Home

Haagse kindersterfte 15% hoger dan landelijk gemiddelde

posted Thu, 11-12-08
In 2007 werden er  in Nederland 181.000 kinderen geboren, en daarnaast zijn er 1.800 overleden, waarvan het overgrote deel in onze prachtwijken.
Prachtwijken staan dus synoniem voor getto’s en hogere kindersterfte.

En laten wij van de 10 armste wijken in Nederland
er alleen al 6 in Den Haag hebben

En in die achterstandswijken sterven dan ook de meeste kinderen

Die factor 1 op de 100 kinderen is wel het landelijk gemiddelde.
In Den Haag zijn er in 2007 totaal 6.216 kinderen geboren, dat zou inhouden dat er zo’n 62 kinderen zouden zijn overleden, maar in Den Haag ligt dat maar liefst 15% hoger en dan kom je dus op 71 kinderen.
Een uitsplitsing naar afkomst is er (nog) niet te vinden. Op12 juni kopte het NRC al;
Bloedverwantschap oorzaak allochtone babysterfte.

Maar gelukkig zijn onze allochtone jongeren zich bewust aan het worden van de risico’s, gezien de reacties en de lopende discussies op
maroc.nl
 

De naam die de meeste Berber-sprekers zichzelf geven is
Imazighen, 'vrije mensen'
Probleem is wel dat in die gebieden waar ze vandaan komen, het analfabetisme hoogtij viert en het ook geen schrijftaal is. Onlangs heeft men dat in een schrift proberen te gieten maar dat lijkt
meer op een rebus dan een leestaal, maar dat terzijde. Gezien de onwetendheid, mede door het gebrek aan scholing, is daar nog wel een inhaalslag te maken. 

Hoe dan ook hebben we in Den Haag te maken met bevolkingsgroepen die neef-nicht huwelijken arrangeren en terwijl in heel de EU dat verboden is, heeft een verbod op huwelijken tussen neef en nicht in Nederland nooit bestaan.

De Rotterdamse CDA-wethouder Leonard Geluk denkt dat een verbod op huwelijken tussen bloedverwanten nodig kan zijn.  

Het zal duidelijk zijn dat dergelijke huwelijken garant staan voor een groot deel van de sterfte en van diegenen die er in leven blijven, valt een fiks gedeelte onder de noemer genetische miskleun. Het klinkt cru maar het hoeft niet mooier voorgespiegeld te worden dan het is.
Hoewel onze PvdA er ongetwijfeld een wat netter etiket op zal weten te plakken,zodat het minder erg lijkt en er ook maar even gemakshalve aan voorbij kan gaan, wat die ouders met zo´n kind hebben te stellen.

Prachtkind of kansenWAjongetje zal het dan wel worden.

Want voor dat probleem hebben ze inmiddels een nieuw konijn uit de hoed getoverd.
Hans Klok zou jaloers zijn op zo’n (administratieve)
verdwijntruc en het scheelt miljoenen. In plaats van zo’n kind en later als volwassene (?) een plek in de maatschappij te geven, trekt  het bestuur van Den Haag net als al vele andere gemeenten de handen van zo’n kind af door het in de WAjong  te dumpen.

Derhalve zijn ze uit het zicht en hoef je er dus niets meer voor te doen en veel belangrijker; het kost je als gemeente geen cent meer in de toekomst. 

1. Spoorwijker left...
Thu, 11-12-08 11:52 pm

Een uitsplitsing naar afkomst is er (nog) niet te vinden.

Politieke correctelingen, lees ellendelingen, in dat ijspaleis. Als de dood dat men kan zien dat Den Haag verhoudingsgewijs zowat de meeste allochtonen heeft. Ze distantiëren zich ook van sites als deze door zich een beetje te verexcuseren op hun site.

Gebleken is dat media en personen per mail zijn benaderd met een bericht over de website ‘Gemeente Den Haag in excuseren op hun site.

Gebleken is dat media en personen per mail zijn benaderd met een bericht over de website ‘Gemeente Den Haag in cijfers’ (denhaag punt nl punt eu punt org). De gemeente Den Haag hecht er aan te melden dat bericht noch de website afkomstig zijn van de gemeente.

Je moet je kop niet in het zand steken voor de feiten, leer er gewoon mee omgaan en zorg dat een ieder gelijke kansen krijgt en hou op met dat verstoppertje spelen. Oké je wil geen gekleurde buurman, zoek maar een wijk waar je dat probleem niet hebt, succes er mee.