Zie ook

Kwaliteit door specialisatie

De behoefte aan gespecialiseerde GGZ en verslavingszorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid in Nederland. De Parnassia Bavo Groep kiest voor heldere specialisaties. Hierdoor kunnen we steeds gerichter en doeltreffender antwoord geven op de grote diversiteit van problematiek waarbij psychomedische zorg noodzakelijk is. En blijven we voortdurend streven naar nog betere zorg en nieuwe zorgvormen.

HKZ-Certificering
HKZAlle zorgbedrijven van de Parnassia Bavo Groep zijn in het bezit van een HKZ-certificaat. Stichting HKZ richt zich op duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.De stichting stimuleert werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de consument. Centraal daarin staat het HKZ Keurmerk. Het HKZ Keurmerk bewijst én waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

De HKZ-normen zijn gericht op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Ze komen tot stand in overleg met deskundigen uit de branche en worden getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling (CI) die een overeenkomst heeft met Stichting HKZ en daartoe geaccrediteerd is door de RvA (Raad voor Accreditatie). Het HKZ-certificaat is drie jaar geldig, waarbij het kwaliteitssysteem jaarlijks door de CI wordt getoetst. Kijk voor meer informatie op www.hkz.nl

Elektronisch patiëntendossier (EPD)
Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is een softwaretoepassing waarin medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Alle zorgbedrijven van de Parnassia Bavo Groep maken optimaal gebruik van deze dossiers.

Dankzij het gebruik van EPD's kunnen wij het huidige en toekomstige zorgproces rondom patiënten optimaal ondersteunen.

Vastgoed
De Parnassia Bavo Groep heeft een bijzondere visie op vastgoed: goede gebouwen met een positieve uitstraling dragen bij aan goede geestelijke gezondheidszorg. Sinds dit jaar is niet langer de overheid maar de GGZ-instelling zelf verantwoordelijk voor koop, verkoop en beheer van het vastgoed. Vastgoed kan daardoor strategisch worden ingezet: door huur of verkoop kan financieel voordeel worden behaald, wat weer kan worden benut voor de zorg. De Parnassia Bavo Groep streeft  ernaar de zorg zoveel mogelijk te laten profiteren van de vastgoedinvesteringen.