Home

Verslaafdenopvang preventief geruimd.

posted Sun, 24-02-08

Kijk, di hebben het begrepen in 's-Hertogenbosch.

Niet die heilloze weg van procedures met "onafhankelijke" bezwaarschriftencommissies en "onafhankelijke" rechters en een "onafhankelijke" Raad van State die de klagers allemaal in het ongelijk zullen gaan stellen, zoals die mensen aan het Zieken en het Vennepark is overkomen, die zo "dom" waren, die nette juridische (doodlopende) weg te bewandelen.

 Gewoon niet luisteren, Haagse wantoestanden.

Video verdwenen?
De video's van You Tube en Daily motion zijn veilig gesteld en hier te bekijken met een videoplayer (zoals VLC)


Jammer van het gebouw, maar een hotel voor verslaafden
op kosten van de gemeenschap ging de dader(s) duidelijk te ver.

Die had(den) geen zin meer om nog langer tegen een dove wethouder (Jetty Eugster CDA) te blijven kletsen zoals men aanvankelijk deed in Den Haag tegen Jetta Klijnsma (PvdA).

Niet kleppen maar doen, gelijk de brand er in, einde oefening.
In Delft heeft men ook een poging gedaan, maar dat ging niet helemaal goed. 

Wie niet luisteren wil, moet maar voelen. 
En natuurlijk de verzekering er op wijzen dat het molest was, dan wordt die schade niet uitgekeerd.
Je moet die zorgcriminelen wel daar pakken waar het hen uiteindelijk alln om gaat en dat is geld. 

Het heeft niets meer met zorg voor de medemens te maken.
Junken zijn verworden tot middelen die je kan aanwenden om de AWBZ en WMO potten leeg te vreten.
Daarom worden ze nog steeds angstvallig patinten genoemd, want die mythe moet je wel in stand houden, anders kan je op dat geld geen aanspraak meer maken.


En hier hanteerde de wethouder dat zelfde loze argument,
"Het past in het bestemmingsplan."

De wetgever heeft nooit voor ogen gehad dat ten tijde van het vaststellen van het bestemmingspan, dat dateert uit de tachtiger jaren, een verslaafdenopvang ook een zorgvoorziening zou kunnen zijn.
Dat is enkele jaren geleden door de Raad van State zo uitgelegd en nu slepen ze het gedateerde bestemmingsplan erbij, want daar staat dat een zorgvoorziening mag.


We begrijpen die mensen in 's-Hertogenbosch volkomen, als je kinderen continu geconfronteerd dreigen te worden met die werkschuwe spuit- en snuiforgels. 
Want waarom bent u niet verslaafd en zij wel?

En waarom moeten wij die ellende continueren, dat zij vrijblijvend verslaafd knnen blijven en kunnen blijven roven en stelen en de maatschappij blijvend tot last kunnen zijn?


Alleen om die zorgmaffia een inkomen te laten vergaren?
Opsluiten in de gevangenis met water en brood, een vak laten leren in die tijd dat ze gedetineerd zijn en aan het werk met die lui.
Geen uitvluchten, geen excuses meer, verplicht afkicken.

Het moet afgelopen zijn en zeker geen
snoepreisjes naar de Algarve die hen door het CDA in Den Haag worden aangeboden. 

En dan kunnen die politieke machtswellustelingen natuurlijk wel gaan lopen roepen, dat eigenrichting niet mag en de schuldigen gestraft moeten worden, maar dan moeten ze ook erkennen dat ze zelf de oorzaak zijn van dit soort wanhoopsdaden.

Ook in
s-Hertogenbosch was natuurlijk een plek uitgezocht in een kinderrijke buurt met scholen in de directe omgeving.
Goed
Haags voorbeeld doet goed volgen
Het plaatsen van de harddrugsgebruikersruimte direct tegenover het speelplein hier aan het Vennepark is gewoon pure uitlokking en dt dient eigenlijk bestraft te worden. 
Dus wie dient er nu opgesloten te worden?

