Zo maar een reactie van Parnassia, da's schrikken.
 

-------------------------------------------
Antwoord van Parnassia.

 
----- Original Message -----
From: webmaster
Sent: Friday, December 07, 2007 1:19 PM
Subject: Re: Betr.: Mogelijke rechtsgrond om gebruikersruimten te laten sluiten.
----- Original Message -----
From: Erica Holtheijer
To: webmaster@denhaagtekijk.nl
Sent: Friday, December 07, 2007 11:25 AM
Subject: Betr.: Mogelijke rechtsgrond om gebruikersruimten te laten sluiten.
 
Geachte mevrouw Van Oeveren,
 
Dank voor de gelegenheid om te reageren op de reactie van omwonenden van het Van de Vennepark. Helaas kan ik u daar niet direct mee helpen, omdat deze voorziening niet meer van Parnassia is, maar van Brijder Verslavingszorg. Ik ben contact aan het leggen met Brijder, zodat u snel een antwoord krijgt.
 
Met vriendelijke groet,
 
Erica L.P. Holtheijer
communicatieadviseur
 
Parnassia, psycho-medische zorg
Bezoekadres: Oude Haagweg 355
Postadres: Oude Haagweg 353
2552 ES  DEN HAAG
telefoon 070-391 66 99
fax 070-391 17 41
Fijn. Nu is is het Brijder geworden, een onderdeel van de zorgmaffia holding, Parnassia  Bavo groep.

 
Met dank aan Klaas Brijder, die de truc heeft weten uit halen om het ministerie van volksgezondheid te laten geloven dat verslaving en ziekte is en u het dus van uw AWBZ premie mag betalen.
 
Zie organisatie in het menu. http://www.brijder.nl/

 
Blijft overeind dat een alcoholist geheel wordt aangesproken op de gevolgen van zijn of haar gedrag, maar een verslaafde dus niet, want die is zielig.
 
Leuk om te weten dat er zo'n 1.000 mensen bij Brijder hun salaris weten te verdienen in die verslavingszorg.
Buiten de schade die een junk teweeg brengt kost dat ploegje dus met een gemiddeld bruto salaris van 35.000,- euro, totaal 35 miljoen.
Met de gebouwen, energie etc. kan je dus op het dubbele rekenen, dus 70 miljoen.
 
Laten we ervan uitgaan dat ze 1/3 van de verslaafden voor hun rekening nemen, dan praat je over 12.000 verslaafden die elk een half miljoen schade per jaar veroorzaken
Dat is dus 6 miljard schade.
Eigenlijk een peulenschil aan investering die 70 miljoen van Brijder om dit allemaal zorgvuldig in stand te kunnen houden. Hun eigen jaarverslag onderbouwt die cijfers redelijk.
 
Je zou dus beter die verslaafden op moeten laten sluiten en verplicht af laten kicken  en de mensen van de Brijder stichting met behoud van salaris naar huis moeten sturen.
Dat kost dan wel geld, maar dan kunnen ze die criminele junken niet meer de hand boven het hoofd houden en houden we dik geld over.
Of we laten hén die junken verplicht afkicken voor dat geld.
 
Dan houden we dus 6 miljard min 70 miljoen gedeeld door 17 miljoen inwoners is 352,- per inwoner minder schade.
Dus voor een gezin met 2 kinderen is dat 1.410,- euro, die ze dan niet meer aan schade hoeven uit te geven.
Eigenlijk maal 3 want Brijder heeft in deze berekening 1/3 van de verslaafden voor haar rekening genomen.
Dan wordt het dus 4.210,- euro. en blijft onze eerdere berekening van 3.500,- euro dus ruim overeind.
 
Houden we het op die 3.500,- euro dan zijn dat 7.700,- ouderwetse guldentjes. 
Zo'n  3 netto maandlonen voor de meeste huishoudens in Nederland.
Zie hoe je dus met Jip en Janneke-taal én rekenen dit soort zaken voor éénieder bevattelijk kan maken,.