Naar de beginpagina van Mondige burger
 
 
"Indien de overlast in de straat door de gebruikersruimte is toegenomen is de VVD de eerste om de stekker uit de gebruikersruimte aan het Van der Vennepark te trekken", aldus Sander Dekker.

 

  

Dekker in debat in Transvaal

Dinsdagavond 7 februari kruisten lijsttrekkers Dekker (VVD), Klijnsma (PvdA) en Van Alphen (GroenLinks) verbaal de degens. Het lijsttrekkersdebat vond plaats in restaurant Nuevo Plaza in Transvaal. Een wijk, waar bij de vorige verkiezingen slechts n van de drie kiesgerechtigden zijn of haar stem uitbracht. Voor de lijsttrekkers was dit debat een uitstekende gelegenheid om de bewoners uit Transvaal over de streep te halen om op 7 maart wl een stem uit te brengen.

Sander Dekker poneerde bij het begin van de debat een scherpe stelling door te stellen dat bijna de helft van de Haagse bijstandsgerechtigden zou kunnen werken voor een uitkering. Dekker zag volop kansen om bijstandsgerechtigden in te zetten als toezichthouder bij scholen of  in de tram. Hoewel dit voorstel bij sommige aanwezigen op sympathie kon rekenen waren Klijnsma en Van Alphen niet enthousiast. Zij vonden dat de gemeente het niet kon maken om bijstandsgerechtigden zomaar een bezem in de handen te drukken. Waarom niet maakten zij niet duidelijk. Ook vroeg Dekker aan Klijnsma en Van Alphen te verklaren hoe het kan dat zoveel Hagenaars in de bijstand zitten, terwijl er talloze vacatures in de Westlandse kassen zijn. Daar kwam echter geen antwoord op.

Een bewoner uit Transvaal vroeg de lijsttrekkers wat de verschillende partijen de afgelopen jaren hebben gedaan tegen discriminatie van allochtonen. Dekker liet weten dat de VVD zich ingezet heeft tegen discriminatie in de horeca. Daarnaast heeft de VVD discriminatie bij hypotheekverstrekking aan de kaak gesteld. Verder zijn de liberalen in Den Haag voorstander van anoniem solliciteren. Van Alphen juichte de plannen van de VVD op het gebied van anoniem sollicteren toe. Wethouder Klijnsma had haar bedenkingen, maar oplossingen bracht zij niet naar voren.

Bewoners van de Schilderswijk stelden het onderwerp van de drugsgebruikersruimten aan de kaak. Met veel overtuigingskracht maakten de bewoners kenbaar dat de gebruikersruimten gesloten moeten worden. Dekker liet weten dat een evaluatie van het functioneren van de gebruikersruimten binnenkort verschijnt. Indien de overlast in de straat door de gebruikersruimte is toegenomen is de VVD de eerste om de stekker uit de gebruikersruimte aan het Van der Vennepark te trekken, aldus Sander Dekker.