Diegene(n) die in uiterste wanhoop ter bescherning van de kinderen die voorzieningen uitroeit, die geen oplossing bieden, of horen die politici eigenlijk gewoon in de gevangenis?

De omwonenden zijn normale hardwerkende mensen die geconfronteerd worden met overlast en waardedaling van hun woningen zonder enige compensatie.
Kon je vroeger je kinderen met een gerust hart buiten laten spelen, nu kan je ze geen tel meer alleen laten. 

Albert Heijn komt dagelijks aan de deur om die junken maar zo goed mogelijk te verwennen en de jongeren staan buiten op een tochtig plein te kleumen en daar wordt niets voor geregeld.
Ze worden nog uiteengejaagd ook en zien dat slecht gedrag wl beloond wordt.

Wat veel Hagenaars nog steeds niet beseffen is dat de overlast niet minder wordt omdat ze hun drugs nit gratis krijgen.
Ze moeten blijven roven en stelen en mogen alleen de drugs die ze met hun criminalteit verwerven, daar gebruiken.


Maar het blijkt dus dat er uiteindelijk verlossing wordt verkregen door het louterend vuur, waarmee Abby  zijn voorlichting gaf.

Nu maar hopen dat die Vonk ook overspringt bij dit bestuur en ze het drugshol aan het Vennepark gaan verplaatsen, voordat de bewoners eigenhandig een eind aan de gevolgen van dat schandelijke besluit maken, en zich laten inspireren door dat "succes" in Den Bosch.


De bewoners zouden geen schade lijden werd er gezegd.
Vooralsnog is de WOZ waarde van de panden in Den Haag met 10-25% gestegen.

De WOZ waarde van de panden in de Schilderswijk is met 10-20% gestegen, maar de panden rondom de gebruikersruimte aan het Vennepark zijn niet minder waard geworden, maar ook niet mr.

De waarde is dezelfde gebleven, de bewoners lijden wel degelijk verlies omdat ze niet profiteren van de waardestijgingen zoals elders en ook hier leveren we als de Den Haag B.V. nog een keertje in, omdat die mensen niet meer WOZ belasting gaan betalen.
Die te weinig verkregen belasting is aan te merken als een verkapte onderhandse subsidie voor die gebruikersruimte.

De VVD heeft meerdere malen aangegeven dat eventuele schade voor de omwonenden aan het Vennepark en het Zieken niet ten laste van die relatief kleine groep mag komen.

Verder blijkt dat die WOZ waarde, die wordt gerelateerd aan de verkoopprijzen in de buurt, niet is verhoogd omdat er zo goed als niets verkocht wordt en er dus niets valt te relateren.
De doorstroming is veel minder dan elders in de stad en dat heeft er niet mee te maken, dat die mensen zo honkvast zijn, maar dat ze vanwege die gebruikersruimte gegijzeld worden in hun onverkoopbare woning.
Reacties:
1. Branddaaris left...
Sat, 23-02-08 2:47 pm

In de brand, uit de brand. Het is natuurlijk niet goed te praten maar professor Tak stelt dat de burger kansloos is tegen de overheid. Een professor, die hier op gestudeerd heeft. Die Raad van State is geheel verweven met de politiek. Elke vervolgprocedure zet je dan nog verder in de hoek. Als dat waar is dan vragen ze er zelf om. Leuk voor Norder straks, een toren van 100 meter aan het Vennepark.


2. Diane left...
Sat, 23-02-08 4:56 pm

Net zo'n eigenwijs k**bestuur als in Den Haag. Wie zijn kont brandt moet op de blaren zitten.

De politie heeft de gemeente `s-Hertogenbosch geadviseerd geen opvang voor verslaafde en psychisch gestoorde daklozen te openen in de wijk Kruiskamp. De gemeente heeft dat advies naast zich neergelegd.


