Home

Norder houdt Oost Europeanen angstvallig buiten kansenwijken

posted Thu, 23-09-10

De Haagse wethouder Norder gaat half oktober uitgebreid in gesprek met bewoners rondom het tennispark Lozerlaan waar tijdelijke woonunits voor 350 Polen en Bulgaren zijn gepland. Dat heeft Norder woensdag gezegd in een raadscommissie van de gemeenteraad. Het onderwerp werd besproken omdat omwonenden voor overlast vrezen. Ook zeggen ze dat ze zich overvallen voelen door de komst van de arbeidsmigranten.
Norder erkende dat de gesprekken met bewoners eerder hadden kunnen beginnen. Wel benadrukte hij dat legale huisvesting voor arbeidsmigranten nodig is in Den Haag om overlast in wijken als Transvaal en de Schilderswijk te voorkomen.
Bron RTVwest

Je zou je ook eens kunnen afvragen waarom Norder zijn collega Kool niet eens aanspoort om het tekort aan arbeidsplaatsen in het Westland op te laten vullen met werkloze Hagenaars.
Maar Henk heeft het natuurlijk te druk met allerlei lieden die allemaal aangeven dat ze niet kunnen werken en zielig zijn. Maar het valt wel op dat die beroepswerklozen alleen maar zielig zijn als er een hulpverlener in de buurt is. 
 

Ze bidden God om werk en danken Jezus dat ze het niet krijgen. En derhalve moeten we dan mensen uit den vreemde hier laten werken. Maar die moeten dan wel gehuisvest worden.

En die 350 plaatsen zijn voor Norder nog maar het begin want hij wil plaats voor 2.500 Polen.
En dat tijdelijk moet je gewoon zien als het kwartje van Kok.
Ook dacht Den Haag Norder al in 2007/2008, Polen en andere Oost-Europeanen te kunnen onderbrengen in leegstaande gebouwen.

Terwijl de VVD de aanval op de hufterigheid opende, neemt de PvdA hun electoraat in de kansenwijken in bescherming door die hardwerkende Polen buiten Den Haag te willen huisvesten in containers en niet om overlast, maar om een gewelddadige confrontatie te voorkomen.

In plaats van blij te zijn dat we een groep immigranten hebben die veel beter aansluit bij onze bevolking wat betreft hun religie, die hoofdzakelijk katholiek is, worden die nu juist geweerd en deed men zijn best om die Polen af te schilderen als lawaaierige zuipschuiten die overlast veroorzaken. 

Nu Den Haag gevonden is door de Polen, als een stad waar best wat te verdienen valt, en aangetrokken door de aangepaste regelgeving, is het logisch dat deze mensen hier naar toe komen en op zoek gaan naar huisvesting.

 

Dat er lieden zijn die dat niet leuk vinden is een tweede, maar dan kennen we nog wel een aantal bevolkingsgroepen waarvan velen het niet leuk vinden dat deze onder ons vertoeven en niet in het minst vanwege een aantal dat ge(mis)bruik maakt van onze voorzieningen en zich ook nog eens afzetten tegen onze samenleving.

Terug naar die door de PvdA ongewenste Polen in onze getto's krachtwijken. Ze zijn veel te laat en hebben helemaal niet geanticipeerd op de te verwachten instroom. En die urgentie was in 2007 al bekend.

Dat bestuur is zelf de oorzaak van het ongewenste gevolg vanwege hun ergerlijke nalatigheid. 
Dat die PvdA het zo op zijn beloop heeft gelaten zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat deze mensen electoraal gezien helemaal niet interessant zijn. Ze hebben immers (nog) geen stemrecht.

Daar waar de Nederlander zich geheel miskend voelt en de PvdA, niet geheel ten onrechte, beschuldigd wordt om hele bevolkingsgroepen te bevoordelen omdat die tenminste nog zijn te bewegen, zo dom zijn, om op de PvdA te stemmen, hebben ze eigenlijk totaal geen zin om iets te doen voor die Polen.
Dat is zogezegd boter aan de galg gesmeerd.
De kost gaat voor de baat en gezien ze er geen baat bij hebben, wil men dus liever ook geen kosten maken.

