Home

24 jan. 2005

Ombudsman start onderzoek  naar  veiligheids effect rapportage (VER) Klik hier.

Kamer laat onderzoek doen naar mogelijke VER, Veiligheids Effecten Reportage bij gebruikersruimten.
 
Zie de motie
 
Deze motie is gisteren unaniem aangenomen in de Tweede Kamer.

De minister van Binnenlandse Zaken gaat dit onderzoek doen, om te kijken
waar de wetgeving aangepast moet worden.
Zou u deze informatie aan de anderen willen laten weten, ik heb niet alle
e-mail adressen

Met vriendelijke groeten;
 
Jelleke Veenendaal

Lid VVD fractie
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bezoekadres: Binnenhof 1a Den Haag
Postadres: Postbus 20018, 2500 EA Den HaagCommentaar Mondige burger;

Ze laten dus eerst onderzoek doen of zo'n VER noodzakelijk is.

 

Indien men vindt men dat zo'n VER noodzakelijk is gaan ze de regels opstellen waar zo'n VER aan zou moeten voldoen.

Dan worden er criteria opgenomen in zo'n VER.

En op die criteria kan je dan het gemeentelijke beleid toetsen bij het vestigen van drugsholen.

 

Als de plaats van een drugshol niet voldoet aan die criteria en de gemeente wil het er toch doordrukken, dan kan je de gemeente  voor het gerecht dagen.