Home


De weblog DenHaagTeKijk houdt als onderdeel van Blog-city op te bestaan.
Maar we zijn al druk bezig met een andere opzet.
We onderscheiden ons van het AD, RTVwest en DenHaag.nl door onze content wl bereikbaar te houden.
Want dat waren geen stommiteiten of fouten. 
Dat waren bewuste acties om ons collectieve geheugen te vernietigen.
Heel toevallig  allemaal tegelijk en vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.

Hieronder het overzicht van de meeste artikelen verschenen van 2006 t/m 2011

Er wordt nog aan gewerkt, ook aan de lay-out en de diverse linken van de artikelen zelf.
Het is nogal wat werk, maar het vordert wel.
Als u iets mist dan komt het nog, en mailen voor een specifiek onderwerp kan natuurlijk altijd. webmaster@denhaagtekijk.nl

A t/m E  G t/m U  V t/m Z
Drugsholen  Vennepark en Zieken Gemeenteheffingen, afval, woz, precario, delfland
Volautomatische parkeerberging (VAB)
Haagse reserve (1,4miljard)
Vaillantlaan-plein
4 mei herdenkingen Henk Kool  PVDA VROM ministerie. Straf dikke mensen
Baldewsingh, IMAR, inburgeren
Hoftoren gevelbeplating
Open brief aan  aan Eurlings
Bijstand en werk Hoge Haagse kindersterfte
Voortijdige schoolverlaters (VSVers)
Bouwkundig en kluswoningen
Jaarwisselingen
Dure schoolboeken
Coffeeshops Jozias van Aartsen
Welzijn en overige ongewenste bemoeizucht
College algemeen
Kabel-tv en internet Wethouders algemeen
Dolf Brouwerstraat?
Norder. Stadsvernieu(l)wing, pandbrigade en gastarbeidersbeleid
Eneco en stadsverwarming
Peters,Smit. Verkeer, VCP en betaald (bezoekers)parkeren Wilders- parodien
Erfpacht
Printeradvies
Eurojust
Schuilkelders
Exoten in ecologisch Den Haag
Uit ramen vallende kinderen
Containerwall turfmarkt
Raadsnieuws 2004
Drugsholen,  Vennepark en Zieken Drugsholen,  Vennepark en Zieken Drugsholen,  Vennepark en Zieken
Zie ook Mondigeburger.org 2008 vervolg en 2009 2010-2011
en Denhaag.org vanaf 2004 2008 2010
Meldingsregister Mondige burger
Melding incidenten Vennepark.
27-08-06 To Jetty or to Jetta - what's in a name "De opvang past in het bestemmingsplan" 07-05-08 Tijdbom Vennepark blijft doortikken. 07-02-10 VVD, geen softwaren bij kinderen
09-09-06 Centraal meldingsregister drugsoverlast geopend en de stem van de ex-verslaafden 10-05-08 Voetbalwedstrijd verslaafden Vennepark afgelast. 26-03-10 Spanning rond Vennepark stijgt door coalitievorming
14-09-06 Het softe drugsbeleid van de VVD 22-05-08 Onze ge Haagse daklhze ehs. 17-05-10 Drugshol Vennepark gaat dicht
04-11-06 Softdrugs zijn schadelijk volgens een VVD die harddrugs wel gedoogt. 28-05-08 Locaties daklozenopvangcentra bekend 2011
05-11-06 Restaurant Vennepark, blauwe bonen en kogelbiefstuk. De PvdA betuigt spijt aan de Venneparkers! 10-06-08 Communicatie daklozencentra blijft hopeloos 15-02-11 Haagse gebruikersruimten gaan dicht. Vennepark al in 2011
08-11-06 Evaluatie gebruikersruimten Vennepark en Zieken komt er aan 22-06-08 Omwonenden gebruikersruimte Zieken voelen zich geschoffeerd door Parnassia
09-11-06 Bewoners Vennepark boos op burgemeester Deetman 29-06-08 2 jarig meisje gewond naast drugshol Vennepark.
