Home

Spijbelaars en voortijdige schoolverlaters.

posted Wed, 21-05-08

Ondanks alle mooie verhalen blijft het spijbelen een groot probleem.
En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de verantwoordelijken bewust de andere kant uitkijken. 
Spijbelaars onder de 18 jaar in het middelbaar beroepsonderwijs worden
nauwelijks aangepakt.

Geen schooldirecteur, leerplichtambtenaar, of wethouder van onderwijs zal durven bekennen dat er honderden leerlingen de stad onveilig lopen te maken, terwijl ze op school horen te zitten, want dan geven ze zichzelf een brevet van onvermogen.

En het is juist die leeftijdsgroep die voor zoveel problemen zorgt en we kunnen rustig stellen dat onze  medelandertjes het meeste ongemak veroorzaken. 
Waarom zou je, je druk maken over lieden die met geen stok in het gareel, laat staan in de klas zijn te krijgen.
Je zal als docent maar een stel van die gedemotiveerde figuren in je klas hebben die het moreel ondermijnen.
Die docenten denken ook; laat mij maar met rust, laat ze lekker op straat lopen.
De school wordt afgerekend op het aantal leerlingen en zolang je niks gaat melden bij een leerplichtambtenaar, is er geen haan die er naar kraait en blijft je budget intact.

Je kan er zelfs aan verdienen, want het scheelt soms wel 1 of 2 docenten per school die je niet hoeft in te zetten voor die spookleerlingen, waar ze dus wel geld voor krijgen.
En straks nog 2.000 euro toe per leerling door ze administratief present te houden als het aan Bussemaker ligt. 

De maatschappij is langzaam maar zeker kapot aan het gaan aan al die beleidsmakers die geen problemen durven te benoemen.
Blijven pappen en nathouden. Het bekende kopje thee. 
En dan kan men wel met spierballentaal komen dat hardnekkige spijbelaars vaker voor de
rechter moeten verschijnen, maar dan zal je die eerst moeten melden.

En dan staan ze  op de dag van de leerplicht elkaar schouderklopjes te geven dat ze het zo goed doen, maar de realiteit is wel even iets anders.
Ze  feliciteren elkaar  dat ze de problemen zo goed onder de mat weten te vegen en de bevolking er gelukkig nog steeds intuint.

Om een effectief beleid op poten te zetten zal je dus eerst moeten erkennen dat we met
8,3% schooluitval het probleem geenszins in de klauw hebben en zal men wat anders moeten verzinnen
Als je het dan ook nog per instelling bekijkt, dan zou Mondriaan zich moeten schamen met maar liefst
11% voortijdige schoolverlaters. 
En dat is een teken aan de wand, want dat slecht presterende Mondriaan is vier handen op één buik met de gemeente Den Haag, die nou ook
niet echt optimaal presteert om het maar eens zacht uit te drukken. Waar je mee omgaat....

Als men streeft naar een vermindering van 10% (636) van
de voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie, dan hebben we het wel over 6.360 jongeren totaal die men in Haaglanden-Westland zonder diploma op de maatschappij loslaat.
Landelijk is het
totaal 53.100

Bij voorbaat kansloos en dat gaat dus lopen zieken en klieren en komen er dan te laat achter dat het misschien wel handig was geweest als ze dat diploma hadden behaald.
En dan nemen we geen harde maatregelen, maar men
sluit een convenant.
Een convenant is een intentieverklaring van partijen zonder énige sanctie als  één van de partijen zijn werk niet (goed) doet of de doelstelling niet haalt.
Het woord is waarschijnlijk afgeleid van fondant, dat is net zo zacht.

Contracten willen we zien, spijkerharde afspraken, sancties, lik op stuk beleid. Het is fout gegaan vanaf het moment dat de docent zich bij de voornaam liet noemen en in discussie ging met de leerlingen.

Leerlingen hebben niets te willen, die moeten leren en verder hun mond houden.
Toch gek dat die ouderen, die lichting van de 50er jaren die niks in te brengen had op school en de feitenkennis er domweg ingestampt kreeg, dé generatie blijkt te zijn waar de economische kurk al die jaren op gedreven heeft en nóg op drijft en waar het kabinet als de dood voor is dat ze er mee ophouden, gezien het consequent onderuit schoppen van die vervroegde pensioenregelingen.

Dat is niet omdat men het hen niet gunt, maar we kunnen gewoon niet zonder ze.
Als ze dat nou eens zouden durven te bekennen, dan zouden onze grijze duiven er waarschijnlijk ook iets minder problemen mee hebben. 

En nog even over Bussemaker.
Verkeerde insteek om 2.000 euro beloning te geven als ze een voortijdige schoolverlater op school weten te houden.
Ze moeten 2.000 euro boete krijgen als er 1 de school verlaat.
We moesten 84 miljoen bezuinigen bovenop het  stucturele tekort van 200 miljoen.
Totaal 284 miljoen.

Met 53.100 schoolverlaters x 2.000 euro heb je al 106 miljoen

Met 53.100 schoolverlaters x 2.000 euro heb je al 106 miljoen binnen.
Nu wordt er straks een beloning gegeven voor het indammen van het slechte gedrag, dat komt dus bovenop dat tekort.

"Mevrouw Bussemaker, ik ben directeur van een school met 457 leerlingen en die wilden allemaal vroegtijdig de school verlaten.
Na veel inspanning hebben we die toch op school weten te houden.
Gelieve die  914.000,-  euro op onze rekening te storten.
Bij voorbaat dank."