Naar de beginpagina van Mondige burger

Bewoners willen Parnassia Brijder of diens eventuele rechtsopvolger aanklagen wegens heling.   
Zie
de mail en het antwoord en deze rechtsgrond en ondertussen hebben we ook nog wat andere juridische ijzers in het vuur liggen, maar dat houden we nog even achter de hand.

Er blijkt en hardnekkig misverstand te zijn over de gebruikersruimten aan het Zieken en het Vennepark.  
Het idee bestaat dat verslaafden daar drugs zouden krijgen om op die wijze te voorkomen dat die junken nog langer moeten stelen en de burger tot last zijn.
Niets is minder waar.
Als het inderdaad zo was dat junken in hun behoefte werden voorzien en hun drugs gratis kregen, dan had je dus die handelaars/dealers eromheen niet meer nodig.
 
Die hadden wegens gebrek aan emplooi dan geen bestaansrecht meer gehad.

                              
                                  Hieronder een ziedende bewoonster van Turkse origine.  
                                                           Hoezo niet geďntegreerd?

                                           

Geen video te zien? Zie hier.

De junk moet nog steeds in zijn eigen behoefte voorzien, en zal moeten blijven stelen en roven om zijn drugs te kunnen kopen. Dus ze blijven de burger tot last en niet zo’n klein beetje ook.
En of het nu Brijder heet of Parnassia doet niet ter zake, het is een onderdeel van de Parnassia Bavo groep.

                                            Hieronder de volledige aflevering van  Premtime

                                           
                                                                                                 


Dat is dus ook het probleem dat kinderen op en rond het Vennepark als koeriertje misbruikt dreigen te worden en dat blijkt ook het geval te zijn.
Kinderen kunnen niet vervolgd worden.
Dat maakt het allemaal zo wrang.

Dat je als ouders in een normale omgeving constant op je kinderen moet letten is al lastig genoeg.
Als je kinderen dan ook nog blootgesteld worden aan psychopathische verslaafden en je er voor moet waken dat ze een zakcentje willen verdienen, is een extra belasting voor de ouders.
En wat weet zo'n kind nou, die thuis al zoveel moet ontberen omdat de ouders het al moeilijk genoeg hebben.

29 sept. 2005
De uitbarsting van protest aan het Van der Vennepark gisteren heeft de politiek zelf over zich uitgeroepen. De beslissing werd destijds onder grote druk van de PvdA afgedwongen. Raadsleden die wilden tegenstemmen werden tot de orde geroepen en het voorstel van D66 en de bewoners om één van de betere locaties te kiezen werd afgewezen. Deze locaties waren op plekken waar de overlast zich al bevond, aan doorgaande wegen en niet aan een speelplein.  

Er zullen altijd omwonenden zijn die tegen zijn, maar als je dagelijks verslaafden op de stoep hebt rondhangen die op straat gebruiken, dan kan je het uitleggen waarom een gebruikersruimte een oplossing is. In Rotterdam hebben zelfs bewoners gevraagd om een gebruikersruimte. In Den Haag is niets gevraagd, niets uitgelegd en maar gewoon een overval gepleegd op een buurtje dat gelukkig jaren drugsvrij was. Een speeltuin met honderden kinderen mag nu als wachtkamer functioneren voor de verslaafden, die wachten om naar binnen te komen. 
Ze moeten wel eerst buiten hun 'spul' scoren, dus de dealers hebben vrij spel.

Totaal geen overleg en politici die niet op de inhoud de beslissing hebben genomen, maar onder grote druk om een
PvdA-wethouder geen gezichtsverlies te laten lijden.Geen wonder dat de bewoners wanhopig en boos zijn. Wie niet wil luisteren moet voelen. En geef ze maar eens ongelijk.

                                          

De bewoners gaan nu onderzoeken of ze Parnassia kunnen aanklagen als heler of in ieder geval kunnen aantonen dat ze enig voordeel hebben vanwege het feit dat zij hoopten winst te kunnen maken door een gebruikersruimte aan te bieden, die zij alleen maar kunnen exploiteren vanwege het feit dat hun klanten met diefstallen hun drugs kunnen aanschaffen.
Dat valt onder art. 417 van het wetboek van strafrecht, zie ook
deze pagina.
 

Bij een coffeeshop kan je het verband moeilijk aantonen tussen gebruik van softdrugs en diefstal.

Je hebt natuurlijk gebruikers die werken en de jongeren hebben ouders.
Het is dan wel prijzig, maar weer niet zo dat je er voor zou hoeven stelen.

Met harddrugs is het buiten kijf dat iemand zonder middelen van bestaan, of slechts een uitkering, alleen maar met de opbrengst van diefstallen daar in kan voorzien.
Een junk heeft 10 bolletjes per dag nodig, dat is zo'n 80 tot 100 euro en daar moet hij dus dagelijks 800 euro voor stelen omdat hij maar 10% van de waarde krijgt.
Daarom die stelling dat Parnassia -enig voordeel- heeft bij die gestolen goederen en onder art. 417 valt.

Zie hier de onderbouwing in het politierapport, van 2002
Toen had een junk nog "maar"  65,- per dag nodig.


Heden te dage is dat zo'n 80 euro, dat is dus € 2.400,- per maand, 5.300,- gulden en dan heeft deze nog geen boterham kunnen kopen.
Dus ze gunnen die junken de opbrengst van het geroofde, die  € 2.400,- tot € 3.000,- euro per maand en Albert Heijn brengt elke dag eten en drinken aan het Vennepark, omdat ze dát niet kunnen betalen.
Al zouden ze geld hebben voor eten, dan wordt dat direct omgezet in drugs.
En door het feit dat ze nu wél groenten binnen krijgen, houdt het in dat ze hun verslaving heel lang vol kunnen houden.

Ze worden niet zo ziek en voelen zich ook niet meer zó ellendig, dat ze een keertje op het punt zouden kunnen komen om te bedenken dat ze maar eens af moeten kicken.

Op die wijze weet Parnassia haar debiteurennummers eh klanten  t.b.v.  haar facturen in leven en verslaafd te houden.
Dat de Hagenaar daar de dupe van is zal ze verder een zorg zijn. 

En dat drugshol, dat heet tegenwoordig gezondheidscentrum.
Het drughol zit aan de Van der Vennestraat 85.

Het echte gezondheidscentrum zit echter aan de Van der Vennestraat 185.
Dus zo proberen ze (in de landelijke politiek) het ook nog een zweem van zorg te geven door verwarring te zaaien.


Zie ook
deze pagina.