Naar de beginpagina van mondige burger

Volgens onze (ook) liegende Marieke Bolle was ten tijde van de discussie over het Vennepark, het een gevaarlijke plek.

Het was gewoon liegen om Klijnsma te redden, want die kon zich geen zeperd meer veroorloven na dat debacle, het faillissement van welzijn.

De Venneparkers zijn geslachtofferd door de gevolgen van haar toenmalige wanbeleid en Marieke deed even hard mee, en die Klijnsma zetten ze nu dan ook nog eens op financiën.

En van Marieke Bolle verbaast deze bijdrage vol leugens en verdachtmakingen ons niets, als we dit mogen geloven.

Maar ze heeft natuurlijk een goede leerschool gehad bij  haar meesteres in het kwaad, zie hier.

Lees hieronder de leugenachtige propaganda voor het drugshol van Marieke Bolle;

Mijn persoonlijke doelstelling over buurtbetrokkenheid bij veiligheid

Ja, dat is een hele goede: mijn persoonlijke doelstelling. Ik vind inderdaad dat buurten veel meer dan nu verantwoordelijkheid moeten dragen voor het veiliger maken van gevaarlijke plekken in de stad. Het Van der Vennepark is een gevaarlijke plek volgens de politiemonitor. Hoe gevaarlijk dat nu precies is, kun je je wel afvragen. De een vindt sneller iets gevaarlijk dan de ander. Het gaat trouwens ook beter met het Van der Vennepark.

Niemand die beter weet dan de bewoners wat er aan zo'n gevaarlijke plek kan worden gedaan. Daarom vind ik ook dat buurten mee moeten beslissen over de maatregelen die je neemt, en de politie-inzet die je afspreekt voor zo'n plek. Eigenlijk moet ik het sterker uitdrukken: ik vind dat bewoners meeverantwoordelijkheid moeten nemen voor het terugdringen van de onveiligheid op zo'n plek.

En me dunkt dat we bij het Van der Vennepark te maken hebben met bijzonder sterke bewoners die een heel krachtig geluid laten horen. Ik wil ze graag betrekken bij het veiliger maken van de buurt.

Maar wat de gebruikersruimte betreft komt er toch nog wel iets anders om de hoek kijken. Een gebruikersruimte is een voorziening waar niet alleen de direct omwonenden mee te maken hebben - hoewel zij er wel het meeste de hinder van zullen ondervinden - maar ook de mensen in een wijdere straal van zo'n plek. Het is een voorziening voor een wijk, en niet alleen voor een straat of een plein of een park. De afweging waar zo'n voorziening moet komen kun je dan ook niet alleen aan de bewoners van die straat overlaten, hoe belangrijk hun stem óók is.

Daarom sta ik vierkant achter mijn persoonlijke doelstelling. Maar vind ik ook dat het oordeel van het actiecomité niet het enig is dat telt om te besluiten waar de gebruikersruimten moeten komen. Hoe zeer ik ook met de bewoners mee voel als het gaat om de functies van het plein: voor de kinderen in het bijzonder, en ook voor de vrouwen.

Uiteindelijk moeten wij in de gemeenteraad een afweging maken waarin we alles meenemen:

de grote groep verslaafden in de stad, die zorgt voor geweldige overlast, veel criminaliteit - op sommige plekken meer dan op andere, maar de statistieken liegen er niet om: het overgrote deel van de veelplegers is verslaafd,
de mogelijkheid om door de inrichting van gebruikersruimten een deel van die verslaafden weer een beetje bij de les te krijgen, te laten afkicken, een baantje te laten zoeken,
en de risico's van overlast voor de omwonenden van gebruikersruimten.

Dat is een moeilijke afweging. Maar wat we ook besluiten, één ding is duidelijk: de zorg van de bewoners voor het behoud van het park is mijn zorg.

Marieke Bolle