waren: ‘Een Europees, endogaam, gefixeerd mulattenras’ met wit, zwart en Aziatisch bloed. De herinnering wordt gehinderd door de vele vervalste portretten in onze musea en we-tenschappelijke werken. Kortheidshalve verwijs ik naar Willem van Oranje die Berensteyn be-schreef als: ‘Meer bruin dan wit’ en ‘Bruyn van de verve en de baerd.’ Men treft afbeeldingen van een donkerbruine man met krullend haar, naast de vele witte vervalsing. Men zou in ‘goog-le.afbeeldingen’ moeten kijken naar de zwarte Jan Vos (Lievens) en de tegelijk witte Jan Vos (Du-jardin). Of naar Leopold I Habsburg, een zwarte, Europese keizer. De musea handhaven als ‘kleine daders’ de vervalste geschiedenis, door de zwarte en gekleurde etniciteit van vele voorou-ders te verbergen.
De oorzaak van hedendaags racisme vind ik daarom in een achttiende eeuwse ‘historisch revisionisme’ welke bedacht werd om de zwarte wortels van Europa te verbergen en de zwarte en gekleurde Europese elite te verstoppen. Doormiddel van de make-up en pruikenmode confor-meerde de gekleurde elite aan deze nieuwe orde. Auteur barones Belle van Zuylen, die een zwarte oma had, komt in verzet en schrijft in protest ‘A son teint noir et basané’(Over zijn zwartbruine kleur)(1764) en stelt dat alleen de verdiensten tellen en niet de kleur.
De Nederlandse staat foltert gekleurde burgers in gekoelde politiecellen of, zoals in Nij-megen, in beurtelings verhitte en gekoelde cellen en worden dan heen gezonden. De foltercel in Den Haag, Politiebureau Hoefkade 350 wordt beheerd door elf medische krachten van de PZ Parnassia. Zij stellen tevens een stigmatiserende beoordeling van de slachtoffers op, welke door uitlekken moet voorkomen dat de burgers gaat klagen of worden geloofd. De Volksgezondheid, het Ziekenfonds wordt dus misbruikt voor racistische foltering. Medicijntrials op jonge zwarte burgers, worden door mij niet uitgesloten.
Naziachtige onderzoeken van Dr. Paul Selten (1996) in Parnassia beweren dat zwarte, manlijke Surinamers en zwarte Antillianen en Berber Marokkanen genetisch inferieur zijn met een 2-5% hogere kans op schizofrenie, dan witten. De aanstelling van racistische, voormalige Zuid Afrikaanse Boeren bij de politie verhindert de aanstelling van zwarte en moslim agenten. Een getuige vertelde hoe in Amsterdam ZO een oudere Suidafrikaner het geweld tegen zwarten regisseert, waarbij de jonge agent naar de oudere kijkt om te weten of hij een burger een vuistslag in het gezicht moet geven. Verder werd in het Haagse Bureau Prins Hendrikstraat geobserveerd dat de opgebrachte burger door vier opgefokte agenten werd omringd, kennelijk om geweld uit te lokken.
Door wetshandhaving vervullen de rechtbanken een belangrijke taak in de beteugeling van racisme. Echter verzuimt het O.M. om de racistische aspecten van strafzaken te benoemen waardoor de rechters dwalingen begaan, aldus het LBR. Aan zwarte en gekleurde Nederlandse burgers wordt dus opzettelijk het recht onthouden. Indien vaststaat dat de Nederlandse staat een folterende staat is, zijn echter de ADB’s en het LBR de zogenaamde ‘kleine daders’ die minutieus de verschrikkingen optekenen. Zij strooien dan bewust en actief het publiek zand in de ogen, want de statistiek wijst immers uit dat racistisch geweld steeds maar toeneemt, ondanks alle dure antiracisme campagnes.
Het Nederlandse leger in Afghanistan neemt geen gevangenen en pleegt genocide op bur-gers, net als de VOC in de zeventiende eeuw. De onwil van onze parlementariërs om kennis te nemen van deze, recent aan het licht gebrachte folteringpraktijken, maakt voor mij aannemelijk dat alle burgers, wit of bruin of zwart of moslim, bedreigd worden door de folterende en genoci-dale Nederlandse staat.

egmondcodfried@hotmail.com
10 November 2006.

Bijlage:

OOSTERHUIS NODIGT VERDONK UIT VOOR ASIELDEBAT
Bron: Elsevier
(Novum) - Oud-priester en SP-lijstduwer Huub Oosterhuis heeft Minister voor Vreemdelingenzaken Rita Verdonk (VVD) zondagavond opgeroepen tot een debat over haar asielbeleid. Dat deed Oosterhuis in een open brief aan Verdonk en VVD-lijsttrekker Mark Rutte. Met de brief reageert Oosterhuis op de kritiek van Rutte, die vindt dat uitlatingen van Oosterhuis over de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet door de beugel kunnen. Oosterhuis verge-leek de IND deze week met de collaborerende politie in de Tweede Wereldoorlog. De IND deed daarop donderdag aangifte. Rutte schreef vrijdag aan SP-leider Jan Marijnissen dat hij Oosterhuis moet terugfluiten. Oosterhuis nodigt Verdonk nu uit voor een debat op woensdagavond in De Rode Hoed in Amsterdam. 'Mij lijkt nu het moment aangebroken voor een debat waarin woord en weerwoord, argument en tegenargument tegen elkaar afgewogen kunnen worden', schrijft de SP-lijstduwer en dichter.
De ophef rond Oosterhuis ontstond na zijn uitspraken in dagblad Spits woensdag. 'Hoe de IND omspringt met vluchtelingen is te vergelijken met hoe de collaborerende politie in de Tweede Wereldoorlog omsprong met de joden. Ja, ik vind dat een terechte vergelijking. Het enige verschil is dat de IND niet uit is op vernietiging van deze mensen', zei hij in dat artikel. Oosterhuis liet weten niet onder de indruk te zijn van de aangifte door de IND.

 

Dossier

Agenda

Shirley Marapin laat drugshol sluiten.
Meer info; 
mondigeburger


Jetta Klijnsma met Bert van Alphen gesignaleerd in Parnesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bladwijzer