Naar de beginpagina van mondige burger


Negen nieuwe drugsholen controversiŽle voorzieningen in Den Haag.

Het wordt een hete zomer, want Bert van Alphen weet het wel, maar wil nog niet zeggen waar.

 

Zie ook het verslag van de voorlichtingsavond waar het storm liep en hartstikke vol zat met zowat alleen maar hulpverleners, die er gewoon beroepshalve můesten zijn.

De Hagenaar liet het behoorlijk afweten en heeft het dus nog niet helemaal door, maar dat komt nog wel, als het te laat is en reeds in de raad besloten.

 

Deze site is er per definitie om het sluiten van de bestaande drugsholen te bewerkstelligen, omdat Jetta Klijnsma alle regels van bestuurlijk fatsoen met voeten heeft getreden en de gemeente daar in zijn geheel voor verantwoordelijk is.

 

Het wil niet zeggen dat alles in de nota slecht is, maar we willen gewoon die op onterechte gronden geopende drugsholen definitief gesloten hebben. De waanzin bij een kinderspeelplein en 8 basisscholen er omheen,


Hieronder
gaan we nog inhoudelijk in op de nota.

Bert van Alphen heeft een visie ontwikkeld, en dat doe hij dan wel wat beter dan zijn voorganger maar in de stukken die de raad heeft gekregen staat onder meer;

 

ďCriteria stellen die ertoe strekken controversiŽle voorzieningen af te zonderen van woonwijken of uit de buurt van scholen te houden kunnen alleen dan op hun plaats zijn als er een duidelijke indicatie is dat er gevaar voor derden zou kunnen zijn. Een dergelijke indicatie zal niet snel aanwezig zijn als het om voorzieningen voor ex-patiŽnten of ex-verslaafden gaat, die immers bezig zijn aan een traject terug de samenleving in.Ē

 

En dat is nou precies wat er met een gebruikersruimte niet gebeurt. Die mensen hebben alle trajecten al doorlopen.

Dat is niet zoals hij het stelt, helemaal niets geen ex-en, ze zijn en blijven verslaafd. 
Gebruikersruimten zijn dus helemaal geen deel van de oplossing, het is het begin van de endlŲsung, afgeschreven, nog net in leven gehouden en door Parmaffia Parnassia ge(mis)bruikt om er nog wat geld uit te kunnen slaan.

 

Wat dat betreft is die invloed van Parnassia als monopolistische zorgaanbieder gewoon te groot en onwenselijk. 

---------------------------------------------------------------------------

En wat betreft het onderstaande punt 5.2 zal de burger wel over hem heen vallen.
Burgers mogen het straks weer eens uit de krant vernemen.

Alleen diť handelwijze zal elke locatie al bij voorbaat onderuit trekken.
En houdt er rekening mee, dat we zat Tokkies in Den Haag hebben die niet zoals de Venneparkers en de mensen aan het Zieken netjes de weg van de rede proberen te volgen.

Houdt maar rekening met enige onvrede.

Want een wijk een dictaat opleggen wil nog niet zeggen dat je de kans krijgt om het te realiseren.

 

5.2. Communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden over de keuze van een lokatie

 

We gaan de stad niet in met een voorstel, maar met een besluit. Dat moet voor alle betrokkenen glashelder zijn, om valse verwachtingen te voorkomen.

 

----------------------------------------------------------------------------

Elke wijk dus zijn eigen drugshol.
13 juni trekt Bert van Alphen de winnende loten in de drugshol-poscode-loterij.
   

Ga naar de beginpagina van Mondige burger, de gezamenlijke website van de wijken welke getroffen zijn en nog worden door dit beleid. mondigeburger

 

Het melden van overlast kan op ons klachtenregister dat straks (helaas) zal moeten worden uitgebreid.
Melden is belangrijk, aangifte doen nog beter, maar;

 

1) Veel politiebureaus zijn 's avonds gesloten.

 

2) Als u aangifte wilt doen, dan zeggen ze dat ze er toch niets mee (kunnen) doen en of u dus alstublieft op wilt zouten.

 

3) Elk weldenkend mens gaat uit van punt 1 en 2

 

En zonder aangiften is er geen overlast volgens de veiligheidsmonitor, die uitsluitend gevoed wordt met aangiften.

Vandaar dus punt 1 en 2, want dan lijkt het hartstikke veilig.

 

Een uitdraai van alle overlast hier gemeld voor een bepaalde locatie geeft in ieder geval aan hoe ťťn en ander bij de mensen leeft en die klachten en gevoelens van onveiligheid kunnen dus wel degelijk ingebracht worden bij een raadscommissie.

 

Het voordeel is in ieder geval dat er bij ůns niets zoek raakt.

