Home

ABBY  MENSINGH   38 jaar verslaafd geweest. 
(inmiddels overleden)

Ik ben Abby Mensingh  54 jaar  geboren  in Ned. Nieuw Guinea,  ben getrouwd met Hella  en heb twee dochters Alyssia 14 jaar en Eline 8 jaar.
Op 11 jarige leeftijd ben ik noodgedwongen in Nederland terecht gekomen, voor mij het luxe paradijs ten aanzien van het paradijs waar ik ben opgegroeid .
Ik kom uit een Christelijk gezin mijn vader was in hart en nieren evangelist en verspreidde op scholen en gevangenissen de gideons bijbeltjes dit was zijn lust en zijn leven .
Al gauw ging het mis in mijn leven, op 13 jarige leeftijd begon ik mijn criminele loopbaan en werd mijn ziel door de negatieve invloeden van de TV be´nvloed zonder dat ik mij er toen van bewust was, op 14 jarige leeftijd begon ik hasj L.S.D  en speed te gebruiken ,al gauw begon ik er ook in te handelen en op 16 jarige leeftijd deed ik mijn eerste overval en kwam ik n.a.v van een schietpartij onder toezicht van de kinderbescherming die mij in een rijksinrichting plaatste,  op 18 jarige leeftijd kwam ik voor handel in drugs in de jeugdgevangenis de Sprang terecht ,vanaf  die periode was mijn criminele loopbaan goed op gang gekomen ,terwijl mijn vader mij in de gevangenissen, waar ik zat, op kwam zoeken met zijn bijbeltjes en zijn boeken, verwierp ik al die boeken en keerde ik mij tegen God ,

l
Terwijl ik mij in de gevangenissen geheel aan de criminaliteit onderwierp en de boeken over de maffia en de godfather begon te lezen, daar werd mijn ziel mee gevoed, wat ertoe geleid heeft dat ik in de zware criminaliteit terecht ben gekomen en me  internationaal bezig hield met drugshandel, terwijl ik zelf zwaar verslaafd aan de hero´ne en coca´ne was en veel geld verdiende, voelde ik mij diep van binnen ongelukkig en eenzaam, dit kon ik alleen maar volhouden door steeds meer te gaan gebruiken, elke keer als de drugs waren uitgewerkt  en ik weer in de realiteit terecht kwam, voelde ik mij steeds ellendiger , ook door de verslaving die bezit hadden genomen van mijn leven ,een ommekeer kwam nadat mijn vader was overleden. Al biddend is hij heengegaan, wat mij aan het denken heeft gezet,  maar ook de teksten op zijn graf, "veilig in Jezus armen"  en "In Hem zijn wij meer dan overwinnaars" alsof hij op die manier een aanwijzing naar mij toe wilde geven om mij zo naar Jezus toe te leiden, ik  vroeg en bad toen aan God of  hij mij zijn grootheid wou tonen als hij werkelijk overwinnaar was, dan moest hij ook de gedachten aan hero´ne en coca´ne bij mij weg kunnen halen, evenals de slechte gedachten die de criminaliteit die mijn leven beheersten. Hierin heeft hij mij zijn grootheid getoond alleen door zijn kracht en in zijn kracht heb ik buiten kunnen afkicken terwijl ik toch geld op zak had, iets wat normaal een onmogelijke zaak is, tot tweemaal toe heeft God in mijn leven zijn grote genade getoond wat kort nadat ik clean was kreeg ik kanker, 17 dagen heb ik toen op de intensief care gelegen, ik was ten dode opgeschreven, ik ben God dan ook zo dankbaar dat ik nu een nieuw leven heb gekregen en nog tijd heb gekregen om nog langer op deze aarde te verblijven en dat ik niet anders kan en niets anders wil dan mijn leven in dienst van Hem te stellen, zo ga ik nu als ervaringsdeskundige voor stichting Voorkom de scholen af om de Jeugd van Nederland te waarschuwen voor de gevaren van drugs maar ook om de praktijken  van  onze tegenstander bloot te leggen  die met de drugs het op hun levens voorzien heeft, daarbij mag ik ook getuigen van God dat het leven dat ik heb geleefd en zijn Grootheid in de verandering daarin, ook ben ik betrokken bij het gebeuren bij de Rank o.a bij de methadon verstekken in Scheveningen  samen met mijn broeder Arie Knoester  die nota bene vroeger met mijn vader samenwerkte en eens tijdens hem zei; mijn zoons komen bij de Heer terecht een gebed verhoring  en volharding in het geloof  waarmee God zijn GROOTHEID laat zien.