23-11-06 Evaluatiecommissie gebruikersruimten dreigt bij voorbaat buitenspel gezet te worden door Deetman 20-07-08 Gemeente Den Haag betaalt cursus;
Coke basen doe je zo!
23-12-06 VVD wil geen gebruikersruimten bij kinderen en scholen 20-07-08 Gezin met 2 kinderen betaalt jaarlijks 3.500 euro aan gedogen junken-ellende
2007 31-07-08 Junkenoverlast in Moerwijk, tijd om locatie Vennepark te verplaatsen
25-02-07 Venneparkers roeren zich weer. 16-08-08 "This town belongs to the tax paying citizens, not to the drug dealers and the hustlers"
11-03-07 2e Venneparkoproer ligt op de loer. 28-08-08 Geen AWBZ geld meer voor Haagse dakloze verslaafden met psychosociale problemen
23-11-07 Speelpleinen in Den Haag verloederen 01-09-08 Door verslaafden geteisterde Hagenaars lijken vooralsnog niets op te schieten met wijzigingen AWBZ en WMO
06-12-07 Venneparkers willen Brijder, voorheen Parnassia, aanklagen wegens heling. 24-09-08 Bestuurders hebben de hinderlijke burger aan zichzelf te danken
17-12-07 Den Haag wordt veiliger en de kerstman bestaat ook echt 27-11-08 18 december. Haags ontzet ?
18-12-07 Nieuwe Haagse burgemeester krijgt daklozen en verslaafdenproblematiek op zijn bord geschoven 2009
24-12-07 Den Haag vertraagt daklozenopvang 11-01-09 Al 1% verslaafde dak- en thuislozen onder dak en de overige "successen" van ons college
2008 04-02-09 Wil Vos wordt afbraakmedewerkster in de Schilderswijk
15-01-08 Wil Vonk (CDA) wil vakantiejunken zorgbudget laten opvreten 18-06-09 Parnassia/Brijder tolereert verboden messen bij verslaafde daklozen
09-02-08 Vergunning voor 12e coffeeshop in het Zeeheldenkwartier. 09-07-09 Een huis kopen tussen junken voor slechts 430.000 euro v.o.n.?
24-02-08 Verslaafdenopvang preventief geruimd. 01-08-09 ge Haagse daklauze ehs
30-03-08 Nota verslavingszorg, voorbode van een stad in opstand? 18-08-09 Downplayen door David Rietveld begonnen
02-04-08 Verslavingszorg nog steeds niet onder dak. 21-09-09 College; het is over! Parodie Wilders-speech
21-04-08 PVDA "viert" Haagse week van de (schijn)veiligheid. 25-10-09 Haagse junk leeft als God in Frankrijk
22-04-08 Locatie verslaafde daklozen aan het Alberdingk Thijmplein in Spoorwijk? 02-11-09 D66 en CDA dienen motie in tot sluiting harddrugsgebruikersruimte Vennepark
23-04-08 Bert van Alphen steekt spaak in stadsvernieuwingswiel van Norder in Spoorwijk. 08-11-09 Wouter Bos en ik, Shirley......
24-04-08 Weer actueel, Bert's postcode-drugshol-loterij. 04-12-09 Gerda Verburg aan het Vennepark. Gewoon aardig of uitgekookt?
