Home

Karsten Klein slaat vrijwilligersplank finaal mis

Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet in Den Haag moet fors omhoog. Daarvoor is woensdag een campagne gestart door de Haagse wethouder Karsten Klein (Jeugd, Welzijn en Sport). De wethouder vindt dat Hagenaars zich meer voor de samenleving kunnen inzetten en dat niet de overheid overal verantwoordelijkheid voor draagt. Momenteel doet 18 procent van de Hagenaars vrijwilligerswerk maar dat wil Klein verhogen naar 25 procent.
Om dat bereiken gaat hij proberen mensen te stimuleren om onbetaald werk te doen door het geven van vergoedingen. Ook zal hij uitkeringsgerechtigden vrijwilligerswerk laten doen.
Welzijnsorganisaties die veel met vrijwilligers werken hebben weinig vertrouwen in de ambitie van Klein. Volgens Stichting Boog zal het aantal vrijwilligers eerder afnemen dan toenemen omdat de gemeente tien miljoen euro wil bezuinigen op de welzijnssector.
Daardoor dreigen de professionele krachten die vrijwilligers begeleiden hun baan te verliezen.

Bron RTV west

Boog moet niet zeuren,  want als onderdeel van die Bende van Vier, zijn zij er juist mede de oorzaak van, dat de vrijwilligers de laatste jaren steeds meer zijn afgehaakt.

Als tijdens een voorlichtingsbijeenkomst onder de bewoners wordt gefluisterd “voorzichtig er zijn mensen van Boog bij” dan doe je duidelijk iets niet goed. En treiterig vragen naar vergunningen als je als “professional” wordt buitengesloten door bewoners bij een BBQ aan het Cantateplein, doet de verstandhouding ook geen goed.

Boog  en de rest van die Bende van Vier worden dan ook meer gezien als een middel om de burger onder de knoet te houden. Die ideeën pikken van bewonersorganisaties, en er budget voor weten te genereren ten eigen faveure.

Die “professionals” zijn  niet meer dan een soort verkapte loverboys die er alleen maar op uit zijn de vrijwilligers te prostitueren om hun eigen inkomsten veilig te kunnen stellen.

En dat blijkt ook wel door net te doen alsof die vrijwilligers alleen maar door die bedrijfsblinde professionals aangestuurd kunnen worden, als ware die vrijwilligers een stel stuurloze idioten die harde leiding nodig hebben.

De goedwillende Hagenaar wil zich best inzetten voor een ander, maar dan wel zonder die door Jetta Klijnsma opgerichte welzijns-Stasie en de daarmee gepaard gaan repressie.

Op het ogenblik worden die bezuinigingen opgevangen door nog meer taken op het bordje van de vrijwilliger te leggen, zodat het lijkt of die professionals het zo goed doen.

De vrijwilliger is inmiddels in Den Haag verworden tot niet meer dan een middel om het resterende budget veilig te stellen voor die subsidiesponzen. En het ergste is dat ze die vrijwilligers nog zo behandelen, alsof het door hun betaald personeel is. De eisen die ze hen nog op durven te leggen.

Het paradoxale is, dat ze vanuit de gemeente de burger oproepen zich vrijwillig in te zetten, lees als onbezoldigd slaafje zich te laten misbruiken, maar serieus mee mogen doen, is er nog steeds niet bij.

Het wil maar nier doordringen in dat ijspaleis dat de bewoners de hele situatie spuugzat zijn.

Zoals bijvoorbeeld die idioterie met die Haagse koepel.
Ineens was die er. Jetta zwaaide met haar toverstokje en plof, zomaar weer een toko die zich presenteerde als een overkoepelende organisatie waaronder allerlei verenigingen geschaard dienden te worden. Niemand zat er op te wachten, niemand wou het, maar het moest.

Welzijn dat nog nooit een fatsoenlijke financiële basis heeft weten te creëren. En toen die koepel naar goed Haags gebruik failliet dreigde te gaan, kwam zij met een reddingsplan. Niemand die er op zat te wachten. De onder hen vallende ho(e)rigen hoopten dat die gewraakte koepel over het randje van de afgrond zou kukelen, maar middels een door welzijn geleide rooftocht werd er van elke bewonersorganisatie budget afgesnoept om dat ”onmisbare” overkoepelende onderdeel overeind te houden.
En je kan zeggen wat je wil, maar het huidige college heeft wél door hoe de (verziekte) verhoudingen liggen. Deze Haagse welzijnsmaffia koepel zit dan nu ook in death row in afwachting van haar executie. Want vanwege de maatschappelijke weerstand en het tentoongestelde wangedrag zal het college vanaf 2012 de subsidierelatie met de Haagse Koepel beëindigen.


Vooralsnog kunnen ze dit jaar nog zand tussen de raderen blijven gooien.
En in die sfeer denkt Karsten Klein de vrijwilliger te motiveren?
Die denkt met vrijwilligersvergoedingen, die de organisaties zelf moeten betalen ze te kunnen paaien? Met de steun van de PvdA die ook niet weet waar ze het over heeft met betrekking toe die vrijwilligersvergoedingen. En nu wil hij nog Kees de Jager nodeloos lastig laten vallen 
Of vrijwilligersvergoedingen als gift aftrekbaar zijn?
Terwijl dat allang geregeld is.

Zorg eerst maar eens dat we verlost raken van al die “professionals” die vrijwilligers als onmondige kinderen behandelen. Geef die vrijwilligers een eigen verantwoordelijkheid en hou op met die repressie.
Karsten zal ongetwijfeld van goede wil zijn, maar het zou toch wel aardig zijn als hij zijn oren niet alleen naar die subsidiesponzen laat hangen.

De als zodanig gevoelde slechte behandeling van de vrijwilligers als een stel goedkope slaven is een wijdverbreid Haags ongenoegen, zodat er zelfs al een serieus Meldpunt Vrijwilligers Mishandeling (MVM) in voorbereiding is

l