Home

Bij elk wedstrijdreglement lees je:

Medewerkers en gelieerde ondernemingen, alsook wie direct of indirect bij (de organisatie van) de actie of de prijs of de (indirecte) aanbieder van de prijs betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.

Maar dat lijkt niet te gelden voor de stichting de Zeeheldentuin die er zelf met de hoofdprijs vandoor dreigt te gaan.
Zie het onderstaande bericht en het artikel van het AD.

  
Beste Zeehelden
Onlangs is ons Zeehelden de mogelijkheid gegeven een idee in te dienen om in aanmerking te komen voor het Wijkbudget ŗ Ä50.000,- ter verbetering van de leefbare ruimte in het Zeeheldenkwartier.


Ik heb net als jullie gehoor gegeven aan deze oproep; ontvang daarom nu de nieuwsbrieven van de Zeeheldendaad en zo ook het verzoek om opnieuw naar de stembus te komen op dinsdag avond 31 oktober as., hetgeen ik overigens een hele vreemde gang van zaken vind.

Omdat ik al vanaf het eerste begin van de 'stemperiode' tegen dingen aanloop die zeer merkwaardig zijn en ik daarbij totaal niet het idee heb, dat alle buurtbewoners hiervan op de hoogte zijn, wil ik mijn verhaal graag met jullie, idee-indieners, delen. Het lijkt me namelijk zeer relevante informatie voor de avond van 31 oktober...

8 oktober jl. ontving ik de volgende e-mail van De Zeeheldentuin:


Klik op afbeelding om te vergroten


Omdat ik zelf, zoals gezegd, een idee heb ingediend, viel deze e-mail me natuurlijk meteen op! Toen ik het gehele idee van De Zeeheldentuin nieuwsgierig beter bestudeerde op de website, kon ik niet anders concluderen, dan dat er gehandeld wordt in strijd met enige (spel)regels... Te weten:

1- De Stichting De Zeeheldentuin is ťťn van de organisaties die deze oproep heeft uitgeschreven en dient zŤlf ook een idee in. Dit geeft belangenverstrengeling en wordt daarom bij geen enkele wedstrijd toegestaan.2- Een belangrijk deel van het idee bestaat erin dat er om een ontbrekend geldbedrag wordt gevraagd (nl. 'aflossing van de hypotheeklening' en 'een wervingscampagne voor nieuwe donateurs'). Terwijl spelregel 2. op de site Zeeheldendaad.nl duidelijk zegt, dat een en ander "niet mag leiden tot geldelijk gewin".


3- Als een volwaardige stichting van De Zeeheldentuin de macht heeft om al haar leden/donateurs via officiŽle e-mails, gevolgd door een oproep via hun Facebook-pagina, te benaderen, dan maakt Ďeen sportveldjeí (of een ander mooi idee van een willekeurige buurtbewoner) geen schijn van kans meer! Er is dan geen sprake van een zgn. level-playing-field...4- Daar komt nog bij dat hetzelfde idee van De Zeeheldentuin in eerste instantie maar liefst twee keer was opgenomen onder de 32 ingediende ideeŽn. Nadat ik hen een e-mail gestuurd heb is dit dubbele idee overigens wel van de site verwijderd.

Het voelt voor mij als een heel vuil spelletje en op deze manier heb ik het gevoel dat ik net zo goed geen idee in had hoeven dienen... Inmiddels heb ik diverse berichten geschreven aan de stichtingen en de gemeente. Niemand gaat in op "de aflossing van de lening"... Hetgeen het allemaal alleen maar verdachter maakt.

Het klinkt wellicht suggestief, maar deze suggestie is wel door de organisatieleden uit De Zeeheldentuin gewekt. 

In mijn geval geldt, dat ik de winnaar ben geworden van deze 'gekleurde' wedstrijd, maar dat de jury er nu vandoor lijkt te gaan met de prijs... Ik heb geen persoonlijk bericht ontvangen, slechts dezelfde nieuwsbrief als jullie: nieuwsbrief 2. Waaruit ik moest opmaken, dat ik dinsdag 31 oktober as. nogmaals mee kan/mag/moet doen aan een nieuwe stemming of mijn idee ook echt uitgevoerd gaat worden... IK STA PERPLEX!! Met geen woord werd hier eerder over gesproken in de spelregels. Op de site staat te lezen, dat er gestemd kan (kon) worden op "32 geselecteerde ideeŽn" en dat "het idee of de ideeŽn met de meeste stemmen nader uitgewerkt worden om uitgevoerd te worden". 
Dan moet je niet tijdens de rit opeens de spelregels gaan aanpassen: dit zaait verwarring en creŽert onduidelijkheid en onrust!
Als je er dan ook nog vanuit gaat dat het idee vůůr eind 2017 uitgevoerd moet kunnen worden, dan is het vooral zaak geen verdere vertraging op te lopen d.m.v. bijv. een vervolgstemming nog eens twee weken nŗ 15 oktober 2017. 
Het moge duidelijk zijn, dat ik bij de uitleg zoals we gisteren in nieuwsbrief 3. ontvangen hebben, dus nog steeds kanttekeningen plaats... 

‼️ Voor alle duidelijkheid ‼️: het gaat mij niet om het opstrijken van het volledige bedrag. Ik deel met genoegen met andere mooie initiatieven, als het maar EERLIJK gaat ! Het draait om de zuiverheid van het hele proces...

Al met al een heel verhaal, maar ik wilde dit graag aan jullie kwijt. Fijn dat jullie de tijd genomen hebben het helemaal te lezen!
Ik voel me persoonlijk nogal bedonderd, maar heb ook het gevoel dat we als Zeehelden allemaal om de 'Tuin' geleid worden...

Met vriendelijke groet

Marloes Plesman

PS. Wat betreft 31 oktober as. vroeg ik me nog af hoe alle 'jonge Zeehelden' kunnen stemmen als de stemming pas om half tien 's avonds geschiedt en er toch ook voor hen belangrijke ideeŽn open staan! Ook iets om even bij stil te staan...


Reageer.....

Zie ook het Twitter bericht 

---------------------

DenHaagTeKijk

Door schade en schande wijs worden artikelen van derden (dagbladen etc.) gekopieerd, omdat je er nooit zeker van bent of het wel online blijft staan.
En omdat DHTK als cultureel erfgoed is aangemerkt door de Koninklijke Bibliotheek streven we er naar om zoveel mogelijk "binnen boord" te houden
We onderscheiden ons dan ook van het AD, RTVwest en DenHaag.nl door onze content wťl bereikbaar te houden.
Want dat waren geen stommiteiten of fouten. 
Dat waren bewuste acties om ons collectieve geheugen te vernietigen met alle missers van ons excellent (kuch) bestuur. 

Heel toevallig  allemaal tegelijk en vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. (spiegel)

En gelukkig hebben we de auteurswet aan onze zijde,vanwege de uitzonderingsclausule
waarmee we in veel gevallen gevrijwaard worden van onterechte claims.

Wethouder handhaaf-verwijdertool

Het meest inspringende item was het drugshol, eh, de gebruikersruimte aan het Vennepark. 

Een initiatief van Jetta Klijnsma


De waanzin van het Vennepark drugshol zoals door bewoners beleefd


Mondige Burger versus Drugshol Vennepark


PvdA archief 2004-2005 Drugshol Vennepark