Haagse Drugsholen Vennepark etc.

  
Niet met Firefox wel I.E.

 

Mondigeburger 

Artikelen op 
www.denhaagtekijk.nl

Artikelen 
PvdA archief 2004-2005

Centraal meldpunt drugsoverlast

Den Haag              


Uw wijk straks ook hier? 


Vennepark 


Zoutkeetsingel


Tasmanstraat  


Duinoord   


Nieuwland
straat

 
Ode aan de vrouw.
(rechter muisknop
doel opslaan als...)

Nieuwe Haagse logo's

 

 

 

 

 

 

Gebruikersruimte Zieken weer actueel

Terwijl er spijkerharde afspraken waren gemaakt dat de bewoners aan het Zieken de overlast tot in september 2013 zouden gedogen, denkt de hulpverlening kans te zien om die discussie weer aan te slingeren middels een advies aan de gemeente.
Lees meer...

Overlijdensbericht van het Haagse passieve drugsbeleid.

15 febr. 2011 Drugshol Vennepark na 7 jaar strijd gesloten.

Het door Jetta Klijnsma gepropageerde Haagse drugsbeleid is niet meer.

Met bijzondere dank aan de bewoners van het Zieken die bereid waren om het Vennepark te ontlasten door het ongemak in hun directe omgeving tot in 2013 voor lief te nemen.

De gemeentelijke WOZ taxateur "verblijdt" de eigenaar van een woning aan het  Zieken met de mededeling dat door de aanwezigheid van de gebruikersruimte, de waarde met 40.000 euro naar beneden wordt bijgesteld. Beluister het voice mail bericht.

Deze website met alle informatie over het Vennepark en Het Zieken blijft staan als voorbeeld voor eenieder die geconfronteerd wordt met een gebruikersruimte of verslaafdenopvang in de directe omgeving van kinderen.
Het heeft lang geduurd, maar de onverzettelijkheid van de omwonenden, gesteund door D66, DenHaagtekijk, Denhaag.org.
David Rietveld in zijn toen nog kritische periode (spiegel) en alle anderen die de situatie niet accepteerden, dwongen de gemeente het drugshol uiteindelijk te sluiten. Blijft over de geschiedenis en de leermomenten. Doe er uw voordeel, of beter gezegd, minder nadeel mee.

Gebruikersruimte gaat dicht


Zie ook Vennepark.nl      

De angst voor verslaafden die in de portieken rondom het Vennepark in de Schilderswijk zouden gaan gebruiken is totaal ongegrond.De verslaafden komen namelijk helemaal niet uit de directe omgeving, maar uit Transvaal. Een verderop gelegen wijk. Als die ruimte er niet meer is, hebben ze ook geen enkele reden meer om zich daar op te houden. De verslaafden blijven dan daar waar eigenlijk de gebruikersruimte had moeten staan. De politie kan straks eindelijk gaan handhaven, want de mensen die komen en gaan naar hun “eigen” gebruikersruimte, kunnen ze nu niet aanpakken. 

 

Geen video?
Videos' zijn ook opgeslagen en
hier te vinden.Meldpunt drugsgerelateerde overlast Vennepark, klik hier.

Gemeenteraad opfrisser geschiedenis Vennepark

Geenstijl; Bewoners Pownen David Rietveld

Geen video?
Videos' zijn ook opgeslagen en 
hier te vinden.

Vennepark 5 november 2009 weer op de agenda

Een junk in de gebruikersruimte aan het Vennepark kost u € 732,- per maand Meer....

 

Bewoners aan het Vennepark gaan WOBben 
Meer....

In Den Haag 2.000 zielige dak en thuislozen, zo wordt het “verkocht” maar het zijn geen mensen die alleen maar geen dak boven hun hoofd hebben. Het zijn over het algemeen psychotische verslaafden.

