Home

Voorzittâh, even over die gemeentebegroting...

posted Mon, 22-09-08

Voorzitter, we spreken vandaag over de Haagse miljoenennota 2009.
Een flut-begroting van het slechtste gemeentebestuur ooit. Maar we praten vandaag ook over de staat van onze stad. En wie daarnaar kijkt, wordt niet vrolijk. Wat we dit bestuur het meest kunnen verwijten is de schade die het aanricht aan onze samenleving. Den Haag is allang niet meer het Den Haag waarin we zijn opgegroeid. Er is ook niet meer één Den Haag. Deze coalitie splijt Den Haag in tweeën

Aan de éne kant onze elite, met haar zogenaamde idealen. Van een multiculturele samenleving, van de waanzinnige
PR campagnes, de  recht en vrede hysterie, van de onstuitbare verspilling, van de Haagse superstad en de zinloze hulp, de bakken met geld in de bodemloze put die welzijn heet. Die elite vindt alles best - zolang de subsidiestromen richting  BOOG, de Haagse koepel en de kunst-bobo’s maar doorgaan. Het zijn de volgelingen van een Klijnsma, een Baldewsingh en een Bert van Alphen, Het is het linkse Statenkwartier en zijn kleffe vriendjes. Het linkse bolwerk waarvan sommigen met één of zelfs met meer dan drie keer modaal er niet mee zitten om onterecht in een sociale huurwoning te blijven wonen.

Maar al die zogenaamde idealen van de politieke elite zijn minderheidsprojecten. Bijna niemand die er nog in gelooft, behalve een steeds kleiner clubje linksen dat aan het belastinggeld-welzijnsinfuus ligt en voor zichzelf een baantje heeft geregeld bij een Haagse welzijnsinstelling. Beroepsklagers, beroeps-handophouders, subsidiesponzen.

En aan de andere kant, voorzitter, is er nóg een Den Haag.
Het andere Den Haag, dat bestaat uit de mensen die de rekening moeten betalen. Letterlijk en figuurlijk. Die beroofd en bedreigd worden. Die zuchten onder de overlast van de straatterroristen, die zuchten onder de hoge belastingen en verlangen naar een sociaal Den Haag. Het zijn de mensen die het niet cadeau krijgen. Het zijn de mensen die onze stad hebben opgebouwd. Het zijn de mensen die nooit geloofd hebben in het linkse project van de multicul of de waanzin met onze  donaties aan de welzijns- en zorgmaffia.

Het zijn de mensen die hier in de raadszaal zelden gehoord worden in Den Haag. Die worden weggezet als tokkies en xenofoben, als provincialen.

Dit bestuur legt zich neer bij die Haagse tweedeling. Dit bestuur kiest consequent partij voor het Den Haag van de elite, en niet voor het Den Haag van de gewone mensen die de rekening moeten betalen.

Wie zich afvraagt hoe het komt dat Hagenaars steeds cynischer worden over de politiek,  die moet zich afvragen hoe we weer één Den Haag kunnen krijgen.
Die samenleving in Den Haag is een dure grap. Totaal voor 2009 maar liefst 2,35 miljard Voorzitter,
2,35 miljard! Zoveel zijn we kwijt aan het runnen van een stad als Den Haag.

Denk nu eens na wat we met dat geld  kunnen doen. Vergeet nu eens die begroting en stel een tegenbegroting op met een beetje gezond verstand.

Want wie betaalt de rekening? Wie betaalt die 2,35 miljard? Dat zijn de mensen, de Hagenaars die Den Haag hebben opgebouwd, de mensen die hard werken, de mensen die keurig sparen en netjes hun belasting betalen. De gewone Hagenaar die het niet cadeau krijgt. Henk en Ingrid betalen voor de speeltjes van deze coalitie.

Bij die 2,35 miljard euro zijn bijvoorbeeld de rijksbijdrage van de peperdure Vogelaarwijken plus de exorbitante kosten van de extra criminaliteit nog niet eens meegerekend. Bijna een derde van alle delicten wordt gepleegd door niet-Westerse allochtonen. Als het gaat om diefstal met geweld scoren onze niet-westerse allochtonen zelfs meer dan zestig procent. Waarom horen we alleen 
Arjan Lakerveld  daar over. Misdaad moet veel harder worden aangepakt en bestraft. Niet meer All You need is Love, maar veel vaker Jailhouse Rock.