3. Walther left...
Sat, 23-02-08 5:03 pm

En nu?.

Nog meer camera's aan de Van der Vennestraat om die junkies te beschermen?.


4. Jeroen left...
Sat, 23-02-08 5:27 pm

Koekje van eigen deeg, tactiek van de verschroeide aarde.


5. Kruiskamper left...
Sat, 23-02-08 6:14 pm

De reactie van de door het gemeentebestuur overvallen bewoners was sneller dan het college hun besluit er door konden drukken. Kwestie van zelfverdediging. Niet zo vreemd als je op woensdag een brief krijgt, waarin wordt medegedeeld dat het dit gemeentebestuur heeft behaagd een levensbedreigende situatie voor je kinderen te creren. En dan ook nog schrijven dat je er niets tegen in kan brengen. Dan ga je niet zitten wachten dat je kinderen straks door een psychotische junk worden afgeslacht. Dan grijp je in. Dat is een kwestie van goed ouderschap. Woensdag kregen we de brief en iedereen was boos, tot afgelopen donderdag werd iedereen nog bozer en op vrijdag vond men het dus nodig dat er direct werd teruggeslagen. Misschien moeten ze het stadhuis hier ook nog maar in de fik zetten met die psychotische machtsverslaafden. Als je toch bezig bent, doe het dan gelijk goed.


6. Veerle left...
Sat, 23-02-08 6:29 pm

1000 kinderen op 4 scholen in de buurt, en die directeuren werden ook onder druk gezet. Ze dreigden van alles op de lange baan te schuiven als ze hun protest niet zouden inslikken. Ik heb er niet van kunnen slapen. Die brand is ook niet goed, maar ze hebben niet eens de moeite genomen om te zien of het ergens anders kon.


7. Demian left...
Sat, 23-02-08 7:10 pm

Veerle, die Rombouts is helemaal dol. Nu dreigt hij weer met een hostel maar dan later in de buurt. Een verkeerde beslissing nemen en niet toe willen geven dat ze hebben verloren. Heel dom om dat te zeggen. Nu de buurt op zijn kop staat. En dan gooit Rombouts nog olie op het vuur. Dit wordt een hetze tegen de bewoners. Die moeten allemaal gestraft worden.


8. Florien left...
Sat, 23-02-08 9:15 pm

Die Rombouts wil toch bij ons die voorziening er door drukken. Hij lijkt Wilders wel die de koran vervangen heeft voor de kruiskampers en ons gaat bestrijden. Als die Rombouts zo door blijft gaan kan hij ook wel beveiliging gaan aanvragen. Ik ben bang dat het straks moord en doodslag wordt. Hebben ze dan helemaal geen verstand?


9. Venneparkers left...
Sat, 23-02-08 9:28 pm

Als een hete vuurbom ingeslagen bij Vennebewoners!

N.a.v. dit nieuws is er weer veel emotie los gekomen bij omwonenden van het Vennepark Drugshol.

Er wordt een bijeenkomst gepland.

Telefonisch verkeer heen en weer nu rond Venneplein, bewoners zijn nog altijd boos, en ingehouden woede is slecht, maar erger nog, gevaarlijk!!!

De woede en wanhoop van verloren strijd heeft zich verplaatst in de huiskamers en in onderonsjes.

De reacties van de bewoners op tv is zo herkenbaar, maar vooral zeggen bewoners hier dat ze het zelf weer intens voelen.

Vooral omdat het op tv blijkt dat het om vlakbij een speelplein, school gaat, is er alle onbegrip voor de burgemeester, en zeg maar begrip voor bewoners hun daad, allom in onderlinge belletjes van de bewoners te horen.

Als de democratische weg volledig is bewandeld, uiteindelijk tegen een dode muur botst, blijkt gisternacht dat wanhopige bewoners grenzen opzoeken en desnoods in blijdschap grenzen kunnen passeren.

