Naar de beginpagina van mondige burger

Bezwaar maken tegen de WOZ waarde.

Schadeloosstelling claimen vanwege een drugsgebruikersruimte.

  pag. 2 terug naar pag.1


Om een schadeloosstelling te verkrijgen als er een gebruikersruimte bij u in de buurt is gevestigd, moet u de woning laten hertaxeren voor de WOZ waarde.

Om bezwaar te kunnen maken heeft u een formulier nodig

Zorg voor de volgende gegevens;
Beschikking van de WOZ waarde van uw woning.
Uw WOZ belastingaanslagformulier van dit jaar.
Uw Digid nr. en uw wachtwoord

Als u (nog) geen Digid nr. heeft, kunt u het bezwaarformulier natuurlijk ook uitprinten en opsturen naar de gemeentelijke belastingdienst.
Als u een bezwaar indient, ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging.
Dus let daar wel op, want het kan altijd mis gaan en gezien de gevoeligheid van de locatie waar uw woning gelegen is, kunt u er dus van uit gaan dat ze écht geen haast hebben.

Eén troost; het zijn erkende taxateurs, dus die hebben echt geen zin om te sjoemelen, want dat kan betekenen dat hun certificaat niet verlengd wordt en ze hun werk niet meer kunnen doen.
Maar vóórdat ze hun werk kunnen doen, ja dáár hebben zij geen invloed op.

Om te beginnen moet u een hertaxatie van de WOZ waarde aanvragen.

Er is wel een drempel, dat wil zeggen dat als uw schade minder is dan  € 10.000, - dan krijgt u niets. Dat is dus een vrijbrief voor de gemeente om elke huiseigenaar met een strop van € 9.999.- op te kunnen schepen
Maar u geeft gewoon aan dat uw woning € 25.000,- minder waard is geworden.
Dat is echt niet uit de lucht gegrepen. Bewoners van Het Zieken naast de gebruikersruimte werden door de gemeentelijk taxateur gebeld met de “blijde boodschap” dat hun woning door het gemeentelijk beleid € 40.000,- minder waard was geworden. Beluister de telefonische medededeling.
En dat werd nog even schriftelijk bevestigd.
En dan kan Jetta wel de raad voor hebben staan te liegen dat het de gemeente geen geld kost, maar dat ligt zo te zien even iets anders.

Toen ze in haar hoedanigheid van wethouder welzijn hier op aangesproken werd, legde zij de bal direct bij de wethouder van financiën, en wie gaat daar nu over..? Juist!

De gemeentelijke belastingdienst
Brief 0548127 - 20 juni 2006
"Bij de waardebepaling van uw woning is naar nu blijkt te weinig rekening gehouden met de invloed die van het gebruik van Zieken 107 is uitgegaan. De waarde blijkt te hoog te zijn vastgesteld omdat in eerste instantie te weinig rekening is gehouden met de invloed van het gebruik Zieken 107 als welzijnsvoorziening gericht op de ambulante verslavingszorg. Voorts is te weinig rekening gehouden met de invloed die nadien is uitgegaan van het gebruik als opvangcentrum voor harddrugsgebruikers.
Gelet op het bovenstaande ben ik van mening dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. De WOZ-waarde wordt verlaagd van € 390.000 naar € 350.000."

Dus de verlaging van die € 40.000,- is de schadeclaim die de bewoners ingediend hebben.

 

 

 

 

*