Zie ook: Voorstel van het college inzake Technische verwerking DMO bestemmingsreserves deel 2
Zie ook: Eindrapportage doelmatigheidsonderzoek bestemmingsreserves eerste deel
Zie ook: Voorstel van het college inzake programmabegroting 2011-2014