Naar de beginpagina van Mondige burger


Verslag voorlichtingsavond centrum over de 9 nieuw te realiseren voorzieningen.

Museum voor communicatie.|
Zeestraat 82
18 sept. 2007
18.00 to 20.00 uur.

Eerst maar eens op zoek gegaan in dat communicatie-museum naar die vitrine  met de gevoerde krommunicatie van Jetta Klijnsma over die drugsholen aan het Zieken en het Vennepark.

Maar daar was niets van te vinden, waarschijnlijk omdat er eigenlijk nooit gecommuniceerd is.

De gemeente heeft een ambitieus plan om daklozen, eigenlijk meer ontheemden, te huisvesten en daar zitten inderdaad ook verslaafden bij aan alcohol en drugs, maar die verslaafden voeren niet de boventoon.

Diverse organisaties, Kesslerstichting, Leger des Heils en ook Parnassia zij hier in vertegenwoordigd, maar niemand van Parnassia nam het woord.

Bert van Alphen kwam wat later want die was nog druk bezig bij Trix om wat geld los te peuteren van het rijk voor al die plannen van hem.
Hij wou er vandoor met haar geldkoffertje van de 3e dinsdag in september, dus hij had geluk dat er op de gouden koets geen achteruit zit. 

Maar men deed zijn uiterste best om aan te geven wat er allemaal ging gebeuren en ja, toen kwam het spook van de drugsholen en de niet doorgegane longstay-voorziening van de Tasmanstraat aanwaaien.

We hadden er al voor gewaarschuwd, zolang je dat oud zeer niet naar behoren oplost en de bestaande drugsholen niet sluit c.q verplaatst, dan zullen mensen de nog te openen voorzieningen altijd associëren met het Vennepark.

En dan is je beleid moeilijk te verkopen, ondanks de goedbedoelde inzet van alle partijen.

En dat het lastig is bleek ook wel, de bewoners komen niet om te gemeente te bejubelen en ze actief te helpen aan andere locaties, want het vertrouwen is zoek.
Bewoners komen alleen maar om er achter te komen wat ze aan juridische middelen uit de kast moeten trekken om er voor te zorgen dat ze zo’n voorziening niet in hun buurt krijgen.

Dat is dus oorzaak en gevolg en de erfenis van Jetta Klijnsma die de gemeente nu als een molensteen om de nek hangt.
Zorg dan ook dat je datgene wat je als gemeente wil met die organisaties in een breder perspectief plaatst.
Laat een andere organisatie de kar trekken en schuif die monopolistische Parnassia in een ondergeschikte rol.

Mensen hebben het idee dat het RIAGG en de GGD zo’n beetje opgegaan zijn in Parnassia en zij nog de enige zorgaanbieder zouden zijn.

Dat er meer partijen zich met die problematiek bezighouden is prima, maar zet er een PR bureau op, die dat verpestte imago gaat oppoetsen, en los eerst de oude problemen op voor je aan iets nieuws begint en koppel het los van die drugsholproblematiek, waar mensen niet geholpen worden en Parnassia zich dik laat betalen voor die hulp aan zelfdoding.

En dat konden we vanavond allemaal even aan ze kwijt.
Dus ze weten nu wel wat er mis is, voorzover ze dat nog niet wisten.

En meedenken over eventuele locaties, dat kunnen ze in de Schilderwijk en de Stationsbuurt wel vergeten.Want dan zouden de bewoners moeten aangeven in welke wijk ze die voorzieningen dan wél zouden willen zien en dan krijgen ze bonje met de andere wijken, want dan hebben zij het gedaan.
Die omwonenden van de huidige drugsholen stellen zich op het standpunt; je zoekt het maar uit, het is jullie probleem.
Ze hebben ons altijd laten barsten, dus je bekijkt het maar.

En de gemeente heeft haast, gezien het feit dat zij zichzelf maar drie maanden gunnen om de boel op de rit te krijgen en op oorlogen met wijkbewoners zitten ze nu dus hélemáál niet te wachten.