Home

Haags VCP en bouw ministeries missen rechtsgrond

posted Sun, 23-10-11

 

Spreek lokale politici aan op stijgende lasten.

Maar het gaat in Den Haag allang niet meer alleen maar om die OZB of afvalheffing.
De Hagenaar wordt opgezadeld met dubbele brandstofkosten vanwege de onrechtmatig afgegeven bouwvergunning van die ministeries aan de Schedeldoekshaven/Turfmarkt.

 
Video niet meer beschikbaar 

Voor de autobezitter in of buiten Den Haag wordt alles in het werk gesteld om die het leven zo zuur mogelijk te maken.

Het VCP is een mislukking, maar het is met politici altijd hetzelfde probleem.

Net zoals we eigenlijk allang weten dat de stekker uit Griekenland of de euro getrokken moet worden, blijven ze hier in Den Haag ook maar voortmodderen met dat VCP. 
Dat zelfs voor hoongelach zorgde in de 2e kamer, omdat het verkeer van Zoetermeer naar Den Haag muurvast kwam te zitten.

Inmiddels is de gehele bestaande infrastructuur vernield en alternatieven zijn er domweg niet.

Ja, de ringweg.

Welke ringweg?

In elke andere stad waar nog een beetje gezond verstand de overhand heeft, zijn er ringwegen die niet worden geblokkeerd door trams, bussen en opbrekingen van een HTM die net doet of Den Haag er alleen voor hun is. Zo gedragen ze zich wel. En het bestuur staat erbij en kijkt er naar.
Nu ook gebleken is dat de hoeveelheid fijnstof nauwelijks verminderd is in het centrum vervalt de grond om die idioterie nog langer voort te laten bestaan.

Maar er is nog wat anders aan de hand. De bouw van de ministeries aan de Schedeldoekshaven/Turfmarkt  moet nu eigenlijk worden stilgelegd vanwege de verkeerde cijfers die worden gehanteerd van de opgestelde MER. (milieu effect rapportage)

Wat is er aan de hand?

Toen de bouw van die ministeries aan de orde was, wilden ze van de gemeente, heel sluw, de uitstoot van de auto’s van de te bouwen parkeerplaatsen buiten beschouwing laten.
Dat losten ze op door simpelweg helemáál geen MER op te laten stellen.

Daar zijn ze door de Raad van State op teruggefloten.

Om daarna een rapportage in te dienen waarbij men er van uitging dat het verkeer uit het centrum werd geweerd om aan lagere waarden te kunnen komen.
”Wijnhaven geen aanslag milieu”  kopte het AD toen.

De echte reden voor dat VCP was dan ook, dat de hoeveelheid luchtvervuiling inclusief de parkeergelegenheid van het aan te trekken autoverkeer te hoog was om voor een vergunning in aanmerking te komen. Dat alleen is de reden dat men het verkeer uit het centrum wilde weren, om zo die uitstoot te kunnen verminderen. Het ging om het verplaatsen van het probleem zodat ze alleen maar op dié plek niet boven de kritieke waarden uit zouden komen. Dat we elders in Den Haag de moord steken zal ze echter een zorg zijn. Het heeft dan ook niks te maken met schonere lucht in het centrum voor de Hagenaar in dat gebied.
Puur
megalomaan eigenbelang om die ministeries te kunnen bouwen.Nu het RIVM geconstateerd heeft dat de hoeveelheid fijnstof nauwelijks of niet is verminderd is de rechtsgrond voor de bouwvergunning van die ministeries vervallen.

De bouwvergunning dient vernietigd te worden en omdat het VCP dan geen bestaansrecht meer heeft kan alles weer terug maar de oude situatie.

Wat we missen is een wethouder als Adri Duijvestein die het lef had om verkeerd uitgepakte beslissingen terug te draaien. Zoals bij het Prins Bernardviaduct, dat als een moloch de stad in kwam rollen en waarvan het verkeer over de nieuw aan te leggen dwarswegen zijn weg zou moeten vinden.
Toen die dwarswegen niet doorgingen liet Adri een stuk van dat viaduct slopen omdat het aanbod van het verkeer veel te groot was voor de fuik waar ze uiteindelijk inreden aan het Spui.

Vooralsnog heeft dit bestuur weinig op met de autobezitter die op kosten wordt gejaagd met het voortdurende moeten omrijden.
Dubbele brandstofkosten en nodeloos verspilde tijd.
En ook nog 2 keer zoveel uitstoot in Den Haag dan elders.

Het VCP terugdraaien hoeft helemaal geen zwaktebod te zijn.  Het is te hopen dat iemand het lef heeft om dat straks tot een item te maken voor de gemeenteraadverkiezingen.

 
Video niet meer beschikbaar 

Helaas hebben ze bij RTV west het filmpje weggehaald.(?)

Daarnaast heeft de overheid met die ministeries eigenlijk een te grote broek aangetrokken.

De crisis noopt ze om het ambtenarenlegioen af te slanken en als de Raad van State die bouwvergunning vernietigt op grond van die frauduleuze MER en dat RIVM rapport, dan zijn ze mooi van die toekomstige kostenpost af.

De Koninklijke Bibliotheek Den Haag, heeft de website van DenHaagTeKijk aangemerkt als één van de belangrijkste websites van Nederland.
Dat is dan ook de reden dat, vanwege toekomstige dode linken, zoveel mogelijk "binnenboord" wordt gehouden.
Waarbij dan een beroep wordt gedaan op de uitzonderingsclausule van het auteursrecht.
Tevens gaat het om informatievoorziening in het algemeen belang, vanwege het aanvullen van ontbrekende, niet bekend zijnde, dossierkennis voor belanghebbenden.