Voorzitter, we raken onze stad kwijt. We raken Den Haag kwijt. Kwijt aan de massa-immigratie. Kwijt aan de instroom die niet meer te controleren valt. Kwijt aan een cultuur van achterlijkheid en geweld. Kwijt aan het Marokkaanse tuig dat scheldend, spugend en onschuldige mensen in elkaar rammend door het leven gaat. Dat de schoolpleinen en straten onveilig maakt. Dat de middelvinger opsteekt naar rouwstoeten,
ambulancepersoneel bedreigt en mishandelt, homo’s in elkaar ramt, vrouwen voor ‘hoer’ uitscheldt. Ze accepteren maar al te graag onze uitkeringen, onze huizen, onze dokters. Maar niet onze normen en waarden.

Voorzitter, de elite noemt deze Marokkanen, die hier de boel verzieken, heel romantisch ‘nieuwe Nederlanders’. Ik noem ze liever ‘kolonisten’. Moslim-kolonisten. Want ze zijn niet gekomen om te integreren, maar om de boel hier over te nemen, om ons te onderwerpen.

Terwijl Duitsland eerwraakmoordenaars uitzet, terwijl Frankrijk boerkadraagsters de Franse nationaliteit weigert, juicht dit bestuur de kolonisatie en islamisering van Den Haag alleen maar toe.

Dit bestuur wil de problemen niet zien, kijkt de andere kant op en tekent de culturele capitulatie. Op de grens van twee werelden kiest dit bestuur voor de achterlijkheid, kiest dit bestuur voor de kolonisten en niet voor ons dierbare Den Haag.

De criminaliteit explodeert,
de sfeer wordt steeds grimmiger. Marokkanen staan vijf keer zo vaak in de politiestatistieken als autochtone Nederlanders. Een Marokkaan vertelde tegen een journalist in Gouda, ''Over tien jaar zijn wij hier de baas. En dan gooien we die kankerkoningin er ook meteen uit.'' Dit soort walgelijke teksten mogen we nooit accepteren.

En de Hagenaar is het zat, dat die mensen niet op hun verantwoording gewezen worden, omdat ze zelfs hun rotzooi niet opruimen. Geheel in de geest van die linkse elite worden dan voor 20 miljoen ondergrondse vuilcontainers geplaatst in die prachtwijken en de kosten weer bij Henk en Ingrid neergelegd.

Voorzitter, er gloort hoop. Nog niet in Den Haag. Nog niet in dit gebouw, dit ijzige ijspaleis. Maar wèl in de straten, de wijken. Daar groeit de schreeuw om verandering.
 

1. Venne-moeras-bewoner left...
Mon, 22-09-08 9:22 am

Hoe meer aso, hoe meer verslaafd, hoe meer je door dit k..bestuur in de watten wordt gelegd. Je mag de boel terroriseren, met messen lopen zwaaien en steken en bewoners mentaal en fysiek kapotmaken en dan nog doen ze er niets aan. Er moeten eerst doden vallen. Pamperen dat doen ze, die hele welzijnsmaffia en dat parmaffia moet opgeheven worden. Ze hebben van de gemeente bij ons lopen slijmen of we asjeblief hier een huis wilden kopen, want er was geen drugsoverlast meer en alles zou beter gaan en als beloning krijg je een drugshol en zit je met een onverkoopbaar pand. Je zou bijna gaan hopen dat er een junk een keertje een wethouder te grazen neemt, moet je kijken hoe snel ze het dan sluiten.


2. David left...
Mon, 22-09-08 10:33 am :: http://www.davidrietveld.nl

Nounounou, van dik hout. Het gaat me iets te ver om álle feitelijke onjuistheden te corrigeren, maar toch maar een paar.

