Home   

Update; 
Methadonverstrekking komt naar Zoutkeetsingel,
klik hier. (zie ook deze pagina)

Toch een drugshol aan de Zoutkeetsingel?

In de periode 1 t/m 12 mei 2006 is de volgende aanvraag bij de gemeente
De Haag ingediend, waarvan wij denken dat de buurt de nodige bedenkingen zal
willen indienen:

Zoutkeetsingel 40
Het inpandig veranderen van het kantoor Zoutkeetsingel 40 naar kantoor met
zorgfunctie
behandelend ambtenaar: N. van der Ven (070-353 4336)
type: aanvraag bouwvergunning
ingekomen: regulier 24-03-2006
wethouder: Norder
opdrachtgever: Parnassia Psycho Medisch Centrum (tel 3916391)
aannemer: Bouwactief

Het lijkt er dus op dat Parnassia alsnog e.e.a. aan de Zoutkeetsingel
wenst te gaan realiseren. Daarom waarschuwen wij u  maar alvast als omwonenden.

Tegenwoordig heet een bezwaar; een zienswijze indienen.

Denk vooral ook aan de 6 weken termijn, dus om te reageren handhaaf de veilige termijn, uitgaande dat het op 1 mei is ingediend, zou het dus 12 juni uiterlijk zijn, op maandag.

Ze gaan hier erg formeel te werk, om u met één minuut te laat, al buitenspel te zetten.

Wij raden u aan om dat liever voor 8 of 9 juni te doen.

Parnassia dient duidelijkheid te verschaffen over wat zij onder die zorgfunctie verstaat.

En let op;

Parnassia doet zeer vaag over de uiteindelijke bestemming.

De term zorgfunctie is uitermate misleidend, uiteindelijk zijn de drugsholen aan het Zieken en het Vennepark ook doorgegaan omdat in het bestemmingsplan een zorgfunctie stond.

De raad van state heeft namelijk bepaald, dat een drugsgebruikersruimte ook onder een zorgfunctie valt.

En zoek uit of het bestemmingsplan een zorgfunctie wel toestaat, want dan kunt u bezwaar maken (zienswijze indienen) tegen het wijzigen van het bestemmingsplan en planschade claimen omdat uw woning minder waard wordt. (15 tot 20%.)

Als u van te voren Parnassia aansprakelijk stelt voor die eventuele waardedaling, dan zal dat al flink helpen. (zie hier het afblazen van het drugshol aan de Tasmanstraat)  

Zie hier wat u als eigenaar en ook als huurder kan doen.

Dus dien gewoon uw zienswijze in met voldoende argumenten, waarom u vindt dat een eventueel voornemen voor een gebruikersruimte niet door mag gaan.

Zie hier ook ons verslag van de voorlichtingsavond van Parnassia d.d. 10 nov. 2005, waar ze toen al erg vaag waren over de functies op de parterre.
Dus een avond van niks, waar ze om de hete brei heen draaiden.