 Bert van Alphen 25-07-09

Bert van Alphen; "ik ga het niet aan jullie overlaten, ik ga beslissen waar ze komen"
“Hoe zorgen we ervoor dat deze omgeving winst heeft met deze voorziening” en “Het idee van die verslaafde dak en thuislozen die midden in de stad ellende zitten te veroorzaken, moet ik die nou naast mijn kinderspeelplaats krijgen? Dat is het beeld dat er is. Dat wil natuurlijk niemand.” Maar wel aan het Vennepark natuurlijk. Weten dat niemand het wil en het totaal ongewenst is,  maar tóch doordrukken. Zelf min of meer aangeven dat, dat beeld niet terecht zou zijn, maar voorlopig wel dat gezwel in een
kinderrijke buurt plaatsen en vooral daar hóuden. En dan ook nog gewoon zeggen; “we zijn democratisch gekozen, dús het is een democratisch besluit.” Terwijl ze de Raad van State stonden te vertellen “dat er geen besluit was.” Als je dan straks toch nog op zo’n partij stemt als de PvdA en Groenlinks dan verdien je gewoon niet beter en dan moet je ook niet zeuren als ze naast jouw huis zoiets openen
.Messen toegestaan. 
Dan ben je dus helemaal vervreemdt van de wereld als je dat zelfs op een bordje laat zetten. Dat je messen gedoogt en er zelfs kluisjes voor beschikbaar stelt, geeft aan dat die "hulpverlening" helemaal bedrijfsblind geworden is. Geen enkele voeling meer met de maatschappij. Doet u nóg maar iets van een verslaafdenopvang. 

Néé 
doe er maar 5. Kan alleen in Den Haag. Messen die onder verboden wapenbezit vallen, wél gedogen bij verslaafden. Je moet toch een burger kunnen bedreigen of prikken die niet goedschiks zijn geld of spullen afgeeft?
"Eigen messen niet toegestaan" ,dus messen die ze lenen (zijn geen eigen bezit) mag klaarblijkelijk wel in die ruimte?
Zie ook
denhaagtekijk

Venneparkers voelen zich verraden door de PvdA met hun duivels complot.  En geef ze eens ongelijk    
Video Premtime Vennepark, zie Jetta met haar slechte argumenten. "Professioneel" geleuter  tegen beter weten in, zoals gewoonlijk.

Hieronder een ziedende bewoonster van Turkse origine.  
Hoezo niet geïntegreerd?

Jetta Klijnsma; "kinderen zullen geen junk te zien krijgen" en dan op zaterdag 10 mei treiterig verslaafden laten voetballen aan het Vennepark. 
Ze zijn echt gestoord. 
Wegwezen met dat drugshol. Sluiten,
meer...
Gemeente Den Haag blijft hardleers.
Spoorwijk op de barricaden om de overval af te kunnen slaan. 
meer...  

Bert Van Alphen drukt straks ook in uw wijk de daklozenopvang er door zónder énige inspraak over de locatie. 

De Bossche oplossing? De strijdlust van de omwonenden aan het Vennepark  en aan het Zieken laait weer op naar aanleiding van de berichtgeving van het waarschijnlijk in brand gestoken hostel in Den Bosch. Meer...

Zie de geschiedenis van de drugsholen op denhaag.org

Worden de drugsholen eindelijk gesloten met Jozias van Aartsen als burgemeester? 
Jozias heeft meerdere malen er schande van gesproken dat die drugsgebruikersruimten
er zijn gekomen. En dat hij niet met Jetta Klijnsma wilde lopen. Zie ook denhaagtekiijk.   

Nieuwe burgemeester mag de puinhopen van Jetta Klijnsma op gaan ruimen

Parnassia gaat duurdere panden in betere wijken opkopen.  De gemeente draagt straks het financiële risico van afwijzing.  

En dan toch vol blijven houden dat een harddrugsgebruikersruimte in de buurt van 8 bassisscholen geen probleem is.

*_____________________________________________

Protestmars van de omwonenden tegen de harddrugsgebruikersruimte.

__________________________________________

De buitenproportionele politieinzet en het opgefokte gedrag van de ME waren debet aan de escalatie van het vreedzame protest. 
Meer foto's
en de
achtergronden.