- de auteur lijkt door de bedragen overdonderd te zijn. €2,35 mld. is een hoop geld, maar voor een gemeentebegroting van een grote stad helemaal niet exorbitant. Vergelijk het maar met Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. - waar andere grote steden het krap hebben, heeft Den Haag zijn financiën prima op orde. De lasten hoeven niet te worden verhoogd om toch extra dingen te betalen. Daar heeft iedereen, ook Henk en Ingrid, baat bij. - door de Haagse Koepel in één adem te noemen met BOOG en Kunst-bobo's laat de schrijver zien dat hij of zij geen flauw benul heeft van de geldstromen binnen de gemeente Den Haag. - de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend geheven. Dat houdt in dat de heffing met de trend mee groeit. Dit jaar is dat niet het geval: de totale stijging van de afvalstoffenheffing - dus inclusief de 1% extra voor de vuilcontainers - is lager dan de trend. Gecorrigeerd voor inflatie stijgen de woonlasten in Den Haag dus niet. - wie vol wil houden dat etniciteit de doorslaggevende factor is voor deviant gedrag zit op een doodlopende weg. Aan etniciteit is namelijk niets te veranderen. Waar wel wat aan is te doen is het bestrijden van de tweedeling, door de sociaal-economische positie te verbeteren. Achterstanden in onderwijs, huisvesting en 'topscores' bij criminaliteit leiden allemaal terug tot één belangrijke verklarende factor: sociaal-economische achterstand. - jammer dat ook dit weblog de toon en het gedachtenkader van Wilders overneemt. Stevige kritiek juich ik van harte toe, maar termen als 'moslim-kolonisten' staan zo buiten de realiteit dat het moeilijk wordt dit verhaal serieus te nemen.

Tot slot: het is apart te constateren dat juist dit college veel geld stopt in het versterken van de sociaal-economische structuur van de stad, en dat de schrijver van dit stuk dat niet ziet - of niet wil zien? Ik moet wel zeggen dat het - hoewel het dus zeker niet mijn standpunten zijn - een vlot geschreven toespraak is. Ambities in de politiek? Al aangesloten bij ONS Den Haag? Of wordt het Wilders Lokaal? Of misschien toch maar gewoon een hele nieuwe eigen partij? Ik ben benieuwd! :-)


3. dhtk left...
Mon, 22-09-08 11:52 am

Meneer Rietveld;

Dank voor uw bijdrage. De auteur die het heeft aangeleverd, heeft niets anders bedoeld dan de toespraak van Wilders naar de Haagse situatie trachten te vertalen. Als u het wilt vergelijken dan ziet u dat we zelf al de meest kwetsende passages hebben geschrapt.

Dat dan toch bepaalde zaken zijn blijven staan, heeft er meer mee te maken dat bepaalde zaken toch niet onbenoemd gelaten hoeven te worden. En inderdaad hebben we in Den Haag een Marokkaanse gemeenschap die zich gelukkig grotendeels wél weet te gedragen, maar wat er node gemist wordt, is het corrigerende vermogen van de landgenoten zelf om die “paar” raddraaiers tot de orde te roepen.

Daarnaast blijft overeind dat de besteding van de IMAR gelden nog steeds niet naar behoren is. Van die 3,3 miljoen euro is er nog niet één jongere van de straat geholpen, tenminste; wij hebben nergens een rapportage gezien waarin resultaten staan vermeld, die ook feitelijk zijn te verifiëren. Wat dat betreft zijn er een aantal zaken met Marokkaanse jongeren die nu nog (steeds) niet goed gaan, ook de uitvoering te verwijten.

En dat van dik hout zaagt men planken, is op zich niets mis mee. Er wordt tenminste gezaagd. En dan ligt het aan de handelwijze van dit bestuur of dat planken worden om te bouwen of dat men bij aantoonbare wanprestatie de poten onder hun stoel vandaan zaagt.

En dat we dan zelf her en der wat linken door die tekst strooien om het algemene ongenoegen van de burger te duiden, moet u toch niet vreemd zijn. Maar er is overal wat voor te zeggen en dat blijkt ook uit uw reactie waarin u de moeite heeft genomen om úw visie te projecteren.


