Home

Henk Kool is geen democraat.

posted Sun, 25-01-09

Even afgezien van de discussie of die koopzondagen nu wel of niet nodig zijn, is er eigenlijk iets veel ernstigers aan de orde.
En dat is, dat Henk gewoon zich niets gelegen wil laten liggen aan wat het kabinet besluit. Dat deed hij ook al met het besluit dat moeders met hele jonge kinderen niet hoeven te solliciteren en ook daar heeft Henk maling aan.

Hij gaf de sociale dienst opdracht om die mensen tegen het kabinetsbesluit in, toch een sollicitatieplicht op te leggen. Als n van die moeders naar de rechter stapt, dan heeft de gemeente Den Haag waarschijnlijk geen poot om op te staan. Maar met dreigbrieven en andere intimidatie en het onterecht korten op de uitkering kom je natuurlijk al een heel eind.

En misschien heeft Henk best wel gelijk met zijn argumenten maar hij kan toch echt niet zomaar een kabinetsbesluit naast zich neerleggen en dat de gemeenteraad met haar controlerende functie hem op dat punt niet heeft teruggefloten, geeft wel aan hoezeer hier in Den Haag partijpolitiek prevaleert boven het eveneens door het kabinet opgelegde dualisme, wat ze dus ook gewoon niet uitvoeren.


Eigenlijk is het voltallige Haagse bestuur n grote muitende bende en laten we ons als Hagenaars door die meute, die zich niet aan wetten gebonden voelt, koeioneren.

En ook nu weer met
die koopzondagen. Henk drukt waarschijnlijk straks weer gewoon zijn eigen zin door. Nu is het in een democratie echter zo geregeld dat je best wel wat mag willen als wethouder maar als de meerderheid daar andere ideen op nahoudt dan heb je, je daar maar bij neer te leggen.
En ook hier kan Henk, in zijn visie, honderd legitieme redenen hebben, maar dan zal hij zich toch aan het te nemen kabinetsbesluit moeten houden, als dat toevallig negatief uitpakt.


Maar daar hoef je bij Henk dus niet mee aan te komen.
Eigenlijk is het helemaal geen sociaal democraat, meer een potentaat.
Misschien zit Henk wel bij de verkeerde partij en moet hij zelf eens een partij op gaan richten.


Maar ook ls hij dat zou doen, blijft onverlet dat hij zijn afwijkende opvattingen over sollicitatieplicht  en koopzondagen, niet tegen de kabinetsbesluiten in, zo maar ten uitvoer mag brengen.

En nog even over onze IDers en werkbijen.
Als je 20 jaar of meer in Nederland of elders gewerkt heb, dan lijkt het argument je een bezem in je handen te stoppen of zogenaamd werkervaring op te doen, meer ingegeven te zijn om goedkope arbeidskrachten in te huren en het minimumloon te ontduiken, dan je daadwekelijk naar een reguliere baan door te laten stromen.


En daar kan Henk zich wl op beroepen dat het een overheidsbesluit is om dat minimumloon niet te hoeven betalen aan dat werkvee wat onverhoopt in die tentakels van het ID en werkbijencircus terechtkomt.

Het ministerie gaf zelfs richtlijnen hoe de gemeente kan voorkomen dat er van een arbeidsverhouding sprake is met die moderne galeislaafjes.
Als een andere werkgever een dergelijke constructie zou gebruiken, zouden de bonden hem aan de hoogste boom opknopen.
1. Jan de Wandelaar left...
Tue, 27-01-09 2:47 am :: http://jandewandelaar.wordpress.com

Ik kwam hem vandaag nog tegen bij de Haagse Hogeschool

Haagse Hogeschool


2. Jan Hunck left...
Tue, 27-01-09 3:24 am :: http://www.bewonersorganisatie.blogspot.

Overigens viel in de krant te lezen dat die meneer Bos vindt dat de PvdA meer de kant op moet van het beschaafde nationalisme

Dit maakt die Henk dan wel Nationaal socialist !!!!! Komen we toch weer dichter in de buurt van die affaire met dat fou tewoord ... En als die meneer Wilders maar ook die meneer Rutte hun gelijk krijgen, dan is het bezige van dergelijke termen niet meer strafbaar dan ????

Ik ben benieuwd naar de reactie van onze Digitale Henk want we hebben hem al een tijdje niet meer gesignaleerd op internet !!!!


3. Vera left...
Tue, 27-01-09 2:06 pm

Kool is een echte pvda'ert, dat zijn allemaal potentaten en regenten. En nu weer dat ge*** over "beschaafd" nationalisme. Typisch weer de draaikonteriji van de PvdA. Iedereen te vriend proberen te houden: de witte stemmer door nu weer "beschaafd" nationalisme te promoten, de allochtonen door belangrijke posities weg te geven aan Aboe en Albayrak. Dat "beschaafd nationalisme" heeft in de tweede wereldoorlog voor veel narigheid gezorgd, schandvlekken die nu nog niet uitgewist zijn. (Het Joods Weeshuis in Leiden bv is aan de joden afgetroggeld en daar parkeert nu de rode wethouder Van den Berg en burgemeester Lenferink lekker zwaarverslaafden in, terwijl terugkoop door joodse nederlanders afgewezen wordt). Laten we hopen dat de witte stemmer bij de gemeenteraadsverkiezingen onthoudt dat de PvdA Nederland allang in de uitverkoooop door joodse nederlanders afgewezen wordt). Laten we hopen dat de witte stemmer bij de gemeenteraadsverkiezingen onthoudt dat de PvdA Nederland allang in de uitverkoop gedaan heeft!


4. Burak left...
Mon, 2-02-09 7:32 pm

Zijn neus nog rood verven en Henkie kan zijn geld gaan verdienen als clown.