Naar de beginpagina van mondige burger

De schadeloosstelling is berekend over een minder waarde van 20 % van de woning voor de particulieren.(Zieken, Vennepark en Zoutkeetsingel)

De huurders kunnen slechts 10 punten maximaal voor een hinderlijke woonomgeving aftrekken.
Gezien de meeste woningen zo om en nabij 100 punten doen, is de effectieve huurverlaging zo'n 10% maximaal.
Woningbouwverenigingen(WBV) zullen dus ook maximaal 10% huur derven.

Waren de  WBV eerst vrijgesteld van WOZ voor het eigenarengedeelte, straks moeten zij die wel gaan betalen en die kosten zullen zeker worden doorberekend in de huur.

De schade is berekend over en periode van 10 jaar en zonder indexering van de huren.

Totaal waardedaling, derving.   1e jaar
Waardedaling particulieren 31450000 31450000
WOZ eigenaren lager 144722 14472
WOZ gebruikers vervallen    
     
Waardedaling Woningbouwver.    
Huurderving 12600000 1260000
WOZ woningbouwver. 386539 38654
WOZ huurders vervallen    
     
Totaal 44581261 32763126
Eigenaren Gemiddelde
  waarde
Woningen 185000
Waardedaling 20% 37000
Aantal woningen 850
   
Totaal schadeclaims 31450000
Eigenaren WOZ
Voor waardedaling Gemiddelde WOZ WOZ vervallen
  waarde eigenaren voor gebruikers
Woningen 185000 170  
       
Aantal woningen   850  
       
Totaal WOZ   144722  
 
Eigenaren WOZ na waardedaling  
Na waardedaling -10% WOZ  
  waarde eigenaren  
Woningen 148000 136  
       
Aantal woningen   850  
       
Totaal WOZ   115778  
Verschil 10%   28944  
Verschil over 10 jaar   289444  
Woningbouwverenigingen
Huur voor waardedaling huur/maand huur/jaar
     
Woningen 280 3360
     
Aantal woningen   3750
     
Totaal huur   12600000
Huur na waardedaling huur/maand huur/jaar
     
Woningen 252 3024
     
Aantal woningen   3750
     
Totaal huur   11340000
Verschil 10%   1260000
Verschil over 10 jaar   12600000
Woningbouwverenigingen en huurders WOZ
Voor waardedaling Gemiddelde WOZ WOZ vervallen
  waarde eigenaren voor gebruikers
Woningen          112000.0 103  
       
Aantal woningen   3750  
       
Totaal WOZ   386539  
Woningbouwverenigingen en huurders WOZ
Na waardedaling -10% WOZ WOZ vervallen
  waarde eigenaren
Woningen 100800 93  
       
Aantal woningen   3750  
       
Totaal WOZ   347885  
Verschil 10%   38654  
Verschil 10%  over 10 jaar   386539  

 

  Naar boven