HOME

Update; drugshol Tasmanstraat gaat niet door, klik hier

Van tandem naar straalbezem, de techniek staat niet stil.

  
                                                                                                 Laatste nieuws

Reageren; op het eind van deze pagina.

Was de tandem vroeger voldoende om her en der in de stad (on)geschikte locaties te zoeken voor opvang van drugsverslaafden, nu verplaatst deze immer van oor tot oor lachende wethoudster zich op haar helleveeg-1 in het donker met een röntgenbril op, opdat ze door de Haagse smog kan loeren, zodat ze ook nog andere (on)geschikte locaties kan traceren om zodoende wat meer snelheid in het verloederingsproces van buurten te krijgen, want dat kan haar blijkbaar niet snel genoeg gaan. 
Als wij de burger zo in de luren konden leggen, dan zouden wij ons ook rot lachen. 

Het Zeeheldenkwartier is in (weder)opbouw en we hadden al 5 locaties voor de opvang van drugsgebruikers in en om de buurt en we kunnen een 6e locatie er gewoon niet bij hebben.
Ons absorptievermogen voor dit soort problematiek is al voor 100% belast.
En nu heeft Parnassia, tegenwoordig PsyQ, het pand van Haagwonen aan de Zoutkeetsingel ook al in eigendom en met de Tasmanstraat mee, wordt dat het
7e drugshol. 

Het drugshol zou dan op de hoek van Tasmanstraat,  Laan van Meerdervoort moeten komen, direct tegenover de hoofdentree van Verzorgingstehuis Op de Laan.
Volgens onze informatie zijn er nu ook nog  aanvragen voor bouwvergunningen van de ernaast gelegen panden, waar het angstencentrum van Parnassia zit.
Het wordt dus straks gewoon een heel groot drugshol.

Wij hebben niets tegen drugsopvangcentra waarbij de verslaafden een afkickprocedure volgen.
Hier in Den Haag worden er echter maar bitter weinig van hun verslaving afgeholpen.

Met hanteert  een pappen  en nathouden beleid.
In plaats van de overlast te bestrijden waar deze aanwezig is, wordt straks in de Tasmanstraat een zogenaamde Long-Stay voorziening in gebruik genomen.

Daar waar nu nog geen overlast is, worden er 26 uitbehandelde verslaafden uit de hele stad bij elkaar gesprokkeld en daar gehuisvest.

Buiten bed, brood en bad wordt er verder geen behandeling gegeven, ook geen Methadon of dergelijke en daar krijgt Parnassia dan Budget voor.

Vanwege het feit dat overheden budget verstrekken en daarvoor niet de prestatie verlangen, dat er zo veel mogelijk mensen afkicken, is dat budget er niet op gericht om mensen van hun verslaving af te helpen, het budget wordt in lengte van jaren aangesproken om de werkgelegenheid van Parnassia veilig te stellen en de junk te laten verworden tot  lucratieve handelswaar.

In plaats van af te laten kicken is het gewoon inhumaan een beleid te voeren dat de miserabele  leefomstandigheden van deze verslaafden tot hun dood zal bestendigen.

Deze 26 verslaafden die niet meer te behandelen zouden zijn, hebben dan nog steeds hun behoefte aan drugs, waarvoor zij gemiddeld € 65,- per dag nodig hebben.
Dat betekent dat ze per dag voor € 650,- aan goederen moeten stelen, omdat gestolen waar maar 10% opbrengt van de werkelijke waarde.
Dat is op jaarbasis ruim € 225.000,- en tel daarbij nog de bijkomende braakschade en kosten van verzekeraars en politie op en je komt per junk op een schadepost van € 487.500,- per jaar.
(Politierapport Utrecht 2003 )

En 26 van die figuren willen ze dan loslaten in het Zeeheldenkwartier.
Kunnen de gedupeerden hun nota's bij Parnassia of de gemeente declareren ?

Binnen een straal van 150 meter zijn er 3 kinderdagverblijven, 1 naschoolse opvang, 2 basisscholen, 1 voorschool (peuterspeelzaal), 1 middelbare school, 1 bejaardentehuis, en 1 particuliere speelplaats gevestigd.
Tevens is op 100 meter afstand al een noodopvang gerealiseerd.(Laan van Meerdervoort 98)
Dit alles midden in een woonwijk met dus heel veel omwonenden en kinderen.

Terwijl ouders er alles aan doen om hun kinderen een goede opvoeding te geven, lopen ze straks  het risico dat de kinderen als drugskoeriertje worden gebruikt.

Parnassia ziet dus gewoon geen kans om deze mensen alsnog te resocialiseren en doet daar ook geen enkele moeite meer voor.

Je kan dus ook vraagtekens zetten bij hun werkwijze en expertise op dit gebied.


Overlast dient bestreden te worden waar het zich voordoet.
Het Tenierplantsoen heeft overlast maar in plaats van het toen leegstaande postkantoor hier voor in te richten, openen ze een opvang aan het Van der Vennepark, waar dus geen overlast was.
De junken aan de Laan van Meerdervoort 98 zijn overal vanuit de stad naar deze wijk gehaald en dat gebeurt strak dus ook in de Tasmanstraat waar tot nu toe geen overlast is.