Vorige

4 nov. 2005

Start voorbereidingen burgerinitiatief en/of referendum

8 augustus 2005

DRUGSHOL en HUIZENKOPER, LET OP UW ZAAKop den haag.org verdwenen?
Voor de volledige geschiedenis van het DRUGSHOL klik hier  

Even terug in de tijd 25-06-2004 

Burgemeester Deetman beloofde dat er wordt gestopt met de ruimten zodra er problemen ontstaan. "We denderen niet koste wat kost door." Daarnaast moeten de gebruikersruimten leiden tot een vermindering van overlast door zwaarverslaafden. Als dat niet het geval is, worden de ruimten eveneens gesloten
Voor het oude nu weer actuele nieuws, klik hier

Vrijdag 9 juli 2005

 
DEN HAAG | De pas geopende gebruikersruimte aan het Zieken in het centrum van de gemeente Den Haag mag geen drugsverslaafden toelaten in het weekeinde. Die uitspraak heeft de voorzieningenrechter gedaan ten gunste van de buurtbewoners. Dat bevestigt een woordvoerster van de gemeente Den Haag namens wethouder Klijnsma (PvdA, welzijn). Het gaat om een voorlopige voorziening bij de civiele rechter die door de bewoners van het Zieken is aangevraagd. De reden om die zogeheten 'weekeinde-openstelling' voorlopig tegen te houden is dat het bestemmingsplan daar niet in voorziet. Volgens de zegsvrouw zullen de ambtenaren vanaf maandag, als de officiŽle uitspraak eenmaal binnen is, de zaak bestuderen om toch te kijken of er een 'wettige' manier is om de ruimte in de weekeinden te openen.

Woensdag 29 juni 2005

De bewoners rond de locatie Zoutkeetsingel hebben onderling overleg gehad en beraden zich thans op gepaste tegenmaatregelen om te voorkomen dat er een 7e DRUGSHOL binnen een straal van 2 kilometer wordt gerealiseerd.

1    Bazarstraat
2    Zeestraat
3    Westeinde 150
4    Lijnbaan 4
5    Laan van Meerdervoort 98
6    Tasmanstraat 188-188b en hoek Laan van Meerdervoort 114, 
7   
Zoutkeetsingel

Maandag 27 juni 2005

'Zeehelden' praat niet met Parnassia
DEN HAAG | Het bestuur van de ondernemersvereniging De Zeehelden en de bewonersorganisatie De Groene Eland onderhandelen niet meer met psycho-medisch centrum Parnassia over een opvangcentrum voor drugsverslaafden in een pand aan de Tasmanstraat in Den Haag.
Dat hebben de ondernemersvereniging en de bewonersorganisatie bekendgemaakt.
Beide clubs zijn fel tegenstander van de komst van de drugsopvang in het pand waar Parnassia nu nog schuldhulpverlening biedt.

Donderdag 9 juni 2005, 

Haagse raad wil betere communicatie over vestiging van drugsvoorzieningen

De Haagse raad wil dat het gemeentebestuur criteria uitwerkt waaraan voorzieningen voor drugsverslaafden in de stad moeten voldoen. Een motie die de CDA-fractie hierover indient, kan rekenen op de steun van VVD, D66, GroenLinks en PPS. Aanleiding is ondermeer de vestiging van een lang-verblijfsopvang voor gebruikers in de Tasmanstraat.

Vergevorderde plannen voor de 'long stay'-voorziening van de zorginstelling Parnassia kwamen de bewoners van het Zeeheldenkwartier nogal rauw op het dak vallen. Ook raadsleden waren niet op de hoogte en voelden zich dus onaangenaam verrast. Het CDA vroeg eerder al in een commissievergadering aan wethouder Klijnsma om duidelijkheid over haar beleid te verschaffen. Klijnsma hield toen de boot af, omdat ze vond dat ze daarvoor al voldoende informatie had gegeven.

Met de motie die het CDA donderdag met steun van andere partijen indient tijdens de voltallige gemeenteraadsvergadering vraagt de partij om openlijke bespreking van de criteria voor de vestiging van drugsvoorzieningen. Verder wordt wethouder Klijnsma verzocht om vooraf een risicoprofiel op te stellen en een standaard communicatieplan te maken.

De motie is  inmiddels aangenomen, dus Klijnsma moet aan het werk.

De vraag is of we als bewoners hier nou echt wat aan hebben, volgens goed ingelichte bronnen is dit gewoon het bekende geneuzel van politici waar je als burger niets aan hebt.

Voor inside commentaar van Marjolein de Jong (D66) klik
hier

25 mei 2005

In de ochtend was er een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad waarin naar voren kwam dat het niet uitgesloten is dat er inderdaad mogelijk in de Tasmanstraat een opvangvoorziening gaat komen. In de bespreking is niet gebleken dat de opvanglocatie er niet komt. Bij de commissievergadering kwam de merkwaardigste rol terecht bij de fractie van het CDA want de woordvoerster begon aan de wethouder twee eisen te stellen die volgens het college, aldus de wethouder namens het college, geen eisen meer zijn omdat het al gangbaar beleid is. Het college zei in beantwoording aan de commissie dat het college in reeds eerdere notities de vormen van de collegeplannen heeft genoemd.

Door vragen rondom een kern van de vragen te plaatsen is ook hierin duidelijk aan het worden dat het CDA een collegepartij is waarbij zij ondanks het dualisme zeer veel steun geven aan het college.

Dat het bij de PvdA fractie achter de wethouder staan was hoeft niet verbazingwekkend te zijn en ook de VVD woordvoerder kon niet van de wethouder weglopen waardoor een koers van het college valt waar te nemen, waarbij bewoners op achterstand staan, omdat zij dan het college moeten overtuigen en het algemeen bekend is dat het college moeilijk te overtuigen is wanneer het college zelf al een besluit heeft genomen.

Voor overige nieuwsberichten voor met name het Vennepark klik hier

Naar boven