29-04-08 Drugsdealers zijn getalm van Bert van Alphen zat 29-12-09 Bewoners rond Van de Vennepark eisen maatregelen
4 mei herdenkingen
2007
2008
2009
2010
2011
Baldewsingh, Imar, inburgeren Bijstand, werk, loon, hyptheek, wajong Bouwkundig,  Kluswoningen
Haagse wethouders gebukt onder onbegrip kiezer 28-07-08 Werken levert zelfs minder besteedbaar inkomen op dan bijstand. 6% BTW regeling schilder- en stucwerk niet vervallen per 1 juli 2011
Rekenkamer; inburgering in Den Haag is onder de maat 30-08-08 Hogere AOW bij langer doorwerken is een sigaar uit eigen doos. U komt zelfs tekort 07-07-07 Gemeente Den Haag heeft 17 klu(n)swoningen in de aanbieding
Pssst zakcentje verdienen? 07-10-08 400 euro per maand opslag krijgen en maar 56 euro netto besteedbaar meer overhouden 29-08-07 Succesvolle Marokkanen mogen van Norder klu(n)shuizen kopen en opknappen als voorbeeld voor minder succesvolle.
Wethouder aangesproken op 'stijve' 29-11-08 Minima eisen aanpassing bouwvoorschriften 16-09-07 Kluswoningen, bouwkundige opname Copernicuslaan hoek Beeklaan.
Spiegel "stijve' 24-10-09 Moeder met 3 kinderen kan beter thuisblijven in de bijstand dan werken 20-09-07 De begrotingen van de kluswoningen, Beeklaan-Copernicuslaan Ook te gebruiken voor de andere panden.
Afval scheiden in Den Haag is paard achter de (schillen) wagen spannen. 07-10-10 Haagse PvdA 1 euro banen. 156 euro erbij en toch niks overhouden 02-09-08 We hebben weer kluswoningen. Aan de Roggeveenstraat.
Miskend Haags college 18-09-10 Haagse alleenstaande werkende ouder is slecht af 07-12-08 Groen licht voor kluswoningen Roggeveenstraat
Rabin Baldewsingh kan zoveel beter. Misschien. Ja toch? 28-09-10 Lesje Wajong voor de Haagse PvdA 20-03-09 Den Haag wil niet leren van Rotterdamse kluswoningen
Baldewsingh; verplicht inburgeren niet afdwingen. 21-11-10 Hypotheek aflossen. Heeft dat zin? 25-07-09 Kluswoningen populair bij kopers
Rabin Baldewsingh en het burgerschapsfonds. 13-03-11 Gaan we als stad straks failliet vanwege een immigrantenleger van 65+ bijstandsgerechtigden? (AOW gat)
Rabin Baldewsingh geeft geen inzicht in besteding burgerschapsfonds. 08-04-11 Kabinet gedoogt zienswijze van de Haagse PvdA. Maar bijstand blijft aantrekkelijker dan werken.
Beleid Baldewsingh slaat door. 14-04-11 PvdA komt met kleptocratenplan bijstandsgerechtigden
Het Marokkanenproject IMAR blijft de gemoederen bezig houden. 19-04-11 En de bijstandskoning van de Randstad is.. (1)
"Onafhankelijke" commissie presenteert rapport IMAR Donnergelden. 19-04-11 En de bijstandskoning van de Randstad is.. (2)
Besteding van 2.710.000,- euro reeds besteed IMAR geld blijft duister. 20-08-11 Haagse bijstandsgerechtigde nog steeds het beste af
Rabin Baldewsingh speelt Marokkaanse organisaties tegen elkaar uit. 03-09-11 Uitkeringsgerechtigden verplicht op school aan het werk zetten
Haagse Marokkanen eisen stopzetting IMAR project. 27-09-11 Zorgkosten gaan naar 25% van het bruto inkomen
Pssst... bijna nieuwe camper kopen van de gemeente Den Haag?
28 april, pleinenfeest. Maar niet voor iedereen.
College Dolf Brouwerstraat
College; het is over Nog steeds geen Dolf Brouwersstraat
Beschamende Deetman show
Coffeeshops Eneco en Stadsverwarming Erfpacht
Den Haag heeft mr dan 40 coffeeshops 30-10-07 Eneco, zelf debet aan opzeggen automatische incasso's 17-05-07 Wordt je in 2008 nu wel of geen eigenaar bij reeds afgekochte erfpacht?
