Home

Lesje Wajong voor de Haagse PvdA

posted Tue, 28-09-10

De Haagse PvdA-fractie wil duidelijkheid over de Wajong “Er zijn geluiden dat de sociale diensten jong gehandicapten van de Wajong naar de bijstand willen overhevelen. Dat vind ik een opvallende stellingname”, aldus raadslid en woordvoerder Sociale Zaken Abderrahim Kajouane.
De Wajong is de aparte uitkering voor jonge gehandicapten en jongeren met een gedeeltelijke arbeidshandicap. Kajouane: “Het voorstel van de sociale diensten is ook dat gehandicapte jongeren alleen nog een uitkering krijgen als ze geen partner of huisgenoot hebben die genoeg verdient. Ik ben zeer benieuwd of het college dit ook vindt.” Kajouane heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld.
Bron;
Regio tv, info thuis

De PvdA wil duidelijkheid?
Die kunnen ze krijgen?
De landelijke politiek is wakker geworden en geeft de gemeenten gewoon een koekje van eigen deeg terug.

Ondanks al die mooie verhalen dat
Den Haag koploper zou zijn in het bestrijden van werkloosheid, in vergelijking met de drie andere grote steden, kunnen we daar flink op afdingen.
H
et aantal Haagse werklozen was van juni 2007 tot juni 2008 met 22,4 procent gedaald; van 21.125 tot 16.384 mensen
En ook
de algemene rekenkamer schreef dat.
De laatste jaren is het aantal werklozen tussen de 15 en 22 jaar dat ingeschreven staat bij het CWI, spectaculair gedaald van 55.786 eind 2003 naar 17.617 eind 2007.

Maar het blijven ambtenaren. Ze liegen niet, ze vertellen gewoon niet alles.

Wat ze schrijven is dat die werklozen alleen maar uit de databank van het CWI zijn verdwenen. Daarmee suggererend dat ze aan het wérk zijn gegaan.
Niets is minder waar.
Die vermindering werklozen slaat hoofdzakelijk op jongeren. Elke jongere die iets mankeert, mentaal of fysiek, wordt in
de WA-jong gedumpt. Dan komen ze niet meer ten laste van de gemeente maar van het rijk.

Voor de Nederland BV maakt het niets uit, want het blijft úw belastinggeld.
Ook Henk Kool gaat er prat op dat hij de doelstelling heeft gehaald om 3.200 huishoudens uit de bijstand te krijgen. 

Hij zegt het goed, úit de bijstand, maar dat wil nog niet zeggen dat ze aan het werk zijn. Dat ze zijn geholpen aan een reguliere baan. Zodat die mensen in staat zijn om geheel zelfstandig met een redelijk salaris rond te komen. 
Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat op het Haagse succes behoorlijk wat af te dingen valt. En van de uitleg die er aan gegeven wordt over met name die jongeren, geloven wij helemaal niets. Die verdwijnen uit de bijstand, of komen er niet in, om hele andere redenen.

Hadden wij al eens aangegeven dat veel mensen onterecht de WAO ingeloodst werden, nu kan je er ook van uitgaan dat de lijst van Henk werd opgeschoond door veel meer jongeren die Wajong regeling in te schuiven.

Rapport; Groei
Wajonginstroom

Want jongeren met een Wajong uitkering komen er steeds meer.
We zitten straks met een
half miljoen Wajongers opgescheept, en je kan je afvragen of dat allemaal wel terecht is.
Je wordt ook, al of niet bewust, op het verkeerde been gezet met die termen van arbeidsongeschikte en gehandicapte 
Een gehandicapte suggereert een lichamelijke afwijking. 

De gemiddelde Wajonger is niet iemand met een lichamelijke aandoening die is aangewezen op een rolstoel, maar iemand met een verstandelijke beperking of andere ontwikkelingsstoornis, of met een psychische problematiek.
Deze zijn samen goed voor 85% van de instroom in 2006

Henk Kool hoefde niet af te treden. als hij zijn doelstelling niet haalde, maar hij goochelt wel, net als Lubbers, met de cijfers.

Ruud Lubbers 
Wij schrijven 1982, het eerste jaar van Lubbers Toen was het werkloosheidscijfer in Nederland 14,4 procent, op Italië na het hoogste van Europa. En dat was het moment dat Lubbers zwoer dat hij bij een getal van een miljoen werklozen zou aftreden. Waarna de diverse overheidsinstellingen zich beijverden om dit getal cosmetisch te corrigeren naar 8,2 %.
Meer… 

Het Wajongonderzoek is uitgevoerd op drie kantoren (Arnhem, Utrecht, en Den Haag) 

Waarom nam de instroom in de Wajong zo sterk toe?
Vooral de instroom vanuit de bijstand nam sterk toe, maar ook de instroom vanuit instellingen en de herkomstcategorie thuis.
Hoewel er altijd al een doorstroom bestond naar de Wajong is inmiddels bekend dat de veranderingen in de Bijstand (WWB, 2004) tot een toename van deze doorstroom leidde. 

Nu net in de tijd dat Henk Kool de verantwoordelijke wethouder was. Hij had gewoon het tij mee en hoefde er zelf eigenlijk niets aan te doen. De trein reed al, maar hij gaat er wel (onterecht) prat op dat hij de aanjager was.

Feit is dat de instroom vanuit de bijstand naar de Wajong met 55% is gestegen en direct vanuit de thuissituatie met 53% en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat men jongeren geen bijstandsuitkering meer ging geven.
 
Tabel O.1 Instroom naar herkomstcategorie    
  Aandeel in de Mutatie instroom
  instroom (%) (%)
Heropening 7% -13%
Bijstand 14% 77%
ZW/WAO/WIA 6% 48%
Instelling 21% 47%
Werk 8% 42%
School/studie 32% 7%
Thuis 11% 53%
Overig 1%  
Totaal 100% 28%

In hoeverre het ook te maken heeft met de geestelijke afwijkingen vanwege familiehuwelijken is nochtans gissen, maar dat het er mee te maken heeft is duidelijk.

De Rotterdamse CDA-wethouder Leonard Geluk denkt dat een verbod op huwelijken tussen bloedverwanten nodig kan zijn. Want het blijft vreemd dat in alle landen in Europa dat verboden is, maar een huwelijk tussen neven en nichten in Nederland niet. Met als resultaat een groter risico op genetische miskleunen en dat blijkt nu dan ook wel.
Een verbod is er
zelfs nooit geweest.

Maar dat van die 3.200 van Henk een fiks deel gewoon een andere regeling is ingeschoven lijkt ons duidelijk.
Henk Kool hielp geen mensen, maar hoofdzakelijk zichzelf. Henk Kool schrapte gewoon mensen van zijn lijstje. En die krijgt hij nu gewoon weer op zijn bord teruggeschoven.
Niet zo verwonderlijk dat die PvdA het er nu niet mee eens is, want het resultaat van een collegeperiode “ploeteren” en Wajongers over de rijksschutting gooien blijkt dan nihil te zijn.