Home

 
 
Steun de campagne!
                 
     Zoek:
     
 Den Haag
Hoofdmenu
Home Page
Nieuwsartikelen
Bestuur
Gemeenteraadsfractie
Verkiezingsprogramma 2002
Nieuwsbrief
In de marge..
Vragenlijsten
Contact
Verkiezingen 2006
English

Activiteiten
De evenementen van deze week

Geen evenementen deze week


Bezoek ook


Gebruikersruimte komt niet in park waar de overlast is
Geplaatst op 03-02-2004
VenneparkUit de Haagsche Courant van 31-01-2004.
DEN HAAG | In het Van der Vennepark is helemaal geen last van drugsgebruikers die de inrichting van een gebruikersruimte daar noodzakelijk maken. Dat concludeert de gemeenteraadsfractie van D66 na lezing van het overzicht van de 'hotspots' in de stad.

Hotspots zijn plekken die vanwege de vele overlast meer aandacht van politie en gemeente behoeven. Uit het onlangs gepubliceerde overzicht van deze locaties blijkt dat er vorig jaar van januari tot september vanaf het Van der Vennepark geen meldingen waren van drugsoverlast. In die periode was daar overigens ook geen overlast van illegalen en jongeren. D66 schrijft het gemeentebestuur dat de drugsoverlast op het naburige Paul Krugerplein dezelfde periode wel fors toenam.De fractie vraagt het gemeentebestuur of de cijfers wellicht aanleiding kunnen zijn om de voorgestelde, omstreden vestiging van een drugsgebruikersruimte in het Van der Vennepark te heroverwegen. En hoe het argument begrepen moet worden dat gebruikersruimten altijd in de buurt moeten komen waar gebruikers overlast veroorzaken. Dan zou het vreemd zijn om te kiezen voor het Van der Vennepark waar dus kennelijk geen overlast is. Bovendien wordt het gemeentebestuur gevraagd of ook is overwogen om de ruimte in de omgeving van het Paul Krugerplein onder te brengen en op welke manier het gemeentebestuur de overlast van gebruikers op dit plein aanpakt.

Verdeeldheid

Binnen de raad bestaat verdeeldheid over het voornemen van wethouder J. Klijnsma (PvdA, welzijn) om de gebruikersruimte in het voormalige politiebureau aan het Van der Vennepark te vestigen. Klijnsma zou de raad eigenlijk al vorige week extra argumenten voor de vestiging van die ruimte hebben verstrekt, maar het verzamelen en formuleren van die argumenten duurt langer dan was gedacht.
Ook binnen Klijnsma's eigen partij heerst verdeeldheid. Raadslid R. Baldewsingh zegt tegen te zullen stemmen. Hij rekent op meer tegenstemmers binnen de PvdA.

++++++++++++++++++
De vragen die D66 stelde aan het college van B&W:

Den Haag, 30 januari 2004Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Al geruime tijd wordt er in de gemeenteraad gesproken over de vestiging van een gebruikersruimte voor verslaafden in een gebouw aan het Van der Vennepark.
Een argument, dat in de besprekingen voor een bepaalde vestigingsplaats vaak is genoemd, is dat de gebruikersruimte de overlast van drugsgebruikers moet terugdringen. Daarom ligt het ook voor de hand naar een gebouw te zoeken dat ligt in een buurt, die te kampen heeft met overlast van drugsgebruikers. D66 onderschrijft deze benadering.

Afgelopen dinsdag ontvingen wij de zogenaamde Planrap 2004 van Politie Haaglanden. In het bureaugebied van Bureau De Heemstraat liggen vier zogenaamde hotspots. Een hotspot is een locatie, die langer dan 3 maanden meer dan gemiddelde overlast geeft en waarbij een duurzame aanpak van politie, gemeente en locale partners nodig is.

Voor de hotspot Van der Vennepark worden voor twee perioden in 2003 de volgende cijfers weergegeven:
Januari-april Mei-Augustus

Melding overlast jongeren 0 0
Overlast drugs 0 0
Overlast illegalen 0 0

Voor de hotspot in het werkgebied van hetzelfde bureau - het Paul Krugerplein e.o. - gelden de volgende cijfers:

Januari-april Mei-augustus

Melding overlast jongeren 5 6
Overlast drugs 10 27
Overlast (straat)prostitutie 0 0


Met verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde, stel ik u de volgende vragen.


1. Uit de cijfers van de politie Haaglanden blijkt dat over de hotspot Van der Vennepark in de periode januari-augustus 2003 geen meldingen zijn binnengekomen over drugsoverlast. Is dit voor het college een relevant gegeven om de locatie van de gebruikersruimte aan het Van der Vennepark te heroverwegen?

2. Hoe moet het argument, dat een gebruikersruimte juist in een buurt moet worden gevestigd waar drugsgebruikers overlast veroorzaken, worden geļnterpreteerd, als het college de vestiging van een gebruikersruimte aan het Van der Vennepark niet wil heroverwegen?

3. In hetzelfde bureaugebied van Bureau De Heemstraat ligt hotspot Paul Krugerplein e.o. Volgens de gegevens is daar de overlast van drugsgebruikers in 2003 juist aanzienlijk gestegen. Heeft het college overwogen rond deze hotspot te zoeken naar een vestigingsplaats voor een gebruikersruimte? Indien het antwoord ontkennend is, kan het college aangeven waarom de omgeving van het Paul Krugerplein niet in aanmerking komt voor een gebruikersruimte?

4. Op welke wijze wil het college de stijging van de drugsoverlast rond het Paul Krugerplein verminderen? Welke doelstellingen worden hierbij gebruikt?Robert van Lente

**
Verzend dit artikel naar een bekende  |  Afdrukbare Versie 


Commentaar - Plaats Reactie
Commentaar wordt geplaatst door bezoekers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Drempelwaarde:Toon   

Nog geen reacties! Ben jij de eerste??

d66@denhaag.nl/ 070-353 3728
Copyright © D66 Den Haag