Hoe dat dan valt te rijmen met het om niet in gebruik geven van een fikse lap grond aan een enkel uitzendburau is ons een raadsel en de Haagse Stadspartij had het al over ongeoorloofde staatssteun en valse concurrentie.

Vooralsnog is dit een groep migranten die nu eens niet onze zak teert, maar het zelf verdient en dat zou toch al als een aanwinst gezien moeten worden. Mede gezien het feit dat hun achtergrond ook veel beter aansluit bij onze westerse maatschappij.

Maar het zijn natuurlijk geen stemgerechtigden, dŠŠr zit de ťchte pijn.
En daarom stamp je ze in containers in plaats van ze te huisvesten in reguliere woningen. 

Zie hier het ware gezicht van de PvdA, die dit over de datum heen zijnde beleid overgiet met een sociaal sausje om alleen stemgerechtigden te willen paaien, zodat ze de macht in de stad kunnen behouden of beter gezegd, willen heroveren. 

Het enige echte argument dat nog overblijft, de werkelijke reden dat de PvdA hardwerkende Polen en overige Oost Europeanen zowat buiten de stad wil huisvesten, is natuurlijk dat zij een regelrechte bedreiging vormen voor hun prachtwijkbewoners.
Als Nederlanders worden getreiterd in de kansenwijken accepteren ze dit gelaten en doen ze niks terug. 
Zonder die containers heb je hele horden hardwerkende Polen in de kansenwijken.
En wat doen die als ze getreiterd worden door kansenschorriemorrie?
Juist, er op los slaan!!
Dat betekent het einde van het geweldsmonopolie van die relatief kleine groep prachtwijk-kansenbewoners, die geweld propageert.

Daarom moeten die groepen uit elkaar worden gehouden en de Polen buiten die wijken worden gehuisvest. Het electoraat van de PvdA wordt anders letterlijk een kopje kleiner gemaakt.

Kijk nu valt het muntje, want we begrepen maar niet waarom uitgerekend die PvdA wethouders in al die gemeenten in 2007 allemaal tegelijk liepen te huilen over die Polen. Dat was naar aanleiding van die Polentop van dec. 2007 die door diverse wethouders wel heel raar werd uitgelegd in de steden.

En in Rotterdam werd het ook aangegeven dat het de bovengemelde problemen geeft in die kansenwijken, al zeggen ze dat niet zo expliciet.

Niet te geloven dat we misschien ooit nog eens keer door de Polen bevrijd zullen worden van die relatief kleine groep raddraaiers die het voor de meerderheid verpesten en zo'n grip op de samenleving lijken te hebben waar de politiek helemaal niets aan doet.

Polacy mają růwnież prawo do normalnego domu.


Video verdwenen?
De video's van You Tube en Daily motion zijn veilig gesteld en hier te bekijken met een videoplayer (zoals VLC)


1. Frances van Rijn (lid bewonersco left...
Wed, 3-11-10 11:01 pm

Ik wil u verwijzen naar het persbericht (o.a. op nieuwsbank) van de bewonerscommissie Lozerlaanflats 'Haagse PvdA-wethouder faciliteert commerciŽle uitbuiting' d.d. 1 nov. 2010 en een artikel in De Telegraaf 'Woede om barakken voor uitzendkrachten'd.d. 2 nov. 2010.

 

commerciŽle uitbuiting' d.d. 1 nov. 2010 en een artikel in De Telegraaf 'Woede om barakken voor uitzendkrachten'd.d. 2 nov. 2010.

 

commerciŽle uitbuiting' d.d. 1 nov. 2010 en een artikel in De Telegraaf 'Woede om barakken voor uitzendkrachten'd.d. 2 nov. 2010.