Naar de beginpagina van Mondige burger

WMO raadszaal 28 juni 2007

Verplaatsen gebruikersruimten bespreekbaar?

Even dreigde het de verkeerde kant op te gaan in de raadszaal.
Dus toch een 3e drugshol?
Bert van Alphen stond op 13 juni nog te vertellen dat er geen 3e gebruikersruimte zou komen.
Nu stelde hij dat er wel budget zou zijn voor een dergelijke voorziening, maar er volgens hem
geen behoefte zou zijn aan een 3e gebruikersruimte.
Het kwam over als dat, indien er behoefte aan zou zijn, een 3e drugshol tóch gerealiseerd kon worden.

En tóen kwam hopelijk de omslag.
Er  werd de vraag gesteld of dat budget dan niet beter gebruikt kon worden voor het verplaatsen
van de gebruikersruimte aan het Vennepark.
En dat idee kreeg bijval van diverse raadsleden en niemand had eigenlijk een uitgesproken argument om het niet te doen.

Maar Bert maakte niet direct aanstalten om daar in mee te gaan.
Maar het is wel een mogelijkheid om zonder gezichtsverlies uit het wespennest te geraken wat hij mede
gecreëerd heeft.
In ieder geval gaat Bert de discussie niet uit de weg, zoals zijn voorgangster Jetta Klijnsma dat altijd placht te doen.

En dat valt in ieder geval te prijzen, hoewel en nog zat kanttekeningen bij zijn doelstellingen zijn te plaatsen.

En we zijn bang dat die hele ellende toch op het bord van de omwonenden van die gebruikersruimten  blijft liggen.
En dan moeten de tegenstanders van die gebruikersruimten straks dus zelf gaan zeggen waar het heen moet.

Het gemeentebestuur is er voor verantwoordelijk geweest dat die verkeerde beslissing er is
doorgedrukt en nu gaat Bert genoegzaam achterover hangen en de wijken tegenover elkaar
uitspelen.
Misschien dat hij dat niet zo bedoelt, maar het is wel de consequentie.
Want nu krijg je de situatie dat de Venneparkers een andere wijk er mee op moeten schepen en
dat mag het college niet van hen verlangen.

Het gemeentebestuur is zelf debet aan de ontstane situatie, dus ze lossen het zelf maar op.
In ieder geval is er nu al veel gewonnen dat verplaatsen misschien éindelijk bespreekbaar is.
Gelukkig dat D66  daarmee wil helpen. 

Want als wij het op moeten lossen dan zijn we daar héél simpel in.
Maak Jetta Klijnsma maar burgemeester van Tytsjerksteradiel en geef haar dat drugshol maar mee
als afscheidscadeau.Maar hoe dan ook, blijft er dus in Den Haag het feit dat elk pand waar nu het etiket zorg opgeplakt wordt,
alsnog van de éne op de andere dag omgezet kan worden naar een gebruikersruimte.
Er blijft zo dus onrust in Den Haag, en dat is totaal ongewenst.
Want daar, waar men met de beste bedoelingen een “lichtere” voorziening wil  realiseren, zullen
de omwonenden direct dwars gaan liggen.
De gemeente valt dus nu zelf in de kuil, die ze in eerste instantie voor de omwonenden van de huidige
gebruikersruimten hebben gegraven.
Als ze dan nog iéts willen realiseren, dan zullen ze zorgpanden een gradatie moeten geven net
zoals de categorieën die men voor de hinderwet hanteert.

Als  je stelt dat vanaf categorie 3 een veiligheidseffectrapportage benodigd is  voor een dergelijke
ruimte  en men dan ook expliciet de toestemming van de raad moet hebben, dan worden de kaders
tenminste helder en duidelijk.
Blijft dan nog steeds het feit dat de huidige gebruikersruimten in die woonwijken zijn gedropt zonder
dergelijke criteria  in acht te nemen.

Hopelijk komt daar nu eens een eind aan.