Inhoudelijke beschouwing van de nota.

1 het concept "controversiŽle voorziening" is hiermee definitief op de kaart gezet, dat was een paar jaar geleden helemaal niet aan de orde. (Toen was het beleid: jullie zijn zeikende Nimby's, er komt helemaal geen overlast omdat we lekker niks registreren, de junks in De Haag zijn per definitie onzichtbaar, en we zetten voor straf een paar van jullie in een tandeloze begeleidingscie)

 

2 er wordt eerst gepraat over de criteria (en niet achteraf goedpraten) tenminste dat lijkt de bedoeling, Ook dat is winst, zij het dat we de criteria en de te volgen procedures uit het discussiestuk niet allemaal even goed vinden.

 

1 het discussiestuk stelt dat burgers er van te voren bij betrekken (m.n. locatiekeuze) zal mislukken - de ervaring in andere steden o.a. Utrecht, Groningen leert anders - bovendien zouden wij juist willen aanbevelen om dit wel te doen (bij wijze van experiment desnoods). Waarom? omdat dat "empowerment" bij de burger brengt en dat is goed voor de betrokkenheid bij de buurt, het bestuur, de politiek etc,  omdat er in dat proces moeilijke keuzes gemaakt moeten worden met name ook door de burger, men krijgt dan door dat er geen pasklare 1-dimensionale oplossingen zijn en dat het bestuur ook "worstelt" met het afwegen van diverse pro's en con's, dat de besluitvorming initieel iets langer duurt is niet erg als er daardoor meer draagvlak en vertrouwen over en weer ontstaat.
 
2 als we de onder 1 genoemde procedure volgen dan zou men mogen hopen dat dit tot deŽscalatie van het onderlinge wantrouwen van bestuur vs. burger leidt, dus de besluitvorming in het algemeen wordt op termijn makkelijker en beter van kwaliteit. Dat B&W de primaire besluitvormingsbevoegdheid heeft wil niet impliceren dat luisteren naar de burger niet nuttig of nodig zou zijn. Juist het tegendeel, met macht komt ook verantwoordelijkheid - verantwoordelijkheid om een zo goed mogelijk afgewogen beleid te voeren en dat kan helemaal niet zonder burgers bij dit soort zaken te betrekken. Elke andere opvatting is volstrekt uit de tijd.
 
3 wij zouden sterk afraden om de "juiste bestemming" als locatiekeuze criterium te nemen. Enerzijds zal van geval tot geval verschillen in hoeverre de voorziening controversieel is (of wordt ervaren) - bij voorbeeld een gebruikersruimte met 100+ pasjes naast een speelplein is wat controversiŽler in te schatten dan een beschermde woonvorm voor 4-6 tal bejaarde drugsgebruikers (incl. medische verstrekking want voor radio's stelen zijn ze te oud), anderzijds MOET een controversiŽle instelling in onze ogen per definitie als nieuwe bestemming beschouwd worden. Dit voorkomt het door  velen als onlogisch beschouwde fenomeen dat een kindercrŤche of bejaardensoos 'hetzelfde' is als een gebruikersruimte (of ex-TBS woonvorm), en heeft verder als voordeel dat er ook wettelijke waarborgen mbt de besluitvorming (procedure en kwaliteit) voorliggen. De mate waarin zo'n bestemmingswijziging ook andere kosten, zoals planschade, impliceert hangt nauw samen met de zorgvuldigheid van de besluitvorming. Hoe beter de plek, hoe lager de planschade en hoe makkelijker het bestemmingsplan gewijzigd kan worden, om over het vermijden van allerlei juridische kosten nog maar te zwijgen.
Mbt Zieken & Vennepark zit dit nu volgens onze informatie op uiteindelijk Ä 200.000,- of zo.  Maar dit bedrag zou globaal 3-4 manjaar zijn - en dat lijkt ons al met al geen onredelijke schatting. Dat is nu echt zonde van ieders schaarse tijd en middelen - kan dat echt niet beter? We  geloven er helemaal niets van.)
 
Over het bovenstaande kunnen we nog uitgebreid doordiscuzeuren - maar  eerlijkheidshalve moeten we Bert van Alphen  bedanken voor dit interessante discussiestuk, we zijn blij dat het zo helder wordt uiteengezet. Hij  doet het een stuk beter dan zijn voor-gangster, die niet gehinderd door enige kennis van zaken, zich liet gebruiken als p.r. juffie van Parnassia.

Maar we zouden toch wel graag zien dat  het besluit voor die locaties afhangt van de inbreng van de raad ťn de burger, die best in staat is om "lastige keuzes" te maken en niet per-definitie overal tegen is, als die tenminste het idee krijgt dat er geluisterd wordt, want  die is in het verleden veel te veel genegeerd.