Naar de beginpagina van mondige burger

Harddrugsgebruikersruimte, Het Drugshol Vennepark, heet straks gezondheidscentrum.

Misschien moeten de raadsleden dat wel straks komen heropenen, hoewel we niet verwachten dat er enige animo voor zal zijn, behalve dan van Jetta Klijnsma en Bert van Alphen. (geen video? klik hier)

De verslaafden in de gebruikersruimtes, maken ook gebruik van de methadon, en krijgen daarbij Seresta 50 mg plus nog eens valium, je hoeft het maar te vragen en je krijgt het .
Het gebruiken van al deze middelen plus drugs is spelen met mensenlevens, zowel voor de verslaafde als de omgeving.

Parnassia geeft harddrugsgebruikers levensgevaarlijke combinaties van medicijnen.
Het gebruik daarvan wakkert zelfs depressies  angst en paniekaanvallen aan.
Misschien is dat wel de reden van onder andere dit incident.Het zoveelste bewijs dat Parnassia alleen maar bezig is met winstbejag. 
De verslaafden en de daarmee gepaard gaande overlast voor de omwonenden interesseert ze helemaal niets.

Een gezondheidscentrum pretendeert mensen gezond te maken en of te houden. dat is met een harddrugsgebruikersruimte waar men gedoogt en in wezen niets doet aan afkicken of dergelijke, zeker niet het geval.

Hieronder kun u lezen dat langdurig gebruik van Oxazepam geen optie is en over het risico van Methadon. 

Sterfgevallen als gevolg van methadon

Een aantal landen meldt in de nationale Reitox-verslagen 2004 dat bij een substantieel percentage van de drugsgerelateerde sterfgevallen methadon is aangetroffen. De betreffende informatie wordt echter verstrekt op basis van de gehanteerde nationale terminologie en in sommige gevallen kan moeilijk worden vastgesteld welke rol methadon nu precies bij het overlijden heeft gespeeld; in sommige gevallen is sprake van duidelijke methadonvergiftigingen, maar in andere gevalleen wordt alleen maar vermeld dat de stof is aangetroffen. In Denemarken is in 49% van de sterfgevallen als gevolg van een intoxicatie methadon aangetroffen (97 van 198 gevallen, waarbij in 64 gevallen uitsluitend methadon was betrokken). Duitsland rapporteert dat 23% van de sterfgevallen toegeschreven is aan “substitutiemiddelen” waarbij in 3% (55 gevallen) alleen maar sprake is van de aanwezigheid van substitutiemiddelen; in 20% (354 gevallen) zijn die stoffen in combinatie met alcohol en verdovende middelen aangetroffen. In 2002 ging het in Duitsland nog om 30% van de gevallen (7% alleen substitutiemiddelen; 23% in combinatie). In het Verenigd Koninkrijk wordt in 418 gevallen “melding” gemaakt van methadon, maar dat wil niet zeggen dat er ook een oorzakelijk verband is. Andere landen rapporteren de aanwezigheid van methadon bij sterfgevallen als gevolg van drugsgebruik minder vaak: Frankrijk (acht gevallen met uitsluitend methadon of in combinatie met andere stoffen), Oostenrijk (methadon aangetroffen bij 10% van de dodelijke slachtoffers), Portugal (aangetroffen in 3% van de gevallen) en Slovenië (vier sterfgevallen als gevolg van methadon). In de nationale Reitox-verslagen 2003 maken ook Ierland en Noorwegen melding van een aanzienlijk aantal sterfgevallen waarbij methadon is aangetroffen.

Net als alle opiaten is methadon een middel dat in aanleg giftig is, maar onderzoeken hebben duidelijk aangetoond dat het risico op overlijden als gevolg van een overdosis kleiner is bij deelnemers aan substitutieprogramma’s. Uit een aantal studies is gebleken dat sterfgevallen waarbij methadon is betrokken, naar alle waarschijnlijkheid eerder veroorzaakt zijn door illegaal drugsgebruik dan door het gebruik van drugs op recept. In andere onderzoeken is er wel op gewezen dat er tijdens de eerste fases van onderhoudsbehandelingen met methadon een verhoogd risico bestaat. Uit deze bevindingen kan in ieder geval geconcludeerd worden dat het noodzakelijk is om goede kwaliteitsnormen voor substitutieprogramma’s vast te stellen.