_______________________________________________

Bewoners willen Parnassia Brijder, of diens eventuele rechtsopvolger, aanklagen wegens heling. 
art. 417 Wetboek van strafrecht,
meer...

Ik droom van de dag dat ik niet meer hoef uit te leggen dat het onverantwoord is, en schadelijk is, om zoveel opgroeiende kinderen en jongeren met zoiets vanuit een nog wel gemeentelijk besluit, op te zadelen. 
Meer..

**

Gregory na 31 jaar verslaving afgekickt
meer...

_____________________________________________
____

Meer informatie

Klik Hier........

 
"Domeinoorlog" Groenslinks en Mondige Burger

Ons gemeentebestuur

De geschiedenis van de drugsholen op het oude denhaag.org

En hier staan de verschenen artikelen  op denhaagtekijk

Pagina's van de PvdA en VVD kunnen op de diverse websites niet meer helemaal origineel zijn(!?)
Excuses voor het ongemak  

Vennepark dicht.

2008 weer een Drugsholenoproer? 
Meer...

Onze eigen supergladde palin(g) met haar eigen Joe the Plumber

PvdA Terreur

Weer vlam in de pan
Priscilla(6) durft niet meer naar buiten

Daklozenlocaties bekend

Drugsholenoproer

Misleiding Hagenaar lijkt standaard bij (verslaafden) daklozenopvang.

You tube censuur?

Verslag Conferentie 
22 april 08
Hotel Mercure Den Haag
 

Geen Utrechtst model besluitvorming in Den Haag

Overlast in Breda

Jetty Eugster priceless

Den Bosch

Raad van State maakt burgers kansloos.

(extra) politie-inzet is er niet meer.

Jetta duldt geen andere vrouwen naast haar in het college

 Journaille in Heerlen.

Flyer meldpunt Vennepark

Meldpunt drugsoverlast onvindbaar bij gemeente.

Zieken ook in het weekend open.

Verplaatsen gebruikersruimten eindelijk bespreekbaar?

College zegt vertrouwen in Haagse bevolking op.

Gedicht tegen drugsoverlast
 
Jetta interim burgemeester?
Hebben we nog niet genoeg geleden?

25 juni.
Minister Ella Vogelaar bezoekt Transvaal en de Schilderswijk

Parnassia zet valkuil voor verslaafden die af willen kicken

Nota Bert v.Alphen met negen nieuwe
drugsholen.

Mesbezit Junken wordt getolereert.

13 juni 2007 officiële proclamatie van Bert van Alphen

Over copyright en auteursrechten

Gregory;
nu te downloaden

Andere naam voor het Vennepark

Standbeeld voor Shirley

JETTA                        
De triomfatrice
 

Groenlinks promoot coffeeshops

VVD notitie dakloze verslaafden.

Opfrisser 30 dec. 06

3 dec. 2006
Bewoners zeggen overleg op.

Evaluatie drugsholen
30 november 06  
Doorgestoken kaart
!


Shirley Marapin burger van het jaar

Evaluatierapport BOOG

De komende  evaluatie...!
Incidentenlijst, Artikelen van Denhaag,org

Logo's en junken

PVDA heeft spijt
Drugsholen gaan dicht.

Bij het drugshol
(in the ghetto)


Luchtfoto's Vennepark

Prinses Yeti en de exotische plantengebruikers

Groenlinks PvdA robot?

Jetta; ons communicatie- wonder (?)

Het verloren vertrouwen

Zenuwtrekje?

PvdA editor creëert positieve antwoorden 
op inkomende brieven
.

Probeer eens grip op tante Jet  te krijgen.

De wens is de vader van de gedachte.

There are no problems against the drugscaves, 
I repeate..
...

Klijnsma in de verkiezingsrace voor positie op ministerie van leugens.

Marieke Bolle, ook PvdA, is met hetzelfde leugenachtige sop overgoten als Jetta Klijnsma.

Parnassia creëert zijn eigen Junkonomie.

De in kaart gebrachte Haagse waanzin  

Expats Info. 
(Engelstalig

STEK Tasmanstraat