Gemeente wil af van concentratie coffeeshops in Zeeheldenkwartier. 14-03-09 Warmtewet over stadsverwarming eindelijk van kracht 28-05-07 Erfpacht en onterechte overdrachtsbelasting
Straks ook belanghebbende blowen in Den Haag 01-2-11 Machtig Eneco uw bankrekening leeg te graaien 28-08-07 Erfpacht, her-uitgifte en afkoop, wel of geen overdrachtsbelasting?
VVD gaat in coffeeshop-nimby's grossieren 14-11-10 Haagse erfpacht afkopen voor de halve prijs
Woensdag 26 augustus coffeeshop tour in het Zeeheldenkwartier
Eurojust Exoten in ecologisch Den Haag
13-04-11 City of Peace and Justice. Behalve voor de Hagenaars zelf 30-01-08 Ecologische inrichting met exoten in Den Haag
Gemeenteheffingen Gemeenteheffingen Gemeenteheffingen
Afvalheffing WOZ, Delfland, waterschappen Precario, leges
05-10-07 Huisvuil per post naar de AVR versturen is voor alleenstaanden goedkoper dan de afvalstoffenheffing in Den Haag. 06-03-08 WOZ belasting vervangen voor ingezetenenheffing 08-08-08 Zo maarnix over bouwleges in Den Haag te zeuren of toch wel?
23-01-09 Afval scheiden in Den Haag is paard achter de (schillen) wagen spannen 12-02-08 Rioolrecht en waterschapsheffing hoger door WOZ waardering. 04-11-08 Onduidelijkheid over precario wel of niet in 2009 afschaffen
06-4-09 Haagse woonlasten
24-08-10 Haagse leegstand niet bestrijden met OZB/WOZ verhogingen. Hef leegstandsbelasting als in Antwerpen
12-12-11 2e kamer wil graaiende waterschappen opheffen. Hopelijk Delfland als eerste
Haagse reserve (1,4 miljard) Henk Kool PvdA Hoftoren, gevelbeplating los
30-10-07 Hagenaar heeft geen profijt van goedgevulde gemeentekas 29-10-08 PvdA moet IDers redden uit de tentakels van de welzijnsmaffia 11-03-08 Weer gevelplaten van Hoftoren afgewaaid.
22-09-08 Voorzitth, even over die gemeentebegroting...(Wilders parodie) 14-11-08 Den Haag, koploper in het dumpen van jongeren in de Wajong! 12-03-08 Hoftorenbouwer zelf treft geen blaam, misschien wel de gevelbouwer.
16-04-11 Den Haag boos om graaicultuur: geld weg bij BNG 14-12-08 Ijspaleis bepaalt wat Hagenaar in de Posthoorn leest, als die tenminste bezorgd mag worden
31-10-11 Den Haag bestiert huishoudboekje slecht 25-01-09 Henk Kool is geen democraat Hoge Haagse kindersterfte
16-04-11 Den Haag boos om graaicultuur: geld weg bij BNG 06-05-09 Armoe fanfare van Henk Kool trekt door de stad 11-12-08 Haagse kindersterfte 15% hoger dan landelijk gemiddelde
08-05-09 PvdA verspilde nodeloos mijloenen met IDers
Jaarwisselingen Jozias van Aartsen Kabel-tv, internet
01-01-08 Oudejaarsnacht, 188 aanhoudingen in Den Haag. 27-03-08 Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag. 06-08-08 Kabelaars Ziggo en UPC krijgen (misschien) concurrentie.
