Home

Moeder met 3 kinderen kan beter thuisblijven in de bijstand dan werken

posted Sun, 4-10-09

 

Voor iedereen die zich boos heeft gemaakt over het artikel in de Volkskrant; "Blij in de bijstand"  hier een overzicht van een moeder met 3 kinderen in de bijstand en een ander die werkt voor 130% van het minimumloon met inbegrip van de genoemde uitgaven.
 


En in onderstaand overzicht gaan we er vanuit dat de jongste naar de dagopvang gaat als moeder werkt.

  

Tel je daar de douceurtjes nog eens bij op, zoals we die in de gemeente Den Haag kennen aan kwijtschelding van de afvalheffing en dergelijke, dan wordt dat verschil geheel weggenivelleerd.

Reken maar uit. 
In Den Haag kunnen kinderen van minima een gratis (gebruikte) pc krijgen.
Als je dan als werkende voor 2 kinderen (1,5-16-17 jaar) een pc moet kopen, ben je 2 keer € 650,- kwijt. Af te schrijven in 4 jaar en als je netjes gaat afbetalen, dan kost je dat gemiddeld 9% rente over die periode.
18% in het begin, aflopend naar 0 is gemiddeld 9%
Koop pc € 650,- : 48 maanden x 9% x 2 kinderen = € 29,52
Zo ook met de vouchers (tegoedbonnen) van  € 150,- (x2) voor sportkleding en een gratis fiets (x2) die je bij Leergeld kan aanvragen.
Het is een ieder gegund, maar het wordt nu wel erg wrang.
En als die spullen óp zijn, dan kan je weer naar Wehkamp om nieuwe te bestellen. Je komt er nóóit vanaf.
En dan kan je, je wel boos maken over die uitkering en of iemand wel of niet wil werken.

Vreemd is dat je een moeder met kind laat werken en het kind vervolgens laat ophokken in de dagopvang en je daar per maand 160 uur a € 5,80 =  € 928,- voor moet betalen en zij daar maar liefst
€ 855,- van terug krijgen. Dat is bijna zoveel als de netto basis uitkering van een moeder met kind. Wat dat betreft kan je die dagopvang beter “gratis” maken want dan rondpompen van geld via de belastingdienst slaat nergens op.

Zo ook voor die zorg en huurtoeslag.
Je kan gewoon dat bruto minimumloon netto uitkeren.
Eerst inhouden en dan zo’n beetje hetzelfde bedrag via de toeslagen weer uitkeren. Daarmee  hou je alleen maar ambtenaren aan het werk, bekostig je werkplekken in gebouwen die ook nog eens energie vreten, om het over het irritante geblunder van die belastingdienst maar niet eens te hebben.

Maar het is nogal verwarrend.
Er wordt zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget genoemd.
Vanaf 2009 komt het kindgebonden budget IN PLAATS van de kindertoeslag.(?)

Maar om een scheef vergelijk te voorkomen hebben we toch die beide bedragen opgenomen, voor zowel de werkende als de niet werkende. 

Voor de berekening van de toeslagen moeten we eerst het bruto jaarloon hebben incl. vakantiegeld. Wel loonheffing, geen tegemoetkoming ziektekosten want daar schiet je niks mee op.

Voor de bijstand is dat het brutoloon incl. 5% vakantietoeslag en voor de werkende moeder met 130% van het minimumloon is dat  incl. 8% vakantiegeld. Respectievelijk € 12.663,- en € 23.563,-

 

We hebben een huur aangehouden van € 450,- incl. servicekosten. U kunt dan met de proefberekening toeslagen berekeningen voor;
Huurtoeslag
Kindertoeslag
Kindgebonden budget
Kinderopvangtoeslag

Zorgtoeslag 

 

 

 

 

 

 

 

Maar met al die doceurtjes is de gemeente eigenlijk illegaal bezig. Inkomenspolitiek mag niet door gemeenten worden gevoerd.
Dus ophouden met al die kwijtscheldingen, verzin maar wat anders.
Het is ook een heel verkeerd signaal want juist in die wijken waar veel kwijtscheldingen worden gegeven voor de afvalstoffenheffing, veroorzaken de bewoners de grootste rotzooi. Want het kost toch niks, dus gooi maar neer.

Maar al zou je die zaken allemaal schrappen, dan praat je over
€ 575,- per jaar, € 48,- per maand en dat verschil zal wel te klein zijn om mensen te prikkelen aan het werk te gaan.
Maar nu is het verschil 0 en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

We hebben in Den Haag 25.500 huishoudens die voor die regelingen in aanmerking komen. Dat is wel 14,6 miljoen euro, Moest er niet ergens wat bespaard worden?

Als een moeder met 3 kinderen in de bijstand 315 euro over kan houden per maand, dan doen we het dus gewoon niet goed. 
Dat is een onbedoeld extra. Dát moet juist het verschil, dé prikkel, tussen werken en niét werken zijn.
Dat verschil is wel een wasmachine per maand, die ze ook nog eens extra krijgen als die kapot gaat.


Maar ook gratis LCD tv's zijn standaard want het moet natuurlijk wel leuk blijven in de bijstand.