Home

Zorgkosten gaan naar 25% van het bruto inkomen

posted Tue, 27-09-11

En dat is dan nog zónder aanvullende verzekeringen.
U betaalt;
AWBZ 12,15% 
Inkomensafhankelijke bijdrage ziektekostenverzekering 7,75%.
Het maximum waarover ingehouden wordt is € 33.427,- per jaar.
Oftewel  € 2.590,- 
Verplichte basis zorgverzekering gemiddeld € 1.230,- zónder aanvullende verzekeringen.

Zoals u ziet is het niet leuk meer.
En dat is dan nog voor een alleenstaande.

Je zal maar een gezin met kinderen hebben. Met gebitsregulatie etc.
Dan wordt het wel even iets meer. 

Het meest schrijnende is echter dat de AWBZ in wezen bedoeld is voor onze ouderen en chronisch zieken.
Echter een verslaafde valt daar ook onder.
Dat verklaart waarom ze een junk angstvallig patiënt blijven noemen. Zodat die met hun PGB’s die AWBZ en WMO potten leeg kunnen blijven roven. 

Op naar de 2e pyjamadag per week voor onze ouderen en eens in de maand douchen.
Misschien is gewoon 2 keer per jaar afsteken ook nog een optie.  
 

AWBZ-miljarden zijn spoorloos

 

1. Meneer Storm left...
Tue, 11-10-11 10:37 am

Eén van de hoofdoorzaken van de steeds verdere stijging van de zorgpremie is het toenemende aantal ONVERZEKERDEN. Er moet meer VERZET komen in Nederland, precies zoals op dit moment in Wallstreet gebeurt. Iedereen dient zich te realiseren dat het geld niet aan de bomen groeit en dat de koek een keer opraakt. Een leeggeperste citroen is en blijft LEEG, door blijven persen is verspilling van energie.