Home

 

Verslag  voorlichtingsavond  Parnassia 10 nov. 2005 

Voorlichting o
mtrent Zoutkeetsingel 42 wekt geen vertrouwen bij bewoners.

Locatie; Octopus Delftselaan 12

Aanwezig van Parnassia;
Gerrit Jan Hoogeland     directeur
Jan de Ruijter                projectleider
Arjan van der Deijl         manager
Ingrid Krassenburg        psychologe

Verder een zaal vol verontruste bewoners uit de wijk, de buurtvaders, de wijkagenten en mensen van het Vennepark en uit het Zeeheldenkwartier.

En ook hier bleek de door Jetta Klijnsma opgerichte welzijnsstasi min of meer als een gemeentelijke terreurorganisatie gezien te worden om de bewoners onder de duim te houden.
Bewoners fluisterden elkaar angstig toe; "voorzichtig er zijn mensen van Boog bij"

Eerst werd enig uitleg gegeven over het feit dat het pand aan de Zeestraat onwerkbaar zou zijn en dat ze daarom een andere locatie wilden.

Het pand krijgt volgens de directeur op de bovengelegen 4 etages een kantoorfunctie waar 120 mensen komen te werken en het overgrote deel van de auto's van die mensen kan achter het gebouw worden geparkeerd (60 plaatsen en een fietsenstalling)

Op de begane grond komt een baliefunctie en 
in eerst instantie zou er ook een afdeling van de reclassering worden gehuisvest.
Dat gaat echter niet door en derhalve worden er voor de nog onbestemde ruimtes andere functies gehuisvest, maar over wat dat zou moeten worden, liet men zich niet uit.Ze konden of wilden niet vertellen wat er nu wl op de parterre komt.


Ondanks het feit dat werd gezegd dat er slechts een loketfunctie komt en er geen verslaafden worden gehuisvest, wordt Parnassia ernstig gewantrouwd en dat is niet zonder reden.

D
oor een bewoner van het Zeeheldenkwartier werd luid en duidelijk aangegeven dat de mensen zich niet met vage toezeggingen, met een kluitje in het riet moesten laten sturen

In het Zeeheldenkwartier werd het ook aan de bewoners verkocht, dat de Laan van Meerdervoort 98 tegenover het Haganum gymnasium alleen maar een loketfunctie zou krijgen, maar dat is dus inmiddels ook een project geworden, waar verslaafden de omgeving flink tot last zijn.
(Zie ook de noot onder dit verslag*)

Dat werd door het panel gewoon genegeerd, maar later moest Hoogeland toch toegeven dat er problemen waren aan de Laan van Meerdervoort, toen een bewoner vroeg wat zij in de toekomst konden verwachten over de verdere invulling van het pand.

Het toverwoord van de avond van dit panel was, de begeleidingscomissie.

Die zou alle plooien moeten gladstrijken en als er wat op straat zou gebeuren, wat Parnassia zou proberen te voorkomen, dan wordt dat dus gewoon op het bordje van de politie gelegd.

Hoogeland gaf aan, dat hij ook graag met de bewoners in het Zeeheldenkwartier om de tafel wilde gaan zitten omdat hij open stond voor eventuele oplossingen, maar dat schoot even in het verkeerde keelgat.

"U weet toch waarom de mensen niet meer met u willen praten, u heeft toch de boel besodemieterd aan de Laan van Meerdervoort, en dan moet u nu niet doen alsof u met praten een oplossing kan bieden!
De werkelijke reden is, dat vanwege dat gemarchandeer van u, de bewonersorganisatie De Groene Eland en de Ondernemersvereniging Zeeheldenkwartier, vanwege al dat gekonkel en zeker met die overval van dat drugshol aan de Tasmanstraat, het overleg met Parnassia hebben opgezegd"

Van het Vennepark uit, werd Parnassia verweten. dat zij nu weer een overval op de buurt hadden gepleegd en een wijk die toch al met zoveel problemen te kampen heeft, weer eens als afvoerputje wordt gebruikt.
Ze werden dan ook dringend verzocht dat soort panden niet meer in de nabijheid van scholen in te richten voor de verslaafdenzorg van Parnassia.

En er werd ook aangegeven door een dame, die ook met de nachtpreventie meeliep, dat het wel opvallend is dat wel de junken worden beschermd door de politie maar de bewoners veelal in de kou staan met hun klachten en dat als zij ongeregeldheden signaleren, dat ook niet goed wordt opgepakt door de politie. 

Uit de zaal werd ook nog eens opgemerkt dat Parnassia zich net gedroeg als Adri Duivesteyn, voormalig wethouder van stadsvernie(l)wing.
Zijn projectleiders begonnen ook in elke wijk met frisse moed en als door de blunders en andere stommiteiten de situatie onhoudbaar werd, lieten ze de puinhoop voor wat het was en begonnen ze weer aan de volgende wijk en dan herhaalde de geschiedenis zich weer en zo verder.
In Parnassia termen; puin aan de Laan van Meerdervoort 98, wat Hoogeland moest toegeven, puin aan het Vennepark en straks dus aan de Zoutkeetsingel.

_____________________________________________________________

Noot*

Op de onlangs gehouden forum discussie in het gebouw van de Groene Eland, de bewonersorganisatie van het Zeeheldenkwartier, waren veel raadsleden en zelfs Jetta Klijnsma, de wethoudster  van de PvdA aanwezig.

Daar werd fel uitgehaald naar PvdA, dat ze waren belazerd door Parnassia met de Laan van Meerdervoort 98 en dat de wijk, die toch al zo veel voor haar kiezen kreeg, het niet pikte en dat ze dus zeker niet hoefde te rekenen op enige steun van de wijk voor het zoveelste drugshol aan de Tasmanstraat.

Die onheilsboodschap over de Tasmanstraat kwam toen ook ineens als een donderslag uit heldere hemel.

En nu wordt dezelfde show weer aan de Zoutkeetsingel opgevoerd.

Ze wisselen ook steeds van zwarte Piet, nu de PvdA onder vuur ligt, komt Parnassia het even vertellen, maar bedenk wel dat de PvdA voor de volle 100% hier achter staat.

Wij zullen er dan ook voor zorgen dat er ook mensen met handtekeninglijsten langs gaan in de omgeving van de Zoutkeetsingel voor ons burgerinitiatief.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b