Home

5 juni 2016

Tragisch ongeval 2 jarig meisje mede veroorzaakt door slechte regelgeving

 “Het meisje, hoe klein ook, blijkt op de 50 centimeter hoge vensterbank te zijn geklommen en is vervolgens uit het open raam gevallen.” 

Je kan kinderen geen tel alleen laten, het is gebeurd voor je het weet. Volgens het bouwbesluit dienen borstweringen onder ramen 85 cm hoog te zijn. Indien een raam lager zit, dan dient deze te worden voorzien van
doorvalbeveiliging tot 85 cm hoogte. Maar 100 cm. wordt aanbevolen.

Jaarlijks vallen er zo'n zestig kinderen uit het raam.Alle nieuw te bouwen woningen vallen onder deze bouwreglementen.
Ook te renoveren woningen waar een bouwvergunning voor aangevraagd dient te worden. 

Bestaande bouw echter niet en hoeft ook niet aangepast te worden.
In het geval van Haveltestraat (1955-1956) is dat nu al 60 jaar zo.
Eigenlijk bij al die woningen in Morgenstond en elders in de stad die in die periode gebouwd zijn. 

We hebben een bouwbesluit dat landelijk van kracht is, zelfs in onze overzeese gebieden, waar je, je dak zo sterk moet maken dat het 10 cm sneeuwbelasting kan dragen.(?) 

Maar  we kunnen het verfijnen met gemeentelijke bouwverordeningen en aanvullende bepalingen, dus er is werk aan de winkel, veel te laat, maar beter laat dan nooit. 

Doorvalbeveiliging
Maar we hebben er niets aan door te gaan wijzen wiens schuld het nu wel of niet is.
Het is gebeurd en probeer dit soort drama’s in ieder geval in de toekomst te voorkomen door als een haas die gevelopeningen te laten beveiligen.

En als de corporaties zich op het standpunt stellen van; dat doen we niet want het is te duur, dan zouden wij die lieden gelijk op laten sluiten.
Pas de gemeentelijke bouwverordening aan en doe voor die weigerachtigen maar een aanschrijving de deur uit, en effectueer deze indien nodig, door het als gemeente desnoods zelf te doen en incasseer de rekening maar via de deurwaarder.

Treedt als bestuur maar eens een keertje kordaat op.
Al is het maar voor één keertje, in al die decennia. 

En bedenk dat als het weer gebeurt en u heeft er niets aan gedaan, dat men misschien stappen gaat ondernemen om dit bestuur verantwoordelijk te stellen wegens nalatigheid.

En niet zeggen van ik wist het niet;