Anderen die niet betrokken zijn, kunnen de hele tijd van de zijlijn formeel, nuchter en neutraal de zaak beoordelen, maar bewoners die dit alles over zich heen krijgen, en die de angsten en woede om verkeerd beleid beleven, verliezen hun hoofden!


10. Maud left...
Sat, 23-02-08 9:35 pm

Tonnie Rombouts heeft gewoon niks geleerd van die rellen in de Graafsewijk, slecht geheugen.

Belangrijke leermomenten bij de rellen in de Graafsewijk bleken:

Zorg voor een goed voorbereide communicatie.

En dan zetten ze de bewoners gewoon voor een voldongen feit.

http://www.burgemeesters.nl/ node/722

11. Mondige burger left...

De Haagse politiek is aan zet nu. We hebben al veel te lang de weg van de rede gevolgd en nul op rekest gekregen. Deetman kwam langs met het idee geen duimbreed toe te geven en dat was met Bert van Alphen niet anders.

Juist dankzij het fatsoen van de omwonenden die de korte lontjes nog enigszins in het gareel wisten te houden, staat dat pand er nog. We houden er mee op, we doen geen moeite meer de woede te beteugelen.

Pas als er de duidelijke toezegging komt dat het drugshol verplaatst gaat worden, komen wij weer in beeld. We laten ons niet meer voor het karretje spannen. Laten ze het Vennepark maar blauw kleuren.


12. Gejat van Hyves left...
Sun, 24-02-08 12:07 am

Afgebrand!!!


13. Stoned als een garnaal left...
Sun, 24-02-08 10:12 am

Leesvoer

http://www.8weekly.nl/in dex.php?art=4827


14. Daan left...
Sun, 24-02-08 10:54 am

Dikke boehoe voor Ton Rombouts. Wat een arrogantie, gewoon niet in de gaten hebben dat hij is afgebrand en beter zijn ontslag kan indienen.Eigenlijk verdient dat hele college een trap onder hun kont.Als ze zich zo boven ons gesteld voelen dat ze uit hun ivoren toren maar van alles op denken te kunnen leggen hebben ze het echt mis. Het laatste beetje vertrouwen is nu ook helemaal weg. Rombouts is een verwend kind dat zijn zin niet krijgt en dreigt nu met een ander hostel. Hoe vaak wil hij nog op zijn gezicht gaan. Als ze slim zijn, dan wijzen ze dat complex van de Weener Groep aan de Van Herpensweide aan , dan wordt dat vuiltje ook even door de bewoners weggepoetst.


15. Korenbloem left...
Sun, 24-02-08 11:26 am

dak- en thuislozen met een psychiatrische stoornis of een chronische verslaving horen niet los te lopen in deze maatschappij maar in heropvoedings gestichten te zitten. Bij de glijbaan, wipkip en speelattributen, voetbal en basketbalveldje van kinderen droppen ze zwaarverslaafden.

Kots en kots misselijk makend, zulk wanbeleid !!!!!!!!!!!!

PVDA, Partij van de Zieke Geesten, rotten jullie toch op uit de politiek.

VVD, halen jullie je koppen uit het zand vandaan.

De Politiek stikt van de ezels.


16. Anal Poet left...
Sun, 24-02-08 4:29 pm

Nimby Rombouts & de Verdommunicatie -

" Meneer de Vwwwzitthhh ... "

" Wij Ons kunnen jelui niet voorlichten wat Wij Ons met jullie van plan zijn - want anders bestaat de mogleijkheid dat jelui na gaat denken !! "

Whwhwh whwhwhwhwh whwh ...


17. Brabants dagblad left...
Mon, 25-02-08 9:21 am

Lees de reacties naar aanleiding van de brand.


18. dhtk left...
Tue, 26-02-08 9:35 pm

Uit onze mailbox.

Harry; Het is geen brand in een junkenhostel geweest maar in een leegstaand pand. (Dat deze winter niet door daklozen was gekraakt.) Het verontwaardigde geblaas over eigenrichting tegenover een democratische genomen besluit is niet terecht. Dat het besluit democratisch was is niet aangetoond. Een besluit is niet automatisch democratisch als het door een nederlands bestuur is doorgedrukt. Als het besluit democratisch was geweest, waar komt dan dat breed gedragen sentiment vandaan? Uit de volkswijk zoals de krant dat noemt. Dat zijn wijken die het minst geschikt zijn om daklozen en verslaafdenopvang te plaatsen. Die kunnen veel beter in de buurt van de burgemeester staan. Dat is geen grapje.

Ine; Laat ik voorop stellen, dat ik zelf rechter spelen absoluut afkeur. Ik kan mij vaak wel een bepaalde reactie van mensen voorstellen. In geval van problemen verzuimen gemeente besturen meestal de burgers, c.q. omwonenden goed te informeren. Ik vind het niet zo vreemd dat bewoners negatief reageren, zeker in toch al moeilijke buurten. Heeft u ooit gelezen of gehoord, dat: een daklozentehuis, een tbs kliniek, een verslaafdenopvang en ga maar door. ooit in de nabijheid van de woning van een wethouder of burgemeester is gepland? Ik in ieder geval niet! Deze loyale mensen zorgen daar zelf heel goed voor. Komt het omdat ze weten dat zij dan de voorspelbare onrust uit de weg gaan? Misschien krijg je een positieve discussie als een burgemeester ook eens een moeilijke buurman opneemt!!

Ronald; Falende inspraak of verruwing van de samenleving? Het besluit is zonder inspraak genomen maar de buurt heeft zich wel gemeld en dan bedoel ik in verbale zin. Niet iedereen heeft de mogelijkheid zich in een taal dermate uit te drukken waar beleidsmakers zich gewoonlijk mee plegen te verduidelijken. Maar toch uitte men zich aanvankelijk ook verbaal; dat men zich bezorgd maakte om de veiligheid van de woonomgeving van het eigen gezin en de omgeving waar hun kinderen veel tijd doorbrengen. Niet iedereen weet de juiste weg om het openbaar bestuur te bekritiseren en (voorgenomen) besluiten ongedaan te maken. Zo zal de ene wijk die haar veiligheid aangetast ziet de juridische en politieke weg kennen en de ander meer de weg van geen woorden maar dadenbewandelen. Van het openbaar bestuur mag je daar enig inzicht in verwachten. De gemeente stelt zich vaker op als hoeder van de veiligheid in de stad en dat doet ze op meerdere vlakken actief en goed maar ik vind het hier onbegrijpelijk dat signalen uit de buurt zo genegeerd worden. Van een verruwing van de samenleving kun je hier niet spreken wanneer bewoners van een gemiddelde nederlandse gemeente zich massaal tegen plannen van de gemeente uitspreken omdat ze hun gemeenschappelijke veiligheid aangetast voelen. Onzekerheid met een opvanghuis direct naast 2 basisscholen geeft veel onbegrip; het goede naast het kwaade, het ontluikende naast het verdorvene. De regering stelt om die reden zelfs dat in de grote steden coffeeshops niet in onmiddelijke nabijheid van scholen mogen staan, dat zou het gemeentebesturu toch bekend moeten zijn. Nu is s-Hertogenbosch in deze optiek geen grote stad maar kent zij op beperktere schaal wel dezelfde problematiek. De gemeente had hier veel wijzer moeten optreden, ze wist beter maar walste er over heen en zo wordt landelijk weer een wijk tot een probleemwijk gebombardeerd. Zelfs een hoogleraar criminologie gaat daarin en vergelijkt de Kruiskamp met een volksbuurt waar mensen zich achtergesteld voelen, wantrouwen koesteren en het recht in eigen hand nemen. Zo te lezen heeft minister Vogelaar er weer een wijk bij! Niets is echter minder waar; de Kruiskamp is een gemiddelde nederlandse wijk met evenwichtige demografische en sociale opbouw, met sociale huurwoningen en luxe villas, met keurige plantsoenen, goed onderhouden wegen en vele goede algemene voorzieningen. Daarmee heeft o.a. de gemeente veel en goed werk gedaan maar nu verslikt ze zich spijtig genoeg.

Ellen; Als omwonende van een harddrugsgebruikersruimte in Den Haag wil ik ook graag een en ander kwijt. Ook wij wonen in een gemengde maar als zwak bekend staande wijk, waar het voor de lokale politiek blijkbaar makkelijk dumpen van voorzieningen is. Ook in Den Haag zijn de omwonenden compleet overvallen (wij hebben het na de mei-vakantie in de krant moeten lezen!), was volgens de gemeente de zaak al besloten en werden de vragen van de omwonenden met dooddoeners en regelrechte leugens beantwoord. In Den Haag is de fik er niet in gegaan, maar het had zomaar kunnen gebeuren. Wat verder opvalt is dat gemeenten de zorgen van de omwonenden niet serieus nemen. De omwonenden zullen geen junk zien, er zal geen overlast zijn, van waardedaling is geen sprake. Allemaal niet waar. Overlast komt er en is alleen met een forse gezamenlijke inspanning onder controle te houden. Dat vergt veel uithoudingsvermogen van de omwonenden, want die moeten continue alert zijn en rare zaken melden. Meldingen waar vervolgens lang niet altijd iets zichtbaars mee gebeurt. Of zaken waarvan de politie zegt dat ze er niets mee kan, zoals achteraf melden van bedelen of een drugstransactie (dat moet op heterdaad betrapt worden). Het is dan ook enorm teleurstellend te moeten constateren dat in Een Vandaag wordt gezegd dat de omgeving van de voorzieningen in Utrecht en Den Haag veiliger is geworden. Voor Utrecht kan ik niet spreken maar in Den Haag is het niet het geval. Alleen door de cijfers op een bepaalde manier te presenteren *lijkt* het alsof de omgeving veiliger is geworden. Ik ben het eens met een aantal mensen die eerder reageerden: dit soort zaken is alleen op te lossen als de overheid haar burgers vooraf serieus neemt, en niet achteraf gaat proberen om de scherven te lijmen. Ik hoop van ganser harte dat we snel op het punt komen dat lokale overheden zien dat het zo niet langer kan.

Henk; Nee, deze delicten komen niet voort uit verruwing van de samenleving. Deze delicten komen voort uit de arrogante houding van onze bestuurders die niet wensen te luisteren naar hun werkgevers en dat zijn nog altijd de belastingbetalers. Verwijzen naar de rechter en vervolgens gewoon je gang gaan is een laffe houding om bestuurlijke planning door te drukken en de burger te ontmoedigen. De brand die onder normale omstandigheden niet is goed te keuren is onder deze omstandigheden de enige weg om erger te voorkomen en daardoor zeer begrijpelijk. Dit onder het motto voorkomen is nog altijd beter dan genezen.


19. Burger left...
Tue, 26-02-08 10:38 pm

Ik wil graag een stap eerder kijken, wie gebruiken er drugs? En waarom? Net als drank zijn drug ook roesmiddelen, en "helpen" ze om te vergeten, in elk geval tijdelijk. Daar begint mijn vraag, wat is het dat mensen zichzelf niet de moeite waard vinden om gezond te blijven terwijl ze weten wat drugs doen met lichaam en geest. Het overgrote deel van mensen in een inrichting zit er door toedoen van anderen. Slachtoffers van incest, mishandeling, verkrachting of een trauma dat nooit als zodanig is her/erkend. Het gedrag/ontkenning van het probleem en het verzwijgen omdat het niet fatsoenlijk is over dat soort dingen te praten maakt dat het probleem niet minder wordt maar door blijft gaan. Dat er onder drugsgebruikers veel mensen zitten die al op jonge leeftijd kapot zijn gemaakt en die hun " relatieve rust " vinden in drank of/en drugs is dan ook niet echt verbazend. Dat ergens het brein het niet meer trekt en er allerlei waanbeelden etc komen is ook niet verwonderlijk. Voor mijn gevoel ligt de oorzaak van een groot deel van de problemen bij de manier waarop we als samenleving dingen verstoppen of niet op een goede manier mee omgaan. De basis van alles is vertrouwen, als dat geschonden wordt gaan mensen van het padje af. De een wordt agressief en gaat na het drinken van bier door het lint of zoekt constant ruzie, de ander vlucht in drugs of pillen en teert zichzelf uit tot een omhulsel. Dat vertrouwen kan al heel jong worden geschonden, een pedofiel heeft geen idee wat hij/zij aanricht, net als een oom die zijn kleine nichtje misbruikt, of een grote broer die zijn zusje tot rare handelingen overhaalt, misbruik makend van het vertrouwen dat broers en zussen in elkaar hebben. Allemaal klanten voor de psycholoog, die er misschien een paar kan helpen. Voor anderen zijn drugs een tijdelijke vluchtweg. Wel eens gehoord van de vrouw die bij het politiebureau aangifte deed van verkrachting, waarop de agent zei dat ze het zelf wel zal hebben uitgelokt? Dat soort reacties , vooral van diegene die je moet kunnen vertrouwen zoals ouders, dat soort reacties maakt mensen die gehavend zijn helemaal kapot. De verkrachter die in de kantine van de voetbalclub die de populaire jongen uithangt, terwijl iedereen weet wat hij heeft gedaan. Die krijgt vaak nog schouderklopjes en is een echte kerel, wat moet zijn slachtoffer(s) dan voelen. Die voelen zich niks meer. De bovengenoemde zielepoten zorgen wel voor een constante stroom van gebroken mensen, en ja, krijg je drugsgebruikers, krijg je zwaar gestoorde mensen. Dat die dan nog in woonwijken worden geplaatst terwijl ze een risicofactor zijn is te gek voor woorden, maar vergeet niet dat ook die populaire jongen in de kantine, die aardige oom of die arrogante broer misschien wel een groter gevaar zijn. Wat veel meer zou helpen was een andere manier van omgaan met elkaar en het duidelijk veroordelen van sommige dingen. Geen pilsje drinken met die verkrachter die zo populair doet, de rug toekeren of gewoon totaal negeren. Die oom met zijn losse handjes, niet meer mee aan tafel zitten maar een dreun op zijn bek geven. Daar ligt een groot stuk van de oorzaak van een berg maatschappelijke ellende. Simpel hoe je met iemand omgaat en hoe duidelijk je goed en slecht van elkaar scheidt


20. Jan de Wandelaar left...
Sun, 9-03-08 12:15 am :: http://www.jandewandelaar.wordpress.com

De mobiele Dakloze in Schilderswijk

http://jandewandelaar.wordpress.com/2008/03/07/de-mobiel e-dakloze-in-schilderswijk/

Bekende van jullie zullen vernomen hebben dat er door de PvdA weer een nieuwe axxie was gestart vanuit Buurthuis De Mussen. De Mobile dakloze krijgt deze extra aandacht. http://www.denhaag.pvdat:left; margin-right: 10px; margin-bottom: 8px;" src="http://www.denhaagtekijk.blog-city.com/images/noprofile.jpg" width="100" height="100">De mobiele Dakloze in Schilderswijk

http://jandewandelaar.wordpress.com/2008/03/07/de-mobiel e-dakloze-in-schilderswijk/

Bekende van jullie zullen vernomen hebben dat er door de PvdA weer een nieuwe axxie was gestart vanuit Buurthuis De Mussen. De Mobile dakloze krijgt deze extra aandacht. http://www.denhaag.pvda.nl/nieuwsbericht/1842