Home

PvdA moet IDers redden uit de tentakels van de welzijnsmaffia.

posted Wed, 29-10-08

Wethouder Kool van Den Haag trekt 24 miljoen euro uit voor een reddingsplan voor alle id-ers in Den Haag.Per 1 januari 2009 dreigden driehonderd mensen met een gesubsidieerde baan hun werk te verliezen, omdat de subsidie dan komt te vervallen. Kool wil nu een pool opzetten voor mensen die niet bij de eigen werkgever in dienst kunnen blijven en ook geen ander werk hebben gevonden. Zij moeten vanuit die pool uiteindelijk doorstromen naar andere gesubsidieerde banen of regulier werk.

RTvwest

24 miljoen losgeld om 300 IDers te redden zonder garantie op succes.

24 miljoen voor 300 banen van mensen die nauwelijks het minimumloon verdienen.
Dat is 80.000 euro per IDer.

Het minimumloon is;
1.356 euro x 12 plus 8% vakantietoeslag 17.580 euro.
Dat zijn met 24 miljoen maar liefst 1365 manjaren.
Zijn die mensen dan ook 4,5 jaar zeker van werk?

Niet dus, want ze moeten dóórstromen.
Luctor et abortus, ik worstel en drijf af. 

Dat steekt wel schril af tegen die 16.000 euro maximale subsidie die een werkgever krijgt als hij 2 jaar lang een langdurig werkloze in dienst neemt en houdt.

Ze moeten ophouden om die mensen bij die subsidiesponzen te detacheren. Dat is de grootste fout geweest die ze gemaakt hebben, door hen niet in het normale bedrijfsleven te plaatsen.

Die "welzijns"organisaties vraten alleen maar de ruif leeg tot het op was en gaven die mensen helemaal geen reguliere baan. En dat is ook nooit hun intentie geweest.
Dát is inmiddels toch wel overduidelijk gebleken?
 
De waanzin!!
IDers die al 15 jaar bij (niet zo) Mooi werken en elders.

Als een IDer na 2 jaar niet is doorgestroomd, dan ben je dus gewoon niet goed bezig geweest.
Dan heb je, je als gemeente volslagen gediskwalificeerd.

Waar was de controle in al die jaren? 
Men vond het wel best zo, ze waren al die jaren buiten beeld en nu krijgt ome Henk die erfenis in zijn maag gesplitst en wat is er makkelijker dan met een schep even in onze geldberg te spitten.

Maar van die 24 miljoen gaat natuurlijk 80% van dat geld naar die opvreters eh, begeleiding. 

En het is te prijzen dat een SP zich druk maakt om
de belangen van die IDers maar ze worden eigenlijk behoorlijk misbruikt om die  welzijnsmaffia van goedkoop arbeidsvee te voorzien als de gemeenteraad hen wéér bij die slavendrijvers detacheert om er maar makkelijk van af te zijn.

Ga maar eens wat professioneler te werk en laat alleen de echte bedrijven in  aanmerking komen voor die mensen.
Een algeheel verbod voor non-profit organisaties om dergelijke mensen nog langer te kunnen misbruiken zal al een stap op de goede weg zijn, want anders blijft het weer doorsukkelen tot het geld op is en zijn we straks weer net zo ver als nu. Dat je wan die welzijnsmaffia niets kan en mag verwachten is nu toch wel duidelijk genoeg aangetoond, lijkt ons zo.    

We zijn erg benieuwd waar die 24 miljoen nu echt aan besteed gaan worden en wat die IDers er dan zelf mee opschieten.

We zijn ook zeer benieuwd hoe Henk aan die 80.000 per persoon komt en natuurlijk hoe hij de gemeenteraad kan overtuigen om zoveel geld uit te geven.
Maar je kan ook die 80.000 zó aan ze geven.
Probleem is dan wel dat ze geen huursubsidie krijgen, want dan hebben ze vermogen in box 3.
Dan hebben ze 1.386 euro per maand nodig, 16.640 per jaar.
Maar daar kunnen ze wel 5,5 jaar van leven en dat is op zéker.
Terwijl je nog maar af moeten wachten wat het resultaat straks wordt met die 24 miljoen.