Mail van den Denhaagtekijk aan Parnassia  en hier het antwoord.
From: webmaster
To: e.holtheijer@parnassia.nl
Sent: Thursday, December 06, 2007 3:59 PM
Subject: Mogelijke rechtsgrond om gebruikersruimten te laten sluiten.
 
Aan Parnassia, persvoorlichting.t.a.v. Erica Holtheijer
 
Van;
Denhaagtekijkteam
Cindy van Oeveren
 
Geachte mevr. Holtheijer
Bij deze laten wij u weten dat wij benaderd zijn door de omwonenden van het Van der Vennepark.
Gezien het principe van hoor en wederhoor, graag  commentaar van Parnassia.
 
Alvast bedankt voor de medewerking.
 
Ontvangen op 6 dec. 2007
 
Best denhaagtekijkteam;
We zijn nog even aan het graven gegaan, want het zat ons nog altijd niet lekker dat Parnassia kan draaien, dankzij de opbrengsten van door derden gestolen geld en/of goederen om drugs te kunnen kopen.
Dus laat even weten wat u hier van vindt.

Dit lijkt toch wel degelijk een rechtsgrond om een gebruikersruimte te laten sluiten?

In ieder geval de exploitant mét winstoogmerk klem te zetten.

Bij een stichting zal het waarschijnlijk niet werken of lastiger aantoonbaar zijn, maar bij Parnassia zal het met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wél toepasbaar zijn.

 

Parnassia kan dan misschien wel aangeven dat ze vanwege de beperking van het aantal gebruikers geen winst maken, maar dat doet volgens ons niet ter zake.

Het oogmerk was wel degelijk winst te maken, want anders waren ze er niet aan begonnen.

Dat een project niet zo lucratief uitpakt als gehoopt, verandert niets aan de intentie.

Parnassia is dus wel degelijk van meet af aan, willens en wetens, hieraan begonnen met het oogmerk met de onwettige handelwijze van hun klanten hier voordeel uit proberen te halen.

Als een maffiabaas te weinig inkomsten krijgt, vanwege het gebrek aan dieven die voor hem willen of mogen werken, -lees het gewenste aantal dievenpasjes niet mag uitgeven-,  dan is deze ook nog niet gevrijwaard van vervolging.

Met andere woorden. Ik had gerekend op 90 dieven maar mag maar 30 dievenpasjes uitgeven en nu draai ik verlies en daarom ben ik onschuldig.

Daar zal toch wel geen rechter intrappen?

 

Wetboek van strafrecht.
Art. 417bis . - 1.

Als schuldig aan schuldheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie: 
a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof; 
b. hij die uit winstbejag een goed voorhanden heeft of overdraagt dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed overdraagt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft. 
- 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die uit de opbrengst van enig goed voordeel trekt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft. 
---------------------------------------------------------------------------------------

Er wordt bewust niet over  geld gesproken maar over enig voordeel trekken.

Het voordeel van Parnassia is de omzet en de daarmee gepaard gaande winst.
Dus die opzet is aantoonbaar.

 

Het is overduidelijk dat de winst behaald wordt, doordat men een ernstig vermoeden kan en moet hebben van de diefstallen ter verwerving van de verdovende middelen die in de gebruikersruimten worden geconsumeerd.

Dat is de opbrengst van diefstal.

 

Parnassia is geen stichting zonder winstoogmerk, maar en bedrijf en dat dient winst te maken om de continuďteit te kunnen waarborgen.

De gebruikers verkrijgen hun middelen grotendeels middels  diefstal en door die mede door de opbrengst van diefstal verkregen drugs, te laten consumeren in een door Parnassia gefaciliteerde ruimte, haalt Parnassia daar voordeel uit.

 

Om enig inzicht te krijgen in hoeveel materiele (en immateriële) schade er wordt veroorzaakt door verslaafden om daarmee ondermeer  Parnassia haar winst mede te kunnen laten realiseren is te zien in dit artikel.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**