01-01-09 Oudejaarsnacht in Den Haag. Een brandende kwestie. 21-03-09 Ziggo dwingt abonnees digitale televisie te kijken
01-01-10 Beheersbaar, nieuw politiek modewoord 11-07-11 Ziggo verantwoordelijk voor extra schotels aan Haagse gevels
01-01-11 Minder autobranden en aanhoudingen in Den Haag
01-01-12 Jaarwisselingen 2007-2012 uitgebrande auto's en aanhoudingen
Norder Norder Norder
Stadsvernieu(l)wing Pandbrigade Gastarbeidersbeleid
21-03-07 Norder laat de normaal verdienende huurder & huiseigenaar ook nog eens de onderhoudskosten van arme eigenaren betalen 24-06-09 Pandbrigade, gemeente Den Haag geeft zichzelf een inbraakvergunning 31-05-08 Marnix Norder, PvdA Den Haag, wil 2.500 Polen in wooncontainers opbergen.
23-04-08 Bert van Alphen steekt spaak in stadsvernieuwingswiel van Norder in Spoorwijk. 03-07-09 Haagse pandbrigade gaat ook op Polen jagen 23-09-10 Norder houdt Oost Europeanen angstvallig buiten kansenwijken
06-05-08 Haagse stadsvernieuwing, het gevecht tussen de paupers en de kakkers 08-08-10 Pandgestapo. Nieuwe ronde, nieuwe kansen
15-09-08 Norder zet woningwet opzij voor woningcorporaties in Mariahoeve
23-10-11 Norders ministeries worden zeer gewilde objecten
Peter Smit Peter Smit Peter Smit
Betaald (bezoekers) parkeren VCP Verkeer
08-02-11 Sociale onrust Haagse ouderen door digitale bezoekers-parkeerpas 21-11-09 VCP Den Haag gigantische miskleun 25-04-08 Dynamisch verkeersplan in stad zonder visie
30-03-11 Haags bezoekersparkeren wordt een ramp 05-07-10 PvdA erkent; VCP meest effectief met 70 km/h 11-02-09 Peter Smit moet verkeerslichten Loosduinseweg-Noordwest Buitensingel laten verwijderen voor een betere doorstroming
31-05-11 Hagenaar dient Peter Smits' VCP gifbeker tot de bodem leeg te drinken 16-05-10 Den Haag's gevaarlijkste kruispunten
14-10-11 Zelfs de navigatiesystemen willen niet aan het VCP.
23-10-11 Haags VCP en bouw ministeries missen rechtsgrond
Printeradvies Schuilkelders Uit ramen vallende kinderen
15-04-07 Brussel doet nog steeds niets aan de printerinkt-maffia 17-02-08 De schuilkelder in als de sirene loeit, maar waar? 17-03-08 Tragisch ongeval 2 jarig meisje mede veroorzaakt door slechte regelgeving
29-06-08 2 jarig meisje gewond naast drugshol Vennepark door val uit raam
Volautomatische parkeerberging (VAB) Vaillantlaan-plein VROM ministerie
25-12-11 Haagse SP heeft geen inzicht in Haags parkeergeld-graai-beleid 17-10-06 Herstel bouwfout kan bewoners Vaillantplein  225,- per jaar aan stookkosten besparen 26-03-11 Minister Edith Schippers drukt extra zorgpremie voor dikke mensen door
03-07-08 Vaillantlaan, ondanks aanpassingen, nog steeds nt niet af
Eurlings minister Voortijdige schoolverlaters (VSVers) School etc. Welzijn en overige ongewenste bemoeizorg
03-02-10 Open brief aan minister Eurlings... 21-05-08 Spijbelaars en voortijdige schoolverlaters 7-11-10 Haagse welzijnsbende van Vier ontmanteld
07-06-11 Vals beeld cijfers voortijdig schoolverlaten 05-04-11 22 Haagse buurthuizen tijdelijk gesloten
03-03-08 Schoolboeken gaan u straks 630 euro per jaar kosten 27-04-11 Karsten Klein slaat vrijwilligersplank finaal mis
Wethouders Wilders parodie.
11-11-09 Wethouder handhaaf-verwijdertool 22-09-08 Voorzitth, even over die gemeentebegroting...
21-09-09 College; het is over