4. Wil left...
Mon, 22-09-08 1:03 pm

Ik denk dat meneer Rietveld moeite heeft met tussen de regels door te lezen. Ik vind de opzet om ONS Haags Marokkanenprobleem te herleiden tot het feit dat Baldewsingh er een potje van maakt prima geslaagd zo. De ruzie met die Marokkaanse organisaties loopt al vanaf maart 2007. Er is nog steeds helemaal niks van de grond gekomen. Het geld is natuurlijk allemaal al in de zakken van die subsidieslurpers terechtgekomen. Wat kan MOED aantonen wat ze met die 470 duizend euro gedaan hebben? Tijd dat die Rabin harder gaat lopen. Dat zou voor zijn postuur ook beter zijn. Voorkomen dat het in de doofpot verdwijnt. De Marokkanen mogen niet met lege handen blijven staan.


5. Mocrootje left...
Mon, 22-09-08 2:18 pm

Weggekeken.

Kom maar terug als je kan laten blijken, dat je opvoeding hebt gehad.


6. Wil Vonk left...
Mon, 22-09-08 3:41 pm

Pittig stukje huisvlijt dat prikkelt en reacties uitlokt. Tenminste zo heb ik deze posting gelezen. Ik deel de mening dat veel, heel veel geld verdwijnt naar helperts en hulperts. De monopolie positie van Parnassia is hiervan een lichtend voorbeeld. Ik ben niet de persoon die alle migranten over dezelfde kam wil scheren. Ontkennen dat er problemen zijn is de de andere kant van de medaille. Ik vind het onbegrijpelijk dat er niet voldoende gehandhaafd wordt in deze stad. Help jongeren, geef ze kansen maar reken ook rechtvaardig af met diegenen die de boel verpesten. De segregatie is groot en wordt bepaald niet minder. Het is zorgelijk dat ook de aardige en vriendelijke mensen aangeven dat genoeg, genoeg is. Wanneer de politiek, lees dit college, zich af blijft wenden van de problemen, hufterigheid en de (kleine) criminaliteit van alle dag, dan moeten we ook niet gek opkijken dat de burger ons de rug toekeert en in cynisme zal vervallen. Zowat elke partij, behalve de PvdA en Groen Links heeft wethouder van Alphen onder vuur genomen over de uitdijende zorginstelling Parnassia. Waarom kunnen deze partijen niet met de laarzen in de modder staan en ophouden de burgers te te laten kletsen?


7. dhtk left...
Mon, 22-09-08 4:07 pm

@Wil Vonk

Kijk dat is toch winst. Iemand die het op zijn merites weet te beoordelen. We hebben nooit de intentie gehad om allochtonen te beledigen. Autochtonen is wat anders.

En dat bepaalde wethouders en raadsleden domme ganzen zijn, hebben we niet gezegd. Hooguit gedácht.


8. Spoorwijker left...
Mon, 22-09-08 4:56 pm

Wil de echte David Rietveld opstaan!

“door de Haagse Koepel in één adem te noemen met BOOG en Kunst-bobo's laat de schrijver zien dat hij of zij geen flauw benul heeft van de geldstromen binnen de gemeente Den Haag”

Dacht jij soms dat de Hagenaar niet door had dat jouw Bertoes een lampekap is, een marionet en dat uiteindelijk de PvdA nog steeds aan de touwtjes trekt. Al dat geld gaat via welzijn en cultuur. En je hoeft geen verstand van geldstromen te hebben om te zien dat het allemaal naar 1 kant stroomt. Naar de zakkenvullers die alleen maar met hun eigen belangetjes bezig zijn. Waar is die oude criticaster van een David Rietveld gebleven die voordat Groenlinks in de coalitie zat, de zaken nog wel objectief kon beoordelen?


9. Een ONSje Den Haag left...
Mon, 22-09-08 5:49 pm

@David Rietveld.

Ambities in de politiek?

Zoiets bedoelt u? http://ontevredenburger.punt.nl/


10. Kromo. left...
Fri, 26-09-08 10:28 am

Zo zie je maar weer een jaar blowen, is toch genoeg om je harsjes te verzieken. Als je die ten minste hebt,sommige Raadsleden hebben dat niet, ze zitten daar maar lekker geld te verdienen op een gemakkelijke manier. En af en toe onzin uit te kraaien, want dat schijnt verplicht te zijn. Geld uit geven is helemaal niet moeilijk,en vooral als het om gemeenschapsgeld gaat ,een beetje brabbelen en je vind zo een medestander die je mening deelt en klaar is Kees. . .