VVD: Meldpunt drugsoverlast onvindbaar

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie is verbaasd dat het 3 jaar geleden opgerichte meldpunt drugsoverlast, onvindbaar is. De gemeente laat omwonenden onnodig in de kou staan. De fractie stelde hierover vragen aan B&W.


Persbericht

Den Haag, 15 april 2009

VVD: Meldpunt drugsoverlast onvindbaar

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie is verbaasd dat het 3 jaar geleden opgerichte meldpunt drugoverlast onvindbaar is. De gemeente laat omwonenden onnodig in de kou staan.

De liberalen vinden dat het college op zéér korte termijn alle informatie over het meldpunt drugsoverlast nadrukkelijk onder de aandacht van de omwonenden rondom de harddrugsgebruikersruimten aan het Vennepark en Het Zieken moet brengen. Zo is bijvoorbeeld de verwijzing naar dat meldpunt nergens op de gemeentelijke website te vinden.

Bart de Liefde: “Het is onbegrijpelijk dat een meldpunt voor mensen die ernstige overlast van drugsgebruikers ondervinden, onvindbaar is. De gemeente heeft een ‘meld’punt waarvan niemand het bestaan kent en waarover nergens informatie te vinden is! Hoe vreemd is dat?”

Volgens wethouder Van Alphen zou het meldpunt sinds 1 januari 2007 volledig operationeel zijn, maar mensen die vragen hebben over ernstige overlast kunnen nergens informatie over het meldpunt vinden. Ook bij het gemeentelijk Contactcentrum is het meldpunt totaal onbekend.

De Haagse VVD-fractie pleit al sinds 2005 voor een centraal meldpunt drugsoverlast. De gemeenteraad steunde toen het VVD-voorstel om € 200.000 uit te trekken voor de oprichting van het meldpunt.

De webmaster van mondigeburger zegt echter wel het meldpunt operationeel te hebben gemaakt, maar tot nog toe geen geld te hebben ontvangen.

VVD-raadslid Bart de Liefde: “De gemeente hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. In Utrecht hebben ze veel kennis opgedaan met het succesvol tegengaan van drugsoverlast. Wethouder Van Alphen kan zo bij zijn Utrechtse collega langs om te zien hoe het wèl moet.”


Voor nadere informatie:
Bart de Liefde (raadslid), tel. 070 - 353 37 26

~~~~~~~~~~

Vragen

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 15 april 2009 

In de “voortgangsrapportage extreme drugsgebruikersverlast” (RIS 140248) wordt ingegaan op het meldpunt drugsoverlast. Dit dient te worden uitgebouwd tot een centrale plek binnen de gemeente waar omwonenden terecht kunnen met het melden van (extreme) overlast.

Tijdens de behandeling van het beleidsstuk in de raadscommissie SRO op 27 september 2006 liet wethouder Van Alphen weten dat hij verwacht dat het meldpunt in oktober 2006 operationeel en de backoffice vanaf 1 januari 2007 actief zou zijn. Ook gaf de wethouder tijdens de vergadering aan het met de VVD eens te zijn dat het meldpunt drugsoverlast actief onder de aandacht van de Hagenaars gebracht moet worden.

Bijna 2,5 jaar na de toezegging van de wethouder blijkt dat het meldpunt drugsoverlast nog steeds niet op de website van de gemeente te vinden is en bij het gemeentelijk contactcentrum is het bestaan van het meldpunt totaal onbekend.

Op grond hiervan en conform artikel 38 van het Reglement van Orde heeft de VVD-fractie de volgende vragen:

  1. Is het college bereid op zéér korte termijn alle informatie over het meldpunt drugsoverlast, zoals website e.d. duidelijk vindbaar op de gemeentelijke website te plaatsen? Zo nee, waarom niet?
  2. Op welke manier is het college verder voornemens het meldpunt drugsoverlast onder de aandacht van de Hagenaars te brengen?
  3. Waarom heeft het college nagelaten het meldpunt duidelijk vindbaar op de gemeentelijke website te zetten en zijn medewerkers van het gemeentelijke contactcentrum niet op de hoogte van het bestaan en doel ervan?
  4. Is het college bereid nog dit jaar een voortgangsrapportage aan de raad te sturen met betrekking tot de aanpak van extreme drugsoverlast bij de gebruikersruimten en de overige opvangcentra voor verslaafde daklozen? 
    Zo nee, waarom niet?

VVD-fractie, 

Bart de Liefde

 

 

 

 

 

Dit is een parodie op de originele vraagstelling van Bart de Liefde en heeft tot doel  om de problematiek rondom de gebruikersruimten weer eens onder de aandacht te brengen.
Informatie

Nieuwsbrief
Meld u nu aan en ontvang wekelijks het laatste nieuws van de VVD Den Haag.

E-mail adres: