Home
                                                                                                 
Klijnsma goed voor 22 zetels

Klijnsma is goed voor 22 zetels als zij uit het zieltogende  PvdA stapt en een nieuwe partij opricht. Als ze met de verkiezingen mee zou doen, zou ze 15 procent van de stemmen krijgen.

Dit bleek vrijdag uit een enquête onder 18.500 leden van het TweeVandaag Opinie Panel.

Klijnsma is het meest populair bij de kiezers, de amoeben, (ééncelligen-red.) die eigenlijk niet weten op wie ze moeten stemmen. Van 37 procent van de deelnemers aan de enquête mag Klijnsma in een volgend kabinet Minister van  het ministerie van leugens worden.

De waardering voor het kabinet VVD/PvdA is vanwege de crisis lager geworden, blijkt uit de peiling. De deelnemers geven het een 4.3, bijna een punt minder dan de 5.2 van juli.

 

 

 Leugenarchief wil uitbreiding

Als  Klijnsma na het verdwijnen van de PvdA, minister wordt (ministerie van leugens) willen de archivarissen  uitbreiding en bouwkundige aanpassingen van het archief.

De archivarissen van het leugenarchief willen er extra mensen bij voor de vakken K, T, V en W (Klijnsma algemeen,Thuishulp voor ouderen,Vennepark, Wajong, WMO etc.

Vanaf de dag dat de toekomstige minister van het ministerie van leugens zich in de politiek heeft begeven is het voor het leugenarchief ondoenlijk om de enorme aanwas van het door haar zelf aangevoerde feitenmateriaal, sinds haar periode van wethoudster van de gemeente Den Haag, naar behoren te archiveren.
De leugens worden alfabetisch gerangschikt en ook nog van licht naar zwaar.
De vakken K-T-V-W dienen vanwege hun impact en het overschrijden van de maximale vloerbelasting elders gehuisvest te worden. Misschien dat de bunkers in de duinen nog zinvol aan een 2e leven kunnen beginnen, daar de nieuwe functie naadloos aansluit op de verkondigde leugens en de daaruit voortvloeiende repressie waar grote bevolkingsgroepen steeds meer onder gebukt gaan.

De rijksgebouwendienst is naarstig op zoek naar oplossingen, want de grote verdienste van Mevrouw Klijnsma is natuurlijk dat zij de kreet ”de leugen regeert” als minister duidelijk